SK
PK
.....

Szentgyörgy

Város

címer zászló
650 17% magyar 1910
32 1% magyar 2011
címer zászló
Koordináták:
48.25433731, 17.21190834
Terület:
39,87 km2
Rang:
város
Népesség:
5523
Tszf. magasság:
147 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90021
Település kód:
507989
Szervezeti azonosító:
304832
Adóazonosító:
2020662138

Nagy Márton

bölcseleti doktor, piarista szerzetes, tanár. A bölcseletet Győrött és Egerben végezte, 1824-ben a piarista rend tagja lett. Nyitrán és Szentgyörgyön teológiát hallgatott, 1829 szeptemberében pappá szentelték. Kalocsán, Szegeden, majd Pesten tanított. 1836–1840-ben a bécsi Theresianumban nevelő, illetve a magyar nyelv és irodalom tanára volt. 1845–1847-ben Tatán gimnáziumi igazgató. 1848-tól Szegeden a gimnázium igazgatóhelyettese, majd igazgatója. Ezt követően a pesti piarista rendház főnöke volt. Négykötetes enciklopédiája az ifjúsági ismeretterjesztés első jelentősebb magyar nyelvű műve. Ő adott először magyar nyelven átfogó áttekintést az egyetemes neveléstörténetről. F. m.: A gyermek fokozatos fejlődése, 1868; Gyakorlati neveléstan története, 1868.
1804. 10. 6.
Muzsla - megszületett
Nyitra - tanult
1873. 4. 5.
Szentgyörgy - elhunyt

Barta Ferenc

<p><i>Piarista hittudós, nagyprépost.</i></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">A gimnáziumot Szentgyörgyön, Komáromban és Nagyszombatban végezte.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1829-ben belépett a kegyesrendbe és Vácott bölcseleti, Pesten teológiai tanulmányokat folytatott.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1835-től két évig Podolinban, majd tíz évig Pesten tanított a gimnáziumban.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1847–1851 között Szentgyörgyön teológiát oktatott.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">1852-ben kilépett a rendből és a gyulafehérvári latin szertartású káptalan nagyprépostja lett. Matematikai tankönyveket írt.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">1890 után hunyt el.</span></p><p> </p><p></p>
1814. 10. 7.
Bazin - megszületett
1820
Szentgyörgy - tanult
1825
Komárom - tanult
1829
Nagyszombat - tanult

Vámbéry Ármin

orientalista, nyelvész, az MTA tagja. Wamberger Herman néven született a Pozsony melletti Szentgyörgyön, de dunaszerdahelyinek tartotta magát – 3 éves korában költöztek ebbe a városba. A keleti kultúra iránti érdeklődése révén eljutott Isztambulba, Teheránba, beutazta Közép-Ázsiát. Élményeiről rendszeresen tudósított a magyar lapoknak, tudományos megfigyeléseit több kötetes munkában foglalta össze. Megszerkesztette az első török-német, német-török szótárt, egyik alapítója volt a Magyar Földrajzi Társaságnak. Később Budapesten oktatott keleti tudományokat az egyetemen. A fővárosban halt meg, 1913. 9. 15-én. F.m.: Dervisruhában Közép-Ázsián át, A magyar és a török-tatár nyelvekbeni szóegyezések.
1832. 3. 19.
Szentgyörgy - megszületett
1834-1844

