SK
BA
.....

Pozsonyhidegkút

Város

címer zászló
12 1% magyar 1910
818 3% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dúbravka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Pozsonyi járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Brižite, Bystričanov Kút, Čerešne, Dieliky, Dlhé diely, Dražice, Dúbravská Hlavica, Dúbravčice, Ferencova dráh...
Koordináták:
48.19350433, 17.03395462
Terület:
8,65 km2
Rang:
város
Tszf. magasság:
203 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
00000
Település kód:
529389
Szervezeti azonosító:
603406
Adóazonosító:

Pozsonyhidegkút a Dévényi-hegycsoport (a Kis-Kárpátok legdélebbi részének) keleti oldalán, 243 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Pozsony központjától 8 km-re északnyugatra, Lamacstól 3 km-re nyugatra, Károlyfalutól 5 km-re északnyugatra, Dévényújfalutól 7 km-re délkeletre. Az ófalu (Stará Dúbravka) a Hlavica-hegy (356 m) keleti oldalában húzódik meg, tőle délre emelkedik határának legmagasabb pontja, a 385 méter magas Sváb-hegy (Švábsky vrch). Új (elsősorban panelházas lakótelepekből álló) lakónegyedei az ófalutól keletre és délkeletre, a Károlyfalui-völgy északi folytatásában, a mai városrész tengelyét képező Schneider-Trnavský utca és folytatása, a Szaratov utcák két oldalán sorakoznak (ezen a tengelyen halad végig a városrészt Károlyfalun keresztül Pozsony központjával összekötő villamosvonal is). A Kis-Kárpátok Bazini- és Dévényi-hegycsoportját elválasztó széles völgyben (Lamacsi-kapu) húzódik a D1-es (Pozsony-Brünn) autópálya és a Pozsonyt Prágával összekötő vasúti fővonal. Előbbi alkotja a városrész keleti, utóbbi pedig északi határát. Az 505-ös út köti össze Stomfával (13 km). Keletről Lamacs, északnyugatról Dévényújfalu, nyugatról Dévény, délről pedig Károlyfalu pozsonyi városrészekkel határos. Területének 2010-ben 22,4%-át (194 ha) foglalta el erdő, 14,6 %-át (126 ha) szántóföld, 13,5 %-át (117 ha) kert, csaknem egyharmada (273 ha) pedig beépített terület volt.

Közigazgatás

1946-ig önálló község, azóta Pozsony városrésze, 1972-től a IV. körzet (obvod), 1996-tól a Pozsony – IV. járás részeként. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után is a Pozsonyi járáshoz. 1939-1945 között a Szlovák Állam része volt (Pozsony megye, Pozsony-környéki járás). Pozsonyhoz csatolása után 1949-1954 és 1960-1972 között a főváros XII. kerületét alkotta, 1954-1960 között pedig Lamaccsal és a ma az Újváros részét képező Szőlőheggyel a III. kerület része volt. Területe 1950 után nagymértékben megváltozott: határának legdélebbi részét Károlyfaluhoz csatolták, ugyanakkor Lamacs és Dévényújfalu egyes határrészei Pozsonyhidegkúthoz kerültek, ezzel területe összességében 14 %-kal gyarapodott (1921-ben 7,59 km², 2011-ben 8,65 km²).

Népesség

2011-ben Pozsonyhidegkút lakossága 32 607 fő volt, itt élt a főváros népességének 7,9 %-a. Lakosságának 92,8 %-a volt szlovák és 2,5 %-a magyar nemzetiségű (2,9 %-a magyar anyanyelvű). Pozsonyhidegkutat horvát betelepülők alapították a 16. században, akik fokozatosan beolvadtak a szlovák környezetbe. 1880-ban még a lakosság egyharmada horvát anyanyelvű volt, 1910-ben viszont már csaknem a teljes lakosság szlovák nemzetiségű (96,5 %). A község népessége 1880-1940 között folyamatosan növekedett és csaknem duplájára nőtt (645 főről 1243-ra). Az 1960-as évektől kezdődő lakótelep-építés megsokszorozta népességét, mely maximumát 1980-ban érte el (40 213 fő), ettől kezdve azonban 2011-ig folyamatos népességfogyás figyelhető meg (18,2 %-os csökkenés). Az utóbbi években ez a folyamat megfordult, 2011-2017 között már 2,2 %-kal (32 607 főről 33 324 főre) nőtt a városrész népessége. A betelepüléssel a fővárosi átlagnak megfelelő arányban magyar nemzetiségű lakosság is érkezett a városrészbe, de a magyarok száma (1295 főről 818 főre) és aránya (3,5 %-ról 2,5 %-ra) is folyamatos csökkenést mutatott 1991-2011 között. A régi Pozsonyhidegkút falu lakossága csaknem kizárólag római katolikus vallású volt (99,5 % 1921-ben), a mai városrészben 2011-ben a lakosság 52,2 %-a volt római katolikus, 5,2 %-a evangélikus vallású, csaknem egyharmada (31,3 %) pedig felekezeten kívüli. A viszonylag kishatárú és alapvetően lakótelepi jellegű városrész népsűrűsége az Óváros után a 2. legmagasabb a fővárosban (2011-ben 3770 fő/km²).

