SK
BB
.....

Besztercebánya

Város

címer zászló
5739 31% magyar 1910
300 0% magyar 2011
címer zászló
Koordináták:
48.73627853, 19.14619255
Terület:
103,38 km2
Rang:
város
Népesség:
78758
Tszf. magasság:
368 m
Körzethívószám:
+421 (0) 48
Irányítószám:
97401, 97404, 97405, 9740
Település kód:
508438
Szervezeti azonosító:
313271
Adóazonosító:
2020451587
Alabán Ferenc - Balassa Géza - Hanuliak, Václav - Horárik János - Huszár Tibor - ifj. Hönigh Ignác - Ipolyi (Stummer) Arnold - Jaszlinszky András - Juhász (Schäffer) Árpád - Petrogalli Artúr - Petrogalli Oszkár - Schwarz Tódor - Sváby Pál - Szokoly Alajos -

Jaszlinszky András

<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">jezsuita pap, egyetemi tanár, rozsnyói kanonok</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Számos műve közül talán a legfontosabb a Nagyszombatban és Bécsben 1754–1764 között kiadott többkötetes Institutiones Logicae et Metaphisicae. Fizikai és földrajzi témájú művet is írt. A fizikáról írt egyetemi tankönyve, amely korszerűen foglalja össze a 18. sz. közepének ismereteit, hazai viszonylatban az első ilyen munkák egyike volt. Jelentős vizsgálatokat folytatott a biológia területén is.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1733. október 14-én Trencsénben lett a Jézus Társaság tagja. 1735-ben Gyöngyösön grammatikát tanított. 1736–1739-ben a Nagyszombati Egyetemen bölcsészetet, logikát, fizikát, metafizikát tanult. Egyik mestere Kéri Borgia Ferenc (1702–1768) csillagász, matematikus volt. 1739-től néhány évig Szakolcán, Egerben tanított, majd visszakerült Nagyszombatba, ahol elvégezte a négyéves teológiai kart is. 1745–1747-ben Besztercebányán és Nagyváradon tanított, majd ismét Nagyszombatba került, ahol 1748–1749-ben az egyetem etikai tanszékén oktatott. A jezsuita rend megbízásából 1750-ben a bécsi egyetemen logikát adott elő, de hamarosan ismét a nagyszombati, egyetemen logikát, fizikát és matematikát tanított. 1757-ben a teológiai kar egyháztörténeti tanárává nevezték ki és ettől kezdve bölcseletet és teológiát oktatott. 1771-ben lett a Nagyszombati Egyetem rektora, ezt a tisztségét azonban csak 1773-ig tölthette be, miután a jezsuita rendet XIV. Kelemen pápa feloszlatta. Jaszlinszky később Rozsnyón lett kanonok és a városban hunyt el.<o:p></o:p></span></p>
1715. 9. 1.
Abaújszina - megszületett
1739 - 1743
Szakolca - tanított
1741 - 1745
Nagyszombat - tanult
1745 - 1747
Besztercebánya - tanított
1783. 1. 1.
Rozsnyó - elhunyt
névjegyzék

Horárik János

<p></p><p>Római katolikus pap, filozófus, közíró.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" mso-fareast-font-family:calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:="" hu;mso-fareast-language:en-us;mso-bidi-language:ar-sa"="">Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc egyik eszmei előkészítőjét látják benne, a maga korában modern filozófiai és természetbölcseleti nézeteket hirdetett, sőt egy könyvben is összefoglalta gondolatait. Ennek kéziratát megküldte az MTA-nak is, de ott nem értettek egyet a mű tartalmával és visszaküldték neki a szöveget, amely aztán elkallódott.</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"=""><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Egy szlovák posztókészítő fia volt és a nyitrai gimnáziumban tanult meg magyarul és latinul. 1827-től Pesten a központi papi szeminárium növendéke volt, ahol a német, később a francia és az angol nyelvet is elsajátította. Ihász Gábor Györggyel és másokkal megalapította a Magyar Nyelvművelő Társaságot. 1831-ben Nyitrán szentelték pappá, és a teológia tanára lett a helyi szemináriumban, majd pap Nagyugrócon és Németprónán.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1837-ben felhagyott a lelkészi szolgálattal és Pestre költözött. Egyre élesebben bírálta az egyház merev álláspontját számos gyakorlati kérdésben, végül 1845-ben kilépett a r. k. egyházból.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">A szabadságharc bukása után külföldön bujdosott, de a belviszonyok jobbra fordulása után sem publikálhatott a saját neve alatt, hanem álnéven jegyezte cikkeit és fordításait. Filozófiai gondolatait, amelyek elsősorban Ludwig Feuerbach nézeteire támaszkodnak, a legátfogóbban a Lipcsében 1847-ben megjelent önéletrajzi munkájában (<i>Johann Horárik's Kampf mit Hierarchie und Kirche in den Jahren 1841-45 </i>– Horárik János harca a hierarchia és az egyház ellen az 1841-45. években) foglalta össze.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Utolsó éveiben Besztercebányán lakott testvérénél. Végrendeletében azt kérte, hogy pap ne búcsúztassa és tetemét adják át az orvostanhallgatóknak boncolás céljából. Ezt végül nem teljesítették, de a pap, aki temetni szerette volna, el sem kezdhette beszédét a sírnál, mert váratlanul nagy zápor zúdult a gyászolókra.<o:p></o:p></span></p><p></p><p></p>
1808. 5. 19.
Bán - megszületett
1818 - 1826
Nyitra - tanult A gimnáziumban tanult meg magyarul
1834 - 1837
Nagyugróc - egyházi szolgálatot végzett
1864. 5. 20.
Besztercebánya - elhunyt
névjegyzék

ifj. Hönigh Ignác

orvos. A pesti egyetemen szerzett orvosdoktori címet, majd Besztercebányán telepedett le Zólyom megye főorvosaként. 1842 augusztusában a magyar orvosok és természetvizsgálók harmadik, Besztercebányán rendezett vándorgyűlésén az ő kutatásai alapján mutatták be Zólyom megye ásvány- és gyógyvizeit.
1813 k.
Csáb - megszületett
1848. 2. ?.
Besztercebánya - elhunyt
névjegyzék

Ipolyi (Stummer) Arnold

besztercebányai, majd nagyváradi püspök, belső titkos tanácsos, az MTA tagja. Foglalkozott régészettel, középkori magyarországi műemlékekkel, ő kezdeményezte a rendszeres műemlékvédelem kiépítését, vidéki múzeumok felállítását. A magyar népi hiedelemvilág alapos feltérképezésével új irányt jelölt ki a magyar néprajztudomány számára. Tanulmányai (Korpona, Selmecbánya, Bécs) befejeztével Mednyánszky Alajos báró Nyitra megyei főispán fiának magántanára lett – itt kezdett el kéziratokkal, oklevelekkel foglalkozni. Papi hivatását Komáromszentpéteren kezdte, majd Pozsonyban volt hitszónok, 1849-től Zohoron plébános. Később a Pozsony vidéki műemlékek konzervátorává nevezték ki: beutazta, felkutatta és dokumentálta az itt fellelhető műemlékeket. Már törökszentmiklósi plébánosként jutott el Kubinyi Ferenc és Henszlmann Imre társaságában Konstantinápolyba, ahol rátaláltak a Corvina-könyvtár néhány darabjára. Vezette a pesti központi papneveldét, volt püspök Besztercebányán és Nagyváradon, de tudományos kutatásait sem hanyagolta. Elnöke volt az országos közoktatási tanácsnak és a Magyar Képzőművészeti Társaságnak. Műkincsgyűjteményét az országos képtárnak ajánlotta fel. Váradon hunyt el 1886. 12. 2-án. F. m.: Magyar mythologia, Csallóköz műemlékei, A középkori magyar festészet emlékeiből. A szepesváraljai XIV. századi történeti falfestvény, A magyar szent korona és koronázási jelvények története és műtörténeti leírása.
1823. 10. 18.
Ipolykeszi - megszületett
Korpona - tanult
Selmecbánya - tanult
Komáromszentpéter - egyházi szolgálatot végzett
Ipolykiskeszi - élt
Itt élt fiatalkorában, a katolikus templom falán emléktábla őrzi emlékét.
1849
Zohor - egyházi szolgálatot végzett
1871
Besztercebánya - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Sváby Pál

filológus és reáliskolai igazgató. Tanári oklevelét Pesten szerezte. Tanított az ungvári, besztercebányai és a pozsonyi gimnáziumban. 1873-ban Aradra nevezték ki az új állami gimnázium és reáliskola igazgatójának – innen Pécsre akarták helyezni, de ő erre nemet mondott és inkább visszatért Pozsonyba. Fm. Fordítási gyakorlatok magyarból latinra I. könyv. A gymnasiumok V. és VI. osztálya számára. (Kolmár Józseffel)
1837. 1. 19.
Szentandrás - megszületett
Besztercebánya - tanított
1899. 1. 5.
Réte - elhunyt
névjegyzék

Petrogalli Artúr

<p>Főgimnáziumi tanár, entomológus.</p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">Alsószabadiban született 1850. január 5-én.</p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">A gimnáziumot <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszombat_(telep%C3%BCl%C3%A9s)" title="Nagyszombat (település)">Nagyszombatban</a>, majd <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Beszterceb%C3%A1nya" title="Besztercebánya">Besztercebányán</a> végezte, ahol 1868-ban érettségizett. A <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_Lor%C3%A1nd_Tudom%C3%A1nyegyetem" title="Eötvös Loránd Tudományegyetem">Budapesti Tudományegyetemen</a> tanult tovább. 1869-1870-ben egyéves önkéntes <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs" title="Bécs">Bécsben</a>. 1871-től a besztercebányai gimnázium próbaéves, 1872-től helyettes tanára. 1873-ban tanári vizsgát tett és <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Arad_(Rom%C3%A1nia)" title="Arad (Románia)">Aradon</a> helyezkedett el. 1885-1894 között a trencséni gimnázium tanára. A trencséni egyesületek tagja. 1885-től a Trencsénvármegyei Természettudományi Egylet másodtitkára, 1886-tól titkára.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">Számos előadást tartott. Kutatásait az egylet és a gimnázium évkönyveiben közölte. Több szlovákiai természeti élőhely leírója. Főként rovartannal és botanikával foglalkozott.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">1891-től a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Turista_Egyes%C3%BClet" title="Magyar Turista Egyesület">Magyar Turista Egyesület</a> Vágvölgyi osztályának választmányi tagja. A természettudomány népszerűsítője volt, tanítványa volt <a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Jozef_Laco&action=edit&redlink=1" title="Jozef Laco (a lap nem létezik)">Jozef Laco</a> szlovák entomológus is. Pedagógiai szaklapokban, évkönyvekben publikálta dolgozatait természetjárásairól, az élelmiszerhamisításról, a gombákról, a rovarokról, a filoxérajárványról és egyebekről.<o:p></o:p></p><p> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white">Fia, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Petrogalli_Oszk%C3%A1r" title="Petrogalli Oszkár">Petrogalli Oszkár</a> (1877–1925) ügyvéd, politikus, országgyűlési képviselő, újságíró.<o:p></o:p></p><p></p>
1850. 1. 5.
Alsószabadi - megszületett
1861 - 1869
Besztercebánya - tanult Nagyszombatban és Besztercebányán, ahol érettségizett.
1894. 2. 14.
Trencsén - elhunyt
névjegyzék

Szokoly Alajos

olimpiai bronzérmes atléta. Három éves korától keresztapja ipolysági házában nevelkedett, későbbi versenyeire is itt készült. Gimnáziumi tanulmányait Besztercebányán és Léván folytatta, majd Budapesten orvosi diplomát szerzett. Az 1896-os athéni olimpián 100 méteres síkfutásban bronzérmes, hármasugrásban pedig negyedik helyezett lett. Kezdeményezésére jött létre a Magyar Atlétikai Szövetség, illetve a Magyar Olimpiai Társaság, ő hozta létre az Ipolysági Sport Klubot is. Hont vármegye főlevéltárosa volt. A megye kanászai, tülkösei, dudásai számára pénzzel díjazott versenyt rendezett, melyet Bartók Béla rögzített. Bernecén hunyt el 1932-ben.
1871. 6. 19.
Kisgaram - megszületett
Léva - tanult
Besztercebánya - tanult
1874
Ipolyság - élt
névjegyzék

