SK
RS
.....

Kacagópuszta

Község

címer zászló
3 0% magyar 1910
15 10% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Orávka
1918 előtti vármegye, járás:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Csobánkapuszta, Kacagópuszta
Koordináták:
48.30965042, 20.19440460
Terület:
7,19 km2
Rang:
község
Népesség:
163
Tszf. magasság:
179 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98042
Település kód:
515248
Szervezeti azonosító:
318949
Adóazonosító:
2021230321

Kacagópuszta a Gömöri-medencében, az Alsó-Rima-völgyben, 179 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Feledtől 13 km-re keletre, Rimaszombattól 19 km-re délkeletre, Rimaszécstől pedig 4 km-re nyugatra, a Feled-Bánréve vasútvonal mentén (megállóhely). A községet két településrész alkotja, a központot képező Kacagópuszta a vasútvonal északi, Csobánkapuszta pedig a déli oldalán, az 571-es (Füleket Abafalvával összekötő) út mentén található. Kacagópuszta az 571-es útról Csobánkapusztánál leágazó 1,5 km-es bekötőúton (2795-ös út, 1,5 km) közelíthető meg. A szintén Csobánkapusztánál elágazó 2796-os út Harmaccal (3,5 km) teremt összeköttetést, Kacagópusztát 4 km-es jelöletlen út köti össze Leánymezőpusztán át Gernyőpusztával (4 km). Határa 161-208 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, négyötödét (2010-ben 564 ha) szántóföld, 11,1 %-át (80 ha) rét és legelő, 5,4 %-át (39 ha) pedig beépített terület foglalja el. Az erdők aránya (1,5 %, 11 hektár) elhanyagolható. Határa délen a Rima-folyóig terjed. Délről és keletről Rimaszécs, északkeletről Cakó, északról Nemesradnót, nyugatról pedig Nemesmartonfala és Gernyőpuszta községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1926-ban jött létre a korábban Rimaszécshez tartozó Kacagópuszta és Csobánkapuszta egyesítésével. Területének északi egyharmada (mintegy 250 hektár) korábban Cakó határához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1949-ig a Feledi járáshoz tartozott, majd a (változó területű) Rimaszombati járáshoz csatolták. 1938-1944 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). A magyar közigazgatásban a községet megszüntették, területe visszakerült Rimaszécshez. 1951-ben alakult újra önálló községgé. Területe 2011-ben 7,19 km² volt.

Népesség

Kacagópuszta az 1920-as években létrejött telepesközségként ma is a dél-gömöri magyar nyelvterületbe ékelődő szlovák nyelvszigetet alkot (a szomszédos Gernyőpusztával együtt). 2011-ben 156 lakosának 87,2 %-a szlovák, 9,6 %-a (15 fő) pedig magyar nemzetiségű volt. A magyarok száma (11 főről 15-re) és aránya (6,4 %-ról 9,6 %-ra) is csekély növekedést mutat 1991-2011 között. 2011-ben a lakosság 70,5 %-a volt római katolikus vallású, 15,4 %-a pedig felekezeten kívüli. A község 1970-1991 között népességének egynegyedét elveszítette (lakosságszáma 238-ról 173-ra csökkent), 1991-2011 (5,8 %) és 2011-2017 között (10,3 %, 156 főről 172-re) a népesség kismértékű növekedése, 2001-2011 között pedig 14,8 %-os fogyása (183 főről 156-ra) figyelhető meg. 2011-ben a község népsűrűsége (21,9 fő/km²) a járási átlag kevesebb, mint fele volt.

Történelem

A mai községet (mint erre szlovák neve is utal) Árva 1920-ben Lengyelországhoz csatolt falvaiból érkező, a csehszlovák földbirtokreform során itt letelepített szlovákok alapították 1921-ben. Kacagópuszta és Csobánkapuszta korábban Rimaszécs határához tartozott a Koháry/Coburg nagybirtok uradalmi majorjaként. Előbbi a 19. században jött létre, az egykori középkori falu helyén létrejött Csobánkapusztát azonban már az 18. század végi első katonai felmérés térképe is jelöli. A falu 1427-ben még Csobánkaháza néven szerepelt, feltehetően a 16. század második felének harcaiban pusztult el. A 19. században már mint Alsó- és Felsőcsobánkapuszta szerepelt (előbbi ma is Rimaszécs kataszteréhez tartozik Meggyespuszta – Višňové néven). A második katonai felmérés (1806-69) térképén egy gőzmalmot is feltüntetnek Felsőcsobánkapusztánál. Kacagópuszta fejlődése a Feled-Bánréve vasútvonal átadása (1873) után gyorsult fel. 1921-ben Csobánkapusztán 17 (ebből 15 szlovák és 2 cseh nemzetiségű) telepescsalád kapott összesen 288 hektár földet, Kacagópusztán 561 hektárt osztottak fel 31 család között. Kacagópuszta és Csobánkapuszta 1926-ban Slávikovo néven önálló községgé alakult, melynek 1930-ban 269 lakosa volt. 1938. október 5-én itt zajlott le a kacagópusztai határincidens, melynek 9 halálos áldozata volt (a hangonyi magyar határbiztosító század önálló akciója során áttörték a csehszlovák határvédelem első vonalát és hat települést foglaltak el, de Kacagópusztánál a csehszlovákok visszaverték őket). 1938. novemberétől 1944-ig az első bécsi döntés Kacagópusztát magyar fennhatóság alá juttatta, ebben az időszakban visszacsatolták Rimaszécshez, lakóinak egy része pedig elmenekült. A község 1951-ben alakult újra, immár Orávka néven. 1957-ben felépült a (ma a községi hivatalnak otthont adó) kultúrház épülete. A község zászlóját és címerét 2002-ben fogadták el. 2012-ben megszűnt a személyforgalom a Feled-Bánréve vasútvonalon és ezzel a kacagópusztai megállóhelyet is megszüntették.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű aprófaluban sem alapiskola, sem óvoda nem található. A Hétfájdalmú Szűz Máriának szentelt római katolikus temploma 1993-1995 között épült. Csobánkapusztán a Coburg-uradalom egykori birtokközpontjának, egy 19. századi klasszicista kastélynak a romjai találhatóak.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CSOBÁNKA. Szabad puszta Gömör Vármegyében, földes Urai Gróf Koháry, és Losonczi Uraságok, fekszik Doboshoz nem meszsze, ’s ennek filiája.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csobánka, puszta, Gömör- és Kis-Honth egyesült vmgyékben, Dobócza m. 54 kath., 4 reform. lak. F. u. h. Coburg, Losonczy örökösök.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

RIMASZÉCS: Ide tartoznak Kaczagó, Alsó- és Felső-Nándor, Alsó-Csobánka és Csobánka puszták. Ez utóbbi régen község volt és 1427-ben Csobánkaháza néven említik.

