SK
KS
.....

Ránkfüred

Településrész

címer zászló
12 8% magyar 1921
Nincs újabb népszámlálási adat
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Herľany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Ld. Ránkfüred
Koordináták:
48.79965591, 21.47757721
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
375 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04446

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Herlein, német f., Abauj vgyében, Bánk mellett: 86 kath., 15 evang. lak., kik ide II. József alatt költöztek. Nevezetes ásványos vizéről. Lásd Ránk helységét. F. u. a kamara. Ut. p. Kassa.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

De még nevezetesebb fönt, a megye éjszakkeleti csúcsában, rengeteg erdős bérczek közepette levő Rank és Herlány tőszomszédos kisközségek határában levő rank-herlányi fürdő, legújabb hivatalos elnevezéssel Rank-füred, melynek szénsavban dús vasas vizét már a XVII. században ismerték. A 60-as években fő forrásának apadása miatt hanyatlani kezdett a különben látogatott fürdő. Ekkor, mint kincstári birtokot, gróf Andrássy Gyula miniszterelnök tette gondja tárgyává. Megbízta Zsigmondy Vilmos híres mérnököt, hogy a víz gyarapítása végett fúrasson ott mélyebb kútat. A fúrás nemcsak bő vízeret nyitott, hanem véletlenűl hatalmas erejű időszaki szökő forrást talált. Ez egyszerre nagy hírűvé tette s rövid időn fényesen föllendítette a fürdőt. A szökő forrás, melynek fúrását 1875-ben fejezték be, ma páratlanúl áll Európában úgy vizének dús bőségével, mint szökésének pompás tüneményével. A 25 centiméternyi átmérőjű vascsővel nyíló forrás a fürdő sétaterének közepén, a mulató-csarnok előtt épített 8 szögletű medenczébe szolgál s vize 406 méternyi mélységből 11–13 órai időközökben tör elő. Rendes állapotában a víz színe mintegy két méternyi mélyen van a csőben s látszólag oly csöndes, hogy csak hébe-hóba vetődik föl belőle egy-egy szénsavbuborék. Mikor azonban kitörése közeleg, fövő víz zubogásához hasonló bugyborékolás és morgó forrongás hallatszik a csőből, a mi 15–20 perczig tart. Majd duzzadozni kezd a víz a csőben; ezt egy-egy fortyanás követi s fehéres vízhab buggyan ki a csőből, melynek vize megint rögtön visszaesik. A víznek föl-fölfortyanó játéka többször ismétlődik. Egyszerre csak hatalmas vízoszlop lövell föl nagy zúgással 10–15, sőt néha 20 méternyi magasságig is, és a fölszökelő víz-sugár ezernyi szálra hasadva, a mint a tetőpontig ér, milliárd vízparányra oszlik s fehéren húll vissza a medenczébe kúpalakot adva a vízoszlopnak, melyből oly mennyiségben szabadúl ki a szénsav, hogy szinte elfojtja a nézők lélekzetét. Mintegy negyedóráig tart a káprázatos tünemény, mely kivált holdvilágnál tündéries. Végűl egy nagy zuhanással hirtelen összeesik az ezüstfényű oszlop s a víz nagy zuborgással visszaszáll a mélységbe. Egy ilyen szökéssel mintegy másfél ezer hektoliternyi víz jön föl, melyet a medenczéből elvezetnek a fürdőházba, a hol hidegen, vagy fölmelegítve használják a betegek úgy csúzos bajok ellen fürdésre, mint gyomorbajok ellen ivásra. A víz a kitöréskor 14 fokról 21 fokra melegszik s a forrás vas csöve az erős súrlódás okozta villamosságtól magnessé válik. A miatt, hogy a kezdetben 20 órai időközű kitörés már majdnem felényi időre csökkent, attól lehet tartani, hogy a forrás később rendes folyásúvá válik, mint a régebben szintén nagy hírű westfáliai időszaki forrás. A közeli erdei sétatéren még három, szintén vas- és szénsavtartalmú, de gyöngébb hatású forrás van: az Erdei forrás, a Valéria-forrás és a Rudolf-forrás. Édes víz az egész fürdőtelepen nincs; azt az erdőben 3/4 órányira levő Andrássy-forrásból szállítanak úgy főzésre, mint ivásra és egyéb használatra.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Felső-Kemenczétől északra, alig két kilométerre van Herlány, vagy Herlein és Ránk. A határukban levő hires fürdőhely ránk-herlányi fürdő nevet visel. Mint fürdőről, melynek időszaki forrása különös nevezetesség, a fürdőhelyek közt emlékezünk meg. Herlány vagy Herlein község csak 25 házból áll, 161 magyar, német és tótajku lakossal.

Helységnévtár

Herlein (Horlány), rk. 89 Kecér-Peklin, gk. 13 Kelecsény, ág. 31 Ránk, ref. 3 —, izr. 10 Rozgony.

Névelőfordulások
1487
Haryan
1564
-
1589
Hardlein
1598
Harlian
1637
Hajlan
1808
Herlány, Herlein
1863
Herlein
1882
Herlány
1888
Herlein
1900
Ránkfüred
1920
Herlany
1927
Herľany

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
egyéb
1921
Nemzet Arány
magyarok 12 8%
szlovákok 132 89%
egyéb 5 3%
összlétszám 149
Mai közigazgatás

Bejelentések