SK
TV
.....

Bodrogszentes

Község

címer zászló
951 98% magyar 1910
780 93% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Szentes
Hivatalos szlovák megnevezés:
Svätuše
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Bodrogközi járás (sz. Királyhe
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Bíró-sor, Dines tava közt, Hosszak, Kender lábja, Kert megé, Kesely-szög, Kopasz-hegy, Nagy Csoma-rét, Pendös, Pilis-hegy, Pónok földje, Szőlők
Koordináták:
48.42917633, 21.91942024
Terület:
10,16 km2
Rang:
község
Népesség:
815
Tszf. magasság:
98 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07683
Település kód:
528650
Szervezeti azonosító:
331830

A község a Bodrogköz középső részén, a Helmeci-dombság (a Felső-bodrogközi szigethegyek része) nyugati lábánál, a 79-es főút mentén, Királyhelmectől 7 km-re nyugatra, Sátoraljaújhelytől 23 km-re keletre. Mellékutak kötik össze Nagygéressel (6 km) és Vékével (5 km). Határának nagy része mezőgazdaságilag művelt terület, de jelentős a szőlők és gyümölcsösök részaránya is. Nyugatról Szinyér és Kisgéres (Keresztúrpusztai kataszter), délről Nagygéres, délkeletről Kisgéres, keletről Királyhelmec, északról pedig Véke községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). Területe (10,16 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 966, 1921-ben 823, 1938-ban pedig 1114, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Túlnyomó magyar többségét napjainkig megőrizte (2011-ben 92,6 %) a szlovákok aránya mindössze 4,9 %. A lakosság többsége (68,8 %) református vallású, a római katolikusok aránya 18,3 %, a görög katolikusoké 5,2 %. 1944-ig népes izraelita közösség is élt a községben (1921-ben 12,2 %, 1938-ban 9,2 %).

Történelem

1245-ben Scuntes néven említik először. Már ekkor állt a Mindenszentek tiszteletére szentel római katolikus temploma. 1423-ban 37 lakott és 12 üres portát számoltak össze a faluban. Birtokosai többek között a Csapi, Kerecsenyi és Csicseri családok voltak. 1541–1548-ban már csak 5–18 lakott portája volt. Lakói valószínüleg már a 16. század végétől reformátusok lettek. Református lelkésze legkorábbról, 1598-ból ismert. A 17. században a Balassa, Sennyey, Vécsey és a Dőry családok birtoka volt. A 18. század végén cseresznyéjéről volt híres a falu. A 19. század végén pusztító filoxérajárvány visszavetette a korábban nagy jelentőségű szőlőtermesztést. A 19. században már nagy jelentősége volt a falu feletti Pilis-hegyen található kőbányáknak, melyek 1919-ig üzemeltek. 1907-ig Szentes néven szerepelt, ekkor kapta a hivatalos Bodrogszentes nevet. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1938-ban újrakezdték a kőbányászatot, mely egészen az 1960-as évekig folytatódott. Kultúrházát 1941-ben avatták fel. 1960-ban hivatalos szlovák neve Plešany lett, 1990-ben azonban visszakapta a korábban használt Svätuše nevet.

Mai jelentősége

A községben négyosztályos magyar tannyelvű alapiskola és óvoda található. Határában andezitbányászat és homokkitermelés folyik, valamint napkollektoros erőmű üzemel. Híres szőlőtermesztéséről is. Református temploma a 13. század elején épült román stílusban, mai alakját 1907-ben nyerte el, festett fakazettás mennyezete és a karzat 1794-ben készült. Római katolikus temploma 2013-ban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZENTES. Magyar falu Zemplén Várm. földes Urai Gr. Sennyei, és több Urak, lakosai katolikusok, és többen reformátusok, fekszik Nagy-Kövesdhez közel, Véke, Nagy Gereshez sem meszsze; határja 2 nyomásbéli, jó fekete nyirok a’ szántóföldgye, réttye apró szénát termő, szép sík mező az egész határja, erdeje nints, szőleje kevés, tseresznyéből több hasznot vesznek, mint borokból; a’ helység felett van egy hegy, mellyben olly lapos kövek vannak, hogy minden faragás nélkűl padlázatra lehet fordítani; határos vele Keresztúr nevű puszta, melly a’ Leleszi Uradalomhoz tartozik, van szép erdeje, gyékényes és nádas tava is; határos vele ismét Abaháza puszta is, mellyet a’ Szentesi lakosok, mint határokban lévőt szántyák, és használlyák.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szentes, magyar falu, Zemplén vmegyében, Király-Helmecz fiókja, 82 kath., 659 ref., 56 zsidó lak., ref. anyatemplommal. Szántófölde 841 h. F. u. többen. Ut. p. Ujhely.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bodrogszentes, kisközség a Bodrogközben, 175 házzal és 939 református vallású magyar lakossal. Körjegyzőségi székhely. A postája és a távírója Királyhelmeczen van, a vasúti állomása pedig Perbenyiken. A Szentesi, másként Makó család ősi fészke. 1377-ben Zenthesi Makó fia Pálé, kinek fiágon magva szakadván, női ágon 1411-ben a Csapiak, 1423-ban a Kerecsényiek osztozkodnak rajta, 1438-ban pedig a Csicseriek és a vele osztályos családok. 1444-ben Pike Balázs az ura. 1453-ban ismét egy Makó nevű ura bukkan fel, de egy évvel később Eszenyi (Ezen) Istvánt iktatják egyes részeibe. 1465-ben Bacskai István és Tárkányi István, 1493-ban Czékei János és a Zétényiek, 1499-ben pedig Zenthesi Benedek is birtokosokúl szerepelnek. A XVI. század elején, 1507-ben Semsei Ferenczet iktatják egyes birtokrészeibe, 1550-ben Skaricza Mátyást, 1558-ban Soós Jánost, 1580-ban Golopy Gáspárt, 1590-ben Kornis Dorottyát, 1594-ben Rákóczy Zsigmondot és Ferenczet, de az 1598-iki összeírás már ismét más birtokosokat sorol fel, ú. m. Kún Gáspárt, Melith Pált, Anárcsy Istvánt, Bakos Jánost,

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bodrogszentes. A XV. század elejéig a Zenthesi, másként Makó-nemzetség ősi fészke. A család magvaszakadtéval 1411-ben női ágon a Csapyak, 1423-ban a Kerecseny-család osztozik rajta, de 1438-tól földesuraság itt még a Csicseri-család is. XV. században birtokosa még a Pike-, Eszenyi-, Bacskai-, Tárkányi-, Czékei-, Zétényi-család, de 1453-ban ismét egy Makó, majd egy Zenthesi nevű birtokosa is van. A két utóbbi bizonyára nem azonos a már korábban kihalt hasonnevű családdal. A XVI. századbeli birtokosai a Semsei-, Skaricza-, Soós-, Golopy-, Rákóczi-, majd a Kún-, Melith-, Anárcsy-, Bakos-, Sennyey-, Paczoth-, Pinkóczy-család voltak. A XVIII. században a Tárkányiak és Sennyeyek bírták, majd a Dőry grófok és ismét a Sennyeyek. A XIX. században a Szirmay, Bemer, Ghillányi, Ibrányi, Nemessányi, Gyulay, Mailáth és Nyomárkay famíliának volt itt uradalma. Határában, az úgynevezett Pilis hegyen található várromokat a hajdani szentesi vár maradványainak tartják. Ösi róm. kath. temploma 1423-ban már fennállott később a reformátusok kezére került. A magyar lakosság a csehek húsz esztendős erőszakos uralma alatt sokat szenvedett. A község területe 1766 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1114.

