SK
KS
.....

Újszállás

Község

címer zászló
11 6% magyar 1910
0 0% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nový Salaš
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Andorka, Čerešňe, Cseresznye-hegy (Čerešňová hora), Falatky, Garábos (Moczolay-hegy, Garamboš), Kamenčie (Kami...
Koordináták:
48.61119080, 21.47457314
Terület:
11,02 km2
Rang:
község
Népesség:
220
Tszf. magasság:
360 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04417
Település kód:
521809
Szervezeti azonosító:
691283
Adóazonosító:
2021261374

Újszállás a Zempléni-hegység (Szalánci-hegység) szívében, a Milic-hegycsoport vulkáni hegyei közötti kis medencében, a Tereblya-patak mentén, a Sepsér-hegy (Šipšir, 395 m) déli lábánál, 360 méteres (határa 250-608 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 27 km-re délkeletre, Nagyszalánctól 3,5 km-re délre, Tőketerebestől 28 km-re nyugatra, Gálszécstől pedig 22 km-re délnyugatra. Legmagasabb pontja a Garábos-hegy (vagy Moczolay-hegy, Garamboš, 608 m), a községközponttól délkeletre magasodik a Cseresznyés-hegy (Čerešňová hora) és a Korom-hegy (Čierny vrch, 457 m), az Ostrý-pataktól délre pedig a 607 méter magas Sár-hegy (Suchá hora, 607 m). Határát a Tereblya-patakba ömlő patakok (Starý potok, Ostrý potok, Markov jarok) szelik át. 2010-ben területének 70,1 százalékát erdő (772 ha, elsősorban bükkösök), 25,6 százalékát rét és legelő (282 ha), 1,1 százalékát kertek (12 ha), 1 százalékát pedig beépített terület (11 ha) foglalta el, szántóföldje és külterületi lakott helye nincs. A községet a 3371-es út köti össze észak felé Nagyszalánccal, dél felé pedig Szalánchutával (2 km). Északról Nagyszalánc és Kalsa, délről pedig Szalánchuta községekkel határos, katasztere keleten egy ponton érintkezik Szilvásújfaluéval. Északi határának egy részét a Tereblya-patak képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A korábban hozzá tartozó Szalánchuta 1880-ban vált önálló községgé. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai, 1960-1968 között a Tőketerebesi, majd 1968-tól a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Sáros-Zemplén megye, Tőketerebesi járás). Területe az elmúlt száz évben csak minimális mértékben változott (1910-21: 11,03 km², 2011: 11,02 km²).

Népesség

Újszállás népessége 2011-ben 212 fő volt, melynek 97,6 százaléka volt szlovák nemzetiségű. A község évszázadok óta szlovák többségű, 1880-ban 5 (2,4 %), 1890-ben 43 (20,2 %), 1900-ban 59 (27,4 %), 1910-ben 11 (5,7 %), 1921-ben és 1930-ban 5-5 lakosa (2,2-2,1 %) vallotta magyarnak magát. 2011-ben a lakosság 87,7 százaléka római katolikus vallású volt (1921-ben még 69,8 %), az 1921-ben még a lakosság egynegyedét (24,6 %) alkotó görög katolikusok aránya 2011-re 3,8 %-ra esett vissza. Az 1880-1900 között 211-215 fő között stagnáló lakosságszámú község népessége 1910-re a kivándorlás miatt 193 főre esett vissza, 1910-1940 között azonban folyamatos gyarapodással másfélszeresére nőtt (193 főről 283 főre). 1970-2001 között 17,5 százalékos fogyás figyelhető meg (246 főről 203 főre), 2001-2017 között ezt lassú gyarapodás váltotta fel (203 főről 229 főre). A község népsűrűsége (2011-ben 20,8 fő/km²) alacsony, a járási átlag mintegy egynegyede.

Történelem

Újszállás újonnan települt faluként a 16. században jött létre, első írásos említését 1553-ban „Uy Szallas” alakban találjuk. A középkori Rumántelke falu helyén alakult, melyet 1330-ban említ egy okirat „Rumantheleke” néven és Nagyszalánc várának uradalmához tartozott. 1630-ban ¼ porta adózott a faluban. 1650-ban „Vyszallas” néven említik. A 18. században a Forgách család birtoka volt. 1715-ben egyetlen jobbágytelek volt a faluban, 1772-ben tíz jobbágytelkét írták össze. 1828-ban 32 háza és 248 lakosa volt. A község első pecsétje 1840-ből ismert. 1851-ben 247 lakosának 11,7 %-a görög katolikus vallású volt, arányuk 1880-ra 19 százalékra, 1921-re pedig 24,6 százalékra nőtt. 1880-ban a korábban Újszálláshoz tartozó, a 18. század második felében létrejött Szalánchuta önálló községgé alakult. 1880-ban 211, 1890-ben 213, 1900-ban 215, 1910-ben pedig 193 lakosa volt. A 20. század elején számos lakosa kivándorolt a tengerentúlra. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 232, 1930-ban pedig 241 lakosa volt. A nagyszalánci plébánia filiájának számító község katolikus temploma 22 évi építkezés után, 1936-ra épült fel. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. 1940-ben 53 háza és 283 lakosa volt. 1944 decemberében a község hat hétre a frontvonalba került és súlyos károkat szenvedett. Mezőgazdasági termelőszövetkezetét 1958-ban alapították, 1960-tól hozzá tartozott Szalánchuta szövetkezete is. 1970-ben 246, 1980-ban 226, 1991-ben pedig 214 lakosa volt. A község címerét és zászlaját 1998-ban fogadták el. 2001-ben 203, 2011-ben 212, 2017-ben pedig 229 lakosa volt.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Jézus mennybemenetelének tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1914-1936 között épült.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Uj-Szállás, tót falu, Abauj vmegyében, Regete-Ruszkához 2 órányira: 218 r., 29 g. kath. lak. F. u. gr. Forgách.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

E községtől [Kalsa] nyugatra esik Ujszállás 213 tót lakossal. Az utóbbi négy községnek posta- és táviró-állomása Nagy-Szaláncz.

Helységnévtár

Ujszállás [Irmaszeg p.|, rk. 164 Regete-Ruszka, gk. 40 Újváros, izr. 7 Rozgony.