Névelőfordulások
1926
Slávikovo,
1951
Orávka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: ()
Telefon: 0475593119

Honlap:
Polgármester:
Lichanec Ján (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Hanzlovičová Zuzana (Független)
Piecušiaková Milena (Független)
Kubelka Ondrej (SMER-SD)
Sekerášová Viera (SMER-SD)
Lach Ján (SNS)
Független 40% Független 2 képviselö SMER-SD 40% SMER-SD 2 képviselö SNS 20% SNS 1 képviselö 5 képviselö
Orávkai Községi Hivatal

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
lengyelek
ismeretlen
1910
1991
2001
2011
Nemzet Arány
magyarok 3 0%
szlovákok 4 1%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 620 99%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 629
magyarok 11 6%
szlovákok 158 91%
csehek 3 2%
németek 0 0%
lengyelek 1 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 173
magyarok 12 7%
szlovákok 169 92%
csehek 2 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 183
magyarok 15 10%
szlovákok 136 87%
csehek 1 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
ismeretlen 4 3%
összlétszám 156
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 129
Választási részvétel: 63.57 %
Kiadott boríték: 82
Bedobott boríték: 82

Polgármester

Érvényes szavazólap: 64
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Lichanec Ján 64 100.00 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hanzlovičová Zuzana 66 Független
Kubelka Ondrej 61 SMER-SD
Piecušiaková Milena 60 Független
Sekerášová Viera 39 SMER-SD
Lach Ján 37 SNS

Képviselők

2014
SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö SDS 60.00% SDS 3 képviselö 5 képviselö
2018
Független 40.00% Független 2 képviselö SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö SNS 20.00% SNS 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 128
Választási részvétel: 39.84 %
Kiadott boríték: 51
Bedobott boríték: 51
Választásra jogosult: 129
Választási részvétel: 39.53 %
Kiadott boríték: 51
Bedobott boríték: 51
Választásra jogosult: 133
Választási részvétel: 48,12 %
Kiadott boríték: 64
Bedobott boríték: 64