Történelem

A községet az 1570-es években a szomszédos Lamacsból érkező horvát betelepülők alapították, 1576-ban Hydegkwt néven említik először írásban, ekkor Dévény várának tartozéka volt. Névadója egy ma is meglévő kút volt (Horánska studňa). A 17. századtól a falu évszázadokon keresztül a malackai Pálffy-uradalom része volt. 1683-ban a Bécs ellen vonuló török csapatok elpusztították. 1715-ben szőlőskertjét és 39 háztartását írták össze, 1768-ban már 58 jobbágytelke volt. A 18. századból már ismert szláv (Dubrawka, 1773) és német (Kaltenburg 1773, Kaltenbrunn 1786) névváltozata is. 1809-ben a Pozsonyt ostromló francia csapatok okoztak súlyos károkat a faluban. 1828-ban 86 háza és 621 lakosa volt, lakossága főként mezőgazdasággal és fuvarozással foglalkozott. 1831-ben a kolerajárvány számos áldozatot szedett a községben. 1851-ben Fényes Elek összeírásában külön kiemeli a határában előforduló kövületeket. Ekkor 582 lakosa volt. 1866. július 22-én a porosz-osztrák háború folyamán a falu leégett, részben határában zajlott le a lamacsi csata porosz győzelemmel. Tűzoltóegyletét 1889-ben alapították. 1910-ben, a helységnévrendezés során kapta a vármegyei hovatartozásra utaló Pozsonyhidegkút hivatalos nevet a korábban használt Hidegkút helyett. A 20. század kezdetén a község a pozsonyiak kedvelt kirándulóhelyévé vált, 1911-12-ben létrejött a Tavarik-kolónia villanegyede. 1920-ig Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Az első köztársaság idején még mezőgazdasági jellegű község híres volt cseresznyetermesztéséről, lakói többek között az erdőgazdálkodásban, valamint a közeli kőbányákban dolgoztak. 1939. márciusától 1945. áprilisáig a fasiszta szlovák bábállam része lett, ebben az időszakban határközséggé vált, mivel a szomszédos Dévényt a náci Németország 1938. októberében annektálta. 1940-ben 326 háza és 1243 lakosa volt. A község 1945. április 5-én szabadult fel. 1946. április 1-jén hat másik községgel együtt Pozsonyhoz csatolták. Az 1960-as években kezdődő és az 1970-es években kiteljesedő lakótelep-építéssel (Podvornica, Záluhy, Krčace – összesen 14 300 új lakást építettek) alapvetően megváltozott a településrész arculata, bár a szomszédos Károlyfaluval ellentétben a történelmi településmag itt megmenekült a lerombolástól. Ugyancsak az 1960-as években létesítették Pozsonyhidegkút határában a Szlovák Műszakiüveg-gyárat. 1979-1986 között a Károlyfalura vezető villamosvonalat Pozsonyhidegkútig hosszabbították meg.