Névelőfordulások
1553
Uy Szallas
1650
Vyszallas
1773
Uj-Szállás
1786
Uj-Sálásch
1808
Újszállás
1863
Újszállás
1920
Nový Sálaš
1927
Nový Salaš

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Nový Salaš) 75
Telefon: 0556968180
Fax: 0556968180

Honlap: novysalas.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Michalková Andrea (Független)

Képviselő-testület:
Jacko Lukáš (Független)
Dibďák Jaroslav (Független)
Kallai Martin (KDH)
Urban Ján (KDH)
Tomková Veronika (KDH)
Független 40% Független 2 képviselö KDH 60% KDH 3 képviselö 5 képviselö
Újszállási Községi Hivatal

Nový Salaš 75

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
magyarok 5 2%
szlovákok 196 93%
csehek 0 0%
németek 6 3%
egyéb 4 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 211
magyarok 11 6%
szlovákok 179 93%
csehek 0 0%
németek 3 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 193
magyarok 5 2%
szlovákok 224 97%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 232
magyarok 0 0%
szlovákok 214 100%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 214
magyarok 0 0%
szlovákok 202 100%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 203
magyarok 0 0%
szlovákok 207 98%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 2%
összlétszám 212


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 176
Választási részvétel: 74.43 %
Kiadott boríték: 131
Bedobott boríték: 131

Polgármester

Érvényes szavazólap: 128
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Michalková Andrea 128 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Jacko Lukáš 94 Független
Kallai Martin 90 KDH
Urban Ján 88 KDH
Tomková Veronika 83 KDH
Dibďák Jaroslav 79 Független

Képviselők

2014
KDH 80.00% KDH 4 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 40.00% Független 2 képviselö KDH 60.00% KDH 3 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 167
Választási részvétel: 25.75 %
Kiadott boríték: 43
Bedobott boríték: 43
Választásra jogosult: 167
Választási részvétel: 23.35 %
Kiadott boríték: 39
Bedobott boríték: 39
Választásra jogosult: 182
Választási részvétel: 41,20 %
Kiadott boríték: 75
Bedobott boríték: 75

