SK
ZM
.....

Aranyosmarót

Város

címer zászló
2209 49% magyar 1910
71 1% magyar 2011
címer zászló
Koordináták:
48.38322830, 18.39763451
Terület:
27,15 km2
Rang:
város
Tszf. magasság:
192 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95301, 95305
Település kód:
500968
Szervezeti azonosító:
308676
Adóazonosító:
2021058787
Ágoston Emil - Büttner Emil - Büttner Júlia - Büttner Lina - Dudek János - Farkas Zoltán - Gragger Róbert - Királyfalvi-Kraft Károly - Konkoly Thege Gyula - Lágyi István - Lipovniczky István - Nagyiványi Zoltán - Podhragyay Pál - Samassa József -

Lipovniczky István

Nagyváradi püspök, belső titkos tanácsos.<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1831" title="1831">1831</a>-ben nyert felvételt az <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergom-Budapesti_f%C5%91egyh%C3%A1zmegye" title="Esztergom-Budapesti főegyházmegye">esztergomi egyházmegye</a> papnövendékei közé.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszombat_(telep%C3%BCl%C3%A9s)" title="Nagyszombat (település)">Nagyszombatban</a> filozófiát és teológiát tanult, majd <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1837" title="1837">1837</a>. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_21." title="Augusztus 21.">augusztus 21-én</a> pappá szentelték. Először <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Udvard" title="Udvard">Udvardon</a> volt <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1pl%C3%A1n" title="Káplán">káplán</a>, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1841" title="1841">1841</a>-től esztergomi helynök, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1844" title="1844">1844</a>-től hercegprímási levéltáros, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1846" title="1846">1846</a>-tól komáromi plébános, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1847" title="1847">1847</a> <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r" title="Február">februárjától</a> apát.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">Komáromi működése idején jó barátságot ápolt Nagy Mihály református szuperintendenssel és Molnár Gábor evangélikus esperessel. Az 1848-as zsidóellenes megnyilvánulásokat egyetértésben ítélték el templomaikban. Amikor az 1848 szeptemberi tűzvész idején mintegy félezer ház és négy templom leégett, gyűjtést kezdeményezett és személyes példával járt elöl.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">A szabadságharc bukását követően haditörvényszék elő állították és 1852. augusztus 15-én halálra ítélték, majd büntetését várfogságra enyhítették és Aradra szállították. Főbenjáró bűnül azt rótták fel neki, hogy 1849 júniusában keresztes háborúra buzdította a népet, a sebesült honvédek javára gyűjtéseket rendezett, és amikor 1849. augusztus 3-án Klapka a híres kirohanást intézte a városból, a hős csapatokat a dunai hídnál teljes egyházi ornátusban megáldotta. Aradról Komáromba szállították, majd hamarosan szabadon engedték.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1854" title="1854">1854</a>-ben főegyházmegyei könyvtáros, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1860" title="1860">1860</a>-ban érsekújvári plébános lett. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1861" title="1861">1861</a>. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_14." title="Február 14.">február 14-én</a> esztergomi kanonok, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1865" title="1865">1865</a>. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_2." title="Április 2.">április 2-án</a> a magyar királyi <a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dt%C3%A9l%C5%91t%C3%A1bla&action=edit&redlink=1" title="Ítélőtábla (a lap nem létezik)">ítélőtábla</a> <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Prel%C3%A1tus" title="Prelátus">prelátusa</a>, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1867" title="1867">1867</a> <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r" title="Január">januárjában</a> magyar királyi helytartó tanácsos, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_10." title="Június 10.">június 10-én</a> vallás és közoktatásügyi miniszteri tanácsos, később arbei címzetes püspök lett. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1868" title="1868">1868</a>. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/November_26." title="November 26.">november 26-án</a> nevezték ki nagyváradi megyés püspökké. Röviddel utána valóságos belső titkos tanácsos lett, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1881" title="1881">1881</a> <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember" title="Szeptember">szeptemberében</a> pedig pápai trónálló főpapi és római grófi címet kapott.<o:p></o:p></p><p> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">A <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kir%C3%A1lyi_Szent_Istv%C3%A1n-rend" title="Magyar Királyi Szent István-rend">Magyar Királyi Szent István-rend</a>, és I. osztályú <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1k_Cs%C3%A1sz%C3%A1ri_Vaskorona-rend" title="Osztrák Császári Vaskorona-rend">Osztrák Császári Vaskorona-rend</a> lovagja volt; megkapta a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_S%C3%ADr_Lovagrend" title="Szent Sír Lovagrend">Szent Sír Lovagrend</a> nagykeresztjét. Több beszéde és szónoklata is megjelent nyomtatásban. Gazdag könyvtára és mintegy 400 darabból álló, a magyar írók arcképeit felvonultató gyűjteménye volt.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">Nagyváradon hunyt el 1885. november 26-án.</p>
1814. 8. 15.
Aranyosmarót - megszületett
névjegyzék

Samassa József

Egyháztudós, bíboros, egri érsek, az MTA tagja.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Gimnáziumi tanulmányait Nyitrán, Léván és Esztergomban végezte. A pozsonyi Emericanumban 1843-ban eltöltött egy évet, majd Nagyszombatban bölcseletet tanult. 1847-től Bécsben teológiai tanulmányokat folytatott.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Scitovszky János hercegprímás 1852. július 23-án áldozópappá szentelte fel. Öt évig a nagyszombati gimnáziumban latint és görög nyelvet oktatott. 1857-ben kinevezték a pesti központi papnevelde tanulmányi felügyelőjévé. 1859-ben Esztergomban a teológia tanára lett. 1861. április 14-én a pesti egyetem hittantanárává nevezték ki.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">1868-ban Aranyosmarót országgyűlési képviselővé választotta. A Deák-párthoz (korábban: Felirati Párt) csatlakozott és többször felfigyeltető felszólásai voltak. 1869. szeptember 15-én báró Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter – Deák Ferenc javaslatára – osztálytanácsossá nevezte ki az általa vezetett minisztériumban. Egy héttel később esztergomi kanonok lett. 1871. január 1-jén szepesi püspök lett, két évvel később, 1873. június 18-án az egri érseki székre emelték.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">1875-től már nem vett részt a napi politikában, elsősorban egyházmegyéjének oktatásügyét igyekezett fellendíteni. Jelentős összegekkel támogatta az egri tanítóképzőt, a leánynevelő intézményeket, a csángók Magyarországra telepítését, emellett alapítványokat hozott létre a nyugdíjas papok, tanítók anyagi helyzetének javítása céljából. X. Pius pápa 1905-ben bíborossá nevezte ki. Különböző alkalmakkor tartott ünnepi és megnyitó beszédei többnyire nyomtatásban is megjelentek.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Egerben hunyt el 1912. augusztus 20-án.</span></p>
1828. 11. 30.
Aranyosmarót - megszületett
1838 - 1852
Nyitra - tanult Nyitra, Léva, Esztergom, Pozsony, Nagyszombat, Bécs
névjegyzék

Büttner Emil

Ügyvéd, politikus.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Báró Büttner József Vilmos földbirtokos és Dlhovszky Anna legidősebb fia.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Három évesen került családjával Aranyosmarótról Sajóvámosra, ahol édesapja gyümölcskertészettel foglalkozott.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">1848 nyarán, alig 16 évesen beállt a honvédseregbe. Mint Karolina nevű húga később leírta, a sorozásra elkísérte őt a házi tanítója, a kocsisa és az inasa is. Az utóbbi kettőt besorozták, Emilt azonban alacsony és vézna testalkata miatt először elutasították, de ő fel-felugrálva igyekezett elérni a mércét, mire megengedték neki, hogy honvéd legyen. Az újoncok Miskolcról Sajóvámos mellett elhaladva jutottak el Kassára. Ott szervezték a vörös sipkások zászlóalját, amely Damjanich tábornok seregéhez csatlakozott és bejárta szinte az egész országot. Élményeiről 32 levelet írt haza, ezeket édesanyja megőrizte. 1989-ben a pozsonyi Madách Kiadó <i>Csata mezejérül írom pár soraim</i> címmel kiadta a leveleket. Büttner Emil később ügyvéd lett és politizált. Sírja Aranyosmaróton található.<o:p></o:p></span></p>
1832
Kistapolcsány - megszületett
1900
Aranyosmarót - elhunyt
névjegyzék