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 51
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 63
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 36 70.59 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 10 19.61 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 3 5.88 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Andrea Jenčíková 1 1.96 % NP
Jaroslav Sekerka 1 1.96 % KSS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Vladimír Maňka 21 41.18% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 25 39.68 % Független
Marian Kotleba 23 36.51 % ĽSNS
Igor Kašper 8 12.70 % Független
Martin Juhaniak 5 7.94 % Független
Milan Urbáni 1 1.59 % SMS
Stanislav Mičev 1 1.59 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 50
Érvényes szavazólap: 63
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Michal Bagačka 36 72.00% KDH, SMER - SD
Peter Mináč 28 56.00% SMER - SD, KDH
Pavel Struhár 28 56.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 25 50.00% Független
Ivan Hazucha 17 34.00% SMER - SD, KDH
Viliam Vidinský 13 26.00% ĽS-HZDS, HZD
Viliam Vaš 7 14.00% SMER - SD, KDH
Jozef Hrablay 7 14.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jana Uhrinová 7 14.00% SNS
Tomáš Rosiar 6 12.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 5 10.00% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 5 10.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Faško 4 8.00% KSS
Lukáš Kvietok 4 8.00% KDH, SMER - SD
Tibor Lukáčka 4 8.00% ASV
Dušan Kojnok 3 6.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Jozef Pupala 3 6.00% KSS
Ján Matej 3 6.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 3 6.00% SNS
Romana Antalová 2 4.00% ÚSVIT
Katarína Moncoľová 2 4.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Helena Krauszová 2 4.00% SMS
Samuel Zubo 2 4.00% KSS
Peter Juhász 2 4.00% SMK-MKP
Jaroslav Suja 2 4.00% Független
Ladislav Lang 1 2.00% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 1 2.00% SMK-MKP
Gejza Farkaš 1 2.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Dušan Širák 1 2.00% KSS
Ján Antal 1 2.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 0 0.00% SĽS
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Renáta Puhlová 0 0.00% PD
Katarína Horváth 0 0.00% KĽS
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Silvia Vargová 0 0.00% MOST - HÍD
Zoltán Bán 0 0.00% SMK-MKP
Tibor Balog 0 0.00% SMS
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Tomáš Agócs 0 0.00% MOST - HÍD
František Auxt 0 0.00% SMK-MKP
Veronika Rízová 0 0.00% KSS
Marian Petrok 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Csaba Horváth 0 0.00% Független
Vojtech Kökény 0 0.00% SRK
Vojtech Szajkó 0 0.00% Független
Pavel Cibuliak 0 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Ján Lichanec 50 79.37% Független
Michal Bagačka 31 49.21% SMER-SD
Peter Mináč 24 38.10% SMER-SD
Jozef Šimko 16 25.40% Független
Zdenko Ľaudár 9 14.29% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 8 12.70% ĽS Naše Slovensko
Ivan Hazucha 8 12.70% SMER-SD
Miroslava Vargová 8 12.70% Független
Katarína Moncoľová 7 11.11% Független
Pavel Cibuliak 7 11.11% ĽS Naše Slovensko
Stanislava Zvarová 6 9.52% SMER-SD
Peter Juhász 6 9.52% SMK-MKP
Stanislav Krahulec 6 9.52% Független
Branislav Bukviar 5 7.94% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vojtech Menyhárt 5 7.94% Független
Marta Kanalová 4 6.35% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Miroslava Grendelová 4 6.35% KSS
Michaela Kružlicová 4 6.35% ĽS Naše Slovensko
Roman Lebeda 3 4.76% Független
Adriana Zavadinková 3 4.76% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Rigó 3 4.76% SMK-MKP
Ladislav Lang 3 4.76% MOST - HÍD
Andrea Andrášiová 3 4.76% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Aneta Vargicová 3 4.76% SNS
Lukáš Kvietok 3 4.76% SMER-SD
Róbert Čipka 2 3.17% KSS
Zoltán Biró 2 3.17% DOMA DOBRE
Dušan Hlinka 2 3.17% SMER-SD
Gejza Farkaš 2 3.17% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Alena Pivovarčiová 2 3.17% NP
Marian Petrok 1 1.59% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Antal 1 1.59% JEDNOTA-ĽSS
Zdenek Očovan 1 1.59% NAJ
Ferenc Auxt 1 1.59% SMK-MKP
Anatolij Jefimov 1 1.59% KSS
Kristián Korheľ 1 1.59% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Gejza Mede 1 1.59% Független
Csaba Csízi 1 1.59% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 1 1.59% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 1 1.59% SRK
Štefan Vavrek 1 1.59% MOST - HÍD
Martin Pliešovský 1 1.59% SNS
Vojtech Kökény 0 0.00% SRK
Vladimír Skrutek 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Tomáš Sliva 0 0.00% MOST - HÍD
Robert Bottlik 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Aladár Bari 0 0.00% MOST - HÍD
Anna Zsóriová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Zoltán Cziprusz 0 0.00% SMK-MKP
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 26.43 %
Tiszolc 212 16.20 %
Nyustya 134 10.24 %
Klenóc 59 4.51 %
Feled 29 2.22 %
Bakostörék 28 2.14 %
Rimaráhó 21 1.60 %
Várgede 18 1.38 %
Jánosi 18 1.38 %
Osgyán 17 1.30 %
Rimabrézó 16 1.22 %
Cserencsény 12 0.92 %
Meleghegy 12 0.92 %
Kruzsnó 11 0.84 %
Rimaszabadi 9 0.69 %
Derencsény 9 0.69 %
Uzapanyit 8 0.61 %
Durendapuszta 8 0.61 %
Rimabánya 8 0.61 %
Rimazsaluzsány 7 0.53 %
Sajószentkirály 7 0.53 %
Velkenye 7 0.53 %
Gömörfüge 7 0.53 %
Rimaszécs 6 0.46 %
Vámosbalog 5 0.38 %
Dobóca 5 0.38 %
Kecege 5 0.38 %
Balogrussó 5 0.38 %
Kőhegy 5 0.38 %
Kerekgede 5 0.38 %
Balogfala 4 0.31 %
Rakottyás 4 0.31 %
Rónapatak 4 0.31 %
Runya 4 0.31 %
Oldalfala 4 0.31 %
Zeherje 4 0.31 %
Bellény 3 0.23 %
Zsip 3 0.23 %
Kacagópuszta 3 0.23 %
Guszona 3 0.23 %
Szilistye 3 0.23 %