Rappensberger Vilmos

Piarista áldozópap, főgimnáziumi igazgató.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="text-indent: 21.25pt;">Apja királyi bányafelőr volt.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">A gimnázium hat osztályát  Selmecbányán</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;">, a VII. és VIII.-at  Nyitrán</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="background:white">végezte 1866-ban. <o:p></o:p></span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; background-color: white; font-family: "Times New Roman", serif;">Ekkor a kegyes tanítórendbe lépett. 1869–70-ben a novíciusi év után a rózsahegyi gimnáziumban volt próbaéves tanár. A teológiát 1870–71-ben Nyitrán végezte.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1871-72-ben Nyitrán, 1872–73-ban Szentgyörgyön 1873–76-ban ismét Nyitrán főgimnáziumi tanár volt. 1872. augusztus 2-án Nyitrán pappá szentelték.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1876–84-ben Budapesten volt főgimnáziumi tanár, közben 1876–1879-ben az egyetemet látogatta és 1879. május 24-én tanári oklevelet szerzett természetrajzból és vegytanból. 1879–84-ben a piaristák főgimnáziumi konviktusában volt prefektus. 1884–85-ben lett házfőnök és igazgató a kisszebeni</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="background:white">gimnáziumban. 1885–1887-ben a  trencséni</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; background: white;"> főgimnázium igazgatója volt. 1887-90-ben a magybecskereki</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> rend<span style="background:white">ház főnöke és a községi főgimnázium igazgatója. 1890-től a magyaróvári rendházban házfőnökként és gimnáziumi igazgatóként működött.</span></span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Szenvedélyes utazó volt. 1876-tól majdnem minden szünidejét utazásra fordította. Beutazta Magyarországot, Európát</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> (<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Oroszország</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="background:white">kivételével). Konstantinápolyból Ázsiába</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="background:white">és Spanyolországból Afrikába</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="background:white">is tett kirándulást. A  Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet</span></span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> <span style="background:white">elnöke és a Széchenyi-kör alelnöke volt. Nyugalomba vonulását követően Selmecbányán élt.</span></span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Cikkeket közölt a </span><i style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Természettudományi Közlöny</i><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; background-color: white; font-family: "Times New Roman", serif;">ben, gimnáziumi értesítőkben, korabeli vidéki lapokban. </span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(34, 34, 34);">Népszerű előadásokat tartott a trencséni természettudományi egylet estélyein: az egérről, a kátrányról, a glicerinről, anilinről, a szalonok virágairól és ápolásukról. A magyaróvári Széchenyi-körben vetített képekkel: a gleccser világról, néhány utazásról, Spanyolországról és bikaviadalairól, Párizstól Rómáig a Riviérán át. Március 15-én többször tartott ünnepi beszédet Széchenyi István, Jókai Mór, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály emlékezetére. Szerkesztette a Trencsénmegyei természettudományi egylet kétnyelvű (magyar és német) Évkönyvét (1885).</span><br><b style="text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; color:#222222;background:white">Főbb művei: </span></b><i style="text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; color:#222222;background:white">A magyaróvári gymnasium története 1739-1894</span></i><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(34, 34, 34); background: white;">, 1896; <i>A magyaróvári gymnasium könyvtára és tanszergyűjteményei</i>, 1896; <i>Utazás az északi fokig</i>, 1897; <i>A magyaróvári tornacsarnok</i>, 1899; <i>A Brenneren át az Adriához</i>, 1901; <i>Négy hét a pyrenaei félszigeten</i>, 1905.</span><br></p><p> </p>
1848. 9. 14.
Bélabánya - megszületett
1858 - 1864
Selmecbánya - tanult gimnázium
1864 - 1866
Nyitra - tanult gimnázium
1870 - 1871
Nyitra - tanult teológia
1871 - 1876
Nyitra - tanított főgimnáziumi tanár, megszakítással
1872 - 1873
Szentgyörgy - tanított főgimnázium
1908 - 1928. 10. 14.
Selmecbánya - élt nyugdíjas
1928. 10. 14.
Selmecbánya - elhunyt
Névelőfordulások
1773
Sanctus Georgius, Szent-György, Sankt-Georgen, Swatý Jur,
1786
Sankt-Georgen, Szent-Gyorgy, Swatý Jiřich, Swatý Gyur, Fanum Sancti Georgii,
1808
Sanctus Georgius, Fanum Sancti Georgii, Szent-György, Sanct-Georgen, Swatý Jur,
1863
Szentgyörgy,
1920
Svätý Jur,
1960
Jur pri Bratislave,
1990
Svätý Jur

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Prostredná) 29
Telefon: 0249202301

Honlap: svatyjur.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Gabura Šimon (KDH)

Képviselő-testület:
Horváth Štefan (Független)
Gahér František (Független)
Gróf Ján (Független)
Grančič Marián (Független)
Pajer Bohumil (Független)
Fraňo Marián (KDH)
Zeliska Michal (KDH)
Dočolomanský Peter (KDH)
Filo Július (KDH)
Gabura Michal (KDH)
Achberger Martin (KDH)
Független 45% Független 5 képviselö KDH 55% KDH 6 képviselö 11 képviselö
Szentgyörgyi Posta