Petrogalli Oszkár

Újságíró, ügyvéd, politikus, országgyűlési képviselő.<p>Aradon született 1877. október 4-én.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Apja </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Petrogalli_Art%C3%BAr" title="Petrogalli Artúr"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Petrogalli Artúr</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> tanár, természettudós, anyja Hülley Lujza.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Trencs%C3%A9n" title="Trencsén"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">trencséni</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> gimnáziumban tanult, majd a </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapesti_Egyetem" title="Budapesti Egyetem"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Budapesti Egyetemen</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> szerzett jogi diplomát.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Ezt követően 1922-ig Besztercebányán lett ügyvéd, ahol a helybeli Figyelőt is szerkesztette.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1906–1910 között a </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCggetlens%C3%A9gi_%C3%A9s_Negyvennyolcas_P%C3%A1rt" title="Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Függetlenségi Párt</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> országgyűlési képviselője volt. A csehszlovák államfordulat után hónapokig az illavai börtönben tartották fogva. A szlovákiai magyar politikai élet egyik szervezője, fő törekvése a szlovákiai magyar politikai erők egységének megteremtése volt.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1922-től a losonci székhelyű </span><a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szlovenszk%C3%B3i_%C3%A9s_Ruszinszk%C3%B3i_Sz%C3%B6vetkezett_Ellenz%C3%A9ki_P%C3%A1rtok_K%C3%B6z%C3%B6s_Bizotts%C3%A1ga&action=edit&redlink=1" title="Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Közös Bizottsága (a lap nem létezik)"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Szövetkezett Ellenzéki Pártok Központi Irodájának</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman",serif"> vezetője és a </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1gai_Magyar_H%C3%ADrlap" title="Prágai Magyar Hírlap"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Prágai Magyar Hírlap</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> főszerkesztője volt.<o:p></o:p></span></p>
1880 - 1888
Trencsén - tanult A gimnáziumban
1925. 2. 24.
Besztercebánya - elhunyt
névjegyzék

Schwarz Tódor

Nőgyógyász, egyetemi tanár.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Szlovákiában az elsők között foglalkozott a daganatos betegségek gyógyításával.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Középiskolai tanulmányait Besztercebányán és Pozsonyban végezte. Orvosi tanulmányait Budapesten kezdte, de az impériumváltást követően Prágában fejezte be 1920-ban.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Orvosként eleinte Prágában működöt, majd Pozsonyba került, később kórházigazgató lett Turócszentmártonban, végül a kassai tudományegyetem orvosi karán volt a nőgyógyászat tanszékvezető professzora.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Pozsonyban hunyt el 1980. február 14-én.</span></p>
1892. 8. 28.
Bakabánya - megszületett
1902 - 1905
Besztercebánya - tanult
1930 - 1950
Turócszentmárton Kórházigazgató
1950 - 1965
Kassaújfalu - tanított Tanszékvezető professzor
névjegyzék

Juhász (Schäffer) Árpád

író, újságíró, költő. Tanulmányait Bécsben, Besztercebányán és Miskolcon végezte. Ezt követően több városban (Debrecenben, Miskolcon, Szegeden, Kolozsváron, Budapesten) újságíróként munkálkodott. Írt például a Pesti Naplónak. Az első világháború után beutazta Európát. Később Iglón, majd Munkácson dolgozott, végül a Kassai Újság munkatársaként tevékenykedett. 1934–1938 között a kassai rádió magyar adásának szerkesztője volt. Több verseskötete, regénye, novelláskötete jelet meg. Budapesten hunyt el.
1894. 12. 2.
Szepsi - megszületett
Besztercebánya - tanult
névjegyzék

Balassa Géza

<p><i>Régész, tanár, történeti író.</i></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Körmöcbányán érettségizett (1933). Pozsonyban előbb beiratkozott az evangélikus teológiára, majd az Állami Pedagógiai Akadémia hallgatója lett, ahol 1935-ben népiskolai tanítói oklevelet szerzett.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1935–1948 között Ruttkán, Szklabonyaváralján, Zólyombrézón, Nagyszalatnán, Zólyomban tanított. 1937-ben evangélikus hitoktatói, 1940-ben a szlovák nyelv, a földrajz és a történelem oktatására is jogosultságot szerzett, közben már Zólyomban volt tanár.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1942-ben kezdeményezte egy helytörténeti múzeum létrehozását Zólyomban, ez 1944-ben nyílt meg. 1945–1949-ben a pozsonyi Szlovák Egyetemen tanult és gimnáziumi tanári képesítést szerzett földrajz–történelem szakon.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1948–1952-ben a Zólyom melletti radványi/Besztercebánya Állami Mezőgazdasági Levéltár igazgatója, 1952–1962-ben a besztercebányai Kerületi Múzeum munkatársa volt. Ebben az időszakban több fontos vaskori ásatást irányított (Zólyom, Pereszlény, Ipolyság, Gyűgy, Karvaly, Nagyszalatna, Besztercebánya, Méhi, Derezsnye, Várgede). 1962–1977-ben a Közép-szlovákiai Műemlékvédelmi Hivatal osztályvezetőjeként is folytatta régészeti ásatásait (Körmöcbánya és Besztercebánya középkori építészeti maradványainak feltárása).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Numizmatikával is foglalkozott.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1977-től Pozsonyban élt. A magyarok őstörténetéről írt szlovák nyelvű tanulmánya kéziratban maradt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1992-ben a zólyomi múzeum megalapításának 50. évfordulója alkalmából emléklapot kapott.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> <i>Mi? My?</i>, 1943; <i>Praveké osídlenie stredného Slovenska</i>, 1965; magyarul: <i>Gömör az őskorban</i>, 1971; <i>Súpis hnuteľných pamiatok stredoslovenského kraja</i>, 1972.<b><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Pozsonyban hunyt el 1994. február 20-án.</span></p>
1914. 3. 10
Felsőbaka - megszületett
Zólyom - kutatott Fontos vaskori ásatásokat irányított.
Pereszlény - kutatott Fontos vaskori ásatásokat irányított.
Ipolyság - kutatott
Gyűgy - kutatott Fontos ásatásokat irányított.
Karvaly - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Nagyszalatna - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Besztercebánya - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Méhi - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Derzsenye - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Várgede - kutatott Régészeti ásatásokat irányított.
Körmöcbánya - kutatott
Nevéhez köthető a város középkori építészeti maradványainak feltárása.
Besztercebánya - kutatott
Nevéhez köthető a város középkori építészeti maradványainak feltárása.
1944
Zólyom Kezdeményezésére nyílt meg a helytörténeti múzeum.
névjegyzék

Hanuliak, Václav

Szlovák régész, a zólyomi Pusztavár kutatója.
1947.12.1.
Dénesd - megszületett
1992-2008
Zólyom - kutatott A zólyomi Pusztavár kutatója.
2009. 04. 24.
Besztercebánya - elhunyt
névjegyzék

Alabán Ferenc

<p><i>irodalomtörténész, egyetemi tanár.</i> </p><p><br></p><p>A budapesti ELTE-n 1974-ben szerzett magyar–szlovák szakos tanári oklevelet. 1974–1997 között a nyitrai Pedagógiai Főiskola (később Konstantin Filozófus Egyetem) Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója volt. 1997-től a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Hungarisztikai Tanszékének vezetője és professzora. 2001–2004-ben az egyetem dékánhelyettese, később dékánja volt. </p><p><b><br></b></p><p><b>Főbb művei:</b> Folytatás és változás, 1984; Két költő nyomában, 1995; Az irodalom lehetőségei, 1996; Az irodalomértés horizontjai, 2000; Hungarológia és önismeret, 2012.</p>
1951. 2. 25.
Guszona - megszületett
1970 - 1974
Budapest - tanult ELTE BTK-n magyar nyelv és irodalom
1974 - 1997
Nyitra - tanított
1997
Besztercebánya - tanított
névjegyzék

Huszár Tibor

fotóművész. 1964-ben kezdett el foglalkozni a fényképezéssel. Elsősorban dokumentum-, szocio- és portréfotók fűződnek nevéhez. 1989-től jeles művészekről, politikusokról (Bohumil Hrabal, Günter Grass, Arthur Miller, John Updike, Susan Sonntag, II. János Pál pápa, Borisz Jelcin stb.) készített fényképeket, több külföldi útján is kísérte Václav Havelt, dolgozott Miloš Formannak. Fényképezett Irak megtámadásánál is, az ún. sivatagi háborúban, Afrikában, Mexikóban, Brazíliában. 1990-ben a lipótvári börtön foglyairól készített felvételeket. 1992-ben a New York Egyetem fotóművészeti tanszék vendégelőadója lett. Oktatott Besztercebányán és Nagyszombatban is.
1952. 6. 16.
Réte - megszületett
Besztercebánya - tanított
Nagyszombat - tanított
2013. 9. 11.
Modor - elhunyt
névjegyzék

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Československej armády) 26
Telefon: 0800141514

Honlap: banskabystrica.sk
Polgármester:
Nosko Ján (Független)

Képviselő-testület:
Lapuníková Miriam (Független)
Smädo Milan (Független)
Karová Erika (Független)
Moravčík Vladimír (Független)
Hiadlovský Vladimír (Független)
Kasová Hana (Független)
Skokanová Lucia (Független)
Sklenka Vladimír (Független)
Čižmárová Katarína (Független)
Leitner Andrej (Független)
Pirošík Vladimír (Független)
Lichý Milan (Független)
Molitóris Matúš (Független)
Majling Martin (Független)
Mičev Stanislav (Független)
Katreniak Pavol (Független)
Turčan Martin (Független)
Kapusta David (Független)
Ocharovich Radovan (Független)
Úradníček Martin (Független)
Kašper Igor (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slove)
Baláž Jozef (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slove)
Klus Martin (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slove)
Modranský Marek (SMER-SD, SNS)
Pecník Marcel (SMER-SD, SNS)
Karas Daniel (SMER-SD, SNS)
Motyčka Ľubomír (SMER-SD, SNS)
Gajdošík Jakub (SMER-SD, SNS)
Nábělek Ludvik (SMER-SD, SNS)
Dluholucký Svetozár (SMER-SD, SNS)
Škantár Michal (SMER-SD, SNS)
Független 65% Független 20 képviselö SaS, OBY... 10% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slove 3 képviselö SMER-SD,... 26% SMER-SD, SNS 8 képviselö 31 képviselö
Besztercebánya 1i Posta

Horná 1

Besztercebánya 11i Posta

Rudohorská 27

Besztercebánya 3i Posta

Zvolenská cesta 34

Besztercebánya 4i Posta

Kyjevské námestie 6

Besztercebánya 5i Posta

Kalinčiakova 2

Besztercebánya 6i Posta

Hronská 2

Besztercebánya 8i Posta

Horná 77

Besztercebánya 9i Posta

Jaseňová 1

Besztercebányai Posta

Zvolenská cesta 36

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium

Jilemnického 48

Rudné bane, š.p.

Havranské 11

Szabadidő Központ

Havranské 9

Gymnázium Andreja Sládkoviča

Komenského 18

Školský internát

Internátna 4

Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie

Mládežnícka 34

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Nám. L.Svobodu 1

Járási bíróság

Skuteckého 28

Obchodná akadémia

Tajovského 25

Inšpektorát práce Banská Bystrica

Partizánska cesta 98

Krajská prokuratúra

Partizánska cesta 1

Záhradnícke a rekreačné služby

Švermova 45

Útvar hlavného architekta mesta

ČSA 26

Krajský súd v Banskej Bystrici

Skuteckého 7

Športové gymnázium

Trieda SNP 54

Centrum voľného času - JUNIOR

Tajovského 30

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

Tajovského 25

Odborné učilište internátne Viliama Gaňu

Moskovská 17

Gyermekotthon

Kollárova 29

Slovenská agentúra životného prostredia

Tajovského 28

Gymnázium Mikuláša Kováča

Mládežnícka 51

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Tajovského 28B

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu

Skuteckého 27

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Jána Kollára 22

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica

Skuteckého 19

Stredoslovenská galéria

Dolná 8

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Námestie SNP 4

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici

Skuteckého 14

Múzeum Slovenského národného povstania

Kapitulská 23

Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Lazovná 28

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI

Lazovná 9

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici

Dolná 35

Štátna opera

Národná 11

Divadlo Štúdio tanca

Komenského 12

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tajovského 40

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23

Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

Hutná 3

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L.Svobodu 4

Vojenská obvodná prokuratúra Banská Bystrica

ČSA 7

Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica

Cesta k nemocnici 55

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Komenského 7

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Sládkovičova 80

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.

Cesta k nemocnici 1

Správa majetku a záväzkov

Námestie SNP 23

Správa športových a telovýchovných zariadení mesta

Hronské predmestie 4

Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, n.o.