Gortvakisfalud 3 0.23 %
Ajnácskő 3 0.23 %
Gernyőpuszta 3 0.23 %
Harmac 3 0.23 %
Bátka 3 0.23 %
Csíz 3 0.23 %
Tajti 3 0.23 %
Détér 2 0.15 %
Zádorháza 2 0.15 %
Babarét 2 0.15 %
Balogújfalu 2 0.15 %
Baraca 2 0.15 %
Bugyikfala 2 0.15 %
Alsósziklás 2 0.15 %
Hanva 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Kövecses 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Tóthegymeg 2 0.15 %
Kisgömöri 2 0.15 %
Karaszkó 2 0.15 %
Méhi 1 0.08 %
Almágy 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Magyarhegymeg 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Alsóvály 1 0.08 %
Dúlháza 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Jeszte 1 0.08 %
Kopárhegy 1 0.08 %
Felsősziklás 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 12.28 %
Rimaszombat 141 7.16 %
Rimaszécs 141 7.16 %
Baraca 102 5.18 %
Sajólénártfalva 66 3.35 %
Cakó 55 2.79 %
Sajószentkirály 49 2.49 %
Nemesmartonfala 46 2.34 %
Kálosa 38 1.93 %
Zsip 38 1.93 %
Abafalva 36 1.83 %
Dobóca 35 1.78 %
Velkenye 34 1.73 %
Bátka 34 1.73 %
Hanva 34 1.73 %
Várgede 33 1.68 %
Vámosbalog 32 1.62 %
Rakottyás 31 1.57 %
Balogtamási 29 1.47 %
Tajti 29 1.47 %
Gesztete 28 1.42 %
Balogfala 28 1.42 %
Rimasimonyi 28 1.42 %
Jéne 28 1.42 %
Feled 27 1.37 %
Sajókeszi 27 1.37 %
Csíz 26 1.32 %
Uzapanyit 25 1.27 %
Gömörfüge 21 1.07 %
Jánosi 16 0.81 %
Rimapálfala 16 0.81 %
Méhi 16 0.81 %
Balogújfalu 16 0.81 %
Serke 15 0.76 %
Naprágy 15 0.76 %
Balogiványi 15 0.76 %
Almágy 14 0.71 %
Zádorháza 10 0.51 %
Runya 10 0.51 %
Harmac 9 0.46 %
Kövecses 8 0.41 %
Darnya 7 0.36 %
Szútor 7 0.36 %
Alsóvály 7 0.36 %
Osgyán 6 0.30 %
Egyházasbást 6 0.30 %
Nyustya 6 0.30 %
Détér 6 0.30 %
Gortvakisfalud 6 0.30 %
Sajórecske 6 0.30 %
Ajnácskő 5 0.25 %
Klenóc 5 0.25 %
Perjése 5 0.25 %
Sajólenke 4 0.20 %
Óbást 4 0.20 %
Vecseklő 4 0.20 %
Hubó 4 0.20 %
Medveshidegkút 4 0.20 %
Korláti 3 0.15 %
Cserencsény 3 0.15 %
Dúlháza 3 0.15 %
Oldalfala 3 0.15 %
Guszona 3 0.15 %
Derencsény 2 0.10 %
Kerekgede 2 0.10 %
Kruzsnó 2 0.10 %
Tiszolc 2 0.10 %
Gömörmihályfalva 2 0.10 %
Balogpádár 2 0.10 %
Bakostörék 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Ratkószabadi 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 13.89 %
Tiszolc 81 9.70 %
Klenóc 17 2.04 %
Nyustya 16 1.92 %
Rimaszécs 11 1.32 %
Osgyán 9 1.08 %
Rimaráhó 7 0.84 %
Cserencsény 7 0.84 %
Feled 6 0.72 %
Rimazsaluzsány 6 0.72 %
Jánosi 6 0.72 %
Karaszkó 4 0.48 %
Méhi 4 0.48 %
Kálosa 4 0.48 %
Várgede 4 0.48 %
Sajószentkirály 4 0.48 %
Zeherje 3 0.36 %
Rimabánya 3 0.36 %
Perjése 2 0.24 %
Gernyőpuszta 2 0.24 %
Kacagópuszta 2 0.24 %
Egyházasbást 2 0.24 %
Rimaszabadi 2 0.24 %
Balogtamási 2 0.24 %
Kruzsnó 2 0.24 %
Zsip 2 0.24 %
Felsősziklás 2 0.24 %
Korláti 2 0.24 %
Kecege 2 0.24 %
Bátka 2 0.24 %
Bakostörék 2 0.24 %
Abafalva 2 0.24 %
Csíz 2 0.24 %
Hubó 2 0.24 %
Gesztete 2 0.24 %
Gömörpéterfala 2 0.24 %
Kiéte 2 0.24 %
Uzapanyit 1 0.12 %
Ajnácskő 1 0.12 %
Détér 1 0.12 %
Gömörfüge 1 0.12 %
Dobóca 1 0.12 %
Sajólénártfalva 1 0.12 %
Kőhegy 1 0.12 %
Alsósziklás 1 0.12 %
Balogpádár 1 0.12 %
Jéne 1 0.12 %
Gömörhegyvég 1 0.12 %
Nemesradnót 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Rimabrézó 1 0.12 %
Rimasimonyi 1 0.12 %
Serke 1 0.12 %
Óbást 1 0.12 %
Oldalfala 1 0.12 %
Medveshidegkút 1 0.12 %
Rimapálfala 1 0.12 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 3.76 %
Nyustya 12 0.51 %
Jánosi 9 0.38 %
Feled 5 0.21 %
Gömörfüge 4 0.17 %
Méhi 4 0.17 %
Cserencsény 4 0.17 %
Rimaszécs 4 0.17 %
Tiszolc 4 0.17 %
Gernyőpuszta 4 0.17 %
Várgede 3 0.13 %
Vámosbalog 3 0.13 %
Kruzsnó 3 0.13 %
Sajószentkirály 3 0.13 %
Klenóc 3 0.13 %
Osgyán 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Uzapanyit 2 0.09 %
Nemesradnót 2 0.09 %
Rimaráhó 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Alsóvály 2 0.09 %
Kálosa 2 0.09 %
Balogpádár 2 0.09 %
Meleghegy 1 0.04 %
Gömörpéterfala 1 0.04 %
Tajti 1 0.04 %
Durendapuszta 1 0.04 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Kövecses 1 0.04 %
Gömörispánmező 1 0.04 %
Bátka 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Gesztes 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Cakó 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Zeherje 1 0.04 %
Dúlháza 1 0.04 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 20.89 %
Nyustya 49 1.29 %
Osgyán 45 1.19 %
Tiszolc 45 1.19 %
Feled 35 0.92 %
Klenóc 32 0.84 %
Várgede 23 0.61 %
Cserencsény 22 0.58 %
Rimaráhó 17 0.45 %
Bátka 15 0.40 %
Vámosbalog 14 0.37 %
Ajnácskő 14 0.37 %
Bakostörék 13 0.34 %
Jánosi 12 0.32 %
Alsósziklás 11 0.29 %
Csíz 10 0.26 %
Ratkószuha 10 0.26 %
Kruzsnó 10 0.26 %
Zeherje 9 0.24 %
Kecege 9 0.24 %
Vecseklő 9 0.24 %
Rimazsaluzsány 9 0.24 %
Perjése 8 0.21 %
Balogrussó 8 0.21 %
Abafalva 8 0.21 %
Guszona 8 0.21 %
Sajószentkirály 7 0.18 %
Gömörfüge 7 0.18 %
Dobóca 7 0.18 %
Alsóvály 7 0.18 %
Meleghegy 7 0.18 %
Nemesradnót 7 0.18 %
Felsővály 6 0.16 %
Rimaszécs 6 0.16 %
Oldalfala 6 0.16 %
Méhi 6 0.16 %
Rimabánya 6 0.16 %
Rakottyás 5 0.13 %
Dúlháza 5 0.13 %
Zsip 5 0.13 %
Derencsény 5 0.13 %
Gömörpéterfala 5 0.13 %
Serke 5 0.13 %
Hanva 5 0.13 %
Velkenye 5 0.13 %
Durendapuszta 4 0.11 %
Bellény 4 0.11 %
Rimaszabadi 4 0.11 %
Sajólenke 4 0.11 %
Rimabrézó 4 0.11 %
Uzapanyit 4 0.11 %
Balogiványi 3 0.08 %
Balogfala 3 0.08 %
Kőhegy 3 0.08 %
Felsősziklás 3 0.08 %
Kacagópuszta 3 0.08 %
Balogpádár 3 0.08 %
Kálosa 3 0.08 %
Hubó 3 0.08 %
Rónapatak 3 0.08 %
Runya 3 0.08 %
Tajti 3 0.08 %
Óbást 3 0.08 %
Gernyőpuszta 3 0.08 %
Babarét 2 0.05 %
Gortvakisfalud 2 0.05 %
Ratkószabadi 2 0.05 %
Almágy 2 0.05 %
Gömörmihályfalva 2 0.05 %
Nemesmartonfala 2 0.05 %
Baraca 2 0.05 %
Bugyikfala 2 0.05 %
Karaszkó 2 0.05 %
Darnya 2 0.05 %
Szilistye 2 0.05 %
Gesztete 2 0.05 %
Kerekgede 2 0.05 %
Magyarhegymeg 2 0.05 %