Mai jelentősége

A városrész elsősorban lakófunkciókat tölt be, fontos ipari üzeme a műszakiüveg-gyár (Technické sklo), de itt található a fővárost ellátó egyik fűtőerőmű és a Tesla volt elektroakusztikai gyára is. Számos oktatási intézménye között található három gimnázium, egy pedagógiai szakközépiskola, valamint a Brit Nemzetközi Iskola is. Szent Kozmának és Damiánnak szentelt római katolikus temploma 1723-ban épült barokk stílusban, késő barokk főoltára a 18. század utolsó harmadából való. A templom mellett álló, Hétfájdalmú Szűz Mária-kápolna a 16. század végén épült reneszánsz stílusban. A Szaratov utcai, az új településrészek számára épített Szentlélek-templomot 2003-ban szentelték fel. Az ófaluban találjuk még a 18. század végén barokk stílusban emelt Rózsafüzéres Szűz Máriának szentelt kápolnát. Szakrális kisemlékei közül az 1865-ből való Mária-oszlop a legrégebbi. Az ófalu temetőjében nyugszik a pozsonyhidegkúti születésű Gustáv Husák, Csehszlovákia volt elnöke (1975-89). Határában, a Veľká lúka dűlőben egy 3. századi római fürdő (egykori villa rustica maradványa) romjait tárták fel. A 165 méter hosszú barlang, a Medzivrstvová jaskyňa 1995 óta természeti védelem alatt.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HIDEG KÚT. Kaltenbrun, Dubravka. Tót falu Posony Várm. földes Ura G. Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Posonyhoz 1 mértföldnyire, a’ hol vagyonnyait jól el adhattyák, határja közép termékenységű, rozsot, és árpát terem, réttye van, szőleje nints, épűletnek való fája is van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Hidegkút, (Dubravka), tót falu, Pozson vmegyében, Pozsonhoz 1 órányi távolságra, a Kobelhegy alatt. Kath. paroch. templom. 582 kath. lak. Itt sok kővé vált tengeri csigák találtatnak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Hidegkút, a budapest-bécsi vasútvonal közelében fekvő kisközség, tót és horvátajkú, róm. kath. vallású lakosokkal. A házak száma 154, a lakosoké 831. Ez is a Pálffy-féle uradalomhoz tartozott és ma is Pálffy Miklós herczeg a legnagyobb birtokosa. Hajdan magyar falu volt, de később horvátokat telepítettek bele, a kik azután lassanként a körülfekvő tót tengerbe olvadtak. Magyar nevén kívül még német Kaltenbrunn és tót Dubrawka neve is használatos volt; ez utóbbi tölgyfaerdőt jelent. A Rákóczy-féle felkelés idején a császáriak kétízben kirabolták a lakosokat. 1866-ban a porosz-osztrák háború egyik végső epizódja itt játszódott le és ekkor az egész község leégett. A községben két róm. kath. templom van. Ezek közül az u. n. nagytemplom a XIV. században épült, de azóta többször átalakították; a kistemplomot a XVII. század végén építették. Az egyház birtokában a XVII. századból származó érdekes szentségtartó van. Van saját postája. Távírója és vasúti állomása Pozsony.

Magyar Katolikus Lexikon

Pozsonyhidegkút, Hidegkút, Kaltenbrunn, v. Pozsony vm. (Dúbravka, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. stomfai esp. ker-ében. - 1807: alapították. Tp-át 1400 e. Szt Kozma és Damján tit-ra sztelték. Mai Feltámadott Üdvözítő-tp-át 1700 e. építették. Anyanyelve 1880: szl. ** Némethy 1894:106. - Pozsony vm. 1895:71. - Gerecze II:657. - Schem. Strig. 1917:193.

Helységnévtár

Hidegkút (Kaltenbrunn, Dobraska), RK. 641 Esztergom, ág. 1 -, izr. 3 Stomfa.