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 43
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 72
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 24 55.81 % KDS
Zdenko Trebuľa 12 27.91 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Lukáš Sisák 3 6.98 % KSS
Vladimír Gürtler 1 2.33 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 1 2.33 % OKS
Rastislav Masnyk 1 2.33 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 1 2.33 % Független
Dominika Palaščáková 0 0.00 % NOVA
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Zdenko Trebuľa 12 30.77% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 42 58.33 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 21 29.17 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 5 6.94 % Független
Karol Pataky 1 1.39 % MOST - HÍD, SKOK
Jarmila Tkáčová 1 1.39 % SNS
Jaroslav Džunko 1 1.39 % Független
Rudolf Botka 1 1.39 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Štefan Surmánek 0 0.00 % ĽSNS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 43
Érvényes szavazólap: 69
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Štefan Markovič 19 44.19% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
František Petro 15 34.88% SMER - SD
Ján Kokarda 13 30.23% Független
Viktor Dulina 12 27.91% Független
Jozef Konkoly 12 27.91% SMER - SD
Viliam Bačo 8 18.60% Független
Michal Rečka 8 18.60% SMER - SD
Viktor Sasák 7 16.28% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jozef Koňa 7 16.28% SĽS
Tomáš Suchý 7 16.28% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Petrík 7 16.28% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Július Beluscák 6 13.95% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Monika Bérešová 6 13.95% SZS
Anton Medvec 5 11.63% Független
Jozef Tischler 5 11.63% SĽS
Ján Bačo 5 11.63% SĽS
Jaroslav Pástor 5 11.63% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Elena Fialková 5 11.63% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Martin Baltes 4 9.30% SĽS
Vojtech Staňo 3 6.98% SMER - SD
Marián Tóth 3 6.98% SaS
Ladislav Vojtko 3 6.98% KSS
Norbert Krušinský 3 6.98% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ľubomír Šimko 3 6.98% SMER - SD
Radoslav Šimko 3 6.98% SNS
Slavomír Horváth 3 6.98% SNS
Dominika Palaščáková 3 6.98% NOVA
Miloš Barcal 2 4.65% Független
Miroslav Bačenko 2 4.65% Független
Rastislav Moric 2 4.65% 7 STATOČNÝCH
Július Grulyo 2 4.65% Független
Ján Mikloš 2 4.65% KSS
Ján Marton 2 4.65% NOVA
Františka Kočišová 2 4.65% SĽS
Elena Majancsíková 2 4.65% SĽS
Božena Letková 2 4.65% Független
Peter Papáč 2 4.65% KSS
Róbert Šándor 1 2.33% Független
Vladimír Popovič 1 2.33% SMS
Imrich Kohút 1 2.33% SĽS
Mária Topoľančinová 1 2.33% ĽS-HZDS
Karol Dzugas 1 2.33% Független
Ivan Buchla 1 2.33% SNS
Ivan Hriczko 1 2.33% Független
Róbert Čarny 1 2.33% SNS
Ľubica Holováčová 1 2.33% SĽS
Marián Kertész 0 0.00% PD
Jozef Holečko 0 0.00% Független
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Ladislav Bartók 0 0.00% Független
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Ladislav Miko 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Štefan Laczkó 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Monika Vargová 0 0.00% SNS
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Imrich Bakši 27 39.13% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 25 36.23% SMER-SD
Viktor Dulina 21 30.43% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Solár 18 26.09% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Kokarda 18 26.09% Független
Martin Smrčo 17 24.64% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Michal Rečka 17 24.64% SMER-SD
Peter Derevjaník 14 20.29% SMER-SD
Tomáš Kozlai 12 17.39% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Miloš Barcal 10 14.49% Független
Radoslav Hodor 7 10.14% Független
Pavol Bujňák 6 8.70% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 6 8.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 6 8.70% Független
Ondrej Bernát 6 8.70% SMER-SD
Jarmila Vaňová 5 7.25% ŠKV
Erika Zámboriová 5 7.25% ŠKV
Vlastimil Lakatoš 4 5.80% Független
Roland Szabó 4 5.80% SMER-SD
Mária Dulovičová 4 5.80% Független
Štefan Hudák 3 4.35% ĽS Naše Slovensko
Anton Medvec 3 4.35% Független
Martina Dutková 3 4.35% Független
Anetta Strýčková 2 2.90% Független
Marcela Demkeová 2 2.90% ĽS Naše Slovensko
Tibor Bráz 2 2.90% Független
Slavomír Borovský 2 2.90% DS
Gabriel Böhm 2 2.90% Független
Július Begala 2 2.90% Független
Július Beluscsák 1 1.45% Független
Peter Seman 1 1.45% KSS
Csaba Káposztás 1 1.45% MKDA-MKDSZ
Július Grulyo 1 1.45% Független
Ladislav Andrejanin 1 1.45% ÚSVIT
Peter Kocai 1 1.45% NAJ
Monika Gergelová 1 1.45% SNS
Ján Horváth 1 1.45% Független
Jaroslav Pástor 1 1.45% MOST - HÍD
Slavomír Horváth 1 1.45% SNS
Jozef Hric 1 1.45% KSS
Jozef Krešák 1 1.45% ŠANCA
Pavol Lehotský 1 1.45% Független
Mária Lacková 1 1.45% Független
Ivan Hriczko 1 1.45% ŠKV