Podhragyay Pál

Római katolikus pap, prépost.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="text-indent: 21.25pt;">Apja id. Podhragyay Pál Prencsfalun (Berencsfalu) volt vendég kocsmáros.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">A gimnázium I-V. osztályait Selmecbányán</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">, a többit  Nyitrán</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;"> és  Nagyszombatban</span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszombat_(telep%C3%BCl%C3%A9s)" title="Nagyszombat (település)" style="text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; background:white">n</span></a><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">, a teológiát  Esztergomban</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;"> végezte.  1866. február 25-én </span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><span style="background:white">felszentelték. Káplán volt  Aranyosmaróton</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">,  1874</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">-ben plébános lett  Ohajon</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">,  1882-</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">ben  Garamszőlősöm</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">,  1892</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">-ben Selmecbányán, ahol ugyanazon év áprilisában prépost lett.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1865-ben az esztergomi új papnevelő megnyitására egy latin nyelvű dolgozatot írt</span><i style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="color:#222222">Merita Archi-Episcoporum Strigoniensium de scientiis et educatione</span></i><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(34, 34, 34);"> címmel. A <i>Katolikus Néplap</i>ban jelent meg egy cikke <i>A káromkodás rossz hatása, rútsága s bűnsúlya</i> címmel.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white"> </span></p>
1843. 1. 6.
Berencsfalu - megszületett
1852 - 1857
Selmecbánya - tanult
1857 - 1859
Nyitra - tanult
1859 - 1862
Nagyszombat - tanult
1866 - 1874
Aranyosmarót - egyházi szolgálatot végzett
1874 - 1882
Ohaj - egyházi szolgálatot végzett Plébános
1892 - 1910
Selmecbánya - egyházi szolgálatot végzett
1910. 5. 18.
Selmecbánya - elhunyt
névjegyzék

Dudek János

Pap, egyetemi tanár, egyházi író.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">A teológiát Budapesten végezte, 1881-ben szentelték pappá.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Bánban káplánként szolgált, majd a nyitrai papnevelde bölcselettanára lett. 1883-ban a teológia doktorává avatták.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">1900-ben kinevezték a nyitrai felső leányiskola igazgatójává. 1906–1916 között a budapesti egyetem dogmatikatanára, közben 1908–1914-ben a hittudományi kar dékánja volt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; color:black;mso-themecolor:text1;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Főbb művei: </span></b><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;color:black; mso-themecolor:text1;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">A vallásháború Magyarországon</span></i><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">, 1895; <i>A magyar baptisták szervezete és hitvallása valláskritikai szempontból</i>, 1907; <i>Származástan és világnézet</i>, 1909; <i>A katolikus autonómia függő kérdései</i>, 1912; <i>Pázmány Péter fejlődése</i>, 1913.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Budapesten hunyt el 1916. április 19-én.</span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple"> </span></p>
1858. 7. 22.
Aranyosmarót - megszületett
1881 - 1882
Bán - egyházi szolgálatot végzett
1883 - 1905
Nyitra - tanított
névjegyzék

Büttner Júlia

Író, újságíró.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Sajóvámoson született 1846. december 9-én.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Báró Büttner József Vilmos földbirtokos és Dlhovszky Anna lánya, Büttner Emil és Büttner Lina húga. Apja Aranyosmaróton és környékén (Kistapolcsány, Knyezsice, Maholány) gazdálkodott, majd 1835-ben a Miskolchoz közeli Sajóvámosra költözött feleségével és három gyermekével. Ebben a helységben még három gyermeke született, köztük Julianna, aki nővéréhez hasonlóan különböző fővárosi lapokban publikált, de elbeszéléseket és regényeket is írt. Amikor édesapja 1848-ban 45 évesen váratlanul elhunyt, özvegy édesanyjával és testvéreivel Aranyosmarótra költözött és ott élt haláláig.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; color:black;mso-themecolor:text1;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; color:black;mso-themecolor:text1;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple"> <i>Örvény a révben </i>(regény), 1885; <i>Úgy mint volt </i>(elbeszélések) 1901; <i>Az elveszett aranyvirág </i>(ifj. regény), 1906.<o:p></o:p></span></p>
1870 - 1925
Aranyosmarót - élt
1925. 2. 25.
Aranyosmarót - elhunyt
névjegyzék

Konkoly Thege Gyula

Statisztikus, jogtudós, az MTA tagja, a Statisztikai Hivatal elnöke.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet 1936-os és 1937-es római ülésszakán sikerült elérnie, hogy az egyes országok mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtési rendszerét részben az ő tervei alapján dolgozzák ki. Elsősorban agrárstatisztikával és konjunktúrakutatással foglalkozott.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Régi magyar nemesi család sarja,  Konkoly-Thege Miklós csillagász a </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; text-indent: 28.4px;">nagybátyja v</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-indent: 21.3pt;">olt. Középiskolai tanulmányait Pozsonyban kezdte, majd Körmöcbányán érettségizett.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A budapesti egyetemen jogi doktori oklevelet, később közgazdasági doktori címet is szerzett.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Pályáját 1898-ban a Központi Statisztikai Hivatalnál kezdte, 1907-ben már főtiszti beosztásban dolgozott. 1921-től elsősorban a mezőgazdasági statisztikai munkálatok újjászervezésével foglalkozott, de közreműködött a választójogi reform statisztikai megalapozásában is. 1929-től a Statisztikai Hivatal alelnöke, 1936-tól nyugdíjazásáig pedig elnöke volt. 1927-ben a Magyar Gazdaságkutató Intézet ügyvezető alelnöke lett. 1928-ban részt vett a Genfben tartott nemzetközi gazdaságstatisztikai értekezleten, később rendszeresen képviselte Magyarországot a nemzetközi statisztikai és mezőgazdasági konferenciákon.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <i>Magyarország földbirtokviszonyai és a földreform</i>, 1925; <i>Magyarország mezőgazdasági statisztikájának szervezete</i>, 1927;<i> Magyarország külkereskedelmi forgalma és a mezőgazdasági kivitel jelentősége</i>, 1930; <i>La statistique agricole en Hongrie</i>, 1932.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Budapesten hunyt el 1942. december 6-án.</span></p>
1876. 12. 21.
Aranyosmarót - megszületett
1886 - 1894
Körmöcbánya - tanult Gimnázium
névjegyzék