Lazovná 21

Mladí cyklisti, n.o.

Hutná 1497/3

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Lazovná 63

Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých, n.o.

Magurská ulica 16

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Cesta k nemocnici 1

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Švermova 43

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

ČSA 7

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Školská 5

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Hurbanova 6

Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15, Banská Bystrica

Ďumbierska 15

Stredná zdravotnícka škola

Tajovského 24

Stredná odborná škola informačných technológií

Tajovského 30

Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica

Golianova 8

Základná škola

Bakossova 5

Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica

Ďumbierska 17

Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica

Moskovská 2

Základná škola Slobodného slovenského vysielača

Skuteckého 8

Základná škola

Pieninská 27

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica

Gaštanová 12

Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica

Radvanská 1

Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Trieda SNP 20

Základná škola Sitnianska 32, Banská Bystrica

Sitnianska 32

Základná škola

Spojová 14

Základná umelecká škola Jána Cikkera

Štefánikovo nábrežie 6

Základná škola pri zdravotníckom zariadení

Námestie L. Svobodu 4

Spojená škola

Školská 7

Stredná odborná škola

Pod Bánošom 80

Spojená škola

Kremnička 10

Špeciálna materská škola

Kollárova 55

Základná škola J.B.

Bakossova 5

Základná škola J.G.T.

Gaštanová 12

Alapiskola

Golianova 8

Súkromná základná škola

Jána Bakossa 5

Súkromná základná škola

Magurská 16

Súkromná základná škola

Mládežnícka 51

Alapiskola

Moskovská 2

Základná škola s MŠ Š.M

Nám.Štefana Moysesa 23

Alapiskola

Okružná 2

Alapiskola

Pieninská 27

Alapiskola

Radvanská 1

Alapiskola

Sitnianska 32

Základná škola SSV

Skuteckého 8

Alapiskola

Spojová 14

Alapiskola

Trieda SNP 20

Alapiskola

Ďumbierska 17

Praktická škola

Ďumbierska 15

Špec. materská škola

Jána Kollára 55

MŠ pri zdrav.zariadení

Nám. L.Svobodu 4

Špec. materská škola

Slnečná 34

Katolícke gymnázium Š.M

Hurbanova 9

Gymnázium A.S.

J.A Komenského 18

Gymnázium J.G.T.

J.G.Tajovského 25

Gymnázium M.K.

Mládežnícka 51

Evanjelické gymnázium

Skuteckého 5

Športové gymnázium

Trieda SNP 54

Óvoda

9. mája 26

Óvoda

Buková 22

Óvoda

Cesta k nemocnici 37

Óvoda

Družby 3

Óvoda

Horná 22

Súkr. materská škola

Horná Strieborná 6

Óvoda

Jakubská cesta 77

Óvoda

Karpatská 3

Óvoda

Kremnička 22

Óvoda

Lazovná 32

Óvoda

Magurská 14

Súkromná materská škola

Mládežnícka 51

Óvoda

Na Lúčkach 2

Óvoda

Na Starej tehelni 7

Súkr.materská škola

Nad plážou 7

Óvoda

Nová 2

Óvoda

Odbojárov 9

Óvoda

Petra Jilemnického 8

Óvoda

Radvanská 26

Óvoda

Radvanská 28

Súkr. materská škola

Rakytovská cesta 6389

Óvoda

Senická cesta 82

Óvoda

Strážovská 3

Óvoda

Sásovská cesta 21

Súkr. materská škola

Tajovského 5

Súkr. materská škola

Tatranská 10

Óvoda

Tatranská 63

EP - ZŠ s MŠ Š. M.

Tibora Andrašovana 44

Óvoda

Trieda SNP 77

Óvoda

Tulská 25

Óvoda

Ul.29.augusta 14

Óvoda

Šalgotarjánska 5

Súkr.obchodná akadémia

Dolná 54

SPŠ J .M.

Hurbanova 6

Stred. zdravot. škola

J.G.Tajovského 24

Obchodná akadémia

J.G.Tajovského 25

Spojená škola - SOŠ st.

Kremnička 10

Stredná odborná škola

Pod Bánošom 80

SOŠ infor. technológií

Tajovského 30

SOŠ hotel.sl. a obchodu

Školská 5

Spojená škola - SOŠ pod

Školská 7

ZŠ pri zdrav. zar.

Nám. L.Svobodu 4

Speciális Alapiskola

Ďumbierska 15

Speciális Alapiskola

Ďumbierska 15

Odborné učilište int.

Moskovská 17

Óvoda

Hronská 18

Óvoda

Ul.prof.Sáru 3

Besztercebányai Anyakönyvi Hivatal

Československej armády 26

Besztercebányai Városi Hivatal

Československej armády 26

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 5844
magyarok 98 2%
szlovákok 5349 92%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 166 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 231 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 18740
magyarok 5739 31%
szlovákok 11528 62%
ruszinok 94 1%
romák 91 0%
ukránok 0 0%
csehek 110 1%
németek 1017 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 161 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 18133
magyarok 951 5%
szlovákok 15503 85%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 501 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 1178 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 85030
magyarok 587 1%
szlovákok 81773 96%
ruszinok 26 0%
romák 638 1%
ukránok 51 0%
csehek 1403 2%
németek 43 0%
lengyelek 43 0%
egyéb 213 0%
ismeretlen 253 0%
összlétszám 83056
magyarok 449 1%
szlovákok 78687 95%
ruszinok 33 0%
romák 449 1%
ukránok 42 0%
csehek 1154 1%
németek 50 0%
lengyelek 42 0%
egyéb 66 0%
ismeretlen 2084 3%
összlétszám 80003
magyarok 300 0%
szlovákok 67062 84%
ruszinok 42 0%
romák 445 1%
ukránok 36 0%
csehek 671 1%
németek 61 0%
lengyelek 44 0%
egyéb 367 0%
ismeretlen 10975 14%
összlétszám 187
magyarok 0 0%
szlovákok 179 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 395
magyarok 0 0%
szlovákok 372 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 22 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 263
magyarok 0 0%
szlovákok 247 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 108
magyarok 5 5%
szlovákok 93 86%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 690
magyarok 8 1%
szlovákok 657 95%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 21 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 317
magyarok 0 0%
szlovákok 291 92%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 14 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 241
magyarok 4 2%
szlovákok 232 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 316
magyarok 4 1%
szlovákok 297 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 317
magyarok 2 1%
szlovákok 299 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 11 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 400
magyarok 0 0%
szlovákok 380 95%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 15 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 442
magyarok 0 0%
szlovákok 424 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1409
magyarok 74 5%
szlovákok 1164 83%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 88 6%
lengyelek 0 0%
egyéb 83 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 407
magyarok 1 0%
szlovákok 392 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 352
magyarok 0 0%
szlovákok 322 91%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 17 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 404
magyarok 6 1%
szlovákok 397 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 148
magyarok 2 1%
szlovákok 136 92%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1625
magyarok 261 16%
szlovákok 1276 79%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 51 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 37 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 980
magyarok 24 2%
szlovákok 934 95%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 499
magyarok 12 2%
szlovákok 411 82%
ruszinok 0 0%
romák 30 6%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 46 9%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 346
magyarok 8 2%
szlovákok 317 92%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 21 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 462
magyarok 13 3%
szlovákok 439 95%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 447
magyarok 11 2%
szlovákok 434 97%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 556
magyarok 16 3%
szlovákok 537 97%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 631
magyarok 30 5%
szlovákok 583 92%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 10776
magyarok 5261 49%
szlovákok 4388 41%
ruszinok 94 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 110 1%
németek 879 8%
lengyelek 0 0%
egyéb 44 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 671
magyarok 7 1%
szlovákok 630 94%
ruszinok 0 0%
romák 30 4%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 424
magyarok 82 19%
szlovákok 302 71%
ruszinok 0 0%
romák 31 7%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 256
magyarok 4 2%
szlovákok 252 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 515
magyarok 2 0%
szlovákok 492 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 20 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 153
magyarok 3 2%
szlovákok 149 97%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1430
magyarok 59 4%
szlovákok 1300 91%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 62 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 950
magyarok 0 0%
szlovákok 931 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 19 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 321
magyarok 0 0%
szlovákok 321 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 442
magyarok 4 1%
szlovákok 420 95%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 526
magyarok 8 2%
szlovákok 506 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 375
magyarok 5 1%
szlovákok 369 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 374
magyarok 0 0%
szlovákok 360 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 14 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 10587
magyarok 870 8%
szlovákok 8222 78%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 454 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 1041 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 553
magyarok 2 0%
szlovákok 511 92%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 40 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 581
magyarok 0 0%
szlovákok 581 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 462
magyarok 0 0%
szlovákok 458 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 246
magyarok 0 0%
szlovákok 242 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 683
magyarok 0 0%
szlovákok 683 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 450
magyarok 0 0%
szlovákok 450 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
  • 1,2 %%
    Romák aránya (Roma Atlasz 2013)


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 65485
Választási részvétel: 37.93 %
Kiadott boríték: 24839
Bedobott boríték: 24831

Polgármester

Érvényes szavazólap: 24312
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Nosko Ján 18281 75.19 % Független
Kašper Igor 5490 22.58 % SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko
Sásik Jozef 401 1.65 % Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peuker Peter 140 0.58 % NAJ

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Mičev Stanislav 1742 Független
Lapuníková Miriam 1664 Független
Nábělek Ludvik 1592 SMER-SD, SNS
Katreniak Pavol 1588 Független
Kapusta David 1565 Független
Ocharovich Radovan 1319 Független
Maková Andrea 1199 Független
Bačová Andrea 1194 Független
Ragan Róbert 1130 Független
Pataj Marián 1014 Független
Šabo Marek 974 Független
Oľha Matúš 916 Független
Sloboda Radovan 738 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko
Cenkovová Patrícia 435 SPOLU
Toličová Jana 432 SPOLU
Zeman Marek 409 SPOLU
Vyhnička Marek 387 SMER-SD, SNS
Tokušev Richard 273 ĽS Naše Slovensko
Štelcl Miroslav 271 Független
Hölc Ladislav 190 SZS
Jambrich Ján 167 Slovenská ľudová strana (SĽS)
Rybárik Ivan 154 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ševčík Milan 87 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Pecník Marcel 965 SMER-SD, SNS
Úradníček Martin 527 Független
Kuracina Jaroslav 384 Független
Uhrík Ivan 383 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko
Daško Alexander 369 SMER-SD, SNS
Mojžiš Marcel 233 SPOLU
Kazanská Oľga 72 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Turčan Martin 2927 Független
Gajdošík Jakub 2586 SMER-SD, SNS
Klus Martin 2295 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko
Molitóris Matúš 2157 Független
Majling Martin 2122 Független
Lichý Milan 1931 Független
Škantár Michal 1893 SMER-SD, SNS
Pirošík Vladimír 1840 Független
Leitner Andrej 1727 Független
Štrba Tomáš 1585 Független
Bielik Pavol 1482 Független
Bučko Matej 1456 Független
Hirt Beata 1440 Független
Refka Andrej 1219 SMER-SD, SNS
Brázdilová Jana 1103 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko
Piperek Vladimír 1055 Független
Púchyová Elena 1044 SZS
Kliment Marek 1002 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko
Kotleba Marek 915 ĽS Naše Slovensko
Ernek Július 900 SMER-SD, SNS
Hunák Peter 660 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Kupčeková Dáša 571 SZS
Chmelková Jarmila 558 SZS
Huntoš Ladislav 490 Független
Iždinský Jakub 421 ĽS Naše Slovensko
Trnka Róbert 378 Független
Čupka Maroš 342 KSS
Minárik Anton 315 Független
Dilík Ján 305 Slovenská ľudová strana (SĽS)
Prašovský Milan 170 Slovenská ľudová strana (SĽS)
Rosinský Vladimír 137 Slovenská ľudová strana (SĽS)
Čižmárová Katarína 728 Független
Baláž Jozef 680 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko
Odaloš Marek 626 Független
Kmeťová Janka 510 SMER-SD, SNS
Tomáš Jozef 339 Független
Čajka Peter 204 Független
Potančok Miroslav 99 ĽS Naše Slovensko
Dobrota Dušan 36 SPOLU
Čako Abdulbesi 34 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Karas Daniel 2365 SMER-SD, SNS
Sklenka Vladimír 2109 Független
Modranský Marek 2073 SMER-SD, SNS
Skokanová Lucia 1799 Független
Kasová Hana 1797 Független
Motyčka Ľubomír 1783 SMER-SD, SNS
Hiadlovský Vladimír 1731 Független
Pohančaník Peter 1714 Független
Gogola Peter 1628 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko
Hochmuth Luděk 1433 Független
Fabriciusová Lucia 1345 Független
Halamová Danica 1212 Független
Medveď Rastislav 1180 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko
Ivan Miroslav 1164 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko
Kopčanová Soňa 1130 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko
Gereg Ján 959 SMER-SD, SNS
Výbošťok Vladimír 708 Független
Hrušková Klaudia 349 ĽS Naše Slovensko
Klimentová Viera 280 KSS
Ďurica Matej 275 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Kleniarová Ľubica 274 KSS
Štrba Roman 202 Slovenská ľudová strana (SĽS)
Hrnčiar Robert 179 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Gallová Marcela 163 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Zaťková Denisa 163 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Peuker Peter 148 NAJ
Zaťko Stanislav 129 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Tomič Svetozár 75 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Moravčík Vladimír 970 Független
Karová Erika 919 Független
Dluholucký Svetozár 902 SMER-SD, SNS
Lukáčová Alžbeta 794 Független
Ondráš Marek 708 Független
Priehodová Ľudmila 627 Független
Miškár Roman 493 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko
Odor Juraj 272 Független
Novanský Peter 193 Független
Strhák Pavol 180 SPOLU
Pastorková Kiseľová Miroslava 170 SZS
Ševc Ján 113 KSS
Plančík Peter 104 KSS
Sásik Jozef 96 Slovenská ľudová strana (SĽS)
Smädo Milan 1199 Független
Kašper Igor 919 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko
Lupták Miroslav 462 Független
Handlovský Peter 370 SMER-SD, SNS
Ševčík Michal 185 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Képviselők