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
Július Pelegrin 0 0.00% Független
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Tamás Iván 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Horváth 0 0.00% MOST - HÍD
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
František Gedra 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Elena Fialková 0 0.00% MOST - HÍD
Tomáš Suchý 0 0.00% ŠANCA
Vojtech Farkaš 0 0.00% Független
Gábor Szalay 0 0.00% SMK-MKP
Ladislav Bartók 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Rudolf Varga 0 0.00% VZDOR
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Képes 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 28.47 %
Torna 145 6.10 %
Buzita 141 5.93 %
Somodi 111 4.67 %
Makranc 110 4.63 %
Debrőd 109 4.58 %
Csécs 94 3.95 %
Szeszta 73 3.07 %
Jászó 69 2.90 %
Jánok 64 2.69 %
Perény - Hím 63 2.65 %
Komaróc 63 2.65 %
Áj 57 2.40 %
Reste 57 2.40 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.14 %
Tornaújfalu 49 2.06 %
Alsólánc 48 2.02 %
Zsarnó 47 1.98 %
Bódvavendégi 40 1.68 %
Nagyida 40 1.68 %
Péder 40 1.68 %
Abaújszina 33 1.39 %
Pány 22 0.93 %
Mecenzéf 21 0.88 %
Jászómindszent 12 0.50 %
Tornahorváti 12 0.50 %
Szádelő 12 0.50 %
Kenyhec 11 0.46 %
Miglécnémeti 11 0.46 %
Stósz 7 0.29 %
Kisida 7 0.29 %
Felsőmecenzéf 5 0.21 %
Hernádcsány 4 0.17 %
Hernádzsadány 4 0.17 %
Kassamindszent 4 0.17 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Jászóújfalu 3 0.13 %
Felsőtőkés 3 0.13 %
Koksóbaksa 3 0.13 %
Izdobabeszter 3 0.13 %
Hernádszokoly 3 0.13 %
Enyicke 3 0.13 %
Petőszinye 3 0.13 %
Rás 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Hernádszentistván 2 0.08 %
Benyék 2 0.08 %
Felsőcsáj 2 0.08 %
Kalsa 2 0.08 %
Hilyó 2 0.08 %
Patacskő 2 0.08 %
Alsókemence 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Alsómislye 2 0.08 %
Alsótőkés 2 0.08 %
Kassaolcsvár 2 0.08 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Sároskőszeg 1 0.04 %
Semse 1 0.04 %
Rudnok 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Lengyelfalva 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Bolyár 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 36.48 %
Torna 110 12.35 %
Kecer 63 7.07 %
Szepsi 47 5.27 %
Mecenzéf 28 3.14 %
Áj 16 1.80 %
Buzita 14 1.57 %
Jászómindszent 13 1.46 %
Csécs 11 1.23 %
Jászóújfalu 10 1.12 %
Kisida 9 1.01 %
Abaújszakaly 9 1.01 %
Györke 8 0.90 %
Kenyhec 8 0.90 %
Hernádcsány 8 0.90 %
Tornaújfalu 7 0.79 %
Abos 7 0.79 %
Izdobabeszter 7 0.79 %
Abaújszina 6 0.67 %
Stósz 6 0.67 %
Budamér 5 0.56 %
Hernádszentistván 5 0.56 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.56 %
Hernádszokoly 5 0.56 %
Pány 5 0.56 %
Enyicke 5 0.56 %
Benyék 5 0.56 %
Semse 5 0.56 %
Bolyár 5 0.56 %
Hernádzsadány 4 0.45 %
Rozgony 4 0.45 %
Debrőd 4 0.45 %
Koksóbaksa 4 0.45 %
Nagyida 4 0.45 %
Miglécnémeti 4 0.45 %
Zsarnó 4 0.45 %
Alsókemence 4 0.45 %
Lapispatakújtelep 4 0.45 %
Szeszta 3 0.34 %
Hilyó 3 0.34 %
Komaróc 3 0.34 %
Nagyszalánc 3 0.34 %
Alsólánc 3 0.34 %
Patacskő 3 0.34 %
Sároskőszeg 3 0.34 %
Felsőmislye 3 0.34 %
Felsőmecenzéf 3 0.34 %
Szaláncújváros 3 0.34 %
Ránk 3 0.34 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.34 %
Alsómislye 3 0.34 %
Rudnok 3 0.34 %
Baska 3 0.34 %
Perény - Hím 3 0.34 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 26.33 %
Buzita 223 11.49 %
Csécs 84 4.33 %
Perény - Hím 79 4.07 %
Torna 77 3.97 %
Szeszta 77 3.97 %
Reste 67 3.45 %
Makranc 66 3.40 %
Komaróc 55 2.83 %
Debrőd 55 2.83 %
Somodi 53 2.73 %
Alsólánc 51 2.63 %
Nagyida 49 2.52 %
Tornaújfalu 38 1.96 %
Jászó 37 1.91 %
Áj 37 1.91 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.65 %
Zsarnó 31 1.60 %
Péder 30 1.55 %
Abaújszina 29 1.49 %
Jánok 28 1.44 %
Bódvavendégi 25 1.29 %
Mecenzéf 15 0.77 %
Semse 11 0.57 %
Pány 10 0.52 %
Kenyhec 9 0.46 %
Hernádcsány 9 0.46 %
Tornahorváti 8 0.41 %
Kassamindszent 8 0.41 %
Miglécnémeti 8 0.41 %
Györke 7 0.36 %
Enyicke 6 0.31 %
Kecer 6 0.31 %
Kisida 5 0.26 %
Izdobabeszter 5 0.26 %
Jászómindszent 5 0.26 %
Hernádszentistván 5 0.26 %
Regeteruszka 4 0.21 %
Királynép 4 0.21 %
Jászóújfalu 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Felsőcsáj 3 0.15 %
Patacskő 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Hatkóc 3 0.15 %
Rozgony 3 0.15 %
Hernádzsadány 3 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Aranyida 2 0.10 %
Felsőkemence 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Felsőmecenzéf 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 15.77 %
Jászómindszent 108 9.25 %
Stósz 76 6.51 %
Felsőmecenzéf 50 4.28 %
Szepsi 38 3.26 %
Kisida 36 3.08 %
Hernádcsány 24 2.06 %
Jászó 24 2.06 %
Kassamindszent 24 2.06 %
Jászóújfalu 22 1.89 %
Kassabéla 19 1.63 %
Rozgony 18 1.54 %
Budamér 18 1.54 %
Hernádszokoly 17 1.46 %
Semse 17 1.46 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.29 %
Sároskőszeg 15 1.29 %
Felsőtőkés 14 1.20 %
Kassaolcsvár 14 1.20 %
Csécs 12 1.03 %
Lengyelfalva 12 1.03 %
Torna 12 1.03 %
Izdobabeszter 12 1.03 %