Büttner Lina

<p>Írónő, ifjúsági könyvek szerzője.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1;="" mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple"="">Sajóvámoson szöletett 1846. december 9-én.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1;="" mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple"="">Báró Büttner József Vilmos földbirtokos és Dlhovszky Anna lánya. Apja Aranyosmaróton és környékén (Kistapolcsány, Knyezsice, Maholány) gazdálkodott, majd 1835-ben a Miskolchoz közeli Sajóvámosra költözött feleségével és három gyermekével. Ebben a helységben még három gyermeke született, köztük Karolina, aki íróként a Lina utónevet használta. Maga Büttner József Vilmos ismert gyümölcskertész volt, legidősebb fia, Büttner Emil 16 évesen részt vett az 1848/49-es magyar forradalomban és szabadságharcban, az ott történtekről levelekben számolt be családjának. Ezekből 1989-ben a pozsonyi Madách Kiadó egy kötetet jelentetett meg <i>Csata mezejérül írom pár soraim</i> címmel. A család sajóvámosi életéről Büttner Lina viszonylag részletesen beszámol, ezekből a feljegyzésekből tudjuk, hogy kastélyukba sokféle állat volt bejáratos, köztük egy gólya is, amelyet Hanzinak hívtak, ő 8 évig élt együtt a családdal. Később, 1889-ben a Va<i>sárnapi Újság </i>hetilapban Madár-történetek címmel sorozatot közölt gyermekkori élményeiről. Ez a meghitt falusi élet azonban váratlanul véget ért: a családfő 45 évesen 1848-ban elhunyt. Ezért özvegye a gyerekekkel visszaköltözött Aranyosmarótra. Karolina ekkor kezdett el rendszeresen írni.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1;="" mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple"="">A Vasárnapi Újság 1872. június 9-i számában egy rövid hír tudósított arról, hogy Benedek Aladár költőnek (eredetileg Náray Iván volt a neve) 1872. július 15-kén „lesz az esküvője a művelt és irodalommal foglalkozó Büttner Lina kisasszonnyal”. Más források (Figyelő, Fővárosi Lapok) szerint azonban az eseményre két évvel később, 1874. március 28-án került sor.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1;="" mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple"="">A házasságkötés után az ifjú pár Budapestre költözött. Az első években sokat utaztak, különösen a Felvidéken. Élményeikről tudósításokat írtak a fővárosi lapokba. Később a házaspár kapcsolata megromlott, a korabeli pletykákból sejteni lehet, hogy a férj hűtlensége volt a ludas ebben. Krúdy Gyula, aki gyakran emlegeti Benedeket különböző műveiben arról ír, hogy sokszor még éjfélkor is kocsmákban, kávéházakban üldögélt és különböző történeteket mesélt a hallgatóságnak. Később pénzhamisításért börtönbe került, innen küldött – állítólag – egy verseskötetet Erzsébet királynénak (Sissynek). Talán ennek is köszönhetően hamarosan kiszabadult, és mint a „királynő költője” nagyon népszerű lett a hölgyek körében. Az egyik „románcából” született Náray Aurél (1883–1948) festőművész.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1;="" mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple"="">Büttner Lina eleinte Benedek Büttner Linaként írta alá a cikkeit, később B. Büttner Lina név alatt publikált. A Vasárnapi Újságban olyan ismert írókkal szerepelt együtt, mint Jókai Mór és Mikszáth Kálmán. Állandó szerzője volt más újságoknak is – Képes Családi Lapok, Fővárosi Lapok, az Állatok őre stb. Ez utóbbi afféle állatvédő lap volt, gyakran foglalkozott etikai kérdésekkel, az élveboncolásról, a bikaviadalokról és egyebekről jelentetett meg cikkeket. Gyermekkorától fogva nagy állatbarát volt, így természetes, hogy tagja lett az Országos Állatvédő Egyesületnek is. Jó ismerőse volt Hermann Ottó és Csaplár Benedek.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1;="" mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple"="">A nők helyzete is foglalkoztatta, többedmagával (pl. Kaffka Margittal, Czóbel Minkával, Jászai Marival és húgával, Büttner Júliával) tervbe vette, hogy Női Élet címmel egy női lapot indít, de a tervből semmi sem lett. A magyarországi nőmozgalom egyik elindítójának tartják. Az újságírás mellett elbeszéléseket és regényeket is írt. Elsősorban ifjúsági regényei voltak népszerűek.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;color:black;mso-themecolor:text1;="" mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple"="">Az 1870-es évek végén elköltözött a férjétől és Budapestről is. Visszatért Aranyosmarótra, ahol haláláig élt. Édesanyjával, Júlia húgával és Emil bátyjával az aranyosmaróti családi sírboltban nyugszik.<b><o:p></o:p></b></span></p><p> <b><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;mso-fareast-font-family:calibri;mso-fareast-theme-font:="" minor-latin;color:black;mso-themecolor:text1;mso-style-textoutline-type:none;="" mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:="" flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:="" 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:="" center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-ansi-language:="" hu;mso-fareast-language:en-us;mso-bidi-language:ar-sa"="">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;mso-fareast-font-family:="" calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;color:black;mso-themecolor:text1;="" mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:="" 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:="" round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:="" solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:="" simple;mso-ansi-language:hu;mso-fareast-language:en-us;mso-bidi-language:ar-sa"=""> <i>A rút kisleány története</i>, 1879; <i>Az Urmándyak kincse</i>, 1899; <i>Az ősi földért</i>, 1909.</span><br></p><p></p>
1878 - 1917
Aranyosmarót - élt
1917. 11. 17.
Aranyosmarót - elhunyt
névjegyzék

Ágoston Emil

Építész.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">Adler Henrik és Weinreib Janka fia. Nevét 1907-ben magyarosította Ágostonra.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">A budapesti Műegyetemen</span><span times="" new="" roman",serif"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"> <span style="background:white">szerzett oklevelet 1899</span></span><span times="" new="" roman",serif;background:white"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;">-ben. Tanulmányutat tett Olaszországba</span><span times="" new="" roman",serif;background:white"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;">, majd Berlinben és Párizsban</span><span times="" new="" roman",serif"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"> <span style="background:white">élt. Fő korszaka 1906 </span></span><span times="" new="" roman",serif;background:white"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;">és 1911</span><span times="" new="" roman",serif;background:white"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"> közé tehető.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1911. december 17-én Budapesten házasságot kötött Latzkó Ilonával, Latzkó Sándor és Pollacsek Emma lányával.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Keresett bérházépítő volt. Stílusát az észak-német</span><span times="" new="" roman",serif"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"> <span style="background:white">építészet befolyásolta; romantikus</span></span><span times="" new="" roman",serif"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"> <span style="background:white">részleteket is alkalmazott. Számos tervpályázaton vett részt. 1919 </span></span><span times="" new="" roman",serif"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"><span style="background:white">után közös építészeti irodát nyitott testvérével, Ágoston Gézával</span></span><span times="" new="" roman",serif;background:white"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"> és a Római-fürdő </span><span times="" new="" roman",serif"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"><span style="background:white">létesítményeit tervezte. Hollandiában</span></span><span times="" new="" roman",serif"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"> <span style="background:white">is kapott egy megbízást fürdőtelep létesítésére, azonban a helyszínre utazása során, Berlinben meghalt.</span></span><br><b style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" background:white"="">Főbb művei:</span></b><span times="" new="" roman",serif;background:white"="" style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt;"> Hungária fürdő, Bp., 1906-1907; <b>Astoria Szálló sarokrésze </b>(felvétel), Bp. 1910 k.; Zsinagóga, Trieszt, 1908.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Berlinben hunyt el 1921. június 15-én</span><br></p><p> </p>
1878. 12. 19.
Aranyosmarót - megszületett
névjegyzék

Nagyiványi Zoltán

Író, ügyvéd, filmforgatókönyvek írója.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt;background:white;mso-background-themecolor: background1"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Jogot végzett és ügyvédi irodát nyitott.</span></span><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt;background:white;mso-background-themecolor: background1"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Az I. világháború kitörése Párizsban érte. Ettől kezdve sorsa rendkívül kalandos. Előbb az idegenlégió, majd az osztrák-magyar hadsereg katonája volt. 1916-ban orosz hadifogságba esett, onnan visszatérve 1918-ban Franchet d’Esperey mellé összekötő tisztnek vezényelték. A Tanácsköztársaság idején Ágoston Péter külügyi népbiztoshelyettes titkára volt.</span></span><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt;background:white;mso-background-themecolor: background1"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Az 1920-as években Teheránban, majd a SZU-ban Bakuban és Moszkvában élt, 1932-ben telepedett le végleg Magyarországon.</span></span><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt;background:white;mso-background-themecolor: background1"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1945 után egy ideig a Szabad Nép, később a Képes Figyelő hetilap munkatársa volt.</span></span><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt;background:white;mso-background-themecolor: background1"><span class="MsoSubtleEmphasis"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b></span><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> Az idegenlégiótól a Szovjetunióig (önéletrajzi r., 1934); Istenek völgye (r., 1936); Sárga kaszinó (r., Bp., 1937); Párbaj Keleten (r., Bp., 1940); Ígéret (r., 1942); Férfihűség (film, Rodriguez Endrével, 1942).</span></span><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt;background:white;mso-background-themecolor: background1"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Budapesten hunyt el 1951. április 11-én.</span></span></p>
1879. 2. 8.
Aranyosmarót - megszületett
névjegyzék

Királyfalvi-Kraft Károly

Festőművész<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">A mintarajziskolában, majd Münchenben és Firenzében végezte tanulmányait. 1902-ben a firenzei műcsarnok tárlatán mutatkozott be. 1904-ben Lotz Károly mesteriskolájának ösztöndíjasa, majd Benczúr Gyula mesteriskolájának tanítványa. 1911-től Londonban élt, ahol mint arcképfestő ért el sikereket.</span></span><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Az I. világháború miatt hazajött, Esztergomban, majd Budapesten rajztanár. Egyidejűleg portrékat, aktokat, tájképeket festett és állított ki a Műcsarnokban.</span></span><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">1927-ben az esztergomi volt bencés gimnázium dísztermébe hat nagyméretű freskót festett. 1930-ban restaurálta Lotz Károly és Székely Bertalan falfestményeit a Mátyás-templomban. A II. világháború után másolatokat készített a Magyar Nemzeti Múzeum nagy értékű képeiről.</span></span><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Budapesten hunyt el 1964. október 20-án</span></span></p>
1879. 5. 29.
Aranyosmarót - megszületett
névjegyzék