Jedlicska Pál

Római katolikus pap, egyházi író, helytörténész.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Felsődiósi plébános korában összegyűjtötte a környék régészeti és néprajzi emlékeit és ezeket a nagyszombati érseki főgimnázium két termében helyeztette el.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Gimnáziumi tanulmányait Nagyszombatban, a teológiát Esztergomban végezte. 1866-ban szentelték pappá. Előbb Csesztén, majd Budapesten volt káplán. Később különböző helyeken plébánosként tevékenykedett. 1882-ben kinevezték a szomolányi egyházkerület alesperesévé és tanfelügyelőjévé. Később esztergomi kanonok, nagyszombati érseki helynök, 1908-tól pedig nyitrai főesperes és az érseki papnevelde igazgatója lett.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Papi munkája mellett történetíróként is jeleskedett. 1873-ban kezdeményezésére alakult meg a Pozsonyvármegyei Régészeti Egyesület. Rómer Flóris megbízásából ő állította össze a bécsi világkiállítás számára a Pozsony és Nyitra vármegyében gyűjtött szlovák néprajzi anyagot, az országos műemlékek bizottságának felhívására 1872–1875-ben vár- és középkori templomalaprajzokat, egyházi műrégiség-rajzokat készített.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter 1875-ben kinevezte őt az országos műemlékek bizottságának kültagjává.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1915-ben egyik alapítója volt a Szent István Akadémiának. Egyházi témájú dolgozatok mellett helytörténeti tanulmányokat és életrajzokat írt (többek mellett Pálffy Miklósról, Don Bosco Jánosról).<o:p></o:p></span></p>
1844. 1. 14.
Alsólopassó - megszületett
1854 - 1862
Nagyszombat - tanult
1873
Pozsonyhidegkút Megalapította a Pozsonyármegyei Régészeti Egyesületet
1917. 2. 26.
Nagyszombat - elhunyt
Névelőfordulások
1573
Hydegkwt
1773
Hidegkút, Hidegkut, Kaltenburg, Dubrawka
1786
Hidegkút, Kaltenbrunn, Dubrawka
1808
Hidegkút, Kaltbrunn, Kaltenbrunn, Dubrawka
1863
Hidegkút
1913
Pozsonyhidegkút
1920
Dúbravka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Žatevná) 2
Telefon:

Honlap: dubravka.sk
Polgármester:
Zaťovič Martin (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdol

Képviselő-testület:
Psotková Viera (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Gula Libor (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Gubrica Štefan (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Krajčír Ľuboš (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Repík Maroš (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Borza Mário (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Takács Marián (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Mravec Igor (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Káčer Juraj (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Palárik Ján (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Škrovanová Magdaléna (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Bohunský Marián (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Husár Tomáš (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Nagy Matej (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Mikuláš Dušan (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Dobroľubov Alexej (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Semančík Branko (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Béreš Dávid (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Burkert Marcel (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Štekláč Juraj (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Horan Juraj (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Vladovič Pavel (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Lupták Martin (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Podrazil Marian (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Belicová Mária (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
8% Progresívne Slovensko, SPOLU 2 képviselö SaS, OBY... 92% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena 23 képviselö 25 képviselö
Okresný súd Bratislava IV

Saratovská 1/A

Domov jesene života

Hanulova 7/a

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Žatevná 2

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PROF. K. MATULAYA PRE DETI A DOSPELÝCH