Hernádszentistván 12 1.03 %
Idabukóc 11 0.94 %
Aranyida 11 0.94 %
Lapispatak 11 0.94 %
Koksóbaksa 10 0.86 %
Felsőmislye 9 0.77 %
Alsótőkés 9 0.77 %
Tarcavajkóc 8 0.69 %
Abaújszakaly 8 0.69 %
Tizsite 8 0.69 %
Baska 8 0.69 %
Hatkóc 7 0.60 %
Szalánchuta 7 0.60 %
Enyicke 7 0.60 %
Abaújnádasd 7 0.60 %
Nagyida 7 0.60 %
Abaújszina 7 0.60 %
Hilyó 7 0.60 %
Perény - Hím 7 0.60 %
Magyarbőd 7 0.60 %
Hernádgecse 7 0.60 %
Nagyszalánc 7 0.60 %
Györke 6 0.51 %
Garbócbogdány 6 0.51 %
Makranc 6 0.51 %
Lapispatakújtelep 6 0.51 %
Kelecsenyborda 6 0.51 %
Kecer 6 0.51 %
Királynép 6 0.51 %
Hernádzsadány 6 0.51 %
Rás 5 0.43 %
Pány 5 0.43 %
Rudnok 5 0.43 %
Kisladna 5 0.43 %
Terebő 5 0.43 %
Hernádgönyű 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Ájfalucska 4 0.34 %
Abaújharaszti 4 0.34 %
Zsarnó 4 0.34 %
Kalsa 4 0.34 %
Petőszinye 4 0.34 %
Szeszta 4 0.34 %
Nagyladna 4 0.34 %
Ósvacsákány 3 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.26 %
Györgyi 3 0.26 %
Abaújrákos 3 0.26 %
Apátka 3 0.26 %
Jánok 3 0.26 %
Alsómislye 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Benyék 3 0.26 %
Miglécnémeti 3 0.26 %
Újszállás 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Ósva 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Balogd 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Somodi 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Debrőd 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 35.32 %
Buzita 84 5.62 %
Torna 66 4.41 %
Makranc 50 3.34 %
Szeszta 45 3.01 %
Csécs 39 2.61 %
Debrőd 38 2.54 %
Áj 31 2.07 %
Somodi 30 2.01 %
Tornaújfalu 30 2.01 %
Szádudvarnok - Méhész 28 1.87 %
Nagyida 27 1.81 %
Perény - Hím 26 1.74 %
Alsólánc 26 1.74 %
Zsarnó 26 1.74 %
Jánok 26 1.74 %
Reste 23 1.54 %
Péder 22 1.47 %
Jászó 22 1.47 %
Bódvavendégi 21 1.40 %
Rudnok 17 1.14 %
Komaróc 17 1.14 %
Mecenzéf 15 1.00 %
Jászómindszent 13 0.87 %
Hernádcsány 13 0.87 %
Abaújszina 12 0.80 %
Tornahorváti 11 0.74 %
Miglécnémeti 9 0.60 %
Pány 9 0.60 %
Kassamindszent 8 0.54 %
Aranyida 7 0.47 %
Stósz 6 0.40 %
Izdobabeszter 6 0.40 %
Jászóújfalu 6 0.40 %
Györke 6 0.40 %
Rás 6 0.40 %
Enyicke 5 0.33 %
Ránk 5 0.33 %
Lapispatak 4 0.27 %
Patacskő 4 0.27 %
Sároskőszeg 4 0.27 %
Kisida 4 0.27 %
Alsómislye 4 0.27 %
Hernádgecse 4 0.27 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Felsőmecenzéf 3 0.20 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Szalánchuta 3 0.20 %
Kenyhec 3 0.20 %
Abaújszakaly 3 0.20 %
Garbócbogdány 3 0.20 %
Semse 3 0.20 %
Alsótőkés 3 0.20 %
Szádelő 2 0.13 %
Tarcavajkóc 2 0.13 %
Hernádzsadány 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Magyarbőd 2 0.13 %
Nagyszalánc 2 0.13 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Kassabéla 2 0.13 %
Budamér 2 0.13 %
Hernádgönyű 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Abaújnádasd 2 0.13 %
Petőszinye 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Felsőtőkés 2 0.13 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.57 %
Hernádszentistván 216 10.57 %
Sároskőszeg 164 8.02 %
Hernádszokoly 138 6.75 %
Budamér 79 3.86 %
Rozgony 58 2.84 %
Kassabéla 40 1.96 %
Abos 40 1.96 %
Kassamindszent 39 1.91 %
Kisida 37 1.81 %
Terebő 34 1.66 %
Hernádcsány 30 1.47 %
Enyicke 28 1.37 %
Jászómindszent 28 1.37 %
Királynép 28 1.37 %
Szepsi 26 1.27 %
Tarcavajkóc 25 1.22 %
Koksóbaksa 23 1.13 %
Izdobabeszter 23 1.13 %
Lapispatak 19 0.93 %
Benyék 18 0.88 %
Hernádzsadány 18 0.88 %
Kisladna 18 0.88 %
Felsőmislye 17 0.83 %
Rás 17 0.83 %
Hernádgecse 17 0.83 %
Nagyszalánc 16 0.78 %
Kassaolcsvár 16 0.78 %
Lapispatakújtelep 15 0.73 %
Kenyhec 15 0.73 %
Alsómislye 15 0.73 %
Eszkáros 14 0.68 %
Baska 14 0.68 %
Regeteruszka 14 0.68 %
Alsótőkés 14 0.68 %
Perény - Hím 13 0.64 %
Bölzse 13 0.64 %
Abaújnádasd 13 0.64 %
Csécs 12 0.59 %
Hatkóc 12 0.59 %
Nagyladna 12 0.59 %
Lengyelfalva 12 0.59 %
Aranyida 12 0.59 %
Abaújszina 11 0.54 %
Semse 11 0.54 %
Felsőhutka 11 0.54 %
Mecenzéf 11 0.54 %
Garbócbogdány 10 0.49 %
Kalsa 10 0.49 %
Buzita 10 0.49 %
Jászóújfalu 10 0.49 %
Torna 10 0.49 %
Kecer 10 0.49 %
Magyarbőd 10 0.49 %
Felsőtőkés 10 0.49 %
Györke 10 0.49 %
Alsóhutka 9 0.44 %
Abaújszakaly 9 0.44 %
Hilyó 8 0.39 %
Idabukóc 8 0.39 %
Alsókemence 8 0.39 %
Tizsite 7 0.34 %
Jászó 7 0.34 %
Szalánchuta 7 0.34 %
Hernádgönyű 7 0.34 %
Stósz 7 0.34 %
Felsőmecenzéf 7 0.34 %
Abaújharaszti 6 0.29 %
Bolyár 6 0.29 %
Ósva 6 0.29 %
Bunyita 6 0.29 %
Györgyi 6 0.29 %
Bátyok 5 0.24 %
Szaláncújváros 5 0.24 %
Nagyida 5 0.24 %
Pány 5 0.24 %
Felsőcsáj 4 0.20 %
Ránkfüred 4 0.20 %
Ránk 3 0.15 %
Jánok 3 0.15 %
Szeszta 3 0.15 %
Újszállás 3 0.15 %
Ósvacsákány 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Balogd 3 0.15 %
Sárosófalu 3 0.15 %
Alsócsáj 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Áj 3 0.15 %
Füzérnádaska 3 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.15 %
Felsőkemence 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 35.19 %
Szepsi 178 15.98 %
Csécs 34 3.05 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.87 %