Kövecses 2 0.05 %
Medveshidegkút 2 0.05 %
Balogtamási 2 0.05 %
Harmac 2 0.05 %
Sajókeszi 1 0.03 %
Tóthegymeg 1 0.03 %
Sajórecske 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Dobrapatak 1 0.03 %
Kiéte 1 0.03 %
Kisgömöri 1 0.03 %
Dobfenek 1 0.03 %
Balogújfalu 1 0.03 %
Cakó 1 0.03 %
Rimasimonyi 1 0.03 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 67.99 %
Nyustya 36 3.11 %
Osgyán 34 2.94 %
Cserencsény 26 2.25 %
Tiszolc 23 1.99 %
Bakostörék 21 1.82 %
Klenóc 20 1.73 %
Jánosi 20 1.73 %
Rimaráhó 19 1.64 %
Rimabánya 16 1.38 %
Feled 15 1.30 %
Rimazsaluzsány 14 1.21 %
Ratkószabadi 14 1.21 %
Bátka 12 1.04 %
Várgede 10 0.87 %
Vámosbalog 9 0.78 %
Uzapanyit 9 0.78 %
Kruzsnó 9 0.78 %
Rimaszécs 9 0.78 %
Kőhegy 7 0.61 %
Nemesradnót 7 0.61 %
Sajószentkirály 6 0.52 %
Meleghegy 5 0.43 %
Rimabrézó 5 0.43 %
Balogpádár 5 0.43 %
Abafalva 4 0.35 %
Zeherje 4 0.35 %
Felsősziklás 4 0.35 %
Almágy 4 0.35 %
Runya 4 0.35 %
Rimaszabadi 3 0.26 %
Baraca 3 0.26 %
Kecege 3 0.26 %
Balogrussó 3 0.26 %
Velkenye 3 0.26 %
Vecseklő 3 0.26 %
Sajólenke 3 0.26 %
Alsóvály 3 0.26 %
Kacagópuszta 3 0.26 %
Bugyikfala 3 0.26 %
Óbást 2 0.17 %
Gömörfüge 2 0.17 %
Guszona 2 0.17 %
Perjése 2 0.17 %
Durendapuszta 2 0.17 %
Serke 2 0.17 %
Gömörispánmező 2 0.17 %
Rakottyás 2 0.17 %
Gortvakisfalud 2 0.17 %
Gernyőpuszta 2 0.17 %
Alsósziklás 2 0.17 %
Tóthegymeg 2 0.17 %
Karaszkó 2 0.17 %
Felsővály 2 0.17 %
Dobóca 2 0.17 %
Ajnácskő 1 0.09 %
Csíz 1 0.09 %
Rónapatak 1 0.09 %
Kopárhegy 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Gesztes 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Détér 1 0.09 %
Oldalfala 1 0.09 %
Kövecses 1 0.09 %
Medveshidegkút 1 0.09 %
Szútor 1 0.09 %
Babarét 1 0.09 %
Balogtamási 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Sajórecske 1 0.09 %
Balogfala 1 0.09 %
Bellény 1 0.09 %
Balogújfalu 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Darnya 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Derencsény 1 0.09 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 75.76 %
Osgyán 23 3.69 %
Jánosi 21 3.37 %
Zeherje 14 2.25 %
Feled 13 2.09 %
Bátka 11 1.77 %
Bakostörék 9 1.44 %
Rimaszécs 9 1.44 %
Tiszolc 9 1.44 %
Cserencsény 8 1.28 %
Sajószentkirály 7 1.12 %
Kövecses 7 1.12 %
Dobóca 7 1.12 %
Gesztete 6 0.96 %
Rimaráhó 6 0.96 %
Gömörpéterfala 5 0.80 %
Ajnácskő 5 0.80 %
Várgede 5 0.80 %
Klenóc 5 0.80 %
Serke 5 0.80 %
Rimazsaluzsány 5 0.80 %
Balogfala 5 0.80 %
Balogtamási 4 0.64 %
Détér 4 0.64 %
Vámosbalog 4 0.64 %
Alsósziklás 4 0.64 %
Felsővály 4 0.64 %
Guszona 3 0.48 %
Kruzsnó 3 0.48 %
Almágy 3 0.48 %
Uzapanyit 3 0.48 %
Kecege 3 0.48 %
Rimapálfala 3 0.48 %
Nyustya 3 0.48 %
Rimabánya 3 0.48 %
Gömörfüge 2 0.32 %
Meleghegy 2 0.32 %
Sajólenke 2 0.32 %
Baraca 2 0.32 %
Nemesmartonfala 2 0.32 %
Tajti 2 0.32 %
Rimabrézó 2 0.32 %
Óbást 2 0.32 %
Bellény 2 0.32 %
Alsóvály 2 0.32 %
Abafalva 2 0.32 %
Nemesradnót 2 0.32 %
Perjése 2 0.32 %
Jéne 1 0.16 %
Rakottyás 1 0.16 %
Derencsény 1 0.16 %
Kőhegy 1 0.16 %
Gernyőpuszta 1 0.16 %
Rimasimonyi 1 0.16 %
Harmac 1 0.16 %
Jeszte 1 0.16 %
Babarét 1 0.16 %
Csíz 1 0.16 %
Balogpádár 1 0.16 %
Hubó 1 0.16 %
Balogrussó 1 0.16 %
Gortvakisfalud 1 0.16 %
Méhi 1 0.16 %
Kisgömöri 1 0.16 %
Dúlháza 1 0.16 %
Velkenye 1 0.16 %
Magyarhegymeg 1 0.16 %
Felsősziklás 1 0.16 %
Egyházasbást 1 0.16 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 84.50 %
Nyustya 107 12.66 %
Tiszolc 34 4.02 %
Feled 28 3.31 %
Klenóc 28 3.31 %
Jánosi 22 2.60 %
Osgyán 20 2.37 %
Cserencsény 18 2.13 %
Détér 17 2.01 %
Bátka 17 2.01 %
Ajnácskő 17 2.01 %
Várgede 15 1.78 %
Kruzsnó 14 1.66 %
Gernyőpuszta 10 1.18 %
Bakostörék 10 1.18 %
Rimaráhó 10 1.18 %
Rimabánya 9 1.07 %
Guszona 8 0.95 %
Meleghegy 8 0.95 %
Zeherje 7 0.83 %
Rimabrézó 7 0.83 %
Zsip 7 0.83 %
Perjése 6 0.71 %
Csíz 6 0.71 %
Vámosbalog 6 0.71 %
Rimazsaluzsány 5 0.59 %
Felsősziklás 5 0.59 %
Rimaszécs 5 0.59 %
Kacagópuszta 5 0.59 %
Alsósziklás 5 0.59 %
Sajószentkirály 5 0.59 %
Sajólenke 4 0.47 %
Dobóca 4 0.47 %
Hubó 4 0.47 %
Nemesradnót 4 0.47 %
Tóthegymeg 4 0.47 %
Uzapanyit 4 0.47 %
Balogfala 4 0.47 %
Durendapuszta 3 0.36 %
Kövecses 3 0.36 %
Vecseklő 3 0.36 %
Tajti 3 0.36 %
Sajórecske 3 0.36 %
Méhi 3 0.36 %
Gömörfüge 3 0.36 %
Kőhegy 3 0.36 %
Alsóvály 3 0.36 %
Kecege 3 0.36 %
Balogrussó 3 0.36 %
Dúlháza 3 0.36 %
Abafalva 2 0.24 %
Balogpádár 2 0.24 %
Jéne 2 0.24 %
Kerekgede 2 0.24 %
Rakottyás 2 0.24 %
Karaszkó 2 0.24 %
Derencsény 2 0.24 %
Felsővály 2 0.24 %
Rimapálfala 2 0.24 %
Rónapatak 2 0.24 %
Runya 2 0.24 %
Balogújfalu 2 0.24 %
Serke 2 0.24 %
Gömörispánmező 2 0.24 %
Óbást 2 0.24 %
Gesztes 2 0.24 %
Gömörmihályfalva 1 0.12 %
Gömörpéterfala 1 0.12 %
Harmac 1 0.12 %
Balogtamási 1 0.12 %
Hanva 1 0.12 %
Rimaszabadi 1 0.12 %
Ratkószabadi 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Sajólénártfalva 1 0.12 %
Bugyikfala 1 0.12 %
Kálosa 1 0.12 %
Gömörlipóc 1 0.12 %
Baraca 1 0.12 %
Kiéte 1 0.12 %
Gortvakisfalud 1 0.12 %
Naprágy 1 0.12 %
Velkenye 1 0.12 %
Egyházasbást 1 0.12 %
Szilistye 1 0.12 %
Balogiványi 1 0.12 %
Gesztete 1 0.12 %
Oldalfala 1 0.12 %
Dobfenek 1 0.12 %
Medveshidegkút 1 0.12 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 25.03 %
Ajnácskő 113 5.87 %
Sajólénártfalva 108 5.61 %
Bátka 77 4.00 %
Feled 76 3.95 %
Sajószentkirály 66 3.43 %
Rimaszécs 65 3.37 %
Csíz 61 3.17 %
Nemesradnót 54 2.80 %
Vámosbalog 51 2.65 %
Tajti 51 2.65 %
Hanva 43 2.23 %
Velkenye 35 1.82 %
Harmac 31 1.61 %
Baraca 30 1.56 %
Almágy 29 1.51 %
Méhi 27 1.40 %
Darnya 25 1.30 %
Óbást 25 1.30 %
Rimasimonyi 23 1.19 %
Runya 23 1.19 %
Osgyán 21 1.09 %
Guszona 20 1.04 %
Serke 20 1.04 %
Abafalva 19 0.99 %
Várgede 19 0.99 %
Sajólenke 19 0.99 %
Sajórecske 19 0.99 %
Dobóca 19 0.99 %
Gesztete 18 0.93 %
Gömörpéterfala 17 0.88 %