Kulcsár Ferenc

1949. 10. 9.
Bodrogszentes - megszületett

Fazekas József

1953. 9. 22.
Bodrogszentes - megszületett

Kendi Mária

1959.1.26.
Bodrogszentes - megszületett
Névelőfordulások
1245
Scuntes
1773
Szentes,
1786
Sentesch,
1808
Szentes,
1907
Bodrogszentes,
1938
Bodrogszentes,
1948
Svätuše,
1960
Plešany,
1990
Svätuše
1994
Szentes

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Virág utca (Kvetná) 2
Telefon: 0566284490
Fax: 0566284491

Honlap: svatuse.eu
Polgármester:
Liszkai Gustáv (SMER-SD, SMK-MKP, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Kulcsár Zsolt (Független)
Bűti Štefan (JEDNOTA-ĽSS)
Abaházy Bartolomej (SMK-MKP)
Lacko Peter (SMK-MKP)
Sándor Attila (SMK-MKP)
Fazekas František (SMK-MKP)
Liszkai Tibor (SMK-MKP)
Független 14% Független 1 képviselö JEDNOTA-ĽSS 14% JEDNOTA-ĽSS 1 képviselö SMK-MKP 71% SMK-MKP 5 képviselö 7 képviselö
Bodrogszentesi Posta

Fő utca 1

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 220

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Iskola utca 2

Bodrogszentesi Községi Hivatal

Virág utca 2

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Arány
magyarok 757 99%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 761
magyarok 951 98%
szlovákok 0 0%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 966
magyarok 805 98%
szlovákok 4 0%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 13 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 823
magyarok 897 96%
szlovákok 24 3%
ruszinok 0 0%
romák 9 1%
ukránok 1 0%
csehek 5 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 936
magyarok 872 95%
szlovákok 33 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 5 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 914
magyarok 780 93%
szlovákok 41 5%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 16 2%
összlétszám 842
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 675
Választási részvétel: 49.04 %
Kiadott boríték: 331
Bedobott boríték: 331

Polgármester

Érvényes szavazólap: 307
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Liszkai Gustáv 307 100.00 % SMER-SD, SMK-MKP, MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bűti Štefan 238 JEDNOTA-ĽSS
Abaházy Bartolomej 224 SMK-MKP
Lacko Peter 221 SMK-MKP
Kulcsár Zsolt 216 Független
Sándor Attila 200 SMK-MKP
Fazekas František 197 SMK-MKP
Liszkai Tibor 184 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö MKDA-MKDSZ 14.29% MKDA-MKDSZ 1 képviselö 7 képviselö
2018
JEDNOTA-ĽSS 14.29% JEDNOTA-ĽSS 1 képviselö SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 692
Választási részvétel: 23.27 %
Kiadott boríték: 161
Bedobott boríték: 161
Választásra jogosult: 692
Választási részvétel: 11.71 %
Kiadott boríték: 81
Bedobott boríték: 81
Választásra jogosult: 677
Választási részvétel: 38,55 %
Kiadott boríték: 261
Bedobott boríték: 261