Lipského 13

Gimnázium

Bilíkova 24

Domov pri kríži

Pri kríži 26

Dom kultúry Dúbravka

Saratovská 2/A

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava

K. Adlera 5

Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, 844 20 Bratislava

Bullova 2

Spojená škola Dolinského 1 84101 Bratislava

Jána Valašťana Dolinského 1

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto

Polianky 8

Základná škola

Pri kríži 11

Základná škola

Nejedlého 8

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa

Batkova 2

Základná škola Sokolíkova ul. č. 2 v Bratislave

Sokolíkova 2

Základná škola Beňovského 1 v Bratislave

Beňovského 1

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Fedákova 3

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ

Hanulova 5/B

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky

Hanulova 5/C

Centrum voľného času Klokan

Pekníkova 2

Súkromná základná škola

Batkova 2

Alapiskola

Beňovského 1

Súkromná ZŠ

Bílikova 34

Alapiskola

Nejedlého 8

Alapiskola

Pri kríži 11

Alapiskola

Sokolíkova 2

SŠ - Praktická škola

J. Valašťana-Dolinského 1

SŠ - Špeciálna MŠ

J. Valašťana-Dolinského 1

Súkromné gymnázium

Batkova 2

Gimnázium

Bilíkova 24

Súkromná materská škola

Bazovského 2

Óvoda

Bazovského 4

Cirkevná materská škola

Bilíkova 1

Óvoda

Cabanova 44

Óvoda

Damborského 3

Óvoda

Galbavého 5

SSŠ BIS - MŠ

J. Valašťana Dolinského 1

Óvoda

Ožvoldíkova 15

Súkromná MŠ

Pekníkova 4

Óvoda

Pekníkova 4

Óvoda

Pri kríži 2

Óvoda

Sekurisova 10

Óvoda

Ušiakova 1

Óvoda

Švantnerova 1

Súkr. SOŠ veterinárna

Bullova 2

Pedag.a sociál.akadémia

Bullova 2

SPŠ elektrotechnická

Karola Adlera 5

SŠ - Špeciálna ZŠ

J. Valašťana-Dolinského 1

SŠ - Špeciálna ZŠ

J. Valašťana-Dolinského 1

SŠ - Špeciálna ZŠ

J. Valašťana-Dolinského 1

Pozsonyi IV. Járási Ügyészség

Hanulova 9/A

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 645
magyarok 7 1%
szlovákok 420 65%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 209 32%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 876
magyarok 12 1%
szlovákok 845 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 888
magyarok 3 0%
szlovákok 877 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 37442
magyarok 1295 3%
szlovákok 34731 93%
ruszinok 37 0%
romák 11 0%
ukránok 41 0%
csehek 876 2%
németek 82 0%
lengyelek 30 0%
egyéb 146 0%
ismeretlen 193 1%
összlétszám 35199
magyarok 975 3%
szlovákok 32637 93%
ruszinok 56 0%
romák 18 0%
ukránok 35 0%
csehek 693 2%
németek 74 0%
lengyelek 32 0%
egyéb 53 0%
ismeretlen 626 2%
összlétszám 32607
magyarok 818 3%
szlovákok 30036 92%
ruszinok 62 0%
romák 24 0%
ukránok 34 0%
csehek 477 1%
németek 61 0%
lengyelek 34 0%
egyéb 325 1%
ismeretlen 736 2%


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 31247
Választási részvétel: 39.94 %
Kiadott boríték: 12480
Bedobott boríték: 12467

Polgármester

Érvényes szavazólap: 12124
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zaťovič Martin 11007 90.79 % SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Petrušková Iveta 1117 9.21 % SMER-SD, SNS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Krajčír Ľuboš 1980 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Belicová Mária 1535 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Podrazil Marian 1503 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Lupták Martin 1332 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Vladovič Pavel 1327 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Horan Juraj 1296 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Buzinger Tomáš 1227 Progresívne Slovensko, SPOLU
Dobšovič Ján 1053 Progresívne Slovensko, SPOLU
Šoltés Lukáš 865 Független
Nerušilová Zuzana 567 SMER-SD, SNS
Rosíková Izabela 537 SMER-SD, SNS
Grázel Martin 223 SNJ-sv
Gašparovič Peter 209 ĽS Naše Slovensko
Štekláč Juraj 1892 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Burkert Marcel 1452 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Béreš Dávid 1434 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Semančík Branko 1346 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Dobroľubov Alexej 1339 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Psotková Viera 1303 Progresívne Slovensko, SPOLU
Gula Libor 1290 Progresívne Slovensko, SPOLU
Ružovič Ján 1134 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Straka Vladimír 1035 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Hanulík Tomáš 986 SZS
Rapant Marek 915 SZS
Olenočinová Daniela 767 SMER-SD, SNS
Hradecký Boris 453 SMER-SD, SNS
Mikuláš Dušan 1705 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Nagy Matej 1638 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Husár Tomáš 1596 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Bohunský Marián 1525 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Škrovanová Magdaléna 1522 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Palárik Ján 1211 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Srnák Pavel 1029 Progresívne Slovensko, SPOLU
Vavro Michal 961 SZS
Lohnická Lilia 538 SMER-SD, SNS
Blaško Marian 537 SMER-SD, SNS
Kiszel Andrei Daniel 426 SMER-SD, SNS
Káčer Juraj 2305 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Mravec Igor 1762 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Takács Marián 1691 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Borza Mário 1582 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Repík Maroš 1574 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Gubrica Štefan 1521 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Pástor Miroslav 815 SZS
Petrušková Iveta 641 SMER-SD, SNS
Čajka Igor 564 SMER-SD, SNS
Bodinger Roman 554 SMER-SD, SNS