Farkas Zoltán

Művészettörténész, művészeti író.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A budapesti egyetemen végezte bölcsészeti tanulmányait, 1912-ben doktori oklevelet szerzett.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Különböző folyóiratokban (<i>Nyugat</i>, <i>Napkelet</i>, a pozsonyi <i>Fórum</i> stb.) publikált művészeti témájú írásokat, bírálatokat. Számos monográfia szerzője.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <i>Bajza József élete és művei</i>, 1912; <i>Tiziano</i>, 1912; <i>A biedermeier</i>, 1914; <i>Medgyessy Ferenc</i>, 1934; <i>Magyar festők </i>(franciául is), 1941; <i>Munkácsy Mihály</i>, 1941; <i>Paál László</i>, 1954; <i>Csók István</i>, 1957; <i>A romantika festészete és szobrászata</i>, 1959; <i>Egry József</i>, 1959; <i>Daumier</i>, 1960; <i>Degas</i>, 1967; <i>Rodin</i>, 1972.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Budapesten hunyt el 1969. március 28-án.</span></p>
1880. 7. 21.
Aranyosmarót - megszületett
névjegyzék

Gragger Róbert

<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Irodalomtörténész, kultúrdiplomata, az Ómagyar Mária-siralom megtalálója.<b><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Egyetemi tanulmányait Budapesten, Párizsban és Berlinben végezte. 1909-től főreáliskolai tanár, majd a budapesti tanárképző intézet oktatója volt. 1916-ban ő lett a Berlini Magyar Intézet alapító-igazgatója, megszervezte a Berlini (Humboldt) Egyetemen a magyar nyelv és irodalom oktatását. 1924-ben létrehozta a berlini Collegium Hungaricumot.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Nagy jelentőségű volt a magyar tudomány külföldi népszerűsítése érdekében elindított vállalkozása, az <i>Ungarische Jahrbücher</i> c. folyóirat és az <i>Ungarische Bibliothek</i> c. kiadvány. Magyar és német szakfolyóiratokban számos összehasonlító irodalomtörténeti tárgyú dolgozata jelent meg.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1922-ben ő fedezte fel a latin nyelvű <i>Leuveni kódex</i>ben az első magyar nyelvű verset, az <i>Ómagyar Mária-siralom</i> c. költeményt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A kódex 1982-ben került a magyar állam tulajdonába, ez elsősorban Muzslay István (1923–2007) jezsuita paptanárnak, a Leuveni Katolikus Egyetem közgazdászprofesszorának az érdeme.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Berlinben hunyt el 1926. november 10-én.</span></p>
1887. 11. 10.
Aranyosmarót - megszületett
névjegyzék

Lágyi István

Térképész, térképtörténész.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1919-ben a budapesti tudományegyetemen kezdte tanulmányait, de innen átlépett a Ludovika Akadémiára, ahol elsősorban kartográfiát tanult. 1930–1966 között az Állami Térképészeti Intézetben topográfus tisztként dolgozott. Közreműködött az 1:10 000 méretarányú térképezés ellenőrzésében. Elsősorban térképtörténeti kutatásai fontosak. Jelentős térképtörténeti emlék- és régitérkép-gyűjteménye volt, amelyet a Hadtörténeti Múzeumra, illetve az Országos Levéltárra hagyott.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Fontosabb tanulmányai</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">: <i>A Magyar Fotogrammetria évgyűrűi</i>, 1964; <i>A fotogrammetria kezdetei Magyarországon</i>, 1975.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Budapesten hunyt el 1978. augusztus 26-án.</span></p>
1901. 9. 19.
Aranyosmarót - megszületett
névjegyzék
Névelőfordulások
1773
Aranyos-Maroth, Aranyos-Marott, Morawitz, Morawcze,
1786
Aranyosch-Marot, Gülden-Marot, Morawce,
1808
Aranyos-Maróth, Morawce,
1863
Aranyosmaróth,
1877
Aranyosmarót,
1920
Zlaté Moravce

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (1. mája) 2
Telefon: 0376923901
Fax: 0376923945

Honlap: zlatemoravce.eu

Hivatali órák:

Polgármester:
Ostrihoňová Serafína (független)

Képviselő-testület:
Cimmermann Michal, Mgr. (Független)
Holub Marek, Ing. (Független)
Paluška Jozef, RNDr. (Független)
Šíra Roman, Mgr. (Független)
Švajčík Karol, Ing. (Független)
Uhrinová Denisa, Mgr. (Független)
Balážová Marta, MVDr. (Független)
Petrovič Pavol, PaedDr. (Független)
Ivanovičová Klaudia, PaedDr. (Független)
Esterková Alžbeta, JUDr. (Független)
Husár Dušan, PaedDr. (Független)
Balco Oto, MUDr. (Független)
Dvonč Pavel, JUDr. (Független)
Adamec Ján, Ing. (KDH, SMER-SD)
Vicianová Ivona, PharmDr. JUDr. (KDH, SMER-SD)
Madola Ivan (KDH, SMER-SD)
Klučiar Vladimír (KDH, SMER-SD)
Független 76% Független 13 képviselö KDH, SME... 24% KDH, SMER-SD 4 képviselö 17 képviselö
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce

Ul. SNP 2

Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce

Ul. SNP 3

Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce

Prílepská 6

Technické služby mesta Zlaté Moravce

Bernolákova 59

Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce

Ul. 1. mája 22

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce

SNP 5

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce

Bernolákova 4

Záhradnícke služby, mestský podnik

Robotnícka 1

Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región

1. mája 2

Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce

Bernolákova 26

Spojená škola,J.Kráľa 39, Zlaté Moravce s org.zl.Špeciálna základná škola,Praktická škola a ZŠ pri zdravotníckom zariadení,Bernolákova 4,Zl.Mor.

J. Kráľa 39

Základná umelecká škola, Zlaté Moravce

Janka Kráľa 4

Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce

Mojmírova 2

Základná škola Pribinova, Zlaté Moravce

Pribinova 1

Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce

Robotnícka 25

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, A. Kmeťa 6, Zlaté Moravce

A. Kmeťa 6

Mestské stredisko kultúry a športu p.o.

Námestie A. Hlinku 1

Aranyosmarót 1 Posta

Námestie Andreja Hlinku 17

Aranyosmarót 4 Posta

Duklianska 4

Aranyosmarót 5 Posta

Obecná 30

Aranyosmaróti Rendőrörs

Sládkovičova 109/B

Alapiskola

Mojmírova 2

Alapiskola

Pribinova 1

Alapiskola

Robotnícka 25

ZŠ sv. Don Bosca

Ul. 1. mája 24

SŠ - Praktická škola

J. Kráľa 39

SOŠ pri Reedukač.centre

Prílepská 6

ŠMŠ ako org.z. Spoj.šk.

J. Kráľa 39

Gymnázium J. Kráľa

Slov.národ.povstania 3

Óvoda

Kalinčiakova 12

Óvoda

Slnečná 2

Súkr. materská škola

Štúrova 15

Óvoda

Štúrova 15

Óvoda

Žitavské nábrežie 1

Obchodná akadémia

Bernolákova 26

SOŠ obchodu a služieb

Slov.národ.povstania 5

SOŠ technická

Ul. 1. mája 22

Stredná odborná škola

Ul. SNP 2

Spojená škola

J. Kráľa 39

Spojená škola

J. Kráľa 39

Základná škola pri RC

Prílepská 6

Óvoda

Parková 2

Anyakönyvi Hivatal

1. mája 2

Aranyosmaróti Járási Hivatal

Sládkovič utca 3.