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 155
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 250
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 123 79.35 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 19 12.26 % KDS
Dominika Palaščáková 3 1.94 % NOVA
Jozef Holečko 2 1.29 % Független
Jaroslav Džunko 2 1.29 % Független
Rastislav Masnyk 2 1.29 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 2 1.29 % KSS
Ivan Kuhn 1 0.65 % OKS
Marek Ďurán 1 0.65 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 6 7.41% KDS
Karol Pataky 125 50.00 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 88 35.20 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 22 8.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 6 2.40 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4 1.60 % Független
Jozef Bobík 2 0.80 % Független
Jarmila Tkáčová 1 0.40 % SNS
Vladislav Stanko 1 0.40 % Független
Rudolf Botka 1 0.40 % NP
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 161
Érvényes szavazólap: 254
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Csaba Furik 96 59.63% SMK-MKP
Ladislav Illés 81 50.31% SMK-MKP
József Kopasz 75 46.58% SMK-MKP
Gejza Sačko 72 44.72% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Mária Szuperák 64 39.75% SMK-MKP
Karol Pataky 60 37.27% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
László Farkas 54 33.54% SMK-MKP
Ladislav Szunyog 49 30.43% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Horváth 37 22.98% SMER - SD
Ľudovít Laczko 33 20.50% SMK-MKP
Michal Zurbola 32 19.88% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 31 19.25% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Duč 21 13.04% Független
Peter Pető 17 10.56% Független
Juraj Sobek 14 8.70% SMER - SD
Juraj Selecký 12 7.45% Független
Tibor Jánošík 12 7.45% NOVA
Tichomír Kačo 11 6.83% Független
Róbert Puci 11 6.83% SMER - SD
Miroslav Tóth 10 6.21% SMER - SD
Marek Čižmár 7 4.35% Független
Štefan Tatranský 6 3.73% KSS
Jana Mondiková 6 3.73% SMER - SD
Vladimír Seman 6 3.73% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 5 3.11% SMER - SD
Tomáš Kříž 4 2.48% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ladislav Bodnár 4 2.48% Független
Ján Lukáč 3 1.86% SMS
Vladimír Dvorový 3 1.86% SMER - SD
Miloš Ferko 3 1.86% NOVA
Andrej Kocák 3 1.86% MS
Terézia Kačová 3 1.86% NOVA
Gejza Gore 3 1.86% Független
Cyril Korpesio 3 1.86% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ladislav Szilágyi 3 1.86% SaS
Marián Kolesár 3 1.86% Független
Edita Anthony 3 1.86% SaS
Marián Ferčák 2 1.24% ĽS-HZDS
Magdaléna Haburová 2 1.24% Független
Ľubomír Bulla 2 1.24% Független
Jaroslav Soták 2 1.24% Független
Iveta Kohanová 2 1.24% Független
Igor Balog 2 1.24% SRÚS
František Tomko 2 1.24% Független
Katarína Mischurová 2 1.24% Független
František Kolbaský 1 0.62% ÚSVIT
Mikuláš Balog 1 0.62% EDS
Zlatica Čeplíková 1 0.62% Független
Martin Begala 1 0.62% Független
Robert Engel 1 0.62% Független
Martin Galgoczy 1 0.62% Független
Pavel Szijjártó 1 0.62% SĽS
Juliana Pašková 1 0.62% Független
Vladimír Juroš 1 0.62% MS
Aneta Horváthová 0 0.00% EDS
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Miloš Kubica 0 0.00% Független
Michaela Kapustníková 0 0.00% NOVA
Matúš Hada 0 0.00% KĽS
Ľudovít Tóth 0 0.00% SĽS
Miroslav Ramšak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Jaroslav Konečný 0 0.00% Független
Ján Tomáš 0 0.00% Független
Jana Mišenková 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľubomír Princík 0 0.00% Független
Gustáv Liszkai 167 65.75% SMER-SD
Csaba Furik 152 59.84% SMK-MKP
Karol Pataky 112 44.09% MOST - HÍD
Jozef Želinský 84 33.07% MOST - HÍD
Gejza Sačko 78 30.71% MOST - HÍD
József Kopasz 70 27.56% SMK-MKP
Csilla Bálintová 68 26.77% SMK-MKP
Jozef Horváth 64 25.20% MOST - HÍD
Zoltán Ilko 62 24.41% SMK-MKP
Peter Pandy 55 21.65% MOST - HÍD
Peter Rico 41 16.14% MOST - HÍD
István Takács 39 15.35% SMK-MKP
Tibor Sáradi 38 14.96% SMK-MKP
Ján Juhász 27 10.63% MOST - HÍD
Alexander Kis-Géczi 25 9.84% NAJ
Marek Čižmár 24 9.45% Független
Róbert Puci 24 9.45% SMER-SD
Zoltán Sipos 23 9.06% MKDA-MKDSZ
Dionýz Szabó 21 8.27% ŠKV
Jana Mondiková 20 7.87% SMER-SD
Viktor Palko 19 7.48% MOST - HÍD
Zoltán Mento 15 5.91% Független
Edina Kocsisová 15 5.91% Független
Štefan Duč 14 5.51% Független
Rastislav Petrovič 13 5.12% SMER-SD
Július Hajdu 12 4.72% SMER-SD
Adrian Haraszti 9 3.54% NAJ
František Krejza 8 3.15% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Juraj Guzej 6 2.36% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Tichomír Kačo 4 1.57% ŠKV
Michal Sentelik 4 1.57% ĽS Naše Slovensko
Peter Bačkovský 4 1.57% ŠKV
Ján Ujheli 4 1.57% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 4 1.57% ĽS Naše Slovensko
Libuša Babuľaková 3 1.18% ŠKV
Iveta Solomonová 3 1.18% KSS
Filip Biháry 3 1.18% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 3 1.18% ĽS Naše Slovensko
Cyril Korpesio 3 1.18% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
František Korytko 3 1.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Ján Seman 2 0.79% ŠANCA
Marián Oščenda 2 0.79% ĽS Naše Slovensko
Štefan Kandráč 2 0.79% NP
Rastislav Jílek 2 0.79% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Slavomír Illeš 2 0.79% Független
Peter Bielek 2 0.79% SNS
Vladimír Šiňanský 2 0.79% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 2 0.79% ĽS Naše Slovensko
Lucia Rušinová 2 0.79% JEDNOTA-ĽSS
Milan Mika 2 0.79% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Peter Figeľ 2 0.79% DS
Marta Hrobová 2 0.79% ÚSVIT
Terézia Stanková 1 0.39% Független
František Tomko 1 0.39% JEDNOTA-ĽSS
Michaela Ducárová 1 0.39% ŠKV
Dušan Grajcár 1 0.39% JEDNOTA-ĽSS
Martin Dzielavský 1 0.39% SME RODINA - Boris Kollár