Képviselők

2014
KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ 92.00% KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ 23 képviselö 4.00% SNS, SMER-SD, Strana moderného Slovenska, SZS 1 képviselö 4.00% Független 1 képviselö 25 képviselö
2018
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ 92.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ 23 képviselö 8.00% Progresívne Slovensko, SPOLU 2 képviselö 25 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 31939
Választási részvétel: 21.86 %
Kiadott boríték: 6981
Bedobott boríték: 6975
Választásra jogosult: 32351
Választási részvétel: 17.34 %
Kiadott boríték: 5610
Bedobott boríték: 5605
Választásra jogosult: 32 124
Választási részvétel: 32,67 %
Kiadott boríték: 10 497
Bedobott boríték: 10 484

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 6846
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 10 313
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 3014 44.03 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 1832 26.76 % SMER - SD
Daniel Krajcer 965 14.10 % NOVA
Oskar Dobrovodský 405 5.92 % NaS - ns
Jaroslav Paška 174 2.54 % SNS
Rastislav Blaško 113 1.65 % Független
Zdenka Beňová 93 1.36 % ĽS Naše Slovensko
Karol Ondriáš 90 1.31 % KSS
Anton Čulen 66 0.96 % MS
Gabriel Karácsony 46 0.67 % PD
Roman Ruhig 33 0.48 % NP
Peter Marček 15 0.22 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 1553 28.00% SMER - SD
Rudolf Kusý 2 683 26.02 % Független
Juraj Droba 1 931 18.72 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Milan Ftáčnik 1 900 18.42 % Független
Ján Mrva 1 213 11.76 % Független
Daniel Krajcer 862 8.36 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Pavol Frešo 838 8.13 % Független
Ľubomír Huďo 450 4.36 % Független
Jozef Uhler 164 1.59 % Független
Natália Hanulíková 88 0.85 % SZS
Martin Jakubec 43 0.42 % Független
Lukáš Parízek 38 0.37 % SNS
Jalal Suleiman 35 0.34 % KSS
Jozef Danko 20 0.19 % Független
Andrej Trnovec 15 0.15 % SĽSAH
Rastislav Blaško 14 0.14 % Független
Milan Lopašovský 8 0.08 % SMS
Marián Leinerovič 7 0.07 % NP
Ľubomír Kolárik 4 0.04 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 6731
Érvényes szavazólap: 10 216
Érvényes szavazólap: 10216
# Név Szavazat Százalék Párt
Martin Zaťovič 3006 44.66% KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS
Juraj Káčer 2471 36.71% SMK-MKP, SZ, SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, OKS
Peter Šramko 2178 32.36% KDH, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD
Peter Hanulík 1556 23.12% SMER - SD
Beáta Bohunická 1311 19.48% SMER - SD
Rudolf Poruban 1247 18.53% NOVA
Radoslav Olekšák 948 14.08% SMER - SD
Monika Procházková 707 10.50% Független
Milan Hlinka 686 10.19% Független
Erika Ďuricová 662 9.84% NOVA
Kornélia Jelašičová 557 8.28% NOVA
Peter Kmeť 476 7.07% Független
Jozef Hrabina 343 5.10% SNS
Rastislav Kevický 307 4.56% SNS
Ladislav Gáborík 242 3.60% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Rašman 228 3.39% Független
Jozef Harman 209 3.11% SMS
Andrea Farkašová 186 2.76% NP
Ján Mihálik 186 2.76% SNS
Anna Somorovská 157 2.33% SĽS
Miroslav Černý 142 2.11% NaS - ns
Martin Režňák 108 1.60% NP
Rudolf Liška 81 1.20% SMS