Aranyosmarót város

1. mája 2

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 3325
magyarok 764 23%
szlovákok 2159 65%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 259 8%
lengyelek 0 0%
egyéb 143 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4503
magyarok 2209 49%
szlovákok 2128 47%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 154 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4799
magyarok 474 10%
szlovákok 3937 82%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 57 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 331 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 15820
magyarok 54 0%
szlovákok 15491 98%
romák 81 1%
ukránok 5 0%
csehek 119 1%
németek 5 0%
lengyelek 8 0%
egyéb 13 0%
ismeretlen 44 0%
összlétszám 15618
magyarok 45 0%
szlovákok 15164 97%
romák 27 0%
ukránok 3 0%
csehek 94 1%
németek 9 0%
lengyelek 16 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 255 2%
összlétszám 12337
magyarok 71 1%
szlovákok 11714 95%
romák 45 0%
ukránok 3 0%
csehek 61 0%
németek 4 0%
lengyelek 13 0%
egyéb 29 0%
ismeretlen 397 3%
összlétszám 790
magyarok 41 5%
szlovákok 717 91%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 23 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 284
magyarok 24 8%
szlovákok 235 83%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 14 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 340
magyarok 47 14%
szlovákok 292 86%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 936
magyarok 35 4%
szlovákok 895 96%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 428
magyarok 14 3%
szlovákok 410 96%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3394
magyarok 448 13%
szlovákok 2568 76%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 57 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 321 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 977
magyarok 12 1%
szlovákok 959 98%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 1%
ismeretlen 0 0%
  • 6,7 %%
    Romák aránya (Roma Atlasz 2013)






Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 10323
Választási részvétel: 42.69 %
Kiadott boríték: 4407
Bedobott boríték: 4403

Polgármester

Érvényes szavazólap: 4360
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Husár Dušan 3268 74.95 % SMER-SD, SNS
Balážová Marta 621 14.24 % Független
Debnár Ivan 439 10.07 % SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS
Slávik Viliam 32 0.73 % STS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Vicianová Ivona 921 Független
Balážová Marta 798 Független
Petrovič Pavol 719 Független
Orolín Ľuboš 552 Független
Halgaš Štefan 498 SMER-SD
Eckhardtová Marta 496 SMER-SD
Uhrinová Denisa 823 Független
Ivanovičová Klaudia 776 Független
Madola Ivan 678 SMER-SD
Cimmermann Michal 578 Független
Ďurčeková Ida 560 SMER-SD
Šepták Pavel 464 SMER-SD
Borčin Erich 393 SMER-SD
Ivanovič Stanislav 384 SMER-SD
Kukučková Erika 380 SMER-SD
Pacalajová Anna 87 SMER-SD
Holub Marek 176 SMER-SD

Képviselők

2014
Független 76.47% Független 13 képviselö KDH, SMER-SD 23.53% KDH, SMER-SD 4 képviselö 17 képviselö
2018
Független 41.18% Független 7 képviselö SMER-SD 58.82% SMER-SD 10 képviselö 17 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 10715
Választási részvétel: 25.30 %
Kiadott boríték: 2711
Bedobott boríték: 2710
Választásra jogosult: 10712
Választási részvétel: 19.90 %
Kiadott boríték: 2132
Bedobott boríték: 2132
Választásra jogosult: 10 450
Választási részvétel: 31,75 %
Kiadott boríték: 3 318
Bedobott boríték: 3 318

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 2605
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 3 269
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 1996 76.62 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 244 9.37 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 228 8.75 % Független
Stanislav Kováč 49 1.88 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 43 1.65 % MS
Regan Belovič 30 1.15 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 15 0.58 % KĽS
Tomáš Galbavý 264 12.46% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 1 575 48.18 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 596 18.23 % ĽSNS
Ján Greššo 576 17.62 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 441 13.49 % Független
Renáta Kolenčíková 63 1.93 % Független
Ján Marko 11 0.34 % NP
Iván Farkas 5 0.15 % SMK-MKP
László Hajdu 2 0.06 % MKDA
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 2657
Érvényes szavazólap: 3 246
Érvényes szavazólap: 11213
# Név Szavazat Százalék Párt
Serafína Ostrihoňová 1030 38.77% Független
Klaudia Ivanovičová 666 25.07% Független
Marián Kéry 626 23.56% SMER - SD, KDH
Vladimír Klučiar 564 21.23% SMER - SD, KDH
Milan Galaba 386 14.53% KDH, SMER - SD
Pavol Petrovič 362 13.62% Független
Peter Štepianský 341 12.83% Független
Viliam Rumanko 334 12.57% SNS
Juraj Šabík 333 12.53% Független
Štefan Valkovič 255 9.60% Független
Terézia Borčinová 244 9.18% Független
Peter Lisý 244 9.18% DOST
Filip Minár 209 7.87% Független
Štefan Jurík 195 7.34% ĽS Naše Slovensko
Milan Garaj 191 7.19% Független
Rastislav Judin 118 4.44% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Daniel Mandák 91 3.42% ĽS-HZDS
Ivan Laktiš 88 3.31% ĽS-HZDS
Daniela Zlatňanská 87 3.27% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Štefan Mladý 82 3.09% ĽS-HZDS
Štefan Petrovič 81 3.05% KSS
Bohumír Šabík 72 2.71% Független
Marek Mikula 63 2.37% OKS, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD, NOVA
Marta Balážová 1 195 36.81% Független
Marián Kéry 1 036 31.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Denisa Uhrinová 984 30.31% Független
Milan Galaba 726 22.37% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Vladimír Klučiar 584 17.99% Független
Ivan Debnár 578 17.81% OKS, NOVA, ŠANCA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Ondrej Kozolka 467 14.39% OKS, SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Peter Štepianský 433 13.34% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Martina Valašiková 370 11.40% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Dubec 337 10.38% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, OKS, ŠANCA
Juraj Obert 316 9.74% KSS
Erik Pšenák 283 8.72% ĽS Naše Slovensko
Július Kunkela 252 7.76% ĽS Naše Slovensko
Marek Rajnoha 237 7.30% Független
Rastislav Čápora 191 5.88% Független
Anton Berczy 150 4.62% Független
Mário Balázs 114 3.51% DOMA DOBRE
Katarína Magyarová 72 2.22% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Kéry 2725 0.00% KDH, SMER - SD
Serafína Ostrihoňová 2532 0.00% Független
Vladimír Klučiar 1965 0.00% SMER - SD, KDH
Milan Galaba 1673 0.00% SMER - SD, KDH
Peter Štepianský 1493 0.00% Független
Štefan Valkovič 1209 0.00% Független
Milan Garaj 1197 0.00% Független
Juraj Šabík 1107 0.00% Független
Klaudia Ivanovičová 1083 0.00% Független
Terézia Borčinová 802 0.00% Független
Pavol Petrovič 750 0.00% Független
Peter Lisý 747 0.00% DOST
Viliam Rumanko 673 0.00% SNS
Štefan Mladý 619 0.00% ĽS-HZDS
Bohumír Šabík 490 0.00% Független
Daniel Mandák 487 0.00% ĽS-HZDS
Štefan Jurík 448 0.00% ĽS Naše Slovensko
Filip Minár 409 0.00% Független
Daniela Zlatňanská 292 0.00% OKS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Rastislav Judin 279 0.00% MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Ivan Laktiš 262 0.00% ĽS-HZDS
Marek Mikula 232 0.00% MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS
Štefan Petrovič 212 0.00% KSS
Marián Kéry 4107 36.63% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Marta Balážová 3069 27.37% Független
Milan Galaba 2793 24.91% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Denisa Uhrinová 2453 21.88% Független
Peter Štepianský 2112 18.84% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Vladimír Klučiar 1829 16.31% Független
Ondrej Kozolka 1810 16.14% OKS, SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ivan Debnár 1435 12.80% OKS, NOVA, ŠANCA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Martina Valašiková 1378 12.29% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Dubec 1211 10.80% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, OKS, ŠANCA
Juraj Obert 1127 10.05% KSS
Erik Pšenák 1019 9.09% ĽS Naše Slovensko
Július Kunkela 1017 9.07% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Čápora 847 7.55% Független
Marek Rajnoha 752 6.71% Független
Mário Balázs 701 6.25% DOMA DOBRE
Anton Berczy 565 5.04% Független
Katarína Magyarová 280 2.50% SME RODINA - Boris Kollár