Martin Galgoczy 1 0.39% Független
Antónia Hrabská 0 0.00% ŠKV
Jozef Gamrát 0 0.00% Független
Gabriel Garanič 0 0.00% Független
Nataša Hančinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Radoslav Rendeš 0 0.00% ŠKV
Vladimír Seman 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Katarína Kasardová 0 0.00% KSS
Radoslav Neckár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Michal Magnes 0 0.00% SNS
Marián Vanci 0 0.00% ŠKV
Milan Malý 0 0.00% KSS
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 30.39 %
Tiszacsernyő 27 8.82 %
Nagytárkány 17 5.56 %
Nagygéres 14 4.58 %
Zétény 13 4.25 %
Bély 10 3.27 %
Bodrogszentes 9 2.94 %
Borsi 9 2.94 %
Kistárkány 8 2.61 %
Bodrogmező 8 2.61 %
Szomotor 8 2.61 %
Rad 7 2.29 %
Tőketerebes 7 2.29 %
Kisgéres 7 2.29 %
Kiskövesd 6 1.96 %
Lelesz 6 1.96 %
Kisdobra 6 1.96 %
Ágcsernyő 6 1.96 %
Ladamóc 5 1.63 %
Nagykövesd 5 1.63 %
Bodrogszentmária 4 1.31 %
Szőlőske 4 1.31 %
Bacska 4 1.31 %
Bodrogszerdahely 4 1.31 %
Gálszécs 3 0.98 %
Véke 3 0.98 %
Szolnocska 3 0.98 %
Velejte 3 0.98 %
Zemplén 2 0.65 %
Újhely 2 0.65 %
Magyarsas 2 0.65 %
Boly 2 0.65 %
Nagytoronya 2 0.65 %
Garany 2 0.65 %
Imreg 2 0.65 %
Szinyér 2 0.65 %
Kolbáska 1 0.33 %
Bári 1 0.33 %
Isztáncs 1 0.33 %
Nagyazar 1 0.33 %
Bacskó 1 0.33 %
Szilvásújfalu 1 0.33 %
Bodzásújlak 1 0.33 %
Szécsegres 1 0.33 %
Vécse 1 0.33 %
Kistoronya 1 0.33 %
Kozma 1 0.33 %
Kazsó 1 0.33 %
Zemplénújfalu 1 0.33 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 1.72 %
Bodrogszentes 25 0.93 %
Tőketerebes 10 0.37 %
Tiszacsernyő 9 0.34 %
Nagykövesd 9 0.34 %
Szomotor 8 0.30 %
Bacska 7 0.26 %
Ágcsernyő 7 0.26 %
Nagygéres 7 0.26 %
Bodrogszentmária 7 0.26 %
Bodrogszerdahely 7 0.26 %
Véke 5 0.19 %
Bély 5 0.19 %
Nagytárkány 5 0.19 %
Kistárkány 4 0.15 %
Lelesz 4 0.15 %
Kiskövesd 4 0.15 %
Bacskó 3 0.11 %
Újhely 3 0.11 %
Kolbáska 2 0.07 %
Zemplénújfalu 2 0.07 %
Szőlőske 2 0.07 %
Barancs 2 0.07 %
Alsómihályi 2 0.07 %
Bodzásújlak 2 0.07 %
Szinyér 2 0.07 %
Borsi 2 0.07 %
Rad 2 0.07 %
Gercsely 2 0.07 %
Ladamóc 1 0.04 %
Szolnocska 1 0.04 %
Isztáncs 1 0.04 %
Bodrogmező 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Boly 1 0.04 %
Kisdobra 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Gálszécs 1 0.04 %
Zétény 1 0.04 %
Zemplén 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 11.12 %
Bodzásújlak 84 2.87 %
Gálszécs 45 1.54 %
Kozma 34 1.16 %
Garany 32 1.09 %
Vécse 24 0.82 %
Kasó 23 0.79 %
Királyhelmec 21 0.72 %
Battyán 20 0.68 %
Alsómihályi 20 0.68 %
Barancs 17 0.58 %
Kázmér 15 0.51 %
Gercsely 15 0.51 %
Kiszte 14 0.48 %
Szilvásújfalu 14 0.48 %
Tiszacsernyő 13 0.44 %
Magyarizsép 13 0.44 %
Céke 13 0.44 %
Dargó 11 0.38 %
Kolbáska 11 0.38 %
Parnó 11 0.38 %
Bacskó 11 0.38 %
Szécskeresztúr 9 0.31 %
Szőlőske 8 0.27 %
Kazsó 8 0.27 %
Hardicsa 8 0.27 %
Isztáncs 8 0.27 %
Imreg 7 0.24 %
Legenye 7 0.24 %
Szécsudvar 7 0.24 %
Kisazar 7 0.24 %
Magyarsas 7 0.24 %
Velejte 7 0.24 %
Borsi 6 0.21 %
Szürnyeg 6 0.21 %
Újhely 5 0.17 %
Nagyruszka 5 0.17 %
Lasztóc 5 0.17 %
Pelejte 5 0.17 %
Csörgő 5 0.17 %
Kiskövesd 4 0.14 %
Bodrogszerdahely 4 0.14 %
Lelesz 4 0.14 %
Perbenyik 4 0.14 %
Nagyazar 4 0.14 %
Biste 4 0.14 %
Bári 3 0.10 %
Zebegnyő 3 0.10 %
Szomotor 3 0.10 %
Ladamóc 3 0.10 %
Cselej 3 0.10 %
Gerenda 3 0.10 %
Csarnahó 3 0.10 %
Zemplénújfalu 3 0.10 %
Visnyó 2 0.07 %
Bacska 2 0.07 %
Véke 2 0.07 %
Kistárkány 2 0.07 %
Nagygéres 2 0.07 %
Rad 2 0.07 %
Bodrogszentmária 2 0.07 %
Bodrogszög 2 0.07 %
Szécsegres 2 0.07 %
Tarnóka 2 0.07 %
Bély 1 0.03 %
Nagytárkány 1 0.03 %
Nagykövesd 1 0.03 %
Nagytoronya 1 0.03 %
Kisgéres 1 0.03 %
Kereplye 1 0.03 %
Kisdobra 1 0.03 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 27.05 %
Kisgéres 381 14.31 %
Nagytárkány 178 6.69 %
Kistárkány 162 6.09 %
Bodrogszerdahely 160 6.01 %
Bodrogszentes 152 5.71 %
Perbenyik 135 5.07 %
Battyán 130 4.88 %
Nagykövesd 107 4.02 %
Bacska 103 3.87 %
Örös 101 3.79 %
Lelesz 100 3.76 %
Zétény 97 3.64 %
Tiszacsernyő 93 3.49 %
Bély 91 3.42 %
Nagygéres 91 3.42 %
Szomotor 79 2.97 %
Borsi 78 2.93 %
Boly 74 2.78 %
Kiskövesd 69 2.59 %
Ladamóc 68 2.55 %
Bári 63 2.37 %
Bodrogszentmária 63 2.37 %
Rad 62 2.33 %
Kisdobra 48 1.80 %
Tőketerebes 47 1.77 %
Bodrogmező 47 1.77 %
Imreg 46 1.73 %
Véke 45 1.69 %
Ágcsernyő 45 1.69 %
Szürnyeg 34 1.28 %
Szőlőske 34 1.28 %
Csarnahó 30 1.13 %
Szolnocska 30 1.13 %
Szinyér 28 1.05 %
Zemplén 25 0.94 %
Újhely 21 0.79 %
Hardicsa 15 0.56 %
Bodrogszög 11 0.41 %
Gálszécs 9 0.34 %
Kistoronya 9 0.34 %
Kozma 6 0.23 %
Alsómihályi 5 0.19 %
Garany 4 0.15 %
Lasztóc 3 0.11 %
Céke 2 0.08 %
Kolbáska 2 0.08 %
Kázmér 2 0.08 %
Pelejte 2 0.08 %
Visnyó 2 0.08 %
Csörgő 2 0.08 %
Zemplénújfalu 2 0.08 %
Kasó 1 0.04 %
Szilvásújfalu 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Bacskó 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Kisazar 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 17.70 %
Kistárkány 269 14.88 %
Kisgéres 269 14.88 %
Nagytárkány 216 11.95 %
Tiszacsernyő 156 8.63 %
Bély 98 5.42 %
Battyán 96 5.31 %
Bacska 92 5.09 %
Bodrogszerdahely 77 4.26 %
Perbenyik 71 3.93 %
Bodrogszentes 68 3.76 %
Lelesz 66 3.65 %
Nagykövesd 63 3.48 %
Borsi 58 3.21 %
Bári 50 2.77 %
Örös 49 2.71 %
Zétény 48 2.65 %
Boly 47 2.60 %
Ágcsernyő 45 2.49 %
Nagygéres 44 2.43 %
Kiskövesd 43 2.38 %
Szomotor 41 2.27 %
Ladamóc 38 2.10 %
Tőketerebes 35 1.94 %
Kisdobra 33 1.83 %
Rad 33 1.83 %
Bodrogmező 31 1.71 %
Véke 28 1.55 %
Bodrogszentmária 26 1.44 %
Imreg 20 1.11 %
Szolnocska 20 1.11 %
Szinyér 17 0.94 %
Zemplén 17 0.94 %
Csarnahó 16 0.88 %
Szőlőske 15 0.83 %
Újhely 11 0.61 %
Gálszécs 8 0.44 %
Bodrogszög 5 0.28 %
Magyarsas 5 0.28 %
Alsómihályi 5 0.28 %
Kistoronya 5 0.28 %
Parnó 4 0.22 %
Szürnyeg 4 0.22 %
Céke 4 0.22 %
Nagytoronya 3 0.17 %
Gercsely 3 0.17 %
Csörgő 3 0.17 %
Szilvásújfalu 3 0.17 %
Szécsudvar 3 0.17 %
Kisazar 3 0.17 %