Áj 31 2.78 %
Makranc 29 2.60 %
Somodi 26 2.33 %
Tornaújfalu 25 2.24 %
Jánok 23 2.06 %
Perény - Hím 20 1.80 %
Zsarnó 20 1.80 %
Bódvavendégi 18 1.62 %
Mecenzéf 14 1.26 %
Szeszta 14 1.26 %
Tornahorváti 14 1.26 %
Jászó 12 1.08 %
Buzita 11 0.99 %
Debrőd 11 0.99 %
Kenyhec 11 0.99 %
Nagyida 10 0.90 %
Pány 10 0.90 %
Péder 8 0.72 %
Hernádcsány 6 0.54 %
Rozgony 6 0.54 %
Kisida 5 0.45 %
Hernádgecse 5 0.45 %
Reste 5 0.45 %
Ájfalucska 4 0.36 %
Szádelő 4 0.36 %
Alsólánc 4 0.36 %
Jászóújfalu 4 0.36 %
Lapispatakújtelep 4 0.36 %
Jászómindszent 4 0.36 %
Magyarbőd 3 0.27 %
Garbócbogdány 3 0.27 %
Izdobabeszter 3 0.27 %
Alsótőkés 3 0.27 %
Komaróc 3 0.27 %
Hernádszokoly 3 0.27 %
Nagyszalánc 3 0.27 %
Abos 3 0.27 %
Hernádzsadány 3 0.27 %
Enyicke 3 0.27 %
Abaújszina 3 0.27 %
Kassamindszent 3 0.27 %
Abaújnádasd 2 0.18 %
Hilyó 2 0.18 %
Eszkáros 2 0.18 %
Rudnok 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Hernádgönyű 2 0.18 %
Budamér 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Idabukóc 2 0.18 %
Szalánchuta 2 0.18 %
Kassabéla 2 0.18 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 15.73 %
Torna 20 5.33 %
Csécs 12 3.20 %
Jászó 11 2.93 %
Tornaújfalu 10 2.67 %
Rozgony 10 2.67 %
Nagyida 10 2.67 %
Buzita 8 2.13 %
Somodi 8 2.13 %
Makranc 7 1.87 %
Zsarnó 6 1.60 %
Reste 6 1.60 %
Lapispatak 6 1.60 %
Idabukóc 6 1.60 %
Debrőd 5 1.33 %
Jánok 5 1.33 %
Perény - Hím 5 1.33 %
Abaújszina 5 1.33 %
Družstevná pri Hornáde 4 1.07 %
Kassamindszent 4 1.07 %
Alsólánc 4 1.07 %
Tornahorváti 4 1.07 %
Szeszta 4 1.07 %
Izdobabeszter 3 0.80 %
Petőszinye 3 0.80 %
Magyarbőd 3 0.80 %
Komaróc 3 0.80 %
Hernádszokoly 3 0.80 %
Jászóújfalu 3 0.80 %
Kisida 3 0.80 %
Györke 3 0.80 %
Ránk 3 0.80 %
Terebő 3 0.80 %
Enyicke 3 0.80 %
Nagyszalánc 2 0.53 %
Bódvavendégi 2 0.53 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.53 %
Hernádcsány 2 0.53 %
Budamér 2 0.53 %
Kalsa 2 0.53 %
Kecer 2 0.53 %
Kenyhec 2 0.53 %
Mecenzéf 2 0.53 %
Abos 2 0.53 %
Patacskő 2 0.53 %
Abaújszakaly 2 0.53 %
Kassaolcsvár 2 0.53 %
Felsőmislye 2 0.53 %
Alsókemence 2 0.53 %
Jászómindszent 1 0.27 %
Pány 1 0.27 %
Lapispatakújtelep 1 0.27 %
Rudnok 1 0.27 %
Regeteruszka 1 0.27 %
Alsótőkés 1 0.27 %
Benyék 1 0.27 %
Eszkáros 1 0.27 %
Sároskőszeg 1 0.27 %
Szaláncújváros 1 0.27 %
Királynép 1 0.27 %
Lengyelfalva 1 0.27 %
Stósz 1 0.27 %
Péder 1 0.27 %
Rás 1 0.27 %
Abaújnádasd 1 0.27 %
Hatkóc 1 0.27 %
Áj 1 0.27 %
Tarcavajkóc 1 0.27 %
Ájfalucska 1 0.27 %
Hernádgecse 1 0.27 %
Györgyi 1 0.27 %
Bolyár 1 0.27 %
Felsőcsáj 1 0.27 %
Felsőtőkés 1 0.27 %
Felsőmecenzéf 1 0.27 %
Kassabéla 1 0.27 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 23.06 %
Szepsi 82 14.11 %
Csécs 20 3.44 %
Tornaújfalu 18 3.10 %
Nagyida 17 2.93 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.58 %
Buzita 12 2.07 %
Áj 12 2.07 %
Szeszta 12 2.07 %
Somodi 11 1.89 %
Bódvavendégi 11 1.89 %
Zsarnó 10 1.72 %
Jászó 10 1.72 %
Makranc 10 1.72 %
Mecenzéf 9 1.55 %
Péder 9 1.55 %
Jászómindszent 8 1.38 %
Tornahorváti 8 1.38 %
Perény - Hím 7 1.20 %
Eszkáros 6 1.03 %
Hernádcsány 6 1.03 %
Abaújszina 6 1.03 %
Alsólánc 5 0.86 %
Kassamindszent 5 0.86 %
Reste 5 0.86 %
Jánok 4 0.69 %
Budamér 4 0.69 %
Baska 4 0.69 %
Kenyhec 4 0.69 %
Jászóújfalu 4 0.69 %
Hernádzsadány 4 0.69 %
Debrőd 4 0.69 %
Komaróc 4 0.69 %
Magyarbőd 4 0.69 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.69 %
Hernádszentistván 3 0.52 %
Kecer 3 0.52 %
Abaújnádasd 3 0.52 %
Alsótőkés 3 0.52 %
Enyicke 3 0.52 %
Hernádgönyű 3 0.52 %
Pány 3 0.52 %
Lapispatak 3 0.52 %
Semse 3 0.52 %
Györke 2 0.34 %
Abaújszakaly 2 0.34 %
Koksóbaksa 2 0.34 %
Kassabéla 2 0.34 %
Felsőmislye 2 0.34 %
Kassaolcsvár 2 0.34 %
Tizsite 2 0.34 %
Abaújrákos 2 0.34 %
Bolyár 2 0.34 %
Rozgony 2 0.34 %
Rudnok 2 0.34 %
Izdobabeszter 2 0.34 %
Miglécnémeti 2 0.34 %
Szádelő 2 0.34 %
Benyék 2 0.34 %
Nagyszalánc 2 0.34 %
Alsómislye 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Lapispatakújtelep 1 0.17 %
Újszállás 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Stósz 1 0.17 %
Balogd 1 0.17 %
Hernádszokoly 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Patacskő 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Hilyó 1 0.17 %
Királynép 1 0.17 %
Ránk 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Kisida 1 0.17 %
Kisladna 1 0.17 %
Szaláncújváros 1 0.17 %
Idabukóc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 15.94 %
Torna 295 15.17 %
Jászó 262 13.47 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.48 %
Mecenzéf 91 4.68 %
Buzita 78 4.01 %
Szeszta 60 3.08 %
Zsarnó 56 2.88 %
Somodi 52 2.67 %
Tornaújfalu 50 2.57 %
Áj 47 2.42 %
Jászóújfalu 38 1.95 %
Debrőd 35 1.80 %
Bódvavendégi 33 1.70 %
Csécs 33 1.70 %
Alsólánc 29 1.49 %
Perény - Hím 28 1.44 %
Jánok 26 1.34 %
Szádelő 24 1.23 %
Abaújszina 23 1.18 %
Komaróc 22 1.13 %
Nagyida 20 1.03 %
Makranc 20 1.03 %
Reste 20 1.03 %
Péder 17 0.87 %
Felsőmecenzéf 14 0.72 %
Tornahorváti 11 0.57 %
Jászómindszent 8 0.41 %
Miglécnémeti 6 0.31 %
Királynép 6 0.31 %