Miloš Sitár 80 1.19% NP
Juraj Pogány 59 0.88% SMS
Martin Zaťovič 7 323 71.68% Független
Juraj Káčer 4 865 47.62% Független
Juraj Štekláč 3 553 34.78% Független
Peter Hanulík 1 487 14.56% SMER-SD, MOST - HÍD, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SZ
Daniela Olenočinová 1 405 13.75% Független
Marián Bohunský 1 271 12.44% SMK-MKP, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA
Alexej Dobroľubov 1 170 11.45% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH
Marián Takács 1 021 9.99% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, SMK-MKP, KDH, SaS
Iveta Petrušková 736 7.20% SKOK - ELD, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Rastislav Rogel 584 5.72% ĽS Naše Slovensko
Michal Vavro 582 5.70% SZS
Maroš Repík 538 5.27% SMER-SD, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SZ, MOST - HÍD
Marek Rapant 518 5.07% SZS
Milan Huľo 508 4.97% ĽS Naše Slovensko
Peter Gašparovič 470 4.60% ĽS Naše Slovensko
Leo Galešić 274 2.68% SZS
Anton Dzurdzík 262 2.56% SNS
Jaroslav Hatina 208 2.04% SNS
Andrei Daniel Kiszel 193 1.89% SNS
Juraj Karovič 185 1.81% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dávid Béreš 162 1.59% SME RODINA - Boris Kollár
Branislav Dudík 114 1.12% NP
Jozef Bacigal 102 1.00% NP
Robert Doman 72 0.70% NP
Martin Zaťovič 4083 0.00% SMK-MKP, MOST - HÍD, KDH, SaS, OKS, SZ, SDKÚ - DS
Peter Šramko 3461 0.00% OKS, SMK-MKP, SZ, SaS, SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Káčer 3290 0.00% KDH, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD
Peter Hanulík 1896 0.00% SMER - SD
Rudolf Poruban 1788 0.00% NOVA
Radoslav Olekšák 1778 0.00% SMER - SD
Beáta Bohunická 1667 0.00% SMER - SD
Erika Ďuricová 885 0.00% NOVA
Monika Procházková 882 0.00% Független
Milan Hlinka 856 0.00% Független
Kornélia Jelašičová 788 0.00% NOVA
Peter Kmeť 600 0.00% Független
Jozef Hrabina 544 0.00% SNS
Rastislav Kevický 384 0.00% SNS
Ladislav Gáborík 331 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Mihálik 319 0.00% SNS
Miroslav Rašman 291 0.00% Független
Jozef Harman 255 0.00% SMS
Andrea Farkašová 251 0.00% NP
Miroslav Černý 201 0.00% NaS - ns
Anna Somorovská 197 0.00% SĽS
Martin Režňák 136 0.00% NP
Rudolf Liška 135 0.00% SMS
Miloš Sitár 128 0.00% NP
Juraj Pogány 125 0.00% SMS
Martin Zaťovič 7323 71.68% Független
Juraj Káčer 4865 47.62% Független
Juraj Štekláč 3553 34.78% Független
Peter Hanulík 1487 14.56% SMER-SD, MOST - HÍD, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SZ
Daniela Olenočinová 1405 13.75% Független
Marián Bohunský 1271 12.44% SMK-MKP, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA
Alexej Dobroľubov 1170 11.45% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH
Marián Takács 1021 9.99% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, SMK-MKP, KDH, SaS
Iveta Petrušková 736 7.20% SKOK - ELD, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Rastislav Rogel 584 5.72% ĽS Naše Slovensko
Michal Vavro 582 5.70% SZS
Maroš Repík 538 5.27% SMER-SD, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SZ, MOST - HÍD
Marek Rapant 518 5.07% SZS
Milan Huľo 508 4.97% ĽS Naše Slovensko
Peter Gašparovič 470 4.60% ĽS Naše Slovensko
Leo Galešić 274 2.68% SZS