Krajinská cesta 59

Základná škola

Kollárova 2

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA KOLLÁROVA 2 90021 SVÄTÝ JUR

Kollárova 2

Alapiskola

Kollárova 2

Óvoda

Bratislavská 50

Cirkevná materská škola

Dr. Kautza 4

Óvoda

Felcánova 7

Óvoda

Pezinská 1

Súkr.- MŠ

SNP 1/124

Óvoda

Veltlínska 2

Szentgyörgyi Anyakönyvi Hivatal

Prostredná 29

Szentgyörgyi Városi Hivatal

Prostredná 29

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 3234
magyarok 79 2%
szlovákok 1772 55%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1187 37%
lengyelek 0 0%
egyéb 196 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3860
magyarok 650 17%
szlovákok 2276 59%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 930 24%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3639
magyarok 100 3%
szlovákok 2583 71%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 859 24%
lengyelek 0 0%
egyéb 93 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4600
magyarok 22 0%
szlovákok 4512 98%
ruszinok 1 0%
romák 3 0%
ukránok 1 0%
csehek 41 1%
németek 10 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 4614
magyarok 18 0%
szlovákok 4499 98%
ruszinok 2 0%
romák 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 37 1%
németek 10 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 43 1%
összlétszám 5141
magyarok 32 1%
szlovákok 4952 96%
ruszinok 7 0%
romák 0 0%
ukránok 6 0%
csehek 29 1%
németek 14 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 23 0%
ismeretlen 78 2%
összlétszám 353
magyarok 1 0%
szlovákok 303 86%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 27 8%
lengyelek 0 0%
egyéb 22 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 402
magyarok 9 2%
szlovákok 379 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 4663
Választási részvétel: 50.74 %
Kiadott boríték: 2366
Bedobott boríték: 2366

Polgármester

Érvényes szavazólap: 2327
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Gabura Šimon 2102 90.33 % KDH
Oravcová Monika 198 8.51 % Független
Števánka René 27 1.16 % NÁRODNÁ KOALÍCIA

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Fraňo Marián 1053 KDH
Zeliska Michal 1048 KDH
Dočolomanský Peter 1015 KDH
Filo Július 947 KDH
Horváth Štefan 928 Független
Gahér František 910 Független
Gróf Ján 818 Független
Gabura Michal 757 KDH
Grančič Marián 741 Független
Pajer Bohumil 725 Független
Achberger Martin 670 KDH
Badinský Štefan 669 KDH
Čičo Matej 580 Független
Bordáč Marian 575 KDH
Chrappová Anna 527 SMER-SD, SNS
Lipovský Peter 527 Független
Oravcová Monika 526 Független
Unger Ján 488 KDH
Bartovič Miroslav 471 Független
Vulganová Natália 421 Független
Pažitný Vladimír 391 Független
Palič Alexander 364 Független
Pechar Dušan 334 Független
Bróska Michal 269 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Petrakovič Vladimír 205 Független
Achbergerová Zuzana 201 SME RODINA - Boris Kollár
Barok Branislav 193 SMER-SD, SNS
Srna Milan 187 Független
Števánka René 150 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Burian Marián 131 Független
Tvrdoň Flóra Ester 102 99 % - občiansky hlas

Képviselők

2014
Független 63.64% Független 7 képviselö KDH 18.18% KDH 2 képviselö SDKÚ-DS, NOVA, OKS, SaS 9.09% SDKÚ-DS, NOVA, OKS, SaS 1 képviselö SMER-SD 9.09% SMER-SD 1 képviselö 11 képviselö
2018
KDH 54.55% KDH 6 képviselö Független 45.45% Független 5 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 4518
Választási részvétel: 18.08 %
Kiadott boríték: 817
Bedobott boríték: 817
Választásra jogosult: 4520
Választási részvétel: 15.22 %
Kiadott boríték: 688
Bedobott boríték: 688
Választásra jogosult: 4 664
Választási részvétel: 29,48 %
Kiadott boríték: 1 375
Bedobott boríték: 1 375