Kenyhec 5 0.26 %
Hernádzsadány 5 0.26 %
Hernádcsány 5 0.26 %
Magyarbőd 4 0.21 %
Abaújszakaly 4 0.21 %
Enyicke 4 0.21 %
Kisida 3 0.15 %
Nagyszalánc 3 0.15 %
Kassamindszent 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 2 0.10 %
Ájfalucska 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Rudnok 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Pány 2 0.10 %
Hernádszokoly 2 0.10 %
Lapispatak 2 0.10 %
Abaújnádasd 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Tizsite 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 24.68 %
Makranc 115 8.73 %
Csécs 73 5.54 %
Torna 68 5.16 %
Buzita 39 2.96 %
Perény - Hím 36 2.73 %
Tornaújfalu 35 2.66 %
Jánok 30 2.28 %
Pány 26 1.97 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.90 %
Nagyida 23 1.75 %
Mecenzéf 23 1.75 %
Zsarnó 22 1.67 %
Áj 22 1.67 %
Szeszta 20 1.52 %
Györke 19 1.44 %
Komaróc 19 1.44 %
Péder 18 1.37 %
Somodi 17 1.29 %
Jászó 16 1.21 %
Reste 16 1.21 %
Debrőd 15 1.14 %
Kisida 14 1.06 %
Jászómindszent 14 1.06 %
Kenyhec 12 0.91 %
Alsólánc 12 0.91 %
Bódvavendégi 10 0.76 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.68 %
Sároskőszeg 9 0.68 %
Hernádcsány 9 0.68 %
Budamér 8 0.61 %
Rozgony 8 0.61 %
Kassamindszent 8 0.61 %
Hernádszentistván 7 0.53 %
Hernádszokoly 6 0.46 %
Izdobabeszter 6 0.46 %
Semse 6 0.46 %
Tornahorváti 6 0.46 %
Abaújszina 6 0.46 %
Idabukóc 6 0.46 %
Abos 6 0.46 %
Hilyó 6 0.46 %
Jászóújfalu 5 0.38 %
Tarcavajkóc 4 0.30 %
Koksóbaksa 4 0.30 %
Miglécnémeti 4 0.30 %
Bolyár 4 0.30 %
Nagyszalánc 4 0.30 %
Szádelő 4 0.30 %
Abaújnádasd 4 0.30 %
Kassabéla 4 0.30 %
Rás 4 0.30 %
Benyék 4 0.30 %
Hernádgecse 4 0.30 %
Rudnok 4 0.30 %
Stósz 3 0.23 %
Lapispatakújtelep 3 0.23 %
Kassaolcsvár 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Bölzse 3 0.23 %
Felsőhutka 3 0.23 %
Hernádgönyű 3 0.23 %
Nagyladna 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Balogd 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Kecer 2 0.15 %
Felsőmislye 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Felsőcsáj 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Alsócsáj 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Modrafalva 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Hernádzsadány 1 0.08 %
Apátka 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Kisszalánc 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Bunyita 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Kisladna 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Terebő 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.23 %
Rozgony 83 3.92 %
Izdobabeszter 61 2.88 %
Kisida 61 2.88 %
Kassamindszent 53 2.50 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.46 %
Györgyi 51 2.41 %
Hernádcsány 50 2.36 %
Jászómindszent 46 2.17 %
Györke 45 2.13 %
Alsókemence 44 2.08 %
Szepsi 42 1.98 %
Sároskőszeg 42 1.98 %
Kassaolcsvár 41 1.94 %
Regeteruszka 40 1.89 %
Garbócbogdány 39 1.84 %
Budamér 37 1.75 %
Petőszinye 37 1.75 %
Bolyár 36 1.70 %
Mecenzéf 36 1.70 %
Kelecsenyborda 36 1.70 %
Nagyszalánc 33 1.56 %
Benyék 31 1.46 %
Felsőmislye 29 1.37 %
Koksóbaksa 28 1.32 %
Tarcavajkóc 28 1.32 %
Csécs 28 1.32 %
Idabukóc 27 1.28 %
Ránkfüred 27 1.28 %
Lapispatak 27 1.28 %
Kecer 25 1.18 %
Alsótőkés 25 1.18 %
Királynép 25 1.18 %
Felsőcsáj 24 1.13 %
Lengyelfalva 24 1.13 %
Hernádzsadány 24 1.13 %
Rás 23 1.09 %
Hernádszentistván 23 1.09 %
Bátyok 23 1.09 %
Felsőkemence 22 1.04 %
Alsómislye 22 1.04 %
Kassabéla 21 0.99 %
Kalsa 20 0.94 %
Hernádszokoly 20 0.94 %
Füzérnádaska 18 0.85 %
Hernádgecse 18 0.85 %
Baska 18 0.85 %
Semse 17 0.80 %
Ránk 16 0.76 %
Tizsite 16 0.76 %
Torna 15 0.71 %
Abaújszakaly 15 0.71 %
Enyicke 15 0.71 %
Ósvacsákány 15 0.71 %
Aranyida 15 0.71 %
Hilyó 14 0.66 %
Alsóhutka 14 0.66 %
Abaújnádasd 14 0.66 %
Kenyhec 14 0.66 %
Jászó 14 0.66 %
Ósva 14 0.66 %
Abaújszina 13 0.61 %
Jászóújfalu 13 0.61 %
Abaújrákos 13 0.61 %
Abaújharaszti 12 0.57 %
Pány 12 0.57 %
Stósz 12 0.57 %
Szaláncújváros 12 0.57 %
Szeszta 11 0.52 %
Lapispatakújtelep 11 0.52 %
Somodi 11 0.52 %
Abos 11 0.52 %
Kecerlipóc 10 0.47 %
Felsőhutka 10 0.47 %
Terebő 10 0.47 %
Eszkáros 10 0.47 %
Sárosófalu 10 0.47 %
Balogd 9 0.43 %
Hernádgönyű 9 0.43 %
Bölzse 9 0.43 %
Alsócsáj 8 0.38 %
Szalánchuta 8 0.38 %
Perény - Hím 7 0.33 %
Nagyida 7 0.33 %
Makranc 6 0.28 %
Rudnok 6 0.28 %
Felsőtőkés 6 0.28 %
Nagyladna 5 0.24 %
Péder 5 0.24 %
Áj 5 0.24 %
Komaróc 5 0.24 %
Buzita 5 0.24 %
Újszállás 5 0.24 %
Modrafalva 4 0.19 %
Jánok 4 0.19 %
Bódvavendégi 4 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Hatkóc 4 0.19 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 35.51 %
Somodi 42 7.61 %
Kecer 28 5.07 %
Mecenzéf 22 3.99 %
Jászómindszent 16 2.90 %
Nagyida 14 2.54 %
Magyarbőd 13 2.36 %
Jászóújfalu 13 2.36 %
Torna 12 2.17 %
Csécs 10 1.81 %
Hernádcsány 8 1.45 %
Buzita 8 1.45 %
Szepsi 8 1.45 %
Kisida 8 1.45 %
Stósz 7 1.27 %
Patacskő 6 1.09 %
Abaújszina 6 1.09 %
Koksóbaksa 4 0.72 %
Felsőmecenzéf 4 0.72 %
Györke 4 0.72 %
Kassamindszent 4 0.72 %