2014
SDKÚ-DS, SNS, SMER-SD 54.84% SDKÚ-DS, SNS, SMER-SD 17 képviselö Független 45.16% Független 14 képviselö 31 képviselö
2018
Független 64.52% Független 20 képviselö SMER-SD, SNS 25.81% SMER-SD, SNS 8 képviselö SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko 9.68% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko 3 képviselö 31 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 66926
Választási részvétel: 25.70 %
Kiadott boríték: 17201
Bedobott boríték: 17197
Választásra jogosult: 66930
Választási részvétel: 29.55 %
Kiadott boríték: 19780
Bedobott boríték: 19773
Választásra jogosult: 65 853
Választási részvétel: 49,95 %
Kiadott boríték: 32 898
Bedobott boríték: 32 888

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 16774
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 32 449
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 6900 41.14 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 4098 24.43 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 3471 20.69 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 1156 6.89 % SNS
Ondrej Binder 525 3.13 % Független
Andrea Jenčíková 156 0.93 % NP
Ladislav Fízik 143 0.85 % ASV
Jaroslav Sekerka 120 0.72 % KSS
Jozef Sásik 92 0.55 % SĽS
Pavel Chovanec 67 0.40 % ÚSVIT
Emil Samko 46 0.27 % KĽS
Vladimír Maňka 7934 40.95% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 19 846 61.16 % Független
Marian Kotleba 5 638 17.37 % ĽSNS
Igor Kašper 3 708 11.43 % Független
Martin Juhaniak 2 294 7.07 % Független
Milan Urbáni 338 1.04 % SMS
Martin Klus 174 0.54 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Stanislav Mičev 124 0.38 % Független
Ivan Saktor 72 0.22 % Független
Jozef Sásik 48 0.15 % SĽSAH
Michal Kantor 50 0.15 % SZS
Pavel Greksa 44 0.14 % Független
Alena Pivovarčiová 33 0.10 % NP
Miroslav Gálik 34 0.10 % NAS
Viliam Baňák 15 0.05 % JĽSS
Vojtech Kökény 12 0.04 % SRK
Jozef Šimko 10 0.03 % Független
Zdenek Očovan 9 0.03 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 16738
Érvényes szavazólap: 31 557
Érvényes szavazólap: 43594
# Név Szavazat Százalék Párt
Marian Kotleba 6397 38.22% ĽS Naše Slovensko
Ľubica Laššáková 4147 24.78% SMER - SD, KDH
Ján Šulaj 4124 24.64% KDH, SMER - SD
Ladislav Topoľský 3934 23.50% SMER - SD, KDH
Ľubomír Motyčka 3871 23.13% Független
Peter Gogola 3777 22.57% Független
Karol Konárik 3747 22.39% SNS
Jakub Gajdošík 3730 22.28% SMER - SD, KDH
Ján Šabo 3072 18.35% KDH, SMER - SD
Katarína Čižmárová 2992 17.88% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kuracina 2861 17.09% Független
Daniel Karas 2682 16.02% KDH, SMER - SD
Peter Lačný 2573 15.37% KDH, SMER - SD
Viera Marková 2394 14.30% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Peter Molitoris 2387 14.26% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ľubomír Kopál 2276 13.60% SMER - SD, KDH
Ján Chladný 2050 12.25% KDS
Jaroslav Maslen 1750 10.46% Független
Miroslav Ivan 1749 10.45% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Miroslav Belička 1717 10.26% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Sklenka 1595 9.53% Független
Vladimír Túry 1565 9.35% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Milan Ligoš 1397 8.35% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Radovan Sloboda 1367 8.17% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Peter Rusnák 1334 7.97% Független
Jozef Smekal 1328 7.93% Független
Michal Rusko 1275 7.62% Független
Jana Štrangfeldová 1261 7.53% ĽS Naše Slovensko
Martin Baník 1176 7.03% KDS
Iveta Majerová 1174 7.01% Független
Elena Púchyová 1114 6.66% Zmena zdola, DÚ, SZS
Branislav Slaný 1088 6.50% Független
Janka Slaná 983 5.87% Független
Róbert Huran 953 5.69% Független
Teodor Bindas 901 5.38% SMS
Ľubomír Piterka 893 5.34% Független
Igor Donoval 736 4.40% ASV
Miloš Horný 720 4.30% SMS
Anna Babčanová 699 4.18% SZS, Zmena zdola, DÚ
Jozef Sásik 660 3.94% SĽS
Peter Majerský 638 3.81% KSS
Ľubomír Šesták 609 3.64% Független
Jaroslav Sekerka 602 3.60% KSS
Ivan Kostúr 596 3.56% KSS
Daniela Baranová 536 3.20% MOST - HÍD
Janka Slobodníková 530 3.17% SĽS
Simon Barth 526 3.14% SMS
Andrej Sliacky 511 3.05% SMS
Juraj Remšík 461 2.75% SMS
Zdena Bienska 460 2.75% SĽS
Pavol Svetlík 451 2.69% SNS
Jaroslava Miklóšová 338 2.02% SMS
Karol Jadáš 318 1.90% KDS
Dana Hríbiková 315 1.88% OKS
Roman Štrba 301 1.80% SĽS
Svetozár Tomič 279 1.67% SMS
Lukáš Ginič 276 1.65% SMS
Ján Jambrich 265 1.58% SĽS
Augustín Richtárech 263 1.57% OKS
Igor Ďurana 205 1.22% SĽS
Milan Prašovský 202 1.21% SĽS
Vladimír Rosinský 168 1.00% SĽS
Ondrej Lunter 8 296 26.29% Független
Igor Kašper 8 243 26.12% Független
Viera Dubačová 7 583 24.03% Független
Jakub Gajdošík 6 775 21.47% SMER-SD
Martin Turčan 5 356 16.97% Független
Ľubomír Motyčka 5 069 16.06% SMER-SD
Ľubica Laššáková 4 958 15.71% SMER-SD
Milan Lichý 4 880 15.46% Független
Katarína Belicová 4 875 15.45% Független
Peter Gogola 4 815 15.26% Független
Marian Kotleba 4 703 14.90% ĽS Naše Slovensko
Daniel Karas 4 675 14.81% SMER-SD
Matej Bučko 4 649 14.73% Független
Marcel Pecník 4 086 12.95% Független
Karol Konárik 4 023 12.75% SNS
Jana Orlická 3 975 12.60% Független
Matúš Molitoris 3 908 12.38% Független
Ján Šulaj 3 812 12.08% SMER-SD
Ľudmila Priehodová 3 658 11.59% Független
Marek Modranský 3 576 11.33% SMER-SD
Erika Karová 3 455 10.95% Független
Marek Kotleba 3 336 10.57% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Kuracina 3 333 10.56% ĽS Naše Slovensko
Pavol Bielik 3 168 10.04% Független
Vladimír Sklenka 3 151 9.99% Független
Ladislav Topoľský 3 091 9.79% SMER-SD
Ivan Šabo 2 824 8.95% Független
Daniela Kemková 2 482 7.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Šabo 2 391 7.58% SMER-SD
Ivan Saktor 2 330 7.38% Független
Marián Adamják 2 327 7.37% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA, KDH
Andrea Maková 2 322 7.36% Független
Ivan Uhrík 2 188 6.93% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA, KDH
Miroslav Potančok 2 051 6.50% ĽS Naše Slovensko
Viera Krakovská 2 018 6.39% Független
Iveta Nosková 1 970 6.24% SaS, OKS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavel Trnka 1 956 6.20% ĽS Naše Slovensko
Hubert Štoksa 1 949 6.18% Független
Jiří Pěč 1 852 5.87% Független
Róbert Venéczi 1 669 5.29% ĽS Naše Slovensko
Peter Sárinec 1 457 4.62% NOVA, KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Miroslav Bálint 1 360 4.31% Független
Mário Vidák 1 359 4.31% ĽS Naše Slovensko
Ivan Kotúček 1 348 4.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA, KDH, OKS
Boris Virgula 1 215 3.85% SaS, NOVA, KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miroslav Ostrihoň 1 180 3.74% Független
Marek Kliment 1 014 3.21% SME RODINA - Boris Kollár
Július Ernek 804 2.55% SNS
Ján Gereg 786 2.49% SNS
Daniela Baranová 707 2.24% MOST - HÍD
Vladimír Túry 707 2.24% ŠANCA
Anton Minárik 697 2.21% SME RODINA - Boris Kollár
Roman Ružica 672 2.13% ŠANCA
Monika Geregová 648 2.05% MOST - HÍD
Ivan Kostúr 643 2.04% KSS
Jozef Sásik 639 2.02% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Dominik Veselovský 596 1.89% SNS
Denisa Zaťková 576 1.83% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Juraj Remšík 544 1.72% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Katarína Richterová 530 1.68% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marcela Gallová 526 1.67% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ľubomír Kuracina 503 1.59% NAJ
Richard Burkovský 479 1.52% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Jaroslav Sekerka 454 1.44% KSS
Marek Rapčaniak 440 1.39% SME RODINA - Boris Kollár
Dana Boháčiková 431 1.37% NP