Nagyazar 2 0.11 %
Cselej 2 0.11 %
Pelejte 2 0.11 %
Hardicsa 2 0.11 %
Bodzásújlak 2 0.11 %
Magyarizsép 2 0.11 %
Vécse 2 0.11 %
Bacskó 2 0.11 %
Velejte 2 0.11 %
Kazsó 1 0.06 %
Barancs 1 0.06 %
Garany 1 0.06 %
Lasztóc 1 0.06 %
Tarnóka 1 0.06 %
Nagyruszka 1 0.06 %
Szécskeresztúr 1 0.06 %
Zemplénújfalu 1 0.06 %
Kozma 1 0.06 %
Zebegnyő 1 0.06 %
Kereplye 1 0.06 %
Legenye 1 0.06 %
Kasó 1 0.06 %
Isztáncs 1 0.06 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 27.21 %
Gálszécs 406 24.07 %
Parnó 55 3.26 %
Szécskeresztúr 52 3.08 %
Vécse 48 2.85 %
Kozma 46 2.73 %
Dargó 39 2.31 %
Bodzásújlak 38 2.25 %
Alsómihályi 34 2.02 %
Kázmér 26 1.54 %
Kisazar 26 1.54 %
Bacskó 26 1.54 %
Királyhelmec 24 1.42 %
Nagyazar 21 1.24 %
Zebegnyő 21 1.24 %
Garany 21 1.24 %
Céke 20 1.19 %
Kereplye 20 1.19 %
Szécsudvar 19 1.13 %
Szilvásújfalu 18 1.07 %
Tarnóka 17 1.01 %
Magyarizsép 17 1.01 %
Velejte 16 0.95 %
Cselej 15 0.89 %
Csörgő 15 0.89 %
Hardicsa 14 0.83 %
Zemplénújfalu 12 0.71 %
Gerenda 12 0.71 %
Szürnyeg 12 0.71 %
Nagytoronya 11 0.65 %
Pelejte 11 0.65 %
Nagyruszka 11 0.65 %
Gercsely 11 0.65 %
Lasztóc 10 0.59 %
Visnyó 10 0.59 %
Barancs 9 0.53 %
Sztankóc 9 0.53 %
Szomotor 8 0.47 %
Újhely 8 0.47 %
Bodrogszerdahely 8 0.47 %
Tiszacsernyő 8 0.47 %
Battyán 7 0.41 %
Borsi 7 0.41 %
Ágcsernyő 7 0.41 %
Nagytárkány 6 0.36 %
Isztáncs 6 0.36 %
Szécsegres 6 0.36 %
Rad 5 0.30 %
Lelesz 5 0.30 %
Kisdobra 5 0.30 %
Biste 5 0.30 %
Perbenyik 4 0.24 %
Legenye 4 0.24 %
Kasó 4 0.24 %
Nagygéres 4 0.24 %
Kiszte 4 0.24 %
Magyarsas 4 0.24 %
Kolbáska 4 0.24 %
Imreg 4 0.24 %
Örös 3 0.18 %
Bacska 3 0.18 %
Bodrogszentes 3 0.18 %
Kazsó 2 0.12 %
Bély 1 0.06 %
Bodrogszög 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kistoronya 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Véke 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Szinyér 1 0.06 %
Kiskövesd 1 0.06 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 29.03 %
Tiszacsernyő 150 19.35 %
Királyhelmec 123 15.87 %
Ágcsernyő 49 6.32 %
Bodrogszerdahely 32 4.13 %
Lelesz 30 3.87 %
Nagytárkány 30 3.87 %
Kisgéres 28 3.61 %
Tőketerebes 26 3.35 %
Bacska 25 3.23 %
Bély 22 2.84 %
Bodrogszentes 21 2.71 %
Imreg 18 2.32 %
Borsi 16 2.06 %
Örös 14 1.81 %
Perbenyik 14 1.81 %
Gálszécs 13 1.68 %
Szomotor 11 1.42 %
Kisdobra 11 1.42 %
Kistárkány 11 1.42 %
Kozma 10 1.29 %
Nagygéres 10 1.29 %
Vécse 8 1.03 %
Szolnocska 8 1.03 %
Rad 8 1.03 %
Kiskövesd 7 0.90 %
Véke 7 0.90 %
Bodzásújlak 7 0.90 %
Bodrogszentmária 7 0.90 %
Bodrogmező 6 0.77 %
Boly 6 0.77 %
Nagykövesd 6 0.77 %
Legenye 5 0.65 %
Zemplén 5 0.65 %
Gercsely 5 0.65 %
Garany 5 0.65 %
Kázmér 4 0.52 %
Szinyér 4 0.52 %
Szécsudvar 4 0.52 %
Barancs 4 0.52 %
Szőlőske 4 0.52 %
Bári 4 0.52 %
Alsómihályi 3 0.39 %
Csörgő 3 0.39 %
Ladamóc 3 0.39 %
Kisazar 2 0.26 %
Újhely 2 0.26 %
Dargó 2 0.26 %
Parnó 2 0.26 %
Bodrogszög 2 0.26 %
Magyarsas 2 0.26 %
Biste 2 0.26 %
Szürnyeg 2 0.26 %
Nagyazar 2 0.26 %
Nagytoronya 2 0.26 %
Kazsó 1 0.13 %
Isztáncs 1 0.13 %
Sztankóc 1 0.13 %
Magyarizsép 1 0.13 %
Kiszte 1 0.13 %
Céke 1 0.13 %
Bacskó 1 0.13 %
Szilvásújfalu 1 0.13 %
Zétény 1 0.13 %
Szécskeresztúr 1 0.13 %
Csarnahó 1 0.13 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 21.67 %
Gálszécs 23 2.74 %
Vécse 17 2.02 %
Velejte 12 1.43 %
Kasó 10 1.19 %
Zemplénújfalu 9 1.07 %
Királyhelmec 9 1.07 %
Hardicsa 8 0.95 %
Parnó 7 0.83 %
Isztáncs 7 0.83 %
Lasztóc 6 0.71 %
Magyarsas 6 0.71 %
Szécsudvar 6 0.71 %
Céke 6 0.71 %
Magyarizsép 6 0.71 %
Kazsó 5 0.60 %
Bodrogszerdahely 5 0.60 %
Kozma 5 0.60 %
Szilvásújfalu 5 0.60 %
Ágcsernyő 5 0.60 %
Lelesz 5 0.60 %
Alsómihályi 5 0.60 %
Kiszte 4 0.48 %
Gercsely 4 0.48 %
Tiszacsernyő 4 0.48 %
Bodzásújlak 4 0.48 %
Garany 4 0.48 %
Újhely 4 0.48 %
Rad 4 0.48 %
Legenye 3 0.36 %
Kistárkány 3 0.36 %
Szürnyeg 3 0.36 %
Nagytoronya 3 0.36 %
Nagyazar 3 0.36 %
Nagygéres 3 0.36 %
Battyán 3 0.36 %
Bacskó 3 0.36 %
Nagykövesd 2 0.24 %
Bári 2 0.24 %
Dargó 2 0.24 %
Barancs 2 0.24 %
Zebegnyő 2 0.24 %
Szécsegres 2 0.24 %
Biste 2 0.24 %
Boly 2 0.24 %
Nagyruszka 2 0.24 %
Szécskeresztúr 2 0.24 %
Pelejte 2 0.24 %
Csörgő 2 0.24 %
Kázmér 1 0.12 %
Kiskövesd 1 0.12 %
Kisgéres 1 0.12 %
Bacska 1 0.12 %
Bély 1 0.12 %
Borsi 1 0.12 %
Imreg 1 0.12 %
Zemplén 1 0.12 %
Sztankóc 1 0.12 %
Kolbáska 1 0.12 %
Véke 1 0.12 %
Bodrogszentmária 1 0.12 %
Bodrogszentes 1 0.12 %
Cselej 1 0.12 %
Tarnóka 1 0.12 %
Bodrogszög 1 0.12 %
Visnyó 1 0.12 %
Gerenda 1 0.12 %
Nagytárkány 1 0.12 %
Szőlőske 1 0.12 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 16.75 %
Szőlőske 90 11.42 %
Borsi 88 11.17 %
Királyhelmec 77 9.77 %
Bodrogszerdahely 75 9.52 %
Szomotor 45 5.71 %
Tiszacsernyő 44 5.58 %
Gálszécs 38 4.82 %
Battyán 33 4.19 %
Kisgéres 27 3.43 %
Ladamóc 24 3.05 %
Lelesz 22 2.79 %
Nagytárkány 20 2.54 %
Perbenyik 15 1.90 %
Kiskövesd 15 1.90 %
Bodrogszentes 15 1.90 %
Bély 15 1.90 %
Bodrogszentmária 15 1.90 %
Újhely 14 1.78 %
Bári 14 1.78 %
Céke 12 1.52 %
Kistárkány 12 1.52 %
Kistoronya 11 1.40 %
Csörgő 11 1.40 %
Nagykövesd 10 1.27 %
Bodzásújlak 10 1.27 %
Örös 9 1.14 %
Véke 9 1.14 %
Pelejte 8 1.02 %
Szécskeresztúr 8 1.02 %
Zemplén 7 0.89 %
Imreg 7 0.89 %
Alsómihályi 7 0.89 %
Bacska 7 0.89 %
Legenye 6 0.76 %
Magyarsas 6 0.76 %
Kozma 6 0.76 %
Vécse 6 0.76 %
Hardicsa 6 0.76 %
Rad 6 0.76 %
Dargó 5 0.63 %
Boly 5 0.63 %
Bacskó 5 0.63 %
Garany 5 0.63 %
Ágcsernyő 5 0.63 %
Parnó 5 0.63 %
Zemplénújfalu 4 0.51 %
Szolnocska 4 0.51 %
Zétény 4 0.51 %
Lasztóc 4 0.51 %
Csarnahó 4 0.51 %
Velejte 3 0.38 %
Szécsegres 3 0.38 %
Nagyruszka 3 0.38 %
Bodrogmező 3 0.38 %
Kolbáska 3 0.38 %
Gercsely 3 0.38 %
Kisdobra 3 0.38 %
Szécsudvar 3 0.38 %
Szürnyeg 3 0.38 %
Kiszte 3 0.38 %
Kázmér 3 0.38 %
Nagygéres 3 0.38 %
Magyarizsép 3 0.38 %
Gerenda 2 0.25 %
Biste 2 0.25 %
Nagytoronya 2 0.25 %
Szinyér 2 0.25 %
Bodrogszög 1 0.13 %
Kereplye 1 0.13 %