Anton Dzurdzík 262 2.56% SNS
Jaroslav Hatina 208 2.04% SNS
Andrei Daniel Kiszel 193 1.89% SNS
Juraj Karovič 185 1.81% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dávid Béreš 162 1.59% SME RODINA - Boris Kollár
Branislav Dudík 114 1.12% NP
Jozef Bacigal 102 1.00% NP
Robert Doman 72 0.70% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Pozsonyhidegkút 1 170 100.00 %
Pozsonyhidegkút 193 100.00 %
Pozsonyhidegkút 262 100.00 %
Pozsonyhidegkút 114 100.00 %
Pozsonyhidegkút 1 405 100.00 %
Pozsonyhidegkút 162 100.00 %
Pozsonyhidegkút 736 100.00 %
Pozsonyhidegkút 208 100.00 %
Pozsonyhidegkút 102 100.00 %
Pozsonyhidegkút 185 100.00 %
Pozsonyhidegkút 4 865 100.00 %
Pozsonyhidegkút 3 553 100.00 %
Pozsonyhidegkút 274 100.00 %
Pozsonyhidegkút 518 100.00 %
Pozsonyhidegkút 1 271 100.00 %
Pozsonyhidegkút 1 021 100.00 %
Pozsonyhidegkút 538 100.00 %
Pozsonyhidegkút 7 323 100.00 %
Pozsonyhidegkút 582 100.00 %
Pozsonyhidegkút 508 100.00 %
Pozsonyhidegkút 470 100.00 %
Pozsonyhidegkút 1 487 100.00 %
Pozsonyhidegkút 584 100.00 %
Pozsonyhidegkút 72 100.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
HZDS
6641 29.97%
SNS
4009 18.09%
SDĽ
3776 17.04%
DS-ODS
1417 6.39%
ODÚ
1390 6.27%
KDH
1379 6.22%
SDSS
885 3.99%
SKDH
726 3.28%
SZS
684 3.09%
SZ
315 1.42%
Együttélés-MKDM
291 1.31%
KSS
134 0.60%
Magyar Polgári Párt
102 0.46%
Egyéb
409 1.85%
Érvényes szavazatok 22158
HZDS-RSS
5111 24.90%
3644 17.75%
SP-VOĽBA
3154 15.36%
KDH
2344 11.42%
SNS
1930 9.40%
DS
1268 6.18%
ZRS
1024 4.99%
NS
502 2.45%
MK
456 2.22%
KSS
373 1.82%
SPK
333 1.62%
KSÚ
205 1.00%
HZPCS
139 0.68%
Egyéb
46 0.22%
Érvényes szavazatok 20529
SDK
11363 45.11%
HZDS
4859 19.29%
SDĽ
4260 16.91%
SNS
1820 7.22%
SOP
1594 6.33%
MKP
464 1.84%
KSS
433 1.72%
NSK
124 0.49%
Egyéb
274 1.09%
Érvényes szavazatok 25191
SDKU
7526 34.88%
SMER
2893 13.41%
HZDS
2585 11.98%
KDH
1605 7.44%
ANO
1584 7.34%
KSS
1030 4.77%
MKP
986 4.57%
SDA
719 3.33%
SNS
679 3.15%
HZD
643 2.98%
PSNS
345 1.60%
SDĽ
246 1.14%
SZS
218 1.01%
OKS
188 0.87%
NOSNP
92 0.43%
ZAR
91 0.42%
Egyéb
146 0.68%
Érvényes szavazatok 21576
SDKU DS
6282 37.42%
SMER
3806 22.67%
KDH
1342 7.99%
SNS
1281 7.63%
SF
1048 6.24%
ĽS HZDS
1048 6.24%
MKP
628 3.74%
KSS
577 3.44%
ANO
318 1.89%
OKS
95 0.57%
NADEJ
80 0.48%
Egyéb
283 1.69%
Érvényes szavazatok 16788
SDKU DS
5247 28.28%
SMER
5123 27.61%
SaS
3240 17.46%
KDH
1510 8.14%
Most-Híd
1295 6.98%
SNS
608 3.28%
ĽS HZDS
491 2.65%
SDĽ
359 1.93%
Únia
168 0.91%
Paliho Kapurkova
116 0.63%
LSNS
113 0.61%
MKP
81 0.44%
KSS
77 0.42%
Egyéb
125 0.67%
Érvényes szavazatok 18553
SMER SD
6497 34.95%
SDKU DS
2484 13.36%
SaS
2461 13.24%
KDH
1733 9.32%
OĽaNO
1682 9.05%
Most-Híd
1217 6.55%
SNS
622 3.35%
Zmena zdola DU
541 2.91%
99 Percent
248 1.33%
LSNS
171 0.92%
SZ
138 0.74%
SSS NM
125 0.67%
NaS ns
93 0.50%
SF
90 0.48%
KSS
81 0.44%
PaS
78 0.42%
MKP
74 0.40%
Egyéb
256 1.38%
Érvényes szavazatok 18591
SaS
4816 24.64%
SMER SD
4126 21.11%
OĽANO-NOVA
2755 14.09%
Most-Híd
1503 7.69%
SME RODINA
1356 6.94%
#SIEŤ
1231 6.30%
SNS
1182 6.05%
LSNS
881 4.51%
KDH
785 4.02%
SKOK!
240 1.23%
SDKU DS
182 0.93%
SZS
155 0.79%
KSS
83 0.42%
MKP
70 0.36%
Egyéb
184 0.94%
Érvényes szavazatok 19549
Pozsony IV járás
Szlovákia

Bejelentések