Róbert Hrnčiar 369 1.17% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Miloš Vajs 360 1.14% NP
Janka Slobodníková 355 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zuzana Šerfőző 321 1.02% MOST - HÍD
Ľudovít Szilágyi 317 1.00% MOST - HÍD
Milan Mikulec 311 0.99% MOST - HÍD
Róbert Frnda 304 0.96% DOMA DOBRE
Maroš Gera 269 0.85% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Milan Ševčík 246 0.78% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Roman Štrba 242 0.77% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Jambrich 197 0.62% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Adam Kúkeľ 172 0.55% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Milan Prašovský 165 0.52% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Vladimír Rosinský 122 0.39% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Kotleba 8678 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľubica Laššáková 5571 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Šulaj 5528 0.00% KDH, SMER - SD
Karol Konárik 5067 0.00% SNS
Ľubomír Motyčka 5024 0.00% Független
Peter Gogola 4993 0.00% Független
Ladislav Topoľský 4961 0.00% SMER - SD, KDH
Jakub Gajdošík 4657 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Šabo 4020 0.00% SMER - SD, KDH
Jaroslav Kuracina 3737 0.00% Független
Katarína Čižmárová 3703 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Peter Lačný 3504 0.00% KDH, SMER - SD
Daniel Karas 3485 0.00% KDH, SMER - SD
Viera Marková 3262 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Peter Molitoris 3186 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Ľubomír Kopál 3016 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Chladný 2786 0.00% KDS
Jaroslav Maslen 2526 0.00% Független
Vladimír Túry 2470 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Miroslav Belička 2257 0.00% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ivan 2092 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Michal Rusko 1964 0.00% Független
Vladimír Sklenka 1954 0.00% Független
Iveta Majerová 1799 0.00% Független
Jozef Smekal 1751 0.00% Független
Milan Ligoš 1732 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Radovan Sloboda 1718 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Peter Rusnák 1662 0.00% Független
Jana Štrangfeldová 1632 0.00% ĽS Naše Slovensko
Martin Baník 1503 0.00% KDS
Elena Púchyová 1354 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Branislav Slaný 1298 0.00% Független
Janka Slaná 1246 0.00% Független
Pavol Svetlík 1187 0.00% SNS
Róbert Huran 1169 0.00% Független
Ľubomír Piterka 1107 0.00% Független
Ľubomír Šesták 1101 0.00% Független
Teodor Bindas 1099 0.00% SMS
Igor Donoval 1096 0.00% ASV
Miloš Horný 1079 0.00% SMS
Anna Babčanová 955 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Peter Majerský 942 0.00% KSS
Ivan Kostúr 936 0.00% KSS
Jozef Sásik 895 0.00% SĽS
Janka Slobodníková 864 0.00% SĽS
Jaroslav Sekerka 826 0.00% KSS
Daniela Baranová 682 0.00% MOST - HÍD
Simon Barth 671 0.00% SMS
Juraj Remšík 670 0.00% SMS
Zdena Bienska 660 0.00% SĽS
Andrej Sliacky 656 0.00% SMS
Jaroslava Miklóšová 492 0.00% SMS
Dana Hríbiková 433 0.00% OKS
Roman Štrba 405 0.00% SĽS
Karol Jadáš 392 0.00% KDS
Ján Jambrich 372 0.00% SĽS
Svetozár Tomič 360 0.00% SMS
Lukáš Ginič 359 0.00% SMS
Augustín Richtárech 327 0.00% OKS
Milan Prašovský 308 0.00% SĽS
Igor Ďurana 282 0.00% SĽS
Vladimír Rosinský 220 0.00% SĽS
Igor Kašper 10747 24.65% Független
Ondrej Lunter 10668 24.47% Független
Viera Dubačová 9543 21.89% Független
Jakub Gajdošík 8400 19.27% SMER-SD
Martin Turčan 6905 15.84% Független
Marian Kotleba 6737 15.45% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Motyčka 6693 15.35% SMER-SD
Ľubica Laššáková 6672 15.30% SMER-SD
Katarína Belicová 6551 15.03% Független
Peter Gogola 6524 14.97% Független
Milan Lichý 6200 14.22% Független
Matej Bučko 5863 13.45% Független
Daniel Karas 5716 13.11% SMER-SD
Karol Konárik 5615 12.88% SNS
Marcel Pecník 5311 12.18% Független
Ján Šulaj 5074 11.64% SMER-SD
Jana Orlická 5062 11.61% Független
Matúš Molitoris 4978 11.42% Független
Jaroslav Kuracina 4767 10.93% ĽS Naše Slovensko
Marek Kotleba 4736 10.86% ĽS Naše Slovensko
Erika Karová 4586 10.52% Független
Marek Modranský 4399 10.09% SMER-SD
Ľudmila Priehodová 4389 10.07% Független
Pavol Bielik 4202 9.64% Független
Viera Krakovská 3906 8.96% Független
Vladimír Sklenka 3877 8.89% Független
Ivan Šabo 3829 8.78% Független
Ladislav Topoľský 3768 8.64% SMER-SD
Daniela Kemková 3511 8.05% ĽS Naše Slovensko
Ivan Saktor 3264 7.49% Független
Ján Šabo 3237 7.43% SMER-SD
Marián Adamják 3121 7.16% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA, KDH
Ivan Uhrík 3062 7.02% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA, KDH
Andrea Maková 3049 6.99% Független
Miroslav Potančok 2948 6.76% ĽS Naše Slovensko
Pavel Trnka 2774 6.36% ĽS Naše Slovensko
Iveta Nosková 2577 5.91% SaS, OKS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Hubert Štoksa 2420 5.55% Független
Róbert Venéczi 2366 5.43% ĽS Naše Slovensko
Jiří Pěč 2232 5.12% Független
Miroslav Ostrihoň 2116 4.85% Független
Peter Sárinec 2010 4.61% NOVA, KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Ivan Kotúček 1991 4.57% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA, KDH, OKS
Mário Vidák 1990 4.56% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Bálint 1912 4.39% Független
Boris Virgula 1628 3.73% SaS, NOVA, KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vladimír Túry 1467 3.37% ŠANCA
Marek Kliment 1438 3.30% SME RODINA - Boris Kollár
Július Ernek 1365 3.13% SNS
Ivan Kostúr 1244 2.85% KSS
Ján Gereg 1089 2.50% SNS
Daniela Baranová 1017 2.33% MOST - HÍD
Dominik Veselovský 995 2.28% SNS
Jozef Sásik 958 2.20% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Anton Minárik 923 2.12% SME RODINA - Boris Kollár
Monika Geregová 905 2.08% MOST - HÍD
Roman Ružica 897 2.06% ŠANCA
Katarína Richterová 872 2.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Denisa Zaťková 870 2.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Juraj Remšík 863 1.98% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marcela Gallová 801 1.84% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ľubomír Kuracina 748 1.72% NAJ
Richard Burkovský 737 1.69% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Janka Slobodníková 729 1.67% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Jaroslav Sekerka 672 1.54% KSS
Maroš Gera 672 1.54% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dana Boháčiková 660 1.51% NP
Miloš Vajs 647 1.48% NP
Marek Rapčaniak 597 1.37% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Hrnčiar 514 1.18% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Róbert Frnda 451 1.03% DOMA DOBRE
Ľudovít Szilágyi 432 0.99% MOST - HÍD
Zuzana Šerfőző 417 0.96% MOST - HÍD
Milan Mikulec 405 0.93% MOST - HÍD
Roman Štrba 360 0.83% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Milan Ševčík 328 0.75% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Jambrich 301 0.69% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Milan Prašovský 285 0.65% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Adam Kúkeľ 278 0.64% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Vladimír Rosinský 180 0.41% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Besztercebánya 172 61.87 %
Tajó 13 4.68 %
Erdőbádony 11 3.96 %
Szelcse 10 3.60 %
Zólyomlipcse 9 3.24 %
Récske 6 2.16 %
Horhát 6 2.16 %
Pónik 5 1.80 %
Zólyomnémeti 5 1.80 %
Libetbánya 5 1.80 %
Borosznó 4 1.44 %
Óhegy 4 1.44 %
Perhát 4 1.44 %
Farkaspetőfalva 4 1.44 %
Padkóc 2 0.72 %
Lucatő 2 0.72 %
Malakóperesény 2 0.72 %
Felsőmicsinye 2 0.72 %
Hermánd 2 0.72 %