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Kistapolcsány 151 26.73 %
Aranyosmarót 150 26.55 %
Maholány 17 3.01 %
Keresztúr 16 2.83 %
Fenyőkosztolány 16 2.83 %
Zsitvaapáti 15 2.65 %
Szelezsény 15 2.65 %
Kicő 14 2.48 %
Bélád 14 2.48 %
Zsikva 13 2.30 %
Taszármalonya 13 2.30 %
Kislóc 12 2.12 %
Csarad 11 1.95 %
Szelepcsény 11 1.95 %
Velséc 11 1.95 %
Barslédec 10 1.77 %
Zsitvaszentmárton 8 1.42 %
Néver 6 1.06 %
Mankóc 6 1.06 %
Garamnémeti 6 1.06 %
Valkóc 6 1.06 %
Néved 5 0.88 %
Ebedec 5 0.88 %
Barskisfalud 5 0.88 %
Hecse 4 0.71 %
Kisvezekény 4 0.71 %
Kisaranyos 4 0.71 %
Nemcsény 4 0.71 %
Nagyvezekény 3 0.53 %
Feketekelecsény 3 0.53 %
Barsvörösvár 3 0.53 %
Ghymeskosztolány 2 0.35 %
Gesztőd 2 0.35 %
Aranyosmarót 984 40.11 %
Kistapolcsány 148 6.03 %
Taszármalonya 104 4.24 %
Szelezsény 98 4.00 %
Bélád 92 3.75 %
Valkóc 77 3.14 %
Zsitvaapáti 73 2.98 %
Keresztúr 72 2.94 %
Feketekelecsény 59 2.41 %
Maholány 59 2.41 %
Velséc 53 2.16 %
Ebedec 51 2.08 %
Kicő 50 2.04 %
Garamnémeti 44 1.79 %
Nemcsény 43 1.75 %
Zsitvaszentmárton 39 1.59 %
Gesztőd 36 1.47 %
Mankóc 36 1.47 %
Nagyvezekény 35 1.43 %
Néved 32 1.30 %
Szelepcsény 32 1.30 %
Kislóc 26 1.06 %
Barsvörösvár 25 1.02 %
Néver 24 0.98 %
Zsikva 22 0.90 %
Barskisfalud 20 0.82 %
Fenyőkosztolány 19 0.77 %
Csarad 19 0.77 %
Hecse 18 0.73 %
Ghymeskosztolány 18 0.73 %
Kisvezekény 17 0.69 %
Kisaranyos 15 0.61 %
Barslédec 13 0.53 %
Aranyosmarót 283 27.77 %
Kistapolcsány 55 5.40 %
Szelezsény 52 5.10 %
Zsitvaapáti 44 4.32 %
Ebedec 42 4.12 %
Bélád 42 4.12 %
Kislóc 41 4.02 %
Taszármalonya 40 3.93 %
Feketekelecsény 31 3.04 %
Néver 27 2.65 %
Velséc 26 2.55 %
Garamnémeti 26 2.55 %
Néved 25 2.45 %
Maholány 24 2.36 %
Nagyvezekény 23 2.26 %
Kisaranyos 22 2.16 %
Keresztúr 22 2.16 %
Szelepcsény 20 1.96 %
Fenyőkosztolány 20 1.96 %
Valkóc 17 1.67 %
Mankóc 17 1.67 %
Barskisfalud 16 1.57 %
Gesztőd 14 1.37 %
Hecse 13 1.28 %
Zsitvaszentmárton 13 1.28 %
Csarad 12 1.18 %
Barslédec 10 0.98 %
Nemcsény 9 0.88 %
Kicő 8 0.79 %
Zsikva 8 0.79 %
Barsvörösvár 7 0.69 %
Kisvezekény 6 0.59 %
Ghymeskosztolány 4 0.39 %
Aranyosmarót 578 40.28 %
Kistapolcsány 129 8.99 %
Zsitvaapáti 50 3.48 %
Ebedec 49 3.41 %
Szelezsény 48 3.34 %
Taszármalonya 46 3.21 %
Feketekelecsény 42 2.93 %
Keresztúr 41 2.86 %
Bélád 36 2.51 %
Maholány 34 2.37 %
Fenyőkosztolány 24 1.67 %
Néved 24 1.67 %
Valkóc 23 1.60 %
Kicő 23 1.60 %
Mankóc 22 1.53 %
Szelepcsény 21 1.46 %
Barskisfalud 20 1.39 %
Garamnémeti 20 1.39 %
Zsitvaszentmárton 19 1.32 %
Nagyvezekény 19 1.32 %
Zsikva 19 1.32 %
Néver 18 1.25 %
Nemcsény 17 1.18 %
Barsvörösvár 17 1.18 %
Gesztőd 16 1.11 %
Velséc 15 1.05 %
Kislóc 14 0.98 %
Barslédec 13 0.91 %
Csarad 13 0.91 %
Ghymeskosztolány 11 0.77 %
Hecse 9 0.63 %
Kisaranyos 3 0.21 %
Kisvezekény 2 0.14 %
Aranyosmarót 337 27.83 %
Zsitvaapáti 141 11.64 %
Kistapolcsány 100 8.26 %
Maholány 47 3.88 %
Taszármalonya 45 3.72 %
Kicő 35 2.89 %
Zsikva 34 2.81 %
Bélád 34 2.81 %
Feketekelecsény 33 2.73 %
Szelezsény 31 2.56 %
Keresztúr 28 2.31 %
Nemcsény 24 1.98 %
Fenyőkosztolány 24 1.98 %
Kislóc 22 1.82 %
Néver 22 1.82 %
Ebedec 22 1.82 %
Valkóc 22 1.82 %
Néved 21 1.73 %
Szelepcsény 20 1.65 %
Gesztőd 17 1.40 %
Velséc 17 1.40 %
Barsvörösvár 16 1.32 %
Garamnémeti 15 1.24 %
Csarad 15 1.24 %
Nagyvezekény 14 1.16 %
Hecse 13 1.07 %
Barskisfalud 12 0.99 %
Zsitvaszentmárton 12 0.99 %
Mankóc 12 0.99 %
Ghymeskosztolány 11 0.91 %
Barslédec 5 0.41 %
Kisvezekény 5 0.41 %
Kisaranyos 5 0.41 %
Aranyosmarót 316 28.04 %
Zsitvaapáti 176 15.62 %
Kistapolcsány 84 7.45 %
Maholány 71 6.30 %
Kicő 46 4.08 %
Szelezsény 40 3.55 %
Ebedec 36 3.19 %
Velséc 33 2.93 %
Taszármalonya 33 2.93 %
Keresztúr 28 2.48 %
Feketekelecsény 24 2.13 %
Gesztőd 24 2.13 %
Fenyőkosztolány 24 2.13 %
Kislóc 24 2.13 %
Szelepcsény 22 1.95 %
Valkóc 21 1.86 %
Bélád 14 1.24 %
Zsitvaszentmárton 13 1.15 %
Csarad 13 1.15 %
Néver 12 1.06 %
Garamnémeti 12 1.06 %
Mankóc 12 1.06 %
Kisaranyos 9 0.80 %
Néved 7 0.62 %
Nagyvezekény 7 0.62 %
Zsikva 7 0.62 %
Kisvezekény 4 0.35 %
Barsvörösvár 4 0.35 %
Barslédec 3 0.27 %
Barskisfalud 3 0.27 %
Nemcsény 3 0.27 %
Ghymeskosztolány 1 0.09 %
Hecse 1 0.09 %
Aranyosmarót 252 24.78 %
Néver 53 5.21 %
Taszármalonya 51 5.01 %
Bélád 51 5.01 %
Kistapolcsány 51 5.01 %
Szelezsény 43 4.23 %
Zsitvaapáti 40 3.93 %
Maholány 40 3.93 %
Ebedec 36 3.54 %
Kislóc 30 2.95 %
Fenyőkosztolány 29 2.85 %
Velséc 26 2.56 %
Keresztúr 25 2.46 %
Garamnémeti 25 2.46 %
Feketekelecsény 21 2.06 %
Zsitvaszentmárton 20 1.97 %
Szelepcsény 20 1.97 %
Barskisfalud 19 1.87 %
Valkóc 19 1.87 %
Gesztőd 16 1.57 %
Csarad 16 1.57 %
Néved 16 1.57 %
Zsikva 15 1.47 %
Nagyvezekény 15 1.47 %
Barslédec 15 1.47 %
Hecse 14 1.38 %
Mankóc 13 1.28 %
Kicő 12 1.18 %
Nemcsény 10 0.98 %
Ghymeskosztolány 8 0.79 %
Barsvörösvár 7 0.69 %
Kisaranyos 5 0.49 %
Kisvezekény 4 0.39 %
Aranyosmarót 72 25.71 %