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 806
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 1 364
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 367 45.53 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 214 26.55 % SMER - SD
Daniel Krajcer 98 12.16 % NOVA
Oskar Dobrovodský 56 6.95 % NaS - ns
Jaroslav Paška 22 2.73 % SNS
Zdenka Beňová 18 2.23 % ĽS Naše Slovensko
Anton Čulen 12 1.49 % MS
Rastislav Blaško 10 1.24 % Független
Karol Ondriáš 3 0.37 % KSS
Roman Ruhig 2 0.25 % NP
Gabriel Karácsony 2 0.25 % PD
Peter Marček 2 0.25 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 194 28.28% SMER - SD
Ján Mrva 378 27.71 % Független
Rudolf Kusý 297 21.77 % Független
Juraj Droba 210 15.40 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Milan Ftáčnik 160 11.73 % Független
Pavol Frešo 145 10.63 % Független
Daniel Krajcer 64 4.69 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 48 3.52 % Független
Jozef Uhler 21 1.54 % Független
Lukáš Parízek 9 0.66 % SNS
Martin Jakubec 8 0.59 % Független
Rastislav Blaško 7 0.51 % Független
Natália Hanulíková 6 0.44 % SZS
Jalal Suleiman 4 0.29 % KSS
Andrej Trnovec 4 0.29 % SĽSAH
Milan Lopašovský 1 0.07 % SMS
Marián Leinerovič 1 0.07 % NP
Ľubomír Kolárik 1 0.07 % SZaSZO
Jozef Danko 0 0.00 % Független
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 777
Érvényes szavazólap: 1 274
Érvényes szavazólap: 3364
# Név Szavazat Százalék Párt
Oliver Solga 312 40.15% OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP
René Bílik 275 35.39% KDH, SZ, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, SMK-MKP, SaS
Ľudovít Jurčík 234 30.12% NOVA
Richard Demovič 220 28.31% SMER - SD
Kvetoslava Štrbová 152 19.56% SMER - SD
Jozef Kollár 150 19.31% NOVA
Vladimír Kinder 42 5.41% SNS
Jalal Suleiman 33 4.25% KSS
Zuzana Achbergerová 373 29.28% SME RODINA - Boris Kollár
Oľga Jarošová 298 23.39% Független
Marek Staňo 258 20.25% DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, SaS
Štefan Gašparovič 175 13.74% SDKÚ-DS, SKOK - ELD, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Marek Hlavatý 93 7.30% ĽS Naše Slovensko
Edmund Kalianko 77 6.04% Független
Oliver Solga 2950 0.00% OKS, SDKÚ - DS, SZ, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
René Bílik 2483 0.00% KDH, SZ, OKS, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Richard Demovič 1576 0.00% SMER - SD
Kvetoslava Štrbová 1441 0.00% SMER - SD
Jozef Kollár 968 0.00% NOVA
Ľudovít Jurčík 696 0.00% NOVA
Vladimír Kinder 303 0.00% SNS
Jalal Suleiman 208 0.00% KSS
Štefan Gašparovič 1071 31.84% SDKÚ-DS, SKOK - ELD, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Oľga Jarošová 736 21.88% Független
Marek Staňo 523 15.55% DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, SaS