Szebedény 2 0.72 %
Alsóhermánd 2 0.72 %
Mezőköz 1 0.36 %
Póráz 1 0.36 %
Dóval 1 0.36 %
Martalja 1 0.36 %
Felsőperesény 1 0.36 %
Sebő 1 0.36 %
Göncölfalva 0 0.00 %
Kordéháza 0 0.00 %
Garamszeg 0 0.00 %
Zólyommócsa 0 0.00 %
Dubravica 0 0.00 %
Mosód 0 0.00 %
Királyka 0 0.00 %
Hédel 0 0.00 %
Alsómicsinye 0 0.00 %
Úrvölgy 0 0.00 %
Cserény 0 0.00 %
Oróc 0 0.00 %
Balázs 0 0.00 %
Török 0 0.00 %
Bukóc 0 0.00 %
Besztercebánya 2 322 76.16 %
Szelcse 66 2.16 %
Zólyomlipcse 61 2.00 %
Borosznó 49 1.61 %
Erdőbádony 46 1.51 %
Pónik 42 1.38 %
Malakóperesény 37 1.21 %
Felsőmicsinye 30 0.98 %
Horhát 28 0.92 %
Sebő 27 0.89 %
Zólyomnémeti 27 0.89 %
Libetbánya 26 0.85 %
Lucatő 25 0.82 %
Farkaspetőfalva 24 0.79 %
Garamszeg 19 0.62 %
Mezőköz 19 0.62 %
Tajó 18 0.59 %
Hermánd 17 0.56 %
Göncölfalva 16 0.52 %
Padkóc 15 0.49 %
Récske 15 0.49 %
Királyka 14 0.46 %
Kordéháza 11 0.36 %
Szebedény 11 0.36 %
Perhát 10 0.33 %
Zólyommócsa 9 0.30 %
Óhegy 9 0.30 %
Alsómicsinye 8 0.26 %
Póráz 7 0.23 %
Cserény 6 0.20 %
Alsóhermánd 6 0.20 %
Dóval 6 0.20 %
Balázs 4 0.13 %
Felsőperesény 4 0.13 %
Mosód 3 0.10 %
Úrvölgy 3 0.10 %
Bukóc 3 0.10 %
Dubravica 2 0.07 %
Török 2 0.07 %
Oróc 1 0.03 %
Martalja 1 0.03 %
Hédel 0 0.00 %
Besztercebánya 697 75.51 %
Zólyomlipcse 19 2.06 %
Erdőbádony 18 1.95 %
Zólyomnémeti 16 1.73 %
Pónik 14 1.52 %
Libetbánya 14 1.52 %
Szelcse 13 1.41 %
Malakóperesény 10 1.08 %
Lucatő 9 0.98 %
Horhát 9 0.98 %
Felsőperesény 8 0.87 %
Felsőmicsinye 7 0.76 %
Mezőköz 7 0.76 %
Farkaspetőfalva 6 0.65 %
Hermánd 6 0.65 %
Récske 6 0.65 %
Perhát 6 0.65 %
Dubravica 5 0.54 %
Borosznó 5 0.54 %
Garamszeg 5 0.54 %
Óhegy 4 0.43 %
Török 4 0.43 %
Sebő 4 0.43 %
Padkóc 4 0.43 %
Kordéháza 4 0.43 %
Szebedény 3 0.33 %
Hédel 3 0.33 %
Oróc 3 0.33 %
Balázs 2 0.22 %
Alsómicsinye 2 0.22 %
Alsóhermánd 2 0.22 %
Zólyommócsa 2 0.22 %
Mosód 1 0.11 %
Martalja 1 0.11 %
Póráz 1 0.11 %
Göncölfalva 1 0.11 %
Tajó 1 0.11 %
Királyka 1 0.11 %
Cserény 0 0.00 %
Úrvölgy 0 0.00 %
Dóval 0 0.00 %
Bukóc 0 0.00 %
Besztercebánya 1 215 74.63 %
Zólyomlipcse 45 2.76 %
Erdőbádony 34 2.09 %
Perhát 32 1.97 %
Szelcse 31 1.90 %
Malakóperesény 18 1.11 %
Felsőmicsinye 18 1.11 %
Libetbánya 15 0.92 %
Farkaspetőfalva 15 0.92 %
Borosznó 14 0.86 %
Récske 14 0.86 %
Sebő 13 0.80 %
Pónik 13 0.80 %
Padkóc 13 0.80 %
Zólyomnémeti 12 0.74 %
Lucatő 11 0.68 %
Mezőköz 10 0.61 %
Horhát 10 0.61 %
Tajó 9 0.55 %
Kordéháza 9 0.55 %
Garamszeg 9 0.55 %
Szebedény 9 0.55 %
Úrvölgy 8 0.49 %
Martalja 8 0.49 %
Alsómicsinye 6 0.37 %
Óhegy 5 0.31 %
Dóval 4 0.25 %
Alsóhermánd 4 0.25 %
Balázs 4 0.25 %
Felsőperesény 4 0.25 %
Göncölfalva 2 0.12 %
Cserény 2 0.12 %
Királyka 2 0.12 %
Dubravica 2 0.12 %
Póráz 2 0.12 %
Bukóc 1 0.06 %
Oróc 1 0.06 %
Mosód 1 0.06 %
Zólyommócsa 1 0.06 %
Török 1 0.06 %
Hermánd 1 0.06 %
Hédel 0 0.00 %
Besztercebánya 431 65.30 %
Zólyomnémeti 30 4.55 %
Zólyomlipcse 21 3.18 %
Pónik 15 2.27 %
Hermánd 13 1.97 %
Libetbánya 11 1.67 %
Mezőköz 10 1.52 %
Erdőbádony 10 1.52 %
Garamszeg 9 1.36 %
Szelcse 9 1.36 %
Padkóc 8 1.21 %
Perhát 8 1.21 %
Borosznó 7 1.06 %
Tajó 6 0.91 %
Alsómicsinye 6 0.91 %
Kordéháza 6 0.91 %
Horhát 6 0.91 %
Lucatő 5 0.76 %
Hédel 5 0.76 %
Óhegy 4 0.61 %
Felsőmicsinye 4 0.61 %
Cserény 4 0.61 %
Királyka 4 0.61 %
Mosód 3 0.45 %
Farkaspetőfalva 3 0.45 %
Szebedény 3 0.45 %
Malakóperesény 3 0.45 %
Alsóhermánd 3 0.45 %
Balázs 3 0.45 %
Oróc 2 0.30 %
Dóval 2 0.30 %
Török 2 0.30 %
Récske 1 0.15 %
Martalja 1 0.15 %
Sebő 1 0.15 %
Felsőperesény 1 0.15 %
Zólyommócsa 0 0.00 %
Göncölfalva 0 0.00 %
Bukóc 0 0.00 %
Póráz 0 0.00 %
Úrvölgy 0 0.00 %
Dubravica 0 0.00 %
Besztercebánya 4 675 81.79 %
Zólyomlipcse 92 1.61 %
Szelcse 64 1.12 %
Erdőbádony 61 1.07 %
Zólyomnémeti 56 0.98 %
Malakóperesény 55 0.96 %
Récske 53 0.93 %
Horhát 49 0.86 %
Pónik 47 0.82 %
Felsőmicsinye 47 0.82 %
Mezőköz 34 0.59 %
Tajó 33 0.58 %
Borosznó 32 0.56 %
Padkóc 28 0.49 %
Libetbánya 25 0.44 %
Farkaspetőfalva 23 0.40 %
Felsőperesény 22 0.38 %
Cserény 21 0.37 %
Királyka 20 0.35 %
Kordéháza 20 0.35 %
Alsómicsinye 19 0.33 %
Garamszeg 19 0.33 %
Dubravica 19 0.33 %
Göncölfalva 18 0.31 %
Lucatő 17 0.30 %
Óhegy 17 0.30 %
Sebő 16 0.28 %
Szebedény 15 0.26 %
Hermánd 14 0.24 %
Dóval 13 0.23 %
Póráz 12 0.21 %
Hédel 12 0.21 %
Perhát 11 0.19 %
Úrvölgy 10 0.17 %
Zólyommócsa 10 0.17 %
Alsóhermánd 9 0.16 %
Török 8 0.14 %
Oróc 6 0.10 %
Bukóc 4 0.07 %
Martalja 4 0.07 %
Mosód 4 0.07 %
Balázs 2 0.03 %
Besztercebánya 707 69.52 %
Zólyomlipcse 52 5.11 %
Farkaspetőfalva 16 1.57 %
Borosznó 16 1.57 %
Erdőbádony 16 1.57 %
Mezőköz 16 1.57 %
Pónik 15 1.47 %
Hermánd 14 1.38 %
Malakóperesény 14 1.38 %
Récske 14 1.38 %
Padkóc 12 1.18 %
Zólyomnémeti 10 0.98 %
Tajó 8 0.79 %
Horhát 8 0.79 %
Szelcse 8 0.79 %
Kordéháza 7 0.69 %
Libetbánya 7 0.69 %
Óhegy 7 0.69 %
Perhát 7 0.69 %
Sebő 7 0.69 %
Felsőmicsinye 6 0.59 %
Cserény 5 0.49 %
Szebedény 5 0.49 %
Garamszeg 5 0.49 %
Dubravica 5 0.49 %
Alsómicsinye 5 0.49 %
Királyka 4 0.39 %
Oróc 3 0.29 %
Felsőperesény 3 0.29 %
Lucatő 3 0.29 %
Úrvölgy 2 0.20 %
Mosód 2 0.20 %
Hédel 2 0.20 %
Zólyommócsa 2 0.20 %
Martalja 2 0.20 %
Göncölfalva 1 0.10 %
Dóval 1 0.10 %
Balázs 0 0.00 %
Bukóc 0 0.00 %
Alsóhermánd 0 0.00 %
Török 0 0.00 %
Póráz 0 0.00 %
Besztercebánya 2 482 70.69 %
Zólyomlipcse 133 3.79 %
Borosznó 75 2.14 %
Erdőbádony 66 1.88 %
Szelcse 62 1.77 %
Pónik 47 1.34 %
Zólyomnémeti 42 1.20 %
Farkaspetőfalva 41 1.17 %
Padkóc 36 1.03 %
Perhát 35 1.00 %
Horhát 35 1.00 %
Mezőköz 34 0.97 %
Libetbánya 33 0.94 %
Lucatő 32 0.91 %
Tajó 26 0.74 %
Óhegy 26 0.74 %
Hermánd 25 0.71 %
Récske 25 0.71 %
Sebő 24 0.68 %
Felsőmicsinye 24 0.68 %
Malakóperesény 24 0.68 %
Kordéháza 19 0.54 %
Cserény 17 0.48 %
Göncölfalva 17 0.48 %
Királyka 17 0.48 %
Dubravica 14 0.40 %
Garamszeg 14 0.40 %
Hédel 13 0.37 %
Dóval 10 0.28 %
Alsóhermánd 9 0.26 %
Balázs 9 0.26 %
Zólyommócsa 8 0.23 %
Póráz 8 0.23 %
Szebedény 8 0.23 %
Alsómicsinye 7 0.20 %
Felsőperesény 4 0.11 %
Török 4 0.11 %
Úrvölgy 3 0.09 %
Mosód 2 0.06 %
Oróc 1 0.03 %
Bukóc 0 0.00 %
Martalja 0 0.00 %
Besztercebánya 576 66.21 %
Zólyomlipcse 24 2.76 %
Szelcse 20 2.30 %
Borosznó 19 2.18 %
Mezőköz 18 2.07 %
Farkaspetőfalva 17 1.95 %
Erdőbádony 17 1.95 %
Libetbánya 16 1.84 %
Padkóc 15 1.72 %
Garamszeg 11 1.26 %
Pónik 10 1.15 %
Zólyomnémeti 10 1.15 %
Sebő 9 1.03 %
Malakóperesény 9 1.03 %
Hermánd 9 1.03 %
Récske 8 0.92 %
Kordéháza 7 0.80 %
Felsőperesény 6 0.69 %
Horhát 6 0.69 %
Lucatő 6 0.69 %
Óhegy 6 0.69 %
Hédel 5 0.57 %
Perhát 4 0.46 %
Alsóhermánd 4 0.46 %
Alsómicsinye 4 0.46 %
Felsőmicsinye 4 0.46 %
Tajó 4 0.46 %
Mosód 3 0.34 %
Dubravica 3 0.34 %
Martalja 2 0.23 %
Török 2 0.23 %
Zólyommócsa 2 0.23 %
Göncölfalva 2 0.23 %
Oróc 2 0.23 %
Bukóc 2 0.23 %
Balázs 2 0.23 %
Királyka 2 0.23 %
Cserény 2 0.23 %
Úrvölgy 1 0.11 %
Póráz 1 0.11 %
Szebedény 0 0.00 %
Dóval 0 0.00 %
Besztercebánya 596 59.90 %
Felsőperesény 92 9.25 %
Mezőköz 56 5.63 %
Zólyomlipcse 24 2.41 %
Malakóperesény 20 2.01 %
Erdőbádony 19 1.91 %
Borosznó 18 1.81 %
Szelcse 18 1.81 %
Pónik 11 1.11 %
Farkaspetőfalva 9 0.90 %
Felsőmicsinye 9 0.90 %
Horhát 8 0.80 %
Zólyomnémeti 8 0.80 %
Sebő 8 0.80 %
Récske 8 0.80 %
Királyka 7 0.70 %
Cserény 6 0.60 %
Padkóc 6 0.60 %
Tajó 6 0.60 %
Dubravica 5 0.50 %
Libetbánya 5 0.50 %
Perhát 5 0.50 %
Alsóhermánd 4 0.40 %
Lucatő 4 0.40 %
Hermánd 4 0.40 %
Hédel 4 0.40 %
Göncölfalva 4 0.40 %
Garamszeg 4 0.40 %
Szebedény 4 0.40 %
Óhegy 4 0.40 %
Balázs 3 0.30 %
Zólyommócsa 2 0.20 %
Mosód 2 0.20 %
Török 2 0.20 %
Dóval 2 0.20 %
Kordéháza 2 0.20 %
Úrvölgy 2 0.20 %
Oróc 2 0.20 %
Alsómicsinye 1 0.10 %
Martalja 1 0.10 %
Póráz 0 0.00 %
Bukóc 0 0.00 %
Besztercebánya 3 455 75.34 %
Zólyomlipcse 121 2.64 %
Szelcse 99 2.16 %
Zólyomnémeti 80 1.74 %
Erdőbádony 74 1.61 %
Pónik 53 1.16 %
Malakóperesény 51 1.11 %