Fenyőkosztolány 35 12.50 %
Keresztúr 15 5.36 %
Szelezsény 14 5.00 %
Kistapolcsány 12 4.29 %
Ebedec 9 3.21 %
Bélád 9 3.21 %
Velséc 7 2.50 %
Nemcsény 7 2.50 %
Kicő 7 2.50 %
Taszármalonya 7 2.50 %
Kislóc 7 2.50 %
Maholány 7 2.50 %
Nagyvezekény 7 2.50 %
Garamnémeti 6 2.14 %
Valkóc 6 2.14 %
Barslédec 6 2.14 %
Zsitvaszentmárton 6 2.14 %
Zsitvaapáti 5 1.79 %
Mankóc 4 1.43 %
Barsvörösvár 4 1.43 %
Gesztőd 4 1.43 %
Szelepcsény 4 1.43 %
Néved 4 1.43 %
Hecse 4 1.43 %
Csarad 3 1.07 %
Néver 3 1.07 %
Ghymeskosztolány 2 0.71 %
Zsikva 2 0.71 %
Kisvezekény 2 0.71 %
Feketekelecsény 0 0.00 %
Barskisfalud 0 0.00 %
Kisaranyos 0 0.00 %
Aranyosmarót 237 31.52 %
Kistapolcsány 48 6.38 %
Szelezsény 44 5.85 %
Keresztúr 33 4.39 %
Fenyőkosztolány 32 4.26 %
Feketekelecsény 29 3.86 %
Zsitvaapáti 27 3.59 %
Szelepcsény 26 3.46 %
Ebedec 23 3.06 %
Taszármalonya 22 2.93 %
Garamnémeti 22 2.93 %
Gesztőd 20 2.66 %
Kislóc 20 2.66 %
Néver 14 1.86 %
Bélád 14 1.86 %
Mankóc 13 1.73 %
Velséc 13 1.73 %
Maholány 13 1.73 %
Barskisfalud 13 1.73 %
Nagyvezekény 11 1.46 %
Barsvörösvár 11 1.46 %
Zsitvaszentmárton 11 1.46 %
Kicő 9 1.20 %
Néved 8 1.06 %
Valkóc 7 0.93 %
Nemcsény 7 0.93 %
Hecse 7 0.93 %
Csarad 6 0.80 %
Zsikva 5 0.66 %
Kisvezekény 3 0.40 %
Ghymeskosztolány 3 0.40 %
Barslédec 1 0.13 %
Kisaranyos 0 0.00 %
Aranyosmarót 1 036 25.23 %
Szelezsény 217 5.28 %
Kistapolcsány 196 4.77 %
Zsitvaapáti 162 3.94 %
Velséc 157 3.82 %
Taszármalonya 148 3.60 %
Valkóc 146 3.55 %
Kicő 145 3.53 %
Feketekelecsény 129 3.14 %
Keresztúr 120 2.92 %
Bélád 109 2.65 %
Ebedec 94 2.29 %
Gesztőd 93 2.26 %
Mankóc 91 2.22 %
Nemcsény 89 2.17 %
Garamnémeti 87 2.12 %
Fenyőkosztolány 86 2.09 %
Néved 85 2.07 %
Maholány 84 2.05 %
Barskisfalud 83 2.02 %
Néver 79 1.92 %
Nagyvezekény 78 1.90 %
Kislóc 76 1.85 %
Szelepcsény 75 1.83 %
Barsvörösvár 74 1.80 %
Hecse 61 1.49 %
Ghymeskosztolány 58 1.41 %
Zsitvaszentmárton 55 1.34 %
Kisvezekény 45 1.10 %
Kisaranyos 44 1.07 %
Csarad 43 1.05 %
Zsikva 42 1.02 %
Barslédec 20 0.49 %
Aranyosmarót 1 195 38.94 %
Maholány 226 7.36 %
Kistapolcsány 222 7.23 %
Zsitvaapáti 130 4.24 %
Feketekelecsény 110 3.58 %
Szelezsény 99 3.23 %
Bélád 90 2.93 %
Keresztúr 82 2.67 %
Taszármalonya 76 2.48 %
Ebedec 65 2.12 %
Szelepcsény 60 1.96 %
Velséc 55 1.79 %
Kicő 53 1.73 %
Valkóc 45 1.47 %
Zsitvaszentmárton 42 1.37 %
Gesztőd 41 1.34 %
Fenyőkosztolány 40 1.30 %
Zsikva 38 1.24 %
Néved 37 1.21 %
Csarad 35 1.14 %
Kislóc 32 1.04 %
Mankóc 32 1.04 %
Garamnémeti 31 1.01 %
Barskisfalud 30 0.98 %
Nemcsény 29 0.94 %
Hecse 27 0.88 %
Barsvörösvár 27 0.88 %
Barslédec 23 0.75 %
Kisaranyos 23 0.75 %
Néver 21 0.68 %
Nagyvezekény 20 0.65 %
Ghymeskosztolány 19 0.62 %
Kisvezekény 14 0.46 %
Aranyosmarót 370 26.85 %
Kistapolcsány 84 6.10 %
Ebedec 65 4.72 %
Taszármalonya 65 4.72 %
Zsitvaapáti 61 4.43 %
Szelezsény 61 4.43 %
Bélád 49 3.56 %
Keresztúr 47 3.41 %
Fenyőkosztolány 44 3.19 %
Kislóc 41 2.98 %
Maholány 37 2.69 %
Feketekelecsény 36 2.61 %
Néved 35 2.54 %
Valkóc 31 2.25 %
Néver 30 2.18 %
Barskisfalud 30 2.18 %
Szelepcsény 29 2.10 %
Velséc 28 2.03 %
Garamnémeti 27 1.96 %
Csarad 24 1.74 %
Nagyvezekény 23 1.67 %
Nemcsény 21 1.52 %
Kicő 18 1.31 %
Zsitvaszentmárton 18 1.31 %
Gesztőd 17 1.23 %
Mankóc 14 1.02 %
Hecse 14 1.02 %
Barsvörösvár 13 0.94 %
Barslédec 12 0.87 %
Kisaranyos 11 0.80 %
Zsikva 10 0.73 %
Kisvezekény 7 0.51 %
Ghymeskosztolány 6 0.44 %
Aranyosmarót 726 25.99 %
Szelezsény 158 5.66 %
Kistapolcsány 155 5.55 %
Zsitvaapáti 136 4.87 %
Velséc 122 4.37 %
Taszármalonya 114 4.08 %
Kicő 94 3.37 %
Keresztúr 94 3.37 %
Ebedec 92 3.29 %
Feketekelecsény 78 2.79 %
Kislóc 73 2.61 %
Mankóc 70 2.51 %
Gesztőd 69 2.47 %
Garamnémeti 69 2.47 %
Barskisfalud 67 2.40 %
Fenyőkosztolány 66 2.36 %
Maholány 64 2.29 %
Hecse 61 2.18 %
Néver 52 1.86 %
Nemcsény 44 1.58 %
Szelepcsény 43 1.54 %
Zsitvaszentmárton 42 1.50 %
Bélád 40 1.43 %
Valkóc 39 1.40 %
Barsvörösvár 36 1.29 %
Ghymeskosztolány 31 1.11 %
Néved 31 1.11 %
Kisvezekény 27 0.97 %
Kisaranyos 26 0.93 %
Zsikva 25 0.90 %
Barslédec 24 0.86 %
Csarad 15 0.54 %
Nagyvezekény 10 0.36 %
Bélád 175 24.96 %
Aranyosmarót 114 16.26 %
Ghymeskosztolány 54 7.70 %
Barslédec 48 6.85 %
Néver 36 5.14 %
Kistapolcsány 33 4.71 %
Hecse 26 3.71 %
Zsitvaapáti 23 3.28 %
Keresztúr 19 2.71 %
Szelezsény 18 2.57 %
Taszármalonya 18 2.57 %
Fenyőkosztolány 13 1.85 %
Ebedec 10 1.43 %
Csarad 10 1.43 %
Velséc 9 1.28 %
Barskisfalud 8 1.14 %
Gesztőd 8 1.14 %
Szelepcsény 8 1.14 %
Zsikva 8 1.14 %
Kisaranyos 7 1.00 %
Kislóc 7 1.00 %
Valkóc 7 1.00 %
Nemcsény 6 0.86 %
Feketekelecsény 6 0.86 %
Néved 5 0.71 %
Kicő 5 0.71 %
Maholány 5 0.71 %
Garamnémeti 5 0.71 %
Nagyvezekény 4 0.57 %
Mankóc 3 0.43 %
Kisvezekény 1 0.14 %
Zsitvaszentmárton 1 0.14 %
Barsvörösvár 1 0.14 %
Aranyosmarót 467 25.80 %
Valkóc 210 11.60 %
Feketekelecsény 135 7.46 %
Kistapolcsány 92 5.08 %