Cakó 15 0.78 %
Uzapanyit 14 0.73 %
Egyházasbást 14 0.73 %
Jánosi 13 0.67 %
Rakottyás 13 0.67 %
Balogfala 12 0.62 %
Nyustya 12 0.62 %
Zsip 11 0.57 %
Rimaráhó 11 0.57 %
Korláti 11 0.57 %
Kövecses 11 0.57 %
Meleghegy 9 0.47 %
Balogpádár 9 0.47 %
Magyarhegymeg 9 0.47 %
Hubó 9 0.47 %
Tiszolc 9 0.47 %
Alsóvály 9 0.47 %
Détér 9 0.47 %
Vecseklő 9 0.47 %
Balogiványi 8 0.42 %
Balogújfalu 7 0.36 %
Balogtamási 7 0.36 %
Kálosa 7 0.36 %
Bakostörék 7 0.36 %
Medveshidegkút 6 0.31 %
Rimabrézó 6 0.31 %
Dobfenek 6 0.31 %
Gömörfüge 6 0.31 %
Zádorháza 6 0.31 %
Kerekgede 5 0.26 %
Cserencsény 5 0.26 %
Kisgömöri 5 0.26 %
Perjése 4 0.21 %
Rimapálfala 4 0.21 %
Dúlháza 4 0.21 %
Felsővály 4 0.21 %
Zeherje 3 0.16 %
Jéne 3 0.16 %
Bugyikfala 3 0.16 %
Kruzsnó 3 0.16 %
Tóthegymeg 3 0.16 %
Sajókeszi 2 0.10 %
Gortvakisfalud 2 0.10 %
Jeszte 2 0.10 %
Kőhegy 2 0.10 %
Klenóc 2 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Gömörmihályfalva 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Nemesmartonfala 1 0.05 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 85.81 %
Tiszolc 91 5.79 %
Nyustya 72 4.58 %
Klenóc 58 3.69 %
Osgyán 48 3.06 %
Rimaráhó 47 2.99 %
Cserencsény 38 2.42 %
Bakostörék 31 1.97 %
Jánosi 26 1.65 %
Feled 23 1.46 %
Kőhegy 16 1.02 %
Várgede 16 1.02 %
Rimabrézó 15 0.95 %
Rimazsaluzsány 14 0.89 %
Meleghegy 13 0.83 %
Almágy 12 0.76 %
Rimaszabadi 11 0.70 %
Kruzsnó 10 0.64 %
Bátka 10 0.64 %
Felsősziklás 10 0.64 %
Ajnácskő 10 0.64 %
Derencsény 9 0.57 %
Rimabánya 9 0.57 %
Zeherje 9 0.57 %
Alsósziklás 9 0.57 %
Gernyőpuszta 8 0.51 %
Karaszkó 8 0.51 %
Vámosbalog 7 0.45 %
Oldalfala 7 0.45 %
Kecege 7 0.45 %
Gortvakisfalud 6 0.38 %
Abafalva 6 0.38 %
Rimaszécs 6 0.38 %
Méhi 6 0.38 %
Rónapatak 6 0.38 %
Balogrussó 5 0.32 %
Bellény 5 0.32 %
Uzapanyit 5 0.32 %
Runya 5 0.32 %
Babarét 5 0.32 %
Gömörpéterfala 5 0.32 %
Balogpádár 5 0.32 %
Gömörfüge 4 0.25 %
Guszona 4 0.25 %
Alsóvály 4 0.25 %
Durendapuszta 4 0.25 %
Tóthegymeg 3 0.19 %
Serke 3 0.19 %
Csíz 3 0.19 %
Balogfala 3 0.19 %
Zsip 3 0.19 %
Kálosa 3 0.19 %
Szilistye 3 0.19 %
Dobrapatak 2 0.13 %
Dúlháza 2 0.13 %
Cakó 2 0.13 %
Kacagópuszta 2 0.13 %
Perjése 2 0.13 %
Balogtamási 2 0.13 %
Darnya 2 0.13 %
Sajólenke 2 0.13 %
Rakottyás 2 0.13 %
Óbást 2 0.13 %
Gesztes 2 0.13 %
Kerekgede 2 0.13 %
Gömörispánmező 2 0.13 %
Sajószentkirály 2 0.13 %
Détér 1 0.06 %
Tajti 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Nemesradnót 1 0.06 %
Hanva 1 0.06 %
Medveshidegkút 1 0.06 %
Kövecses 1 0.06 %
Egyházasbást 1 0.06 %
Hubó 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Gesztete 1 0.06 %
Gömörlipóc 1 0.06 %
Zádorháza 1 0.06 %
Baraca 1 0.06 %
Balogiványi 1 0.06 %
Rimasimonyi 1 0.06 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 45.29 %
Rimaszécs 175 5.91 %
Kálosa 133 4.49 %
Bátka 123 4.15 %
Feled 117 3.95 %
Ajnácskő 100 3.38 %
Egyházasbást 90 3.04 %
Vámosbalog 81 2.74 %
Nemesradnót 73 2.47 %
Méhi 67 2.26 %
Hanva 67 2.26 %
Almágy 67 2.26 %
Balogfala 66 2.23 %
Serke 61 2.06 %
Csíz 59 1.99 %
Kövecses 56 1.89 %
Détér 56 1.89 %
Harmac 55 1.86 %
Óbást 55 1.86 %
Gesztete 50 1.69 %
Felsővály 48 1.62 %
Dobóca 47 1.59 %
Naprágy 46 1.55 %
Abafalva 45 1.52 %
Tajti 45 1.52 %
Jánosi 45 1.52 %
Várgede 42 1.42 %
Alsóvály 41 1.38 %
Rimasimonyi 40 1.35 %
Sajószentkirály 40 1.35 %
Sajólénártfalva 39 1.32 %
Balogiványi 39 1.32 %
Gömörpéterfala 39 1.32 %
Magyarhegymeg 36 1.22 %
Sajókeszi 34 1.15 %
Zsip 29 0.98 %
Vecseklő 28 0.95 %
Guszona 27 0.91 %
Cakó 26 0.88 %
Balogújfalu 26 0.88 %
Velkenye 26 0.88 %
Osgyán 26 0.88 %
Runya 25 0.84 %
Perjése 25 0.84 %
Uzapanyit 22 0.74 %
Cserencsény 21 0.71 %
Sajólenke 21 0.71 %
Gömörmihályfalva 19 0.64 %
Jéne 18 0.61 %
Zádorháza 18 0.61 %
Balogtamási 18 0.61 %
Gömörfüge 17 0.57 %
Dobfenek 15 0.51 %
Sajórecske 15 0.51 %
Rakottyás 14 0.47 %
Kerekgede 14 0.47 %
Hubó 13 0.44 %
Baraca 13 0.44 %
Oldalfala 11 0.37 %
Medveshidegkút 10 0.34 %
Kisgömöri 10 0.34 %
Balogpádár 10 0.34 %
Bakostörék 10 0.34 %
Rimapálfala 9 0.30 %
Darnya 9 0.30 %
Jeszte 8 0.27 %
Nemesmartonfala 7 0.24 %
Rimaráhó 6 0.20 %
Korláti 5 0.17 %
Gortvakisfalud 5 0.17 %
Dúlháza 5 0.17 %
Klenóc 5 0.17 %
Nyustya 5 0.17 %
Tiszolc 4 0.14 %
Rimabrézó 4 0.14 %
Gernyőpuszta 4 0.14 %
Zeherje 4 0.14 %
Bellény 3 0.10 %
Alsósziklás 2 0.07 %
Kőhegy 2 0.07 %
Karaszkó 2 0.07 %
Kecege 2 0.07 %
Meleghegy 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Bugyikfala 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kruzsnó 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 9.40 %
Klenóc 25 0.91 %
Nyustya 19 0.69 %
Tiszolc 17 0.62 %
Jánosi 13 0.48 %
Kálosa 12 0.44 %
Rimaszécs 11 0.40 %
Nemesradnót 11 0.40 %
Rimasimonyi 10 0.37 %
Bátka 10 0.37 %
Várgede 10 0.37 %
Almágy 10 0.37 %
Gortvakisfalud 10 0.37 %
Osgyán 9 0.33 %
Bakostörék 8 0.29 %
Egyházasbást 8 0.29 %
Serke 8 0.29 %
Ajnácskő 8 0.29 %
Csíz 7 0.26 %
Détér 7 0.26 %
Guszona 7 0.26 %
Abafalva 7 0.26 %
Vámosbalog 7 0.26 %
Cakó 6 0.22 %
Méhi 6 0.22 %
Óbást 6 0.22 %
Feled 6 0.22 %
Kruzsnó 6 0.22 %
Oldalfala 5 0.18 %
Gömörfüge 5 0.18 %
Tajti 5 0.18 %
Rimaráhó 5 0.18 %
Rakottyás 4 0.15 %
Sajórecske 4 0.15 %
Rimabrézó 4 0.15 %
Hanva 4 0.15 %
Balogtamási 4 0.15 %
Uzapanyit 4 0.15 %
Sajószentkirály 4 0.15 %
Balogújfalu 4 0.15 %
Balogiványi 3 0.11 %
Rimapálfala 3 0.11 %
Cserencsény 3 0.11 %
Dúlháza 3 0.11 %
Zsip 3 0.11 %
Alsósziklás 3 0.11 %
Perjése 3 0.11 %
Kecege 3 0.11 %
Gesztete 2 0.07 %
Korláti 2 0.07 %
Sajólénártfalva 2 0.07 %
Zeherje 2 0.07 %
Felsővály 2 0.07 %
Naprágy 2 0.07 %
Hubó 2 0.07 %
Kacagópuszta 2 0.07 %
Baraca 2 0.07 %
Zádorháza 2 0.07 %
Gömörpéterfala 2 0.07 %
Alsóvály 2 0.07 %
Gernyőpuszta 2 0.07 %
Bugyikfala 2 0.07 %
Harmac 2 0.07 %
Darnya 2 0.07 %
Derencsény 2 0.07 %
Kövecses 2 0.07 %