Farkaspetőfalva 50 1.09 %
Padkóc 41 0.89 %
Libetbánya 39 0.85 %
Hédel 38 0.83 %
Borosznó 36 0.78 %
Perhát 33 0.72 %
Felsőmicsinye 32 0.70 %
Királyka 32 0.70 %
Mezőköz 29 0.63 %
Lucatő 28 0.61 %
Garamszeg 24 0.52 %
Kordéháza 24 0.52 %
Récske 24 0.52 %
Tajó 24 0.52 %
Sebő 22 0.48 %
Hermánd 22 0.48 %
Óhegy 19 0.41 %
Göncölfalva 16 0.35 %
Felsőperesény 16 0.35 %
Szebedény 12 0.26 %
Balázs 12 0.26 %
Cserény 11 0.24 %
Dubravica 10 0.22 %
Úrvölgy 9 0.20 %
Alsómicsinye 9 0.20 %
Mosód 8 0.17 %
Alsóhermánd 8 0.17 %
Horhát 8 0.17 %
Zólyommócsa 5 0.11 %
Török 5 0.11 %
Dóval 3 0.07 %
Póráz 2 0.04 %
Oróc 1 0.02 %
Bukóc 1 0.02 %
Martalja 0 0.00 %
Besztercebánya 1 949 80.54 %
Zólyomlipcse 43 1.78 %
Erdőbádony 36 1.49 %
Szelcse 29 1.20 %
Zólyomnémeti 27 1.12 %
Garamszeg 25 1.03 %
Libetbánya 23 0.95 %
Farkaspetőfalva 23 0.95 %
Felsőmicsinye 20 0.83 %
Malakóperesény 19 0.79 %
Mezőköz 17 0.70 %
Borosznó 17 0.70 %
Récske 16 0.66 %
Cserény 14 0.58 %
Horhát 13 0.54 %
Sebő 13 0.54 %
Pónik 12 0.50 %
Lucatő 11 0.45 %
Hermánd 10 0.41 %
Perhát 9 0.37 %
Óhegy 9 0.37 %
Tajó 8 0.33 %
Hédel 7 0.29 %
Dubravica 7 0.29 %
Padkóc 7 0.29 %
Kordéháza 7 0.29 %
Török 6 0.25 %
Úrvölgy 6 0.25 %
Göncölfalva 5 0.21 %
Szebedény 5 0.21 %
Dóval 5 0.21 %
Felsőperesény 4 0.17 %
Királyka 4 0.17 %
Alsóhermánd 4 0.17 %
Balázs 3 0.12 %
Póráz 2 0.08 %
Martalja 2 0.08 %
Zólyommócsa 1 0.04 %
Oróc 1 0.04 %
Mosód 1 0.04 %
Alsómicsinye 0 0.00 %
Bukóc 0 0.00 %
Besztercebánya 8 243 76.70 %
Zólyomlipcse 228 2.12 %
Szelcse 151 1.41 %
Mezőköz 140 1.30 %
Erdőbádony 139 1.29 %
Malakóperesény 124 1.15 %
Borosznó 111 1.03 %
Zólyomnémeti 111 1.03 %
Pónik 107 1.00 %
Farkaspetőfalva 99 0.92 %
Garamszeg 93 0.87 %
Padkóc 94 0.87 %
Libetbánya 85 0.79 %
Felsőmicsinye 70 0.65 %
Sebő 68 0.63 %
Lucatő 66 0.61 %
Horhát 66 0.61 %
Récske 65 0.60 %
Felsőperesény 59 0.55 %
Királyka 56 0.52 %
Perhát 54 0.50 %
Cserény 45 0.42 %
Kordéháza 44 0.41 %
Alsómicsinye 41 0.38 %
Göncölfalva 40 0.37 %
Hermánd 39 0.36 %
Tajó 38 0.35 %
Szebedény 36 0.33 %
Óhegy 35 0.33 %
Dóval 28 0.26 %
Hédel 27 0.25 %
Póráz 22 0.20 %
Dubravica 21 0.20 %
Zólyommócsa 17 0.16 %
Mosód 16 0.15 %
Balázs 14 0.13 %
Úrvölgy 13 0.12 %
Oróc 13 0.12 %
Alsóhermánd 12 0.11 %
Török 11 0.10 %
Bukóc 3 0.03 %
Martalja 3 0.03 %
Besztercebánya 643 51.69 %
Padkóc 88 7.07 %
Zólyomlipcse 81 6.51 %
Mezőköz 40 3.22 %
Borosznó 39 3.14 %
Pónik 32 2.57 %
Szelcse 31 2.49 %
Libetbánya 28 2.25 %
Erdőbádony 27 2.17 %
Lucatő 24 1.93 %
Zólyomnémeti 23 1.85 %
Sebő 18 1.45 %
Malakóperesény 15 1.21 %
Perhát 12 0.96 %
Óhegy 11 0.88 %
Felsőmicsinye 11 0.88 %
Garamszeg 10 0.80 %
Horhát 9 0.72 %
Cserény 8 0.64 %
Szebedény 8 0.64 %
Balázs 8 0.64 %
Farkaspetőfalva 8 0.64 %
Récske 7 0.56 %
Hermánd 7 0.56 %
Zólyommócsa 6 0.48 %
Hédel 6 0.48 %
Alsómicsinye 6 0.48 %
Kordéháza 6 0.48 %
Mosód 5 0.40 %
Tajó 5 0.40 %
Göncölfalva 4 0.32 %
Póráz 3 0.24 %
Felsőperesény 3 0.24 %
Alsóhermánd 3 0.24 %
Dubravica 2 0.16 %
Királyka 2 0.16 %
Dóval 1 0.08 %
Martalja 1 0.08 %
Oróc 1 0.08 %
Török 1 0.08 %
Bukóc 1 0.08 %
Úrvölgy 0 0.00 %
Besztercebánya 1 348 67.70 %
Borosznó 144 7.23 %
Zólyomlipcse 79 3.97 %
Erdőbádony 34 1.71 %
Szelcse 32 1.61 %
Zólyomnémeti 32 1.61 %
Mezőköz 30 1.51 %
Perhát 25 1.26 %
Horhát 24 1.21 %
Malakóperesény 24 1.21 %
Pónik 19 0.95 %
Récske 18 0.90 %
Padkóc 17 0.85 %
Libetbánya 17 0.85 %
Felsőmicsinye 16 0.80 %
Lucatő 15 0.75 %
Farkaspetőfalva 13 0.65 %
Sebő 12 0.60 %
Dóval 12 0.60 %
Tajó 10 0.50 %
Úrvölgy 10 0.50 %
Garamszeg 7 0.35 %
Cserény 7 0.35 %
Királyka 5 0.25 %
Alsómicsinye 5 0.25 %
Hermánd 4 0.20 %
Kordéháza 4 0.20 %
Szebedény 4 0.20 %
Oróc 3 0.15 %
Óhegy 3 0.15 %
Göncölfalva 3 0.15 %
Hédel 2 0.10 %
Felsőperesény 2 0.10 %
Alsóhermánd 2 0.10 %
Balázs 2 0.10 %
Bukóc 2 0.10 %
Dubravica 2 0.10 %
Mosód 1 0.05 %
Zólyommócsa 1 0.05 %
Török 1 0.05 %
Martalja 0 0.00 %
Póráz 0 0.00 %
Besztercebánya 2 330 71.38 %
Zólyomlipcse 103 3.16 %
Borosznó 59 1.81 %
Pónik 51 1.56 %
Farkaspetőfalva 49 1.50 %
Felsőmicsinye 48 1.47 %
Erdőbádony 47 1.44 %
Szelcse 45 1.38 %
Récske 39 1.19 %
Mezőköz 35 1.07 %
Malakóperesény 29 0.89 %
Sebő 28 0.86 %
Lucatő 28 0.86 %
Padkóc 27 0.83 %
Zólyomnémeti 26 0.80 %
Horhát 25 0.77 %
Szebedény 25 0.77 %
Libetbánya 24 0.74 %
Perhát 23 0.70 %
Garamszeg 21 0.64 %
Hermánd 21 0.64 %
Tajó 18 0.55 %
Göncölfalva 14 0.43 %
Királyka 14 0.43 %
Cserény 13 0.40 %
Alsómicsinye 12 0.37 %
Óhegy 11 0.34 %
Kordéháza 11 0.34 %
Mosód 10 0.31 %
Dubravica 9 0.28 %
Balázs 9 0.28 %
Hédel 8 0.25 %
Dóval 8 0.25 %
Martalja 8 0.25 %
Felsőperesény 7 0.21 %
Zólyommócsa 6 0.18 %
Úrvölgy 5 0.15 %
Alsóhermánd 5 0.15 %
Török 4 0.12 %
Oróc 4 0.12 %
Póráz 3 0.09 %
Bukóc 2 0.06 %
Besztercebánya 2 188 71.46 %
Zólyomlipcse 101 3.30 %
Szelcse 64 2.09 %
Erdőbádony 58 1.89 %
Hédel 54 1.76 %
Borosznó 51 1.67 %
Pónik 43 1.40 %
Zólyomnémeti 41 1.34 %
Libetbánya 35 1.14 %
Mezőköz 35 1.14 %
Farkaspetőfalva 25 0.82 %
Récske 24 0.78 %
Horhát 23 0.75 %
Padkóc 23 0.75 %
Malakóperesény 23 0.75 %
Lucatő 22 0.72 %
Felsőmicsinye 22 0.72 %
Sebő 19 0.62 %
Perhát 18 0.59 %
Úrvölgy 18 0.59 %
Zólyommócsa 17 0.56 %
Hermánd 16 0.52 %
Garamszeg 16 0.52 %
Óhegy 14 0.46 %
Kordéháza 14 0.46 %
Alsómicsinye 14 0.46 %
Göncölfalva 10 0.33 %
Tajó 9 0.29 %
Felsőperesény 7 0.23 %
Királyka 7 0.23 %
Dubravica 6 0.20 %
Szebedény 6 0.20 %
Cserény 6 0.20 %
Dóval 6 0.20 %
Alsóhermánd 5 0.16 %
Balázs 5 0.16 %
Török 4 0.13 %
Oróc 4 0.13 %
Mosód 3 0.10 %
Martalja 2 0.07 %
Póráz 2 0.07 %
Bukóc 2 0.07 %
Besztercebánya 2 824 73.75 %
Szelcse 79 2.06 %
Zólyomlipcse 72 1.88 %
Tajó 66 1.72 %
Récske 61 1.59 %
Királyka 56 1.46 %
Erdőbádony 54 1.41 %
Pónik 46 1.20 %
Malakóperesény 44 1.15 %
Mezőköz 44 1.15 %
Borosznó 42 1.10 %
Zólyomnémeti 39 1.02 %
Hédel 38 0.99 %
Padkóc 32 0.84 %
Farkaspetőfalva 30 0.78 %
Kordéháza 30 0.78 %
Óhegy 24 0.63 %
Lucatő 22 0.57 %
Perhát 20 0.52 %
Felsőmicsinye 20 0.52 %
Libetbánya 16 0.42 %
Horhát 16 0.42 %
Felsőperesény 15 0.39 %
Garamszeg 15 0.39 %
Dóval 13 0.34 %
Sebő 11 0.29 %
Hermánd 11 0.29 %
Göncölfalva 10 0.26 %
Dubravica 10 0.26 %
Cserény 10 0.26 %
Török 8 0.21 %
Bukóc 7 0.18 %
Szebedény 7 0.18 %
Úrvölgy 7 0.18 %
Balázs 7 0.18 %
Alsómicsinye 5 0.13 %
Zólyommócsa 5 0.13 %
Alsóhermánd 5 0.13 %
Oróc 3 0.08 %
Póráz 2 0.05 %
Mosód 2 0.05 %
Martalja 1 0.03 %
Besztercebánya 1 970 76.45 %
Zólyomlipcse 55 2.13 %
Erdőbádony 47 1.82 %
Szelcse 38 1.47 %
Borosznó 32 1.24 %
Pónik 30 1.16 %
Zólyomnémeti 27 1.05 %
Perhát 27 1.05 %
Malakóperesény 27 1.05 %
Felsőmicsinye 26 1.01 %
Libetbánya 24 0.93 %
Farkaspetőfalva 23 0.89 %
Mezőköz 23 0.89 %
Garamszeg 22 0.85 %
Padkóc 21 0.81 %
Sebő 19 0.74 %
Horhát 16 0.62 %
Kordéháza 14 0.54 %
Hermánd 13 0.50 %
Récske 12 0.47 %
Lucatő 10 0.39 %
Úrvölgy 10 0.39 %
Alsómicsinye 10 0.39 %
Göncölfalva 9 0.35 %
Tajó 8 0.31 %
Óhegy 7 0.27 %
Oróc 6 0.23 %
Alsóhermánd 6 0.23 %
Cserény 6 0.23 %
Dóval 6 0.23 %
Mosód 5 0.19 %
Dubravica 5 0.19 %
Hédel 4 0.16 %
Szebedény 4 0.16 %
Felsőperesény 4 0.16 %
Balázs 3 0.12 %
Póráz 3 0.12 %
Királyka 2 0.08 %
Martalja 1 0.04 %
Zólyommócsa 1 0.04 %
Török 1 0.04 %
Bukóc 0 0.00 %
Besztercebánya 6 775 80.65 %
Zólyomlipcse 177 2.11 %
Szelcse 105 1.25 %
Erdőbádony 83 0.99 %
Zólyomnémeti 80 0.95 %
Borosznó 71 0.85 %
Malakóperesény 67 0.80 %
Mezőköz 66 0.79 %
Horhát 62 0.74 %
Pónik 62 0.74 %
Récske 61 0.73 %
Farkaspetőfalva 60 0.71 %
Felsőmicsinye 55 0.65 %
Libetbánya 52 0.62 %
Tajó 45 0.54 %
Sebő 43 0.51 %
Hermánd 39 0.46 %
Lucatő 37 0.44 %
Garamszeg 37 0.44 %
Padkóc 37 0.44 %
Cserény 35 0.42 %
Királyka 33 0.39 %
Alsómicsinye 31 0.37 %
Kordéháza 30 0.36 %
Felsőperesény 26 0.31 %
Óhegy 22 0.26 %
Göncölfalva 21 0.25 %
Hédel 21 0.25 %
Perhát 21 0.25 %
Dubravica 19 0.23 %