Nagyazar 1 0.13 %
Kazsó 1 0.13 %
Zebegnyő 1 0.13 %
Isztáncs 1 0.13 %
Szilvásújfalu 1 0.13 %
Cselej 1 0.13 %
Visnyó 1 0.13 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 9.46 %
Gálszécs 72 4.86 %
Parnó 20 1.35 %
Kozma 18 1.22 %
Alsómihályi 18 1.22 %
Garany 18 1.22 %
Bacskó 14 0.95 %
Magyarizsép 11 0.74 %
Királyhelmec 11 0.74 %
Lasztóc 10 0.68 %
Tiszacsernyő 9 0.61 %
Bodzásújlak 9 0.61 %
Hardicsa 9 0.61 %
Dargó 9 0.61 %
Kisazar 7 0.47 %
Vécse 7 0.47 %
Szécsudvar 7 0.47 %
Legenye 7 0.47 %
Kiszte 6 0.41 %
Nagyazar 6 0.41 %
Szécskeresztúr 6 0.41 %
Nagytoronya 5 0.34 %
Nagytárkány 5 0.34 %
Magyarsas 5 0.34 %
Szürnyeg 5 0.34 %
Zemplénújfalu 4 0.27 %
Újhely 4 0.27 %
Kázmér 4 0.27 %
Szilvásújfalu 4 0.27 %
Céke 3 0.20 %
Velejte 3 0.20 %
Nagygéres 3 0.20 %
Kasó 3 0.20 %
Zebegnyő 3 0.20 %
Bély 3 0.20 %
Lelesz 3 0.20 %
Tarnóka 3 0.20 %
Bodrogszentes 3 0.20 %
Véke 3 0.20 %
Csörgő 3 0.20 %
Szécsegres 3 0.20 %
Szomotor 3 0.20 %
Isztáncs 3 0.20 %
Bodrogszerdahely 3 0.20 %
Szőlőske 2 0.14 %
Nagyruszka 2 0.14 %
Bári 2 0.14 %
Pelejte 2 0.14 %
Borsi 2 0.14 %
Nagykövesd 2 0.14 %
Bodrogszentmária 2 0.14 %
Visnyó 2 0.14 %
Battyán 2 0.14 %
Kisgéres 2 0.14 %
Szolnocska 2 0.14 %
Barancs 2 0.14 %
Kolbáska 2 0.14 %
Sztankóc 2 0.14 %
Örös 2 0.14 %
Gercsely 2 0.14 %
Kiskövesd 2 0.14 %
Rad 1 0.07 %
Csarnahó 1 0.07 %
Bodrogmező 1 0.07 %
Kistárkány 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Kazsó 1 0.07 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 16.84 %
Tőketerebes 297 14.89 %
Kisazar 94 4.71 %
Szécskeresztúr 87 4.36 %
Dargó 78 3.91 %
Nagyazar 53 2.66 %
Kereplye 48 2.41 %
Vécse 39 1.95 %
Parnó 35 1.75 %
Kozma 33 1.65 %
Zebegnyő 28 1.40 %
Alsómihályi 25 1.25 %
Bacskó 21 1.05 %
Tarnóka 20 1.00 %
Bodzásújlak 19 0.95 %
Sztankóc 19 0.95 %
Magyarsas 17 0.85 %
Magyarizsép 17 0.85 %
Hardicsa 17 0.85 %
Szilvásújfalu 17 0.85 %
Cselej 17 0.85 %
Csörgő 16 0.80 %
Garany 16 0.80 %
Szécsudvar 16 0.80 %
Királyhelmec 15 0.75 %
Velejte 14 0.70 %
Gerenda 13 0.65 %
Nagyruszka 12 0.60 %
Céke 12 0.60 %
Visnyó 11 0.55 %
Lasztóc 10 0.50 %
Bodrogszerdahely 9 0.45 %
Pelejte 9 0.45 %
Nagytoronya 9 0.45 %
Kázmér 9 0.45 %
Tiszacsernyő 9 0.45 %
Barancs 8 0.40 %
Kiszte 8 0.40 %
Lelesz 8 0.40 %
Isztáncs 7 0.35 %
Nagytárkány 7 0.35 %
Kolbáska 7 0.35 %
Véke 7 0.35 %
Zemplénújfalu 7 0.35 %
Gercsely 6 0.30 %
Szomotor 6 0.30 %
Nagygéres 6 0.30 %
Újhely 5 0.25 %
Bodrogszentmária 5 0.25 %
Biste 5 0.25 %
Legenye 5 0.25 %
Battyán 5 0.25 %
Szécsegres 5 0.25 %
Ágcsernyő 4 0.20 %
Borsi 4 0.20 %
Perbenyik 4 0.20 %
Szürnyeg 3 0.15 %
Bodrogmező 3 0.15 %
Imreg 3 0.15 %
Bély 3 0.15 %
Bodrogszentes 3 0.15 %
Bacska 2 0.10 %
Bári 2 0.10 %
Nagykövesd 2 0.10 %
Rad 2 0.10 %
Kistoronya 2 0.10 %
Kasó 2 0.10 %
Kistárkány 2 0.10 %
Kisgéres 2 0.10 %
Zétény 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Ladamóc 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 18.24 %
Bély 80 10.06 %
Királyhelmec 70 8.81 %
Gálszécs 57 7.17 %
Tiszacsernyő 56 7.04 %
Kisgéres 31 3.90 %
Battyán 29 3.65 %
Nagytárkány 25 3.14 %
Kistárkány 21 2.64 %
Alsómihályi 20 2.52 %
Kozma 19 2.39 %
Borsi 17 2.14 %
Bodrogszerdahely 17 2.14 %
Véke 17 2.14 %
Nagygéres 14 1.76 %
Szomotor 14 1.76 %
Csörgő 13 1.64 %
Lelesz 13 1.64 %
Kisdobra 12 1.51 %
Bodzásújlak 12 1.51 %
Szécskeresztúr 12 1.51 %
Parnó 11 1.38 %
Céke 11 1.38 %
Hardicsa 11 1.38 %
Dargó 9 1.13 %
Szilvásújfalu 8 1.01 %
Velejte 8 1.01 %
Bodrogszentes 8 1.01 %
Lasztóc 7 0.88 %
Bacskó 7 0.88 %
Ágcsernyő 7 0.88 %
Imreg 6 0.75 %
Bodrogszentmária 6 0.75 %
Kolbáska 6 0.75 %
Zétény 6 0.75 %
Perbenyik 6 0.75 %
Gercsely 6 0.75 %
Örös 6 0.75 %
Garany 6 0.75 %
Nagytoronya 6 0.75 %
Biste 5 0.63 %
Szőlőske 5 0.63 %
Nagyazar 5 0.63 %
Kázmér 5 0.63 %
Bodrogszög 5 0.63 %
Magyarsas 5 0.63 %
Zemplénújfalu 5 0.63 %
Isztáncs 5 0.63 %
Magyarizsép 5 0.63 %
Szolnocska 4 0.50 %
Nagykövesd 4 0.50 %
Legenye 4 0.50 %
Vécse 4 0.50 %
Bacska 4 0.50 %
Zebegnyő 4 0.50 %
Gerenda 4 0.50 %
Kisazar 4 0.50 %
Bodrogmező 3 0.38 %
Kiskövesd 3 0.38 %
Rad 3 0.38 %
Szürnyeg 3 0.38 %
Boly 3 0.38 %
Újhely 3 0.38 %
Ladamóc 3 0.38 %
Szécsudvar 3 0.38 %
Pelejte 3 0.38 %
Tarnóka 2 0.25 %
Bári 2 0.25 %
Cselej 2 0.25 %
Kereplye 2 0.25 %
Barancs 1 0.13 %
Sztankóc 1 0.13 %
Szécsegres 1 0.13 %
Nagyruszka 1 0.13 %
Szinyér 1 0.13 %
Kasó 1 0.13 %
Zemplén 1 0.13 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 41.06 %
Vécse 74 3.17 %
Gálszécs 68 2.91 %
Garany 58 2.49 %
Nagyruszka 46 1.97 %
Hardicsa 33 1.41 %
Alsómihályi 33 1.41 %
Bodzásújlak 31 1.33 %
Parnó 31 1.33 %
Céke 28 1.20 %
Zemplénújfalu 26 1.11 %
Kozma 24 1.03 %
Velejte 21 0.90 %
Kiszte 18 0.77 %
Királyhelmec 17 0.73 %
Gercsely 17 0.73 %
Magyarizsép 16 0.69 %
Pelejte 15 0.64 %
Imreg 15 0.64 %
Kasó 15 0.64 %
Magyarsas 14 0.60 %
Szürnyeg 14 0.60 %
Kázmér 13 0.56 %
Isztáncs 13 0.56 %
Kisazar 12 0.51 %
Legenye 11 0.47 %
Barancs 11 0.47 %
Csörgő 10 0.43 %
Szécsegres 9 0.39 %
Biste 9 0.39 %
Kolbáska 9 0.39 %
Bodrogszerdahely 9 0.39 %
Szécskeresztúr 9 0.39 %
Dargó 9 0.39 %
Lasztóc 8 0.34 %
Lelesz 8 0.34 %
Tiszacsernyő 7 0.30 %
Gerenda 7 0.30 %
Szécsudvar 7 0.30 %
Kisgéres 7 0.30 %
Nagytoronya 6 0.26 %
Bacskó 6 0.26 %
Bári 6 0.26 %
Bély 6 0.26 %
Szilvásújfalu 6 0.26 %
Bacska 5 0.21 %
Kazsó 5 0.21 %
Borsi 5 0.21 %
Tarnóka 5 0.21 %
Ladamóc 4 0.17 %
Ágcsernyő 4 0.17 %
Újhely 4 0.17 %
Kistoronya 4 0.17 %
Nagyazar 3 0.13 %
Nagykövesd 3 0.13 %
Szomotor 3 0.13 %
Zétény 2 0.09 %
Battyán 2 0.09 %
Cselej 2 0.09 %
Rad 2 0.09 %
Kereplye 2 0.09 %
Nagytárkány 2 0.09 %
Bodrogszentes 1 0.04 %
Zebegnyő 1 0.04 %
Örös 1 0.04 %
Zemplén 1 0.04 %
Bodrogszentmária 1 0.04 %
Kisdobra 1 0.04 %
Nagygéres 1 0.04 %
Kistárkány 1 0.04 %
Szőlőske 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Véke 1 0.04 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 27.09 %
Gálszécs 71 2.40 %