Zuzana Achbergerová 460 13.67% SME RODINA - Boris Kollár
Edmund Kalianko 401 11.92% Független
Marek Hlavatý 173 5.14% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Hattyúpatak 252 62.84 %
Szentgyörgy 77 19.20 %
Limpak 53 13.22 %
Tótgurab 19 4.74 %
Szentgyörgy 93 53.76 %
Tótgurab 34 19.65 %
Limpak 29 16.76 %
Hattyúpatak 17 9.83 %
Szentgyörgy 258 49.33 %
Limpak 122 23.33 %
Tótgurab 118 22.56 %
Hattyúpatak 25 4.78 %
Szentgyörgy 298 40.49 %
Tótgurab 203 27.58 %
Limpak 149 20.24 %
Hattyúpatak 86 11.68 %
Szentgyörgy 373 81.09 %
Limpak 51 11.09 %
Hattyúpatak 20 4.35 %
Tótgurab 16 3.48 %
Tótgurab 666 62.18 %
Szentgyörgy 175 16.34 %
Hattyúpatak 128 11.95 %
Limpak 102 9.52 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
1016 32.21%
SNS
826 26.19%
KDH
572 18.14%
KSČ
251 7.96%
DS
188 5.96%
SZ
97 3.08%
SD
65 2.06%
SSL
63 2.00%
SPV
37 1.17%
SB
14 0.44%
Egyéb
25 0.79%
Érvényes szavazatok 3154
HZDS
1236 45.19%
SNS
472 17.26%
KDH
236 8.63%
SDĽ
236 8.63%
ODÚ
116 4.24%
SKDH
107 3.91%
SDSS
78 2.85%
SZS
73 2.67%
DS-ODS
58 2.12%
SSL-SNZ
48 1.76%
SZ
23 0.84%
SPI
11 0.40%
Egyéb
41 1.50%
Érvényes szavazatok 2735
HZDS-RSS
1202 47.45%
SP-VOĽBA
242 9.55%
241 9.51%
SNS
219 8.65%
KDH
213 8.41%
ZRS
138 5.45%
DS
126 4.97%
SPK
36 1.42%
KSÚ
32 1.26%
KSS
30 1.18%
NS
28 1.11%
HZPCS
15 0.59%
MK
4 0.16%
Egyéb
7 0.28%
Érvényes szavazatok 2533
HZDS
937 31.86%
SDK
931 31.66%
SDĽ
454 15.44%
SNS
317 10.78%
SOP
209 7.11%
KSS
42 1.43%
NSK
22 0.75%
MKP
2 0.07%
Egyéb
27 0.92%
Érvényes szavazatok 2941
SDKU
630 24.08%
HZDS
580 22.17%
SMER
359 13.72%
ANO
197 7.53%
KDH
189 7.22%
SNS
144 5.50%
HZD
115 4.40%
PSNS
98 3.75%
KSS
76 2.91%
SDA
52 1.99%
SDĽ
46 1.76%
MKP
31 1.19%
SZS
17 0.65%
ZAR
16 0.61%
NOSNP
15 0.57%
ROSA
14 0.54%
OKS
12 0.46%
Egyéb
25 0.96%
Érvényes szavazatok 2616
SDKU DS
647 28.39%
SMER
584 25.63%
SNS
325 14.26%
ĽS HZDS
246 10.79%
KDH
215 9.43%
SF
99 4.34%
KSS
64 2.81%
ANO
26 1.14%
MKP
23 1.01%
Egyéb
50 2.19%
Érvényes szavazatok 2279
SMER
877 32.08%
SDKU DS
632 23.12%
SaS
497 18.18%
KDH
242 8.85%
SNS
146 5.34%
ĽS HZDS
93 3.40%
Most-Híd
90 3.29%
SDĽ
84 3.07%
Únia
20 0.73%
LSNS
17 0.62%
MKP
5 0.18%
Egyéb
31 1.13%
Érvényes szavazatok 2734
SMER SD
1147 40.67%
OĽaNO
348 12.34%
SaS
332 11.77%
SDKU DS
307 10.89%
KDH
228 8.09%
SNS
135 4.79%
Most-Híd
86 3.05%
Zmena zdola DU
38 1.35%
99 Percent
37 1.31%
SSS NM
28 0.99%
SZ
21 0.74%
NaS ns
19 0.67%
LSNS
17 0.60%
PaS
13 0.46%
MKP
8 0.28%
Egyéb
56 1.99%
Érvényes szavazatok 2820
SMER SD
719 23.72%
SaS
651 21.48%
OĽANO-NOVA
467 15.41%
SME RODINA
227 7.49%
SNS
214 7.06%
#SIEŤ
205 6.76%
KDH
155 5.11%
LSNS
151 4.98%
Most-Híd
136 4.49%
SKOK!
37 1.22%
SZS
18 0.59%
SDKU DS
16 0.53%
MKP
5 0.16%
Egyéb
30 0.99%
Érvényes szavazatok 3031
Bazini járás
Szlovákia

Bejelentések