SK
SC
.....

Papfa

Településrész

címer zászló
158 25% magyar 1910
68 9% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Farná
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Pozsonyi járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Barnak, Barnakszög, Dékány-földek, Füzes, Jegenyés, Juhász-földek, Káposztás, Kis-irtás, Kompjáró, Lápa-Dolina, Malomszög, Nagy-irtás, Prépostszög, Sziget
Koordináták:
48.18468726, 17.25029469
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
132 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90028

A Kisalföldön, a Mátyusföld és a Vízköz nyugati peremén fekszik, Pozsonytól 15 km-re északkeletre, Szenctől 12 km-re nyugatra, a Súri-csatorna mentén. Teljesen egybeépült a tőle keletre fekvő Pozsonyivánkával.

Közigazgatás

1932-ig önálló község, azóta egyike Pozsonyivánka két települészének és kataszteri területének. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott, majd Csehszlovákihoz csatolása után is a Pozsonyi járáshoz, 1932-ben egyesítették Pozsonyivánkával. Területe 6,45 km², a községterület 45,2 %-át alkotja, 1910 óta változatlan.

Népesség

1910-ben 629, 1921-ben 762, túlnyomórészt szlovák nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 1910-ben a lakosság 25,1 %-a, 1921-ben már csak 8,9 %-a vallotta magát magyarnak. 2011-ben 3497 lakosa volt, itt élt a község lakosságának 59,3 %-a.

Történelem

1290-ben említik először, a pozsonyi prépost és káptalan birtoka volt, nevét is erről kapta. Története során Popfolna, Papfalva, Pafár, Farná alakban szerepel az írott forrásokban. 1851-ben már említik vendégfogadóját (Szúnyog csárda), a 20. század elején szeszgyár is működött itt. 1932-ben egyesítették Pozsonyivánkával. 1948-1951 között határának egy részét a pozsonyi repülőtér építésekor kisajátították.

Mai jelentősége

Ld. Pozsonyivánka

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PAPFALVA. Pfaffendorf. Elegyes tót falu Poson Vármegyében, földes Ura a’ Posonyi Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Ivánkához közel, mellynek filiája, határja is hozzá hasonlító; erdeje sok van, réttye, legelője nem sok, két hólt duna lévén határján, vízáradáskor néha bézárattatik Ivánkával egyegyütt, a’ fekete víz is határos véle, második osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Papfalva, tót falu, Poson vmegyében, Ivánkához 1 fertály órányira: 276 kath., 3 evang. lak., vendégfogadóval, erdővel, juhtenyésztéssel. F. u. a posoni káptalan. Ut. p. Posonhoz 1 óra.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Papfa, tót kisközség, 68 házzal és 540 róm. kath. vallású lakossal. A pozsonyi káptalan és a prépostság ősi birtoka. Már 1290-ben itt laktak ez egyházi testületek népei és ezért nevezték Poppnepe (Papnépe)-nek. 1400-ban már Papfolua-nak írják. Az 1553-iki összeírásba mindössze 2 1/2 portája van felvéve. Birtokosa ma is a pozsonyi káptalan. Temploma nincs a községnek. Postája és távírója Ivánka, vasúti állomása pedig Cseklész. Ide tartoznak Káptalan, Nahács és Prépostszeg majorok, Szunyog csárda és Kültelek.

Névelőfordulások
1290
Popfolva
1773
Papfalva, Faffárna,
1786
Papfalwa, Pfaffendorf, Fafarnya,
1808
Papfalva, Pfaffendorf, Papfara, Fafárňa,
1863
Papfalva,
1877
Papfa,
1882
Papfalva,
1888
Papfa,
1920
Farná, Fafárňa, Papfara,
1927
Farná

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 16 4%
szlovákok 390 88%
németek 17 4%
egyéb 18 4%
összlétszám 441
magyarok 158 25%
szlovákok 453 72%
németek 18 3%
egyéb 0 0%
összlétszám 629
magyarok 68 9%
szlovákok 669 88%
németek 5 1%
egyéb 20 3%
összlétszám 762
Mai közigazgatás

Bejelentések