Garany 42 1.42 %
Vécse 38 1.28 %
Hardicsa 35 1.18 %
Bodzásújlak 31 1.05 %
Kiszte 29 0.98 %
Zemplénújfalu 27 0.91 %
Parnó 24 0.81 %
Kozma 22 0.74 %
Pelejte 21 0.71 %
Magyarsas 19 0.64 %
Alsómihályi 18 0.61 %
Velejte 17 0.57 %
Céke 17 0.57 %
Nagyruszka 14 0.47 %
Cselej 14 0.47 %
Szilvásújfalu 14 0.47 %
Szécskeresztúr 13 0.44 %
Királyhelmec 13 0.44 %
Imreg 13 0.44 %
Kazsó 12 0.41 %
Kázmér 11 0.37 %
Csörgő 11 0.37 %
Dargó 10 0.34 %
Gercsely 10 0.34 %
Isztáncs 10 0.34 %
Szomotor 9 0.30 %
Tiszacsernyő 9 0.30 %
Szécsegres 8 0.27 %
Újhely 8 0.27 %
Bodrogszerdahely 8 0.27 %
Kolbáska 8 0.27 %
Borsi 8 0.27 %
Legenye 8 0.27 %
Szürnyeg 6 0.20 %
Nagytoronya 6 0.20 %
Kistoronya 6 0.20 %
Barancs 6 0.20 %
Zebegnyő 5 0.17 %
Magyarizsép 5 0.17 %
Bári 5 0.17 %
Nagytárkány 5 0.17 %
Gerenda 5 0.17 %
Szécsudvar 5 0.17 %
Kisazar 4 0.14 %
Kistárkány 4 0.14 %
Kasó 4 0.14 %
Lasztóc 4 0.14 %
Lelesz 4 0.14 %
Battyán 4 0.14 %
Kiskövesd 3 0.10 %
Bacskó 3 0.10 %
Kereplye 3 0.10 %
Nagyazar 3 0.10 %
Rad 3 0.10 %
Biste 3 0.10 %
Tarnóka 3 0.10 %
Kisgéres 3 0.10 %
Csarnahó 2 0.07 %
Ágcsernyő 2 0.07 %
Perbenyik 2 0.07 %
Nagygéres 2 0.07 %
Visnyó 2 0.07 %
Véke 2 0.07 %
Kisdobra 1 0.03 %
Bodrogszög 1 0.03 %
Ladamóc 1 0.03 %
Szinyér 1 0.03 %
Zétény 1 0.03 %
Örös 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Bodrogszentmária 1 0.03 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 41.91 %
Szomotor 164 8.54 %
Tiszacsernyő 163 8.49 %
Tőketerebes 154 8.02 %
Lelesz 113 5.88 %
Bodrogszerdahely 108 5.62 %
Bodrogszentmária 108 5.62 %
Zétény 106 5.52 %
Ágcsernyő 99 5.15 %
Kisgéres 84 4.37 %
Bély 79 4.11 %
Bodrogszentes 78 4.06 %
Kistárkány 76 3.96 %
Magyarsas 75 3.90 %
Perbenyik 74 3.85 %
Kisdobra 64 3.33 %
Nagytárkány 64 3.33 %
Nagygéres 59 3.07 %
Rad 51 2.65 %
Véke 45 2.34 %
Battyán 45 2.34 %
Borsi 44 2.29 %
Boly 41 2.13 %
Ladamóc 40 2.08 %
Garany 33 1.72 %
Nagykövesd 33 1.72 %
Örös 32 1.67 %
Bári 31 1.61 %
Szürnyeg 30 1.56 %
Bodrogmező 27 1.41 %
Imreg 25 1.30 %
Céke 22 1.15 %
Gálszécs 22 1.15 %
Bacska 21 1.09 %
Kiskövesd 20 1.04 %
Csarnahó 19 0.99 %
Csörgő 19 0.99 %
Szolnocska 17 0.88 %
Zemplén 17 0.88 %
Parnó 17 0.88 %
Szinyér 14 0.73 %
Szőlőske 13 0.68 %
Újhely 13 0.68 %
Velejte 11 0.57 %
Hardicsa 10 0.52 %
Bacskó 10 0.52 %
Pelejte 8 0.42 %
Bodrogszög 8 0.42 %
Gercsely 7 0.36 %
Nagytoronya 7 0.36 %
Kistoronya 6 0.31 %
Nagyruszka 6 0.31 %
Zemplénújfalu 6 0.31 %
Kolbáska 6 0.31 %
Cselej 5 0.26 %
Legenye 4 0.21 %
Szilvásújfalu 4 0.21 %
Kázmér 4 0.21 %
Magyarizsép 3 0.16 %
Alsómihályi 3 0.16 %
Kiszte 3 0.16 %
Biste 2 0.10 %
Vécse 2 0.10 %
Isztáncs 2 0.10 %
Kisazar 2 0.10 %
Kozma 1 0.05 %
Dargó 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 18.09 %
Bodrogszentes 167 13.67 %
Tőketerebes 156 12.77 %
Kisgéres 69 5.65 %
Rad 50 4.09 %
Tiszacsernyő 46 3.76 %
Lelesz 45 3.68 %
Bodrogszerdahely 43 3.52 %
Gálszécs 41 3.36 %
Bacska 32 2.62 %
Zétény 32 2.62 %
Szomotor 32 2.62 %
Bodrogszentmária 31 2.54 %
Battyán 31 2.54 %
Perbenyik 31 2.54 %
Bély 30 2.45 %
Boly 27 2.21 %
Szolnocska 25 2.05 %
Kisdobra 22 1.80 %
Nagytárkány 22 1.80 %
Szilvásújfalu 21 1.72 %
Véke 21 1.72 %
Kistárkány 21 1.72 %
Garany 20 1.64 %
Borsi 19 1.55 %
Nagykövesd 19 1.55 %
Nagygéres 18 1.47 %
Kiskövesd 18 1.47 %
Örös 17 1.39 %
Ágcsernyő 16 1.31 %
Vécse 15 1.23 %
Szinyér 15 1.23 %
Bodrogmező 14 1.15 %
Kozma 14 1.15 %
Magyarizsép 14 1.15 %
Hardicsa 11 0.90 %
Szőlőske 10 0.82 %
Alsómihályi 10 0.82 %
Ladamóc 10 0.82 %
Lasztóc 10 0.82 %
Imreg 9 0.74 %
Bodzásújlak 7 0.57 %
Nagyazar 7 0.57 %
Szürnyeg 7 0.57 %
Újhely 7 0.57 %
Szécskeresztúr 7 0.57 %
Zemplénújfalu 6 0.49 %
Barancs 6 0.49 %
Magyarsas 5 0.41 %
Szécsegres 5 0.41 %
Céke 5 0.41 %
Zemplén 5 0.41 %
Csörgő 5 0.41 %
Gercsely 5 0.41 %
Nagytoronya 5 0.41 %
Bodrogszög 5 0.41 %
Csarnahó 4 0.33 %
Bári 4 0.33 %
Cselej 4 0.33 %
Kolbáska 4 0.33 %
Nagyruszka 4 0.33 %
Szécsudvar 3 0.25 %
Visnyó 3 0.25 %
Bacskó 3 0.25 %
Legenye 2 0.16 %
Velejte 2 0.16 %
Kazsó 2 0.16 %
Kázmér 2 0.16 %
Biste 2 0.16 %
Kasó 2 0.16 %
Parnó 2 0.16 %
Isztáncs 1 0.08 %
Kistoronya 1 0.08 %
Dargó 1 0.08 %
Gerenda 1 0.08 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 16.86 %
Kisgéres 184 7.76 %
Nagytárkány 96 4.05 %
Kistárkány 80 3.37 %
Bodrogszerdahely 79 3.33 %
Bacska 69 2.91 %
Perbenyik 67 2.82 %
Borsi 63 2.66 %
Battyán 63 2.66 %
Bodrogszentmária 62 2.61 %
Ladamóc 58 2.45 %
Nagykövesd 56 2.36 %
Zétény 53 2.23 %
Bély 53 2.23 %
Bári 51 2.15 %
Boly 47 1.98 %
Lelesz 47 1.98 %
Rad 46 1.94 %
Tiszacsernyő 44 1.85 %
Szomotor 42 1.77 %
Bodrogszentes 39 1.64 %
Nagygéres 38 1.60 %
Örös 37 1.56 %
Imreg 33 1.39 %
Bodrogmező 29 1.22 %
Kiskövesd 27 1.14 %
Tőketerebes 26 1.10 %
Kisdobra 25 1.05 %
Szőlőske 25 1.05 %
Ágcsernyő 23 0.97 %
Véke 22 0.93 %
Csarnahó 20 0.84 %
Szolnocska 17 0.72 %
Zemplén 17 0.72 %
Szinyér 17 0.72 %
Újhely 11 0.46 %
Bodrogszög 6 0.25 %
Gálszécs 6 0.25 %
Garany 5 0.21 %
Isztáncs 5 0.21 %
Céke 3 0.13 %
Alsómihályi 3 0.13 %
Hardicsa 3 0.13 %
Kistoronya 3 0.13 %
Barancs 2 0.08 %
Kozma 2 0.08 %
Pelejte 2 0.08 %
Velejte 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Cselej 1 0.04 %
Kolbáska 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 20.03 %
Gálszécs 37 5.33 %
Vécse 13 1.87 %
Parnó 11 1.59 %
Tiszacsernyő 10 1.44 %
Királyhelmec 10 1.44 %
Bacskó 9 1.30 %
Kozma 9 1.30 %
Céke 8 1.15 %
Alsómihályi 7 1.01 %
Garany 7 1.01 %
Szécskeresztúr 5 0.72 %
Bodzásújlak 5 0.72 %
Borsi 5 0.72 %
Hardicsa 5 0.72 %
Magyarsas 5 0.72 %
Zemplénújfalu 5 0.72 %
Nagyruszka 4 0.58 %
Kolbáska 4 0.58 %
Rad 4 0.58 %
Kisgéres 4 0.58 %
Nagyazar 4 0.58 %
Kistárkány 4 0.58 %
Tarnóka 4 0.58 %
Pelejte 4 0.58 %
Sztankóc 4 0.58 %
Bodrogszerdahely 4 0.58 %
Ágcsernyő 3 0.43 %
Lelesz 3 0.43 %
Bodrogszentes 3 0.43 %
Nagytoronya 3 0.43 %
Kázmér 3 0.43 %
Dargó 3 0.43 %
Lasztóc 3 0.43 %