Úrvölgy 16 0.19 %
Szebedény 16 0.19 %
Alsóhermánd 15 0.18 %
Balázs 15 0.18 %
Dóval 15 0.18 %
Zólyommócsa 12 0.14 %
Mosód 11 0.13 %
Török 10 0.12 %
Oróc 7 0.08 %
Póráz 6 0.07 %
Martalja 3 0.04 %
Bukóc 1 0.01 %
Besztercebánya 3 975 78.53 %
Zólyomlipcse 142 2.81 %
Göncölfalva 72 1.42 %
Borosznó 66 1.30 %
Zólyomnémeti 61 1.21 %
Malakóperesény 57 1.13 %
Szelcse 55 1.09 %
Erdőbádony 46 0.91 %
Pónik 42 0.83 %
Felsőmicsinye 39 0.77 %
Récske 34 0.67 %
Királyka 34 0.67 %
Padkóc 33 0.65 %
Mezőköz 32 0.63 %
Libetbánya 30 0.59 %
Perhát 25 0.49 %
Farkaspetőfalva 24 0.47 %
Horhát 22 0.43 %
Tajó 22 0.43 %
Kordéháza 21 0.41 %
Hermánd 20 0.40 %
Felsőperesény 19 0.38 %
Garamszeg 19 0.38 %
Lucatő 17 0.34 %
Sebő 16 0.32 %
Úrvölgy 16 0.32 %
Cserény 14 0.28 %
Szebedény 14 0.28 %
Zólyommócsa 12 0.24 %
Alsóhermánd 12 0.24 %
Mosód 11 0.22 %
Dóval 11 0.22 %
Alsómicsinye 10 0.20 %
Hédel 10 0.20 %
Dubravica 9 0.18 %
Óhegy 4 0.08 %
Török 4 0.08 %
Bukóc 4 0.08 %
Balázs 3 0.06 %
Póráz 3 0.06 %
Martalja 2 0.04 %
Oróc 0 0.00 %
Besztercebánya 355 48.70 %
Perhát 77 10.56 %
Szelcse 39 5.35 %
Zólyomlipcse 27 3.70 %
Borosznó 21 2.88 %
Mezőköz 16 2.19 %
Hermánd 14 1.92 %
Padkóc 14 1.92 %
Zólyomnémeti 11 1.51 %
Erdőbádony 11 1.51 %
Récske 9 1.23 %
Horhát 9 1.23 %
Garamszeg 9 1.23 %
Szebedény 9 1.23 %
Sebő 8 1.10 %
Libetbánya 8 1.10 %
Pónik 8 1.10 %
Alsómicsinye 7 0.96 %
Farkaspetőfalva 7 0.96 %
Lucatő 7 0.96 %
Malakóperesény 6 0.82 %
Felsőmicsinye 6 0.82 %
Tajó 5 0.69 %
Óhegy 5 0.69 %
Kordéháza 5 0.69 %
Cserény 5 0.69 %
Hédel 5 0.69 %
Mosód 4 0.55 %
Zólyommócsa 4 0.55 %
Török 4 0.55 %
Felsőperesény 3 0.41 %
Bukóc 3 0.41 %
Póráz 2 0.27 %
Alsóhermánd 1 0.14 %
Dubravica 1 0.14 %
Balázs 1 0.14 %
Úrvölgy 1 0.14 %
Göncölfalva 1 0.14 %
Dóval 1 0.14 %
Oróc 0 0.00 %
Királyka 0 0.00 %
Martalja 0 0.00 %
Besztercebánya 3 333 69.92 %
Zólyomlipcse 220 4.62 %
Borosznó 118 2.48 %
Szelcse 103 2.16 %
Erdőbádony 93 1.95 %
Pónik 66 1.38 %
Zólyomnémeti 56 1.17 %
Mezőköz 55 1.15 %
Farkaspetőfalva 51 1.07 %
Perhát 45 0.94 %
Padkóc 43 0.90 %
Horhát 38 0.80 %
Libetbánya 37 0.78 %
Lucatő 34 0.71 %
Felsőmicsinye 33 0.69 %
Récske 31 0.65 %
Óhegy 29 0.61 %
Garamszeg 29 0.61 %
Malakóperesény 27 0.57 %
Sebő 24 0.50 %
Kordéháza 24 0.50 %
Szebedény 24 0.50 %
Cserény 23 0.48 %
Hermánd 23 0.48 %
Dubravica 22 0.46 %
Göncölfalva 20 0.42 %
Alsóhermánd 16 0.34 %
Hédel 16 0.34 %
Póráz 15 0.31 %
Királyka 13 0.27 %
Balázs 13 0.27 %
Dóval 12 0.25 %
Zólyommócsa 12 0.25 %
Felsőperesény 12 0.25 %
Tajó 12 0.25 %
Török 12 0.25 %
Alsómicsinye 11 0.23 %
Oróc 6 0.13 %
Úrvölgy 6 0.13 %
Bukóc 4 0.08 %
Mosód 4 0.08 %
Martalja 2 0.04 %
Besztercebánya 454 67.56 %
Felsőperesény 23 3.42 %
Borosznó 16 2.38 %
Garamszeg 13 1.93 %
Zólyomlipcse 12 1.79 %
Pónik 12 1.79 %
Mezőköz 11 1.64 %
Padkóc 11 1.64 %
Erdőbádony 10 1.49 %
Óhegy 9 1.34 %
Malakóperesény 9 1.34 %
Szelcse 8 1.19 %
Zólyomnémeti 7 1.04 %
Horhát 7 1.04 %
Felsőmicsinye 6 0.89 %
Hermánd 6 0.89 %
Sebő 5 0.74 %
Récske 5 0.74 %
Cserény 5 0.74 %
Lucatő 4 0.60 %
Tajó 4 0.60 %
Királyka 4 0.60 %
Farkaspetőfalva 3 0.45 %
Póráz 3 0.45 %
Göncölfalva 3 0.45 %
Libetbánya 3 0.45 %
Kordéháza 2 0.30 %
Dubravica 2 0.30 %
Török 2 0.30 %
Hédel 2 0.30 %
Mosód 2 0.30 %
Perhát 2 0.30 %
Alsóhermánd 2 0.30 %
Szebedény 2 0.30 %
Alsómicsinye 2 0.30 %
Balázs 1 0.15 %
Úrvölgy 0 0.00 %
Zólyommócsa 0 0.00 %
Dóval 0 0.00 %
Martalja 0 0.00 %
Bukóc 0 0.00 %
Oróc 0 0.00 %
Besztercebánya 1 852 82.97 %
Szelcse 35 1.57 %
Padkóc 31 1.39 %
Zólyomlipcse 28 1.25 %
Erdőbádony 26 1.16 %
Malakóperesény 22 0.99 %
Zólyomnémeti 21 0.94 %
Pónik 17 0.76 %
Borosznó 17 0.76 %
Tajó 15 0.67 %
Királyka 15 0.67 %
Dóval 11 0.49 %
Libetbánya 11 0.49 %
Farkaspetőfalva 11 0.49 %
Óhegy 9 0.40 %
Mezőköz 8 0.36 %
Récske 8 0.36 %
Perhát 8 0.36 %
Felsőmicsinye 8 0.36 %
Cserény 7 0.31 %
Horhát 7 0.31 %
Göncölfalva 6 0.27 %
Zólyommócsa 5 0.22 %
Dubravica 5 0.22 %
Lucatő 5 0.22 %
Török 5 0.22 %
Balázs 4 0.18 %
Kordéháza 4 0.18 %
Felsőperesény 4 0.18 %
Hermánd 3 0.13 %
Úrvölgy 3 0.13 %
Sebő 3 0.13 %
Hédel 3 0.13 %
Szebedény 3 0.13 %
Alsómicsinye 3 0.13 %
Garamszeg 3 0.13 %
Bukóc 2 0.09 %
Póráz 1 0.04 %
Alsóhermánd 1 0.04 %
Oróc 1 0.04 %
Mosód 1 0.04 %
Martalja 0 0.00 %
Besztercebánya 639 66.70 %
Zólyomlipcse 31 3.24 %
Szelcse 23 2.40 %
Perhát 21 2.19 %
Borosznó 16 1.67 %
Erdőbádony 16 1.67 %
Récske 15 1.57 %
Hermánd 15 1.57 %
Farkaspetőfalva 14 1.46 %
Mezőköz 13 1.36 %
Pónik 11 1.15 %
Libetbánya 11 1.15 %
Zólyomnémeti 10 1.04 %
Lucatő 10 1.04 %
Alsóhermánd 10 1.04 %
Szebedény 8 0.84 %
Sebő 7 0.73 %
Horhát 6 0.63 %
Malakóperesény 6 0.63 %
Zólyommócsa 6 0.63 %
Garamszeg 6 0.63 %
Göncölfalva 6 0.63 %
Tajó 5 0.52 %
Padkóc 5 0.52 %
Póráz 5 0.52 %
Alsómicsinye 5 0.52 %
Kordéháza 5 0.52 %
Királyka 4 0.42 %
Felsőmicsinye 4 0.42 %
Úrvölgy 3 0.31 %
Török 3 0.31 %
Cserény 3 0.31 %
Balázs 3 0.31 %
Óhegy 3 0.31 %
Dubravica 2 0.21 %
Felsőperesény 2 0.21 %
Hédel 2 0.21 %
Oróc 1 0.10 %
Martalja 1 0.10 %
Dóval 1 0.10 %
Bukóc 1 0.10 %
Mosód 0 0.00 %
Besztercebánya 544 63.04 %
Erdőbádony 83 9.62 %
Szelcse 22 2.55 %
Zólyomlipcse 18 2.09 %
Farkaspetőfalva 17 1.97 %
Mezőköz 12 1.39 %
Récske 11 1.27 %
Malakóperesény 11 1.27 %
Felsőmicsinye 10 1.16 %
Garamszeg 10 1.16 %
Dubravica 9 1.04 %
Horhát 8 0.93 %
Pónik 8 0.93 %
Óhegy 8 0.93 %
Cserény 8 0.93 %
Felsőperesény 8 0.93 %
Padkóc 7 0.81 %
Borosznó 7 0.81 %
Királyka 6 0.70 %
Tajó 6 0.70 %
Zólyomnémeti 5 0.58 %
Hermánd 4 0.46 %
Martalja 4 0.46 %
Libetbánya 4 0.46 %
Perhát 4 0.46 %
Szebedény 4 0.46 %
Balázs 4 0.46 %
Lucatő 3 0.35 %
Kordéháza 3 0.35 %
Sebő 3 0.35 %
Zólyommócsa 3 0.35 %
Göncölfalva 3 0.35 %
Bukóc 2 0.23 %
Póráz 2 0.23 %
Alsómicsinye 1 0.12 %
Dóval 1 0.12 %
Úrvölgy 0 0.00 %
Oróc 0 0.00 %
Alsóhermánd 0 0.00 %
Hédel 0 0.00 %
Török 0 0.00 %
Mosód 0 0.00 %
Besztercebánya 786 72.18 %
Mezőköz 54 4.96 %
Erdőbádony 28 2.57 %
Zólyomlipcse 22 2.02 %
Borosznó 19 1.74 %
Zólyomnémeti 17 1.56 %
Pónik 16 1.47 %
Perhát 11 1.01 %
Farkaspetőfalva 10 0.92 %
Garamszeg 10 0.92 %
Szelcse 9 0.83 %
Padkóc 9 0.83 %
Récske 8 0.73 %
Malakóperesény 8 0.73 %
Horhát 7 0.64 %
Sebő 5 0.46 %
Királyka 5 0.46 %
Lucatő 5 0.46 %
Dóval 5 0.46 %
Libetbánya 4 0.37 %
Dubravica 4 0.37 %
Hédel 4 0.37 %
Tajó 4 0.37 %
Felsőmicsinye 4 0.37 %
Óhegy 3 0.28 %
Hermánd 3 0.28 %
Póráz 3 0.28 %
Alsóhermánd 3 0.28 %
Oróc 3 0.28 %
Cserény 3 0.28 %
Felsőperesény 3 0.28 %
Mosód 2 0.18 %
Zólyommócsa 2 0.18 %
Úrvölgy 2 0.18 %
Kordéháza 2 0.18 %
Alsómicsinye 2 0.18 %
Szebedény 1 0.09 %
Bukóc 1 0.09 %
Göncölfalva 1 0.09 %
Balázs 1 0.09 %
Martalja 0 0.00 %
Török 0 0.00 %
Besztercebánya 197 65.45 %
Padkóc 12 3.99 %
Borosznó 11 3.65 %
Zólyomlipcse 9 2.99 %
Malakóperesény 7 2.33 %
Szelcse 6 1.99 %
Perhát 4 1.33 %
Tajó 4 1.33 %
Erdőbádony 4 1.33 %
Farkaspetőfalva 4 1.33 %
Libetbánya 4 1.33 %
Felsőmicsinye 3 1.00 %
Királyka 3 1.00 %
Szebedény 3 1.00 %
Récske 3 1.00 %
Hermánd 3 1.00 %
Alsóhermánd 3 1.00 %
Horhát 2 0.66 %
Hédel 2 0.66 %
Garamszeg 2 0.66 %
Cserény 2 0.66 %
Mezőköz 2 0.66 %
Pónik 2 0.66 %
Zólyomnémeti 2 0.66 %
Dóval 1 0.33 %
Dubravica 1 0.33 %
Mosód 1 0.33 %
Alsómicsinye 1 0.33 %
Kordéháza 1 0.33 %
Óhegy 1 0.33 %
Sebő 1 0.33 %
Göncölfalva 0 0.00 %
Lucatő 0 0.00 %
Martalja 0 0.00 %
Bukóc 0 0.00 %
Zólyommócsa 0 0.00 %
Úrvölgy 0 0.00 %
Póráz 0 0.00 %
Felsőperesény 0 0.00 %
Balázs 0 0.00 %
Török 0 0.00 %
Oróc 0 0.00 %
Besztercebánya 2 391 73.86 %
Szelcse 57 1.76 %
Zólyomlipcse 52 1.61 %
Óhegy 47 1.45 %
Erdőbádony 40 1.24 %
Récske 37 1.14 %
Zólyomnémeti 37 1.14 %
Pónik 37 1.14 %
Tajó 35 1.08 %
Úrvölgy 31 0.96 %
Malakóperesény 30 0.93 %
Királyka 29 0.90 %
Mezőköz 28 0.86 %
Borosznó 27 0.83 %
Padkóc 24 0.74 %
Sebő 24 0.74 %
Felsőmicsinye 23 0.71 %
Póráz 22 0.68 %
Horhát 21 0.65 %