Jeszte 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Vecseklő 1 0.04 %
Balogfala 1 0.04 %
Tóthegymeg 1 0.04 %
Kerekgede 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Rimabánya 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Meleghegy 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Karaszkó 1 0.04 %
Dobóca 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Durendapuszta 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 23.52 %
Egyházasbást 75 7.91 %
Feled 55 5.80 %
Tajti 43 4.54 %
Almágy 42 4.43 %
Óbást 36 3.80 %
Harmac 27 2.85 %
Ajnácskő 23 2.43 %
Balogfala 21 2.22 %
Gömörpéterfala 19 2.00 %
Rimaszécs 19 2.00 %
Jeszte 19 2.00 %
Vecseklő 18 1.90 %
Détér 17 1.79 %
Rimasimonyi 16 1.69 %
Dobfenek 16 1.69 %
Gesztete 15 1.58 %
Guszona 13 1.37 %
Medveshidegkút 12 1.27 %
Bátka 12 1.27 %
Csíz 12 1.27 %
Serke 10 1.05 %
Vámosbalog 8 0.84 %
Abafalva 7 0.74 %
Várgede 7 0.74 %
Nyustya 7 0.74 %
Kövecses 6 0.63 %
Kálosa 6 0.63 %
Méhi 6 0.63 %
Jánosi 5 0.53 %
Hanva 5 0.53 %
Sajószentkirály 5 0.53 %
Sajólénártfalva 5 0.53 %
Osgyán 5 0.53 %
Balogiványi 5 0.53 %
Zsip 4 0.42 %
Velkenye 4 0.42 %
Gortvakisfalud 4 0.42 %
Zádorháza 4 0.42 %
Balogpádár 3 0.32 %
Tiszolc 3 0.32 %
Balogújfalu 3 0.32 %
Uzapanyit 3 0.32 %
Darnya 3 0.32 %
Nemesradnót 3 0.32 %
Dobóca 3 0.32 %
Rimaráhó 3 0.32 %
Gömörfüge 3 0.32 %
Oldalfala 2 0.21 %
Dúlháza 2 0.21 %
Rimapálfala 2 0.21 %
Kruzsnó 2 0.21 %
Kerekgede 2 0.21 %
Korláti 2 0.21 %
Sajólenke 2 0.21 %
Balogtamási 2 0.21 %
Kecege 2 0.21 %
Alsóvály 2 0.21 %
Klenóc 2 0.21 %
Zeherje 2 0.21 %
Sajórecske 1 0.11 %
Rimabánya 1 0.11 %
Hubó 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Perjése 1 0.11 %
Gömörmihályfalva 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Sajókeszi 1 0.11 %
Karaszkó 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Gernyőpuszta 1 0.11 %
Bakostörék 1 0.11 %
Baraca 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Felsővály 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 154.41 %
Klenóc 94 9.52 %
Bakostörék 82 8.31 %
Nyustya 78 7.90 %
Rimaráhó 72 7.29 %
Tiszolc 69 6.99 %
Cserencsény 60 6.08 %
Kruzsnó 34 3.44 %
Osgyán 33 3.34 %
Jánosi 31 3.14 %
Várgede 23 2.33 %
Feled 23 2.33 %
Rimabrézó 22 2.23 %
Meleghegy 16 1.62 %
Rimazsaluzsány 15 1.52 %
Derencsény 15 1.52 %
Gernyőpuszta 15 1.52 %
Zeherje 14 1.42 %
Felsősziklás 13 1.32 %
Bátka 12 1.22 %
Ajnácskő 12 1.22 %
Balogrussó 11 1.11 %
Vámosbalog 11 1.11 %
Sajószentkirály 10 1.01 %
Karaszkó 9 0.91 %
Gesztes 9 0.91 %
Bugyikfala 9 0.91 %
Alsósziklás 9 0.91 %
Almágy 9 0.91 %
Runya 9 0.91 %
Rimabánya 9 0.91 %
Oldalfala 8 0.81 %
Abafalva 8 0.81 %
Kacagópuszta 8 0.81 %
Kecege 8 0.81 %
Uzapanyit 7 0.71 %
Rónapatak 7 0.71 %
Kőhegy 7 0.71 %
Méhi 6 0.61 %
Bellény 6 0.61 %
Medveshidegkút 6 0.61 %
Rimaszabadi 6 0.61 %
Rimaszécs 5 0.51 %
Kerekgede 5 0.51 %
Sajólenke 5 0.51 %
Rimapálfala 5 0.51 %
Dobrapatak 5 0.51 %
Harmac 5 0.51 %
Durendapuszta 5 0.51 %
Gömörispánmező 4 0.41 %
Hanva 4 0.41 %
Balogfala 4 0.41 %
Alsóvály 4 0.41 %
Détér 4 0.41 %
Tóthegymeg 4 0.41 %
Cakó 3 0.30 %
Perjése 3 0.30 %
Baraca 3 0.30 %
Gömörfüge 3 0.30 %
Darnya 3 0.30 %
Rakottyás 2 0.20 %
Egyházasbást 2 0.20 %
Balogtamási 2 0.20 %
Babarét 2 0.20 %
Guszona 2 0.20 %
Kisgömöri 2 0.20 %
Felsővály 2 0.20 %
Magyarhegymeg 2 0.20 %
Csíz 2 0.20 %
Szilistye 2 0.20 %
Nemesradnót 1 0.10 %
Nemesmartonfala 1 0.10 %
Naprágy 1 0.10 %
Sajókeszi 1 0.10 %
Sajórecske 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Balogpádár 1 0.10 %
Zsip 1 0.10 %
Szútor 1 0.10 %
Gortvakisfalud 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Serke 1 0.10 %
Kálosa 1 0.10 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 119.55 %
Szútor 215 9.38 %
Nyustya 182 7.94 %
Tiszolc 135 5.89 %
Gesztete 131 5.72 %
Feled 129 5.63 %
Jánosi 121 5.28 %
Klenóc 98 4.28 %
Osgyán 95 4.15 %
Cserencsény 88 3.84 %
Rimaszécs 81 3.54 %
Várgede 80 3.49 %
Bátka 74 3.23 %
Bakostörék 67 2.92 %
Rimaráhó 66 2.88 %
Serke 62 2.71 %
Dobóca 56 2.44 %
Rimasimonyi 48 2.10 %
Rimapálfala 47 2.05 %
Ajnácskő 47 2.05 %
Vámosbalog 47 2.05 %
Balogfala 41 1.79 %
Harmac 40 1.75 %
Nemesradnót 40 1.75 %
Kruzsnó 40 1.75 %
Almágy 39 1.70 %
Sajószentkirály 37 1.62 %
Détér 37 1.62 %
Meleghegy 36 1.57 %
Abafalva 34 1.48 %
Méhi 34 1.48 %
Gernyőpuszta 31 1.35 %
Zeherje 30 1.31 %
Felsővály 28 1.22 %
Tajti 27 1.18 %
Csíz 27 1.18 %
Uzapanyit 26 1.13 %
Velkenye 25 1.09 %
Hanva 25 1.09 %
Rimazsaluzsány 25 1.09 %
Guszona 25 1.09 %
Bellény 23 1.00 %
Egyházasbást 22 0.96 %
Alsósziklás 21 0.92 %
Óbást 20 0.87 %
Gortvakisfalud 19 0.83 %
Balogiványi 18 0.79 %
Derencsény 18 0.79 %
Sajólénártfalva 18 0.79 %
Balogtamási 18 0.79 %
Balogújfalu 17 0.74 %
Gömörpéterfala 17 0.74 %
Kőhegy 17 0.74 %
Rimabrézó 17 0.74 %
Kálosa 16 0.70 %
Magyarhegymeg 16 0.70 %
Kacagópuszta 16 0.70 %
Runya 15 0.65 %
Rimaszabadi 15 0.65 %
Rimabánya 14 0.61 %
Baraca 14 0.61 %
Karaszkó 14 0.61 %
Kövecses 13 0.57 %
Oldalfala 13 0.57 %
Zsip 13 0.57 %
Alsóvály 13 0.57 %
Gömörfüge 13 0.57 %
Jeszte 12 0.52 %
Kerekgede 11 0.48 %
Durendapuszta 10 0.44 %
Rakottyás 10 0.44 %
Jéne 10 0.44 %
Kecege 10 0.44 %
Balogpádár 9 0.39 %
Perjése 9 0.39 %
Balogrussó 9 0.39 %
Vecseklő 8 0.35 %
Hubó 8 0.35 %
Rónapatak 7 0.31 %
Sajólenke 7 0.31 %
Ratkószabadi 7 0.31 %
Kisgömöri 7 0.31 %
Korláti 7 0.31 %
Nemesmartonfala 6 0.26 %
Zádorháza 5 0.22 %
Felsősziklás 5 0.22 %
Dobfenek 5 0.22 %
Ratkószuha 4 0.17 %
Naprágy 4 0.17 %
Kiéte 4 0.17 %
Tóthegymeg 4 0.17 %
Gesztes 3 0.13 %
Babarét 3 0.13 %
Cakó 3 0.13 %
Bugyikfala 3 0.13 %
Dúlháza 2 0.09 %
Gömörlipóc 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Medveshidegkút 2 0.09 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Szilistye 1 0.04 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 10.19 %