Véke 3 0.43 %
Cselej 3 0.43 %
Battyán 3 0.43 %
Bacska 3 0.43 %
Kasó 3 0.43 %
Bély 2 0.29 %
Gercsely 2 0.29 %
Gerenda 2 0.29 %
Bodrogszentmária 2 0.29 %
Magyarizsép 2 0.29 %
Csörgő 2 0.29 %
Kisdobra 2 0.29 %
Szécsudvar 2 0.29 %
Barancs 2 0.29 %
Isztáncs 2 0.29 %
Szomotor 2 0.29 %
Kisazar 2 0.29 %
Szürnyeg 2 0.29 %
Szilvásújfalu 2 0.29 %
Nagygéres 1 0.14 %
Kiskövesd 1 0.14 %
Örös 1 0.14 %
Legenye 1 0.14 %
Kiszte 1 0.14 %
Velejte 1 0.14 %
Kazsó 1 0.14 %
Bodrogmező 1 0.14 %
Szőlőske 1 0.14 %
Visnyó 1 0.14 %
Csarnahó 1 0.14 %
Zebegnyő 1 0.14 %
Zemplén 1 0.14 %
Imreg 1 0.14 %
Bári 1 0.14 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 27.18 %
Gálszécs 160 6.18 %
Céke 120 4.63 %
Magyarsas 101 3.90 %
Királyhelmec 87 3.36 %
Parnó 79 3.05 %
Szilvásújfalu 77 2.97 %
Bacskó 69 2.66 %
Borsi 66 2.55 %
Bodzásújlak 65 2.51 %
Magyarizsép 64 2.47 %
Szürnyeg 61 2.36 %
Lasztóc 59 2.28 %
Hardicsa 58 2.24 %
Kolbáska 55 2.12 %
Vécse 54 2.08 %
Garany 52 2.01 %
Kozma 50 1.93 %
Zemplénújfalu 48 1.85 %
Szécskeresztúr 39 1.51 %
Nagyruszka 36 1.39 %
Tiszacsernyő 35 1.35 %
Csörgő 34 1.31 %
Imreg 34 1.31 %
Kiszte 33 1.27 %
Kisazar 32 1.24 %
Bodrogszerdahely 32 1.24 %
Alsómihályi 32 1.24 %
Velejte 27 1.04 %
Szécsudvar 25 0.97 %
Nagytoronya 23 0.89 %
Dargó 23 0.89 %
Gercsely 21 0.81 %
Barancs 20 0.77 %
Pelejte 20 0.77 %
Nagyazar 20 0.77 %
Bodrogszentes 20 0.77 %
Kázmér 19 0.73 %
Kisdobra 19 0.73 %
Cselej 18 0.69 %
Bári 16 0.62 %
Szomotor 16 0.62 %
Kasó 15 0.58 %
Újhely 15 0.58 %
Kereplye 15 0.58 %
Szőlőske 15 0.58 %
Bodrogmező 14 0.54 %
Perbenyik 14 0.54 %
Csarnahó 14 0.54 %
Bodrogszentmária 14 0.54 %
Visnyó 14 0.54 %
Lelesz 14 0.54 %
Bély 13 0.50 %
Kistoronya 13 0.50 %
Szolnocska 11 0.42 %
Biste 11 0.42 %
Kazsó 10 0.39 %
Isztáncs 9 0.35 %
Szécsegres 9 0.35 %
Nagytárkány 9 0.35 %
Kisgéres 8 0.31 %
Kiskövesd 7 0.27 %
Legenye 7 0.27 %
Gerenda 7 0.27 %
Battyán 6 0.23 %
Bodrogszög 6 0.23 %
Kistárkány 5 0.19 %
Ágcsernyő 5 0.19 %
Zemplén 5 0.19 %
Zebegnyő 5 0.19 %
Ladamóc 5 0.19 %
Zétény 5 0.19 %
Véke 4 0.15 %
Boly 4 0.15 %
Rad 4 0.15 %
Nagygéres 3 0.12 %
Örös 2 0.08 %
Nagykövesd 2 0.08 %
Sztankóc 2 0.08 %
Szinyér 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 36.55 %
Tőketerebes 250 18.42 %
Szécskeresztúr 96 7.07 %
Nagyazar 39 2.87 %
Parnó 36 2.65 %
Kisazar 32 2.36 %
Vécse 30 2.21 %
Bacskó 27 1.99 %
Dargó 27 1.99 %
Tarnóka 23 1.69 %
Nagyruszka 21 1.55 %
Kozma 18 1.33 %
Cselej 17 1.25 %
Alsómihályi 16 1.18 %
Garany 16 1.18 %
Zebegnyő 14 1.03 %
Királyhelmec 13 0.96 %
Magyarizsép 13 0.96 %
Gerenda 12 0.88 %
Szécsudvar 12 0.88 %
Hardicsa 11 0.81 %
Velejte 11 0.81 %
Visnyó 10 0.74 %
Pelejte 10 0.74 %
Szilvásújfalu 10 0.74 %
Szécsegres 9 0.66 %
Kolbáska 9 0.66 %
Zemplénújfalu 8 0.59 %
Kereplye 7 0.52 %
Csörgő 7 0.52 %
Barancs 6 0.44 %
Nagytárkány 5 0.37 %
Tiszacsernyő 5 0.37 %
Kázmér 5 0.37 %
Lasztóc 5 0.37 %
Szürnyeg 4 0.29 %
Céke 4 0.29 %
Nagytoronya 4 0.29 %
Bodrogszerdahely 4 0.29 %
Kiszte 4 0.29 %
Sztankóc 4 0.29 %
Magyarsas 4 0.29 %
Isztáncs 3 0.22 %
Battyán 3 0.22 %
Bodzásújlak 3 0.22 %
Nagygéres 3 0.22 %
Szomotor 3 0.22 %
Véke 3 0.22 %
Legenye 3 0.22 %
Kazsó 2 0.15 %
Gercsely 2 0.15 %
Bély 2 0.15 %
Biste 2 0.15 %
Kistárkány 2 0.15 %
Lelesz 1 0.07 %
Boly 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Perbenyik 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Imreg 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Újhely 1 0.07 %
Bári 1 0.07 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 62.68 %
Tiszacsernyő 290 16.20 %
Lelesz 181 10.11 %
Szomotor 154 8.60 %
Nagytárkány 137 7.65 %
Bély 126 7.04 %
Bodrogszerdahely 121 6.76 %
Kisgéres 116 6.48 %
Kistárkány 115 6.42 %
Perbenyik 91 5.08 %
Zétény 87 4.86 %
Bodrogszentes 84 4.69 %
Kisdobra 79 4.41 %
Nagygéres 77 4.30 %
Bodrogszentmária 76 4.25 %
Battyán 69 3.85 %
Örös 60 3.35 %
Tőketerebes 60 3.35 %
Borsi 55 3.07 %
Rad 52 2.91 %
Nagykövesd 49 2.74 %
Bacska 49 2.74 %
Ágcsernyő 46 2.57 %
Boly 44 2.46 %
Zemplén 41 2.29 %
Véke 37 2.07 %
Bodrogmező 31 1.73 %
Ladamóc 28 1.56 %
Bári 25 1.40 %
Kiskövesd 25 1.40 %
Csarnahó 22 1.23 %
Szinyér 19 1.06 %
Szolnocska 18 1.01 %
Imreg 18 1.01 %
Szőlőske 16 0.89 %
Vécse 14 0.78 %
Újhely 13 0.73 %
Bodrogszög 10 0.56 %
Gálszécs 10 0.56 %
Alsómihályi 9 0.50 %
Kistoronya 6 0.34 %
Gercsely 5 0.28 %
Kázmér 5 0.28 %
Pelejte 5 0.28 %
Csörgő 5 0.28 %
Lasztóc 5 0.28 %
Kereplye 5 0.28 %
Legenye 5 0.28 %
Velejte 5 0.28 %
Szécsudvar 4 0.22 %
Kozma 4 0.22 %
Szürnyeg 4 0.22 %
Hardicsa 4 0.22 %
Nagytoronya 4 0.22 %
Szilvásújfalu 3 0.17 %
Kolbáska 3 0.17 %
Nagyruszka 3 0.17 %
Céke 3 0.17 %
Szécskeresztúr 3 0.17 %
Bodzásújlak 2 0.11 %
Garany 2 0.11 %
Biste 2 0.11 %
Zebegnyő 2 0.11 %
Barancs 2 0.11 %
Zemplénújfalu 2 0.11 %
Dargó 2 0.11 %
Bacskó 1 0.06 %
Nagyazar 1 0.06 %
Kazsó 1 0.06 %
Sztankóc 1 0.06 %
Szécsegres 1 0.06 %
Tarnóka 1 0.06 %
Parnó 1 0.06 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 14.24 %
Parnó 237 12.01 %
Gálszécs 90 4.56 %
Bacskó 60 3.04 %
Magyarsas 57 2.89 %
Kozma 34 1.72 %
Magyarizsép 32 1.62 %
Kolbáska 27 1.37 %
Alsómihályi 24 1.22 %
Dargó 24 1.22 %
Vécse 22 1.12 %
Hardicsa 22 1.12 %
Garany 22 1.12 %
Szécskeresztúr 21 1.06 %
Szécsudvar 21 1.06 %
Bodzásújlak 19 0.96 %
Kiszte 18 0.91 %
Visnyó 17 0.86 %
Királyhelmec 16 0.81 %
Csörgő 16 0.81 %
Zemplénújfalu 14 0.71 %
Zebegnyő 14 0.71 %
Nagytoronya 14 0.71 %
Céke 13 0.66 %
Gerenda 11 0.56 %
Barancs 11 0.56 %
Lasztóc 11 0.56 %
Kisazar 10 0.51 %
Nagyruszka 9 0.46 %
Kasó 8 0.41 %
Cselej 8 0.41 %
Kereplye 8 0.41 %
Kázmér 8 0.41 %
Gercsely 7 0.35 %
Bodrogszerdahely 6 0.30 %
Tiszacsernyő 6 0.30 %
Biste 6 0.30 %
Velejte 6 0.30 %
Borsi 6 0.30 %
Bodrogszentes 6 0.30 %
Sztankóc 5 0.25 %
Nagyazar 5 0.25 %
Szilvásújfalu 5 0.25 %
Kisdobra 5 0.25 %
Szomotor 5 0.25 %
Battyán 5 0.25 %
Örös 4 0.20 %