Taszármalonya 71 3.92 %
Nagyvezekény 68 3.76 %
Zsitvaapáti 64 3.54 %
Csarad 49 2.71 %
Keresztúr 46 2.54 %
Maholány 44 2.43 %
Szelezsény 43 2.38 %
Néved 43 2.38 %
Nemcsény 42 2.32 %
Szelepcsény 40 2.21 %
Ebedec 37 2.04 %
Barsvörösvár 36 1.99 %
Bélád 35 1.93 %
Gesztőd 30 1.66 %
Hecse 29 1.60 %
Kicő 27 1.49 %
Garamnémeti 26 1.44 %
Barskisfalud 24 1.33 %
Fenyőkosztolány 23 1.27 %
Zsitvaszentmárton 20 1.10 %
Velséc 20 1.10 %
Kisvezekény 19 1.05 %
Kislóc 18 0.99 %
Zsikva 15 0.83 %
Mankóc 13 0.72 %
Néver 12 0.66 %
Ghymeskosztolány 6 0.33 %
Barslédec 5 0.28 %
Kisaranyos 1 0.06 %
Aranyosmarót 433 20.50 %
Keresztúr 314 14.87 %
Kistapolcsány 186 8.81 %
Szelezsény 105 4.97 %
Zsitvaapáti 97 4.59 %
Ebedec 94 4.45 %
Kicő 74 3.50 %
Taszármalonya 63 2.98 %
Maholány 56 2.65 %
Fenyőkosztolány 49 2.32 %
Velséc 47 2.23 %
Mankóc 47 2.23 %
Néver 42 1.99 %
Gesztőd 42 1.99 %
Kisvezekény 41 1.94 %
Hecse 40 1.89 %
Feketekelecsény 35 1.66 %
Garamnémeti 35 1.66 %
Barskisfalud 31 1.47 %
Szelepcsény 31 1.47 %
Zsitvaszentmárton 30 1.42 %
Zsikva 30 1.42 %
Kislóc 28 1.33 %
Nemcsény 26 1.23 %
Bélád 25 1.18 %
Nagyvezekény 20 0.95 %
Valkóc 19 0.90 %
Néved 16 0.76 %
Ghymeskosztolány 15 0.71 %
Barsvörösvár 13 0.62 %
Kisaranyos 11 0.52 %
Csarad 9 0.43 %
Barslédec 8 0.38 %
Aranyosmarót 191 22.55 %
Valkóc 138 16.29 %
Velséc 46 5.43 %
Feketekelecsény 43 5.08 %
Kicő 41 4.84 %
Szelezsény 34 4.01 %
Kistapolcsány 33 3.90 %
Zsitvaapáti 30 3.54 %
Taszármalonya 28 3.31 %
Nemcsény 25 2.95 %
Ebedec 23 2.72 %
Keresztúr 20 2.36 %
Mankóc 17 2.01 %
Szelepcsény 16 1.89 %
Csarad 15 1.77 %
Néver 14 1.65 %
Garamnémeti 14 1.65 %
Bélád 13 1.53 %
Nagyvezekény 11 1.30 %
Gesztőd 10 1.18 %
Fenyőkosztolány 10 1.18 %
Barsvörösvár 9 1.06 %
Maholány 8 0.94 %
Zsikva 8 0.94 %
Ghymeskosztolány 8 0.94 %
Néved 7 0.83 %
Hecse 7 0.83 %
Barskisfalud 7 0.83 %
Kisaranyos 6 0.71 %
Kislóc 6 0.71 %
Zsitvaszentmárton 5 0.59 %
Kisvezekény 3 0.35 %
Barslédec 1 0.12 %
Aranyosmarót 584 31.93 %
Valkóc 119 6.51 %
Kistapolcsány 106 5.80 %
Feketekelecsény 79 4.32 %
Zsitvaapáti 75 4.10 %
Nagyvezekény 74 4.05 %
Taszármalonya 60 3.28 %
Kicő 59 3.23 %
Maholány 53 2.90 %
Szelezsény 45 2.46 %
Gesztőd 44 2.41 %
Velséc 42 2.30 %
Keresztúr 40 2.19 %
Ebedec 37 2.02 %
Szelepcsény 35 1.91 %
Barsvörösvár 32 1.75 %
Néved 29 1.59 %
Garamnémeti 29 1.59 %
Zsitvaszentmárton 29 1.59 %
Barskisfalud 27 1.48 %
Néver 27 1.48 %
Bélád 25 1.37 %
Mankóc 21 1.15 %
Kisvezekény 21 1.15 %
Fenyőkosztolány 20 1.09 %
Zsikva 20 1.09 %
Csarad 20 1.09 %
Nemcsény 20 1.09 %
Kislóc 15 0.82 %
Kisaranyos 14 0.77 %
Barslédec 13 0.71 %
Hecse 10 0.55 %
Ghymeskosztolány 5 0.27 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
2702 27.21%
KDH
2508 25.25%
SNS
2041 20.55%
KSČ
1456 14.66%
DS
419 4.22%
SZ
351 3.53%
SPV
126 1.27%
SSL
115 1.16%
SD
111 1.12%
Egyéb
102 1.03%
Érvényes szavazatok 9931
HZDS
4273 46.29%
SDĽ
1462 15.84%
SNS
1264 13.69%
KDH
996 10.79%
SKDH
301 3.26%
SZS
207 2.24%
SDSS
167 1.81%
ODÚ
136 1.47%
DS-ODS
129 1.40%
SZ
95 1.03%
Egyéb
201 2.18%
Érvényes szavazatok 9231
HZDS-RSS
4045 46.49%
KDH
990 11.38%
SNS
834 9.59%
SP-VOĽBA
790 9.08%
ZRS
668 7.68%
493 5.67%
DS
224 2.57%
KSÚ
195 2.24%
KSS
160 1.84%
SPK
96 1.10%
NS
92 1.06%
HZPCS
66 0.76%
MK
23 0.26%
Egyéb
24 0.28%
Érvényes szavazatok 8700
HZDS
3597 36.14%
SDK
2093 21.03%
SDĽ
1671 16.79%
SNS
1434 14.41%
SOP
575 5.78%
KSS
294 2.95%
ZRS
112 1.13%
NSK
55 0.55%
SLS
41 0.41%
MKP
32 0.32%
Egyéb
48 0.48%
Érvényes szavazatok 9952
HZDS
2219 25.01%
SMER
1659 18.70%
KDH
875 9.86%
KSS
861 9.70%
SDKU
845 9.52%
ANO
660 7.44%
SNS
541 6.10%
HZD
380 4.28%
PSNS
268 3.02%
SDA
120 1.35%
SDĽ
108 1.22%
NOSNP
83 0.94%
SZS
61 0.69%
ZRS
41 0.46%
MKP
39 0.44%
Egyéb
112 1.26%
Érvényes szavazatok 8872
SMER
2215 36.16%
SNS
1155 18.85%
SDKU DS
878 14.33%
ĽS HZDS
571 9.32%
KDH
537 8.77%
KSS
344 5.62%
SF
168 2.74%
ANO
90 1.47%
SLNKO
51 0.83%
MKP
26 0.42%
Egyéb
91 1.49%
Érvényes szavazatok 6126
SMER
2941 45.53%
SaS
801 12.40%
SDKU DS
751 11.63%
KDH
621 9.61%
SNS
495 7.66%
ĽS HZDS
210 3.25%
LSNS
163 2.52%
SDĽ
152 2.35%
Most-Híd
115 1.78%
KSS
80 1.24%
Únia
39 0.60%
Paliho Kapurkova
39 0.60%
ZRS
27 0.42%
MKP
4 0.06%
Egyéb
22 0.34%
Érvényes szavazatok 6460
SMER SD
3562 54.52%
OĽaNO
551 8.43%
KDH
489 7.49%
SNS
381 5.83%
SaS
361 5.53%
SDKU DS
306 4.68%
LSNS
304 4.65%
Most-Híd
90 1.38%
99 Percent
90 1.38%
Zmena zdola DU
83 1.27%
KSS
60 0.92%
SSS NM
42 0.64%
NaS ns
41 0.63%
SZ
35 0.54%
SF
32 0.49%
ĽS HZDS
30 0.46%
MKP
2 0.03%
Egyéb
74 1.13%
Érvényes szavazatok 6533
SMER SD
2185 35.23%
SNS
751 12.11%
SaS
689 11.11%
OĽANO-NOVA
630 10.16%
LSNS
601 9.69%
SME RODINA
346 5.58%
KDH
322 5.19%
#SIEŤ
276 4.45%
Most-Híd
137 2.21%
SZS
58 0.94%
TIP
49 0.79%
SKOK!
43 0.69%
KSS
35 0.56%
MKP
5 0.08%
Egyéb
75 1.21%
Érvényes szavazatok 6202
Aranyosmaróti járás
Szlovákia

Bejelentések