Klenóc 152 6.73 %
Rimaszombat 148 6.56 %
Tiszolc 68 3.01 %
Rimaráhó 36 1.60 %
Rimabrézó 26 1.15 %
Rimazsaluzsány 20 0.89 %
Rimabánya 18 0.80 %
Bakostörék 16 0.71 %
Rimaszabadi 15 0.66 %
Cserencsény 13 0.58 %
Várgede 11 0.49 %
Jánosi 9 0.40 %
Kecege 9 0.40 %
Kruzsnó 8 0.35 %
Balogrussó 8 0.35 %
Babarét 8 0.35 %
Nemesradnót 7 0.31 %
Meleghegy 7 0.31 %
Osgyán 6 0.27 %
Durendapuszta 6 0.27 %
Feled 6 0.27 %
Zsip 6 0.27 %
Felsősziklás 6 0.27 %
Gömörfüge 6 0.27 %
Rimaszécs 6 0.27 %
Alsóvály 5 0.22 %
Oldalfala 5 0.22 %
Abafalva 5 0.22 %
Kőhegy 5 0.22 %
Sajószentkirály 5 0.22 %
Óbást 4 0.18 %
Ajnácskő 4 0.18 %
Vámosbalog 4 0.18 %
Gernyőpuszta 4 0.18 %
Hanva 4 0.18 %
Balogpádár 4 0.18 %
Kiéte 4 0.18 %
Bátka 4 0.18 %
Karaszkó 4 0.18 %
Sajólenke 4 0.18 %
Rimapálfala 3 0.13 %
Szilistye 3 0.13 %
Rónapatak 3 0.13 %
Vecseklő 3 0.13 %
Méhi 3 0.13 %
Zeherje 3 0.13 %
Harmac 3 0.13 %
Felsővály 3 0.13 %
Hubó 3 0.13 %
Tajti 3 0.13 %
Kerekgede 3 0.13 %
Rimasimonyi 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Egyházasbást 2 0.09 %
Derencsény 2 0.09 %
Ratkószabadi 2 0.09 %
Sajórecske 2 0.09 %
Csíz 2 0.09 %
Alsósziklás 2 0.09 %
Serke 2 0.09 %
Uzapanyit 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Tóthegymeg 2 0.09 %
Balogújfalu 2 0.09 %
Velkenye 2 0.09 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Sajólénártfalva 1 0.04 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Dobfenek 1 0.04 %
Gömörispánmező 1 0.04 %
Balogiványi 1 0.04 %
Guszona 1 0.04 %
Dobóca 1 0.04 %
Balogtamási 1 0.04 %
Gömörlipóc 1 0.04 %
Darnya 1 0.04 %
Gömörhegyvég 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Kisgömöri 1 0.04 %
Almágy 1 0.04 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 24.07 %
Kacagópuszta 50 2.32 %
Nyustya 46 2.14 %
Gernyőpuszta 44 2.04 %
Tiszolc 39 1.81 %
Klenóc 39 1.81 %
Rimaszécs 34 1.58 %
Harmac 28 1.30 %
Jánosi 24 1.12 %
Feled 22 1.02 %
Cserencsény 22 1.02 %
Osgyán 21 0.98 %
Balogiványi 18 0.84 %
Rimaráhó 16 0.74 %
Bakostörék 16 0.74 %
Durendapuszta 16 0.74 %
Rimabrézó 14 0.65 %
Felsősziklás 14 0.65 %
Csíz 13 0.60 %
Balogrussó 12 0.56 %
Dobóca 11 0.51 %
Sajószentkirály 11 0.51 %
Rimabánya 10 0.46 %
Derencsény 10 0.46 %
Vámosbalog 10 0.46 %
Meleghegy 9 0.42 %
Zádorháza 8 0.37 %
Gömörispánmező 8 0.37 %
Serke 7 0.33 %
Kecege 7 0.33 %
Tóthegymeg 7 0.33 %
Abafalva 6 0.28 %
Bátka 6 0.28 %
Gesztete 5 0.23 %
Bugyikfala 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Kövecses 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Alsósziklás 4 0.19 %
Bellény 4 0.19 %
Kőhegy 4 0.19 %
Jéne 4 0.19 %
Rimaszabadi 4 0.19 %
Kruzsnó 4 0.19 %
Balogfala 4 0.19 %
Zeherje 3 0.14 %
Gömörfüge 3 0.14 %
Rimazsaluzsány 3 0.14 %
Gömörlipóc 3 0.14 %
Runya 3 0.14 %
Méhi 3 0.14 %
Jeszte 3 0.14 %
Várgede 3 0.14 %
Kisgömöri 3 0.14 %
Rimasimonyi 2 0.09 %
Babarét 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Naprágy 2 0.09 %
Velkenye 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Oldalfala 2 0.09 %
Zsip 2 0.09 %
Balogpádár 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Kiéte 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Perjése 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 100.83 %
Rimaszombat 442 73.67 %
Klenóc 253 42.17 %
Tiszolc 250 41.67 %
Rimaráhó 74 12.33 %
Bakostörék 46 7.67 %
Osgyán 43 7.17 %
Rimazsaluzsány 38 6.33 %
Rimabánya 32 5.33 %
Feled 29 4.83 %
Cserencsény 27 4.50 %
Kruzsnó 21 3.50 %
Rimabrézó 17 2.83 %
Alsósziklás 16 2.67 %
Kecege 15 2.50 %
Kálosa 13 2.17 %
Várgede 12 2.00 %
Rimaszabadi 11 1.83 %
Jánosi 11 1.83 %
Sajószentkirály 10 1.67 %
Rimaszécs 10 1.67 %
Balogrussó 10 1.67 %
Felsősziklás 10 1.67 %
Derencsény 10 1.67 %
Gernyőpuszta 9 1.50 %
Abafalva 8 1.33 %
Kacagópuszta 7 1.17 %
Babarét 7 1.17 %
Vámosbalog 7 1.17 %
Kőhegy 6 1.00 %
Zeherje 6 1.00 %
Meleghegy 6 1.00 %
Kiéte 6 1.00 %
Bátka 5 0.83 %
Méhi 5 0.83 %
Uzapanyit 5 0.83 %
Karaszkó 5 0.83 %
Perjése 5 0.83 %
Sajólenke 5 0.83 %
Gömörfüge 4 0.67 %
Guszona 4 0.67 %
Gömörhegyvég 4 0.67 %
Rónapatak 4 0.67 %
Felsővály 3 0.50 %
Kerekgede 3 0.50 %
Egyházasbást 3 0.50 %
Ratkószabadi 3 0.50 %
Tóthegymeg 3 0.50 %
Csíz 3 0.50 %
Sajólénártfalva 2 0.33 %
Kövecses 2 0.33 %
Rimapálfala 2 0.33 %
Balogfala 2 0.33 %
Dobrapatak 2 0.33 %
Gesztete 2 0.33 %
Bellény 2 0.33 %
Zádorháza 1 0.17 %
Óbást 1 0.17 %
Gömörispánmező 1 0.17 %
Rimasimonyi 1 0.17 %
Runya 1 0.17 %
Balogtamási 1 0.17 %
Korláti 1 0.17 %
Medveshidegkút 1 0.17 %
Cakó 1 0.17 %
Durendapuszta 1 0.17 %
Zsip 1 0.17 %
Gömörpéterfala 1 0.17 %
Vecseklő 1 0.17 %
Ajnácskő 1 0.17 %
Dúlháza 1 0.17 %
Rakottyás 1 0.17 %
Oldalfala 1 0.17 %
Alsóvály 1 0.17 %
Sajórecske 1 0.17 %
Nemesradnót 1 0.17 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 1.83 %
Balogfala 14 0.43 %
Ajnácskő 13 0.40 %
Várgede 11 0.33 %
Tiszolc 11 0.33 %
Rimaszécs 10 0.30 %
Nyustya 10 0.30 %
Osgyán 8 0.24 %
Vámosbalog 7 0.21 %
Feled 6 0.18 %
Almágy 6 0.18 %
Jánosi 6 0.18 %
Egyházasbást 6 0.18 %
Durendapuszta 5 0.15 %
Klenóc 4 0.12 %
Cserencsény 3 0.09 %
Kerekgede 3 0.09 %
Zeherje 3 0.09 %
Rimasimonyi 3 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.06 %
Felsősziklás 2 0.06 %
Hubó 2 0.06 %
Gömörmihályfalva 2 0.06 %
Kisgömöri 2 0.06 %
Gömörfüge 2 0.06 %
Gesztes 2 0.06 %
Rimaszabadi 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Rimabrézó 2 0.06 %
Uzapanyit 2 0.06 %
Abafalva 2 0.06 %
Perjése 1 0.03 %
Kálosa 1 0.03 %
Gortvakisfalud 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gesztete 1 0.03 %
Gömörpéterfala 1 0.03 %
Nemesradnót 1 0.03 %
Rimabánya 1 0.03 %
Csíz 1 0.03 %
Balogiványi 1 0.03 %
Bátka 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Runya 1 0.03 %
Baraca 1 0.03 %
Serke 1 0.03 %
Szilistye 1 0.03 %
Óbást 1 0.03 %