Abaújszakaly 4 0.72 %
Kenyhec 4 0.72 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.72 %
Abaújnádasd 4 0.72 %
Hilyó 3 0.54 %
Rozgony 3 0.54 %
Rudnok 3 0.54 %
Regeteruszka 3 0.54 %
Budamér 3 0.54 %
Terebő 3 0.54 %
Szeszta 3 0.54 %
Tarcavajkóc 3 0.54 %
Hernádszokoly 2 0.36 %
Kassaolcsvár 2 0.36 %
Királynép 2 0.36 %
Hernádgecse 2 0.36 %
Lengyelfalva 2 0.36 %
Györgyi 2 0.36 %
Alsómislye 2 0.36 %
Bölzse 2 0.36 %
Kassabéla 2 0.36 %
Ósvacsákány 2 0.36 %
Lapispatakújtelep 2 0.36 %
Kelecsenyborda 2 0.36 %
Garbócbogdány 2 0.36 %
Izdobabeszter 2 0.36 %
Pány 2 0.36 %
Hatkóc 2 0.36 %
Perény - Hím 2 0.36 %
Lapispatak 2 0.36 %
Bolyár 2 0.36 %
Hernádzsadány 2 0.36 %
Ránk 2 0.36 %
Alsótőkés 2 0.36 %
Idabukóc 1 0.18 %
Makranc 1 0.18 %
Felsőtőkés 1 0.18 %
Alsóhutka 1 0.18 %
Alsókemence 1 0.18 %
Nagyladna 1 0.18 %
Alsócsáj 1 0.18 %
Füzérnádaska 1 0.18 %
Abaújharaszti 1 0.18 %
Kecerlipóc 1 0.18 %
Benyék 1 0.18 %
Hernádgönyű 1 0.18 %
Abos 1 0.18 %
Ájfalucska 1 0.18 %
Semse 1 0.18 %
Áj 1 0.18 %
Enyicke 1 0.18 %
Ránkfüred 1 0.18 %
Baska 1 0.18 %
Hernádszentistván 1 0.18 %
Aranyida 1 0.18 %
Sároskőszeg 1 0.18 %
Rás 1 0.18 %
Petőszinye 1 0.18 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.39 %
Rozgony 63 4.07 %
Hernádcsány 61 3.94 %
Jászómindszent 59 3.81 %
Kassamindszent 46 2.97 %
Mecenzéf 42 2.71 %
Izdobabeszter 37 2.39 %
Magyarbőd 35 2.26 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.26 %
Kisida 33 2.13 %
Nagyida 31 2.00 %
Györke 27 1.74 %
Enyicke 27 1.74 %
Hernádgecse 26 1.68 %
Jászó 26 1.68 %
Hernádzsadány 25 1.61 %
Kassaolcsvár 23 1.48 %
Csécs 23 1.48 %
Sároskőszeg 22 1.42 %
Hernádszentistván 22 1.42 %
Koksóbaksa 22 1.42 %
Lapispatak 21 1.36 %
Tarcavajkóc 21 1.36 %
Budamér 20 1.29 %
Nagyszalánc 20 1.29 %
Regeteruszka 19 1.23 %
Somodi 19 1.23 %
Királynép 19 1.23 %
Felsőmislye 19 1.23 %
Makranc 19 1.23 %
Felsőmecenzéf 19 1.23 %
Hernádszokoly 17 1.10 %
Alsómislye 17 1.10 %
Lengyelfalva 17 1.10 %
Baska 16 1.03 %
Semse 16 1.03 %
Abaújnádasd 15 0.97 %
Kecer 14 0.90 %
Stósz 14 0.90 %
Garbócbogdány 14 0.90 %
Idabukóc 14 0.90 %
Abaújszakaly 14 0.90 %
Torna 13 0.84 %
Kassabéla 13 0.84 %
Tizsite 12 0.77 %
Györgyi 12 0.77 %
Bölzse 12 0.77 %
Eszkáros 12 0.77 %
Kisladna 12 0.77 %
Pány 12 0.77 %
Füzérnádaska 11 0.71 %
Alsóhutka 11 0.71 %
Kenyhec 11 0.71 %
Perény - Hím 11 0.71 %
Petőszinye 10 0.65 %
Alsókemence 10 0.65 %
Benyék 10 0.65 %
Abaújszina 10 0.65 %
Szeszta 9 0.58 %
Hilyó 9 0.58 %
Jászóújfalu 9 0.58 %
Lapispatakújtelep 9 0.58 %
Felsőhutka 9 0.58 %
Hernádgönyű 9 0.58 %
Ósva 9 0.58 %
Bolyár 8 0.52 %
Alsótőkés 8 0.52 %
Aranyida 8 0.52 %
Zsarnó 8 0.52 %
Alsócsáj 7 0.45 %
Rudnok 7 0.45 %
Kelecsenyborda 7 0.45 %
Bátyok 7 0.45 %
Szalánchuta 7 0.45 %
Abos 7 0.45 %
Jánok 6 0.39 %
Kalsa 6 0.39 %
Balogd 6 0.39 %
Nagyladna 6 0.39 %
Rás 6 0.39 %
Bódvavendégi 6 0.39 %
Ósvacsákány 6 0.39 %
Kecerlipóc 6 0.39 %
Abaújharaszti 6 0.39 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.32 %
Terebő 5 0.32 %
Buzita 4 0.26 %
Felsőtőkés 4 0.26 %
Ránk 4 0.26 %
Komaróc 4 0.26 %
Felsőkemence 4 0.26 %
Patacskő 3 0.19 %
Bunyita 3 0.19 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 9.95 %
Lapispatak 242 6.88 %
Budamér 158 4.49 %
Mecenzéf 114 3.24 %
Hernádcsány 106 3.01 %
Lapispatakújtelep 98 2.79 %
Koksóbaksa 86 2.45 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.27 %
Nagyszalánc 77 2.19 %
Királynép 76 2.16 %
Abaújnádasd 76 2.16 %
Kecer 74 2.10 %
Stósz 74 2.10 %
Kisida 74 2.10 %
Rozgony 69 1.96 %
Kalsa 68 1.93 %
Szepsi 58 1.65 %
Izdobabeszter 55 1.56 %
Jászóújfalu 53 1.51 %
Lengyelfalva 50 1.42 %
Szaláncújváros 48 1.36 %
Hernádgecse 47 1.34 %
Jászómindszent 46 1.31 %
Sároskőszeg 46 1.31 %
Hernádszentistván 46 1.31 %
Magyarbőd 44 1.25 %
Regeteruszka 42 1.19 %
Enyicke 40 1.14 %
Benyék 36 1.02 %
Tizsite 35 1.00 %
Abaújszina 34 0.97 %
Bolyár 32 0.91 %
Alsókemence 31 0.88 %
Tarcavajkóc 31 0.88 %
Kelecsenyborda 30 0.85 %
Alsóhutka 29 0.82 %
Hernádgönyű 29 0.82 %
Kassamindszent 28 0.80 %
Sárosófalu 26 0.74 %
Petőszinye 26 0.74 %
Hernádszokoly 26 0.74 %
Újszállás 25 0.71 %
Semse 25 0.71 %
Györke 24 0.68 %
Kassaolcsvár 21 0.60 %
Abaújharaszti 21 0.60 %
Felsőkemence 21 0.60 %
Balogd 21 0.60 %
Garbócbogdány 20 0.57 %
Ósvacsákány 20 0.57 %
Ósva 20 0.57 %
Felsőmecenzéf 20 0.57 %
Abaújrákos 18 0.51 %
Rudnok 18 0.51 %
Hernádzsadány 18 0.51 %
Kassabéla 17 0.48 %
Szalánchuta 17 0.48 %
Györgyi 17 0.48 %
Alsótőkés 16 0.45 %
Felsőmislye 16 0.45 %
Csécs 15 0.43 %
Bunyita 14 0.40 %
Modrafalva 14 0.40 %
Bölzse 14 0.40 %
Torna 14 0.40 %
Alsómislye 14 0.40 %
Eszkáros 13 0.37 %
Baska 13 0.37 %
Bátyok 13 0.37 %
Abos 13 0.37 %
Kecerlipóc 12 0.34 %
Perény - Hím 12 0.34 %
Nagyida 12 0.34 %
Makranc 12 0.34 %
Alsócsáj 12 0.34 %
Felsőcsáj 11 0.31 %
Füzérnádaska 11 0.31 %
Pány 11 0.31 %
Rás 11 0.31 %
Hatkóc 11 0.31 %
Patacskő 11 0.31 %
Kenyhec 10 0.28 %
Aranyida 10 0.28 %
Hilyó 10 0.28 %
Kisszalánc 9 0.26 %
Idabukóc 9 0.26 %
Ránkfüred 9 0.26 %
Ránk 9 0.26 %
Terebő 9 0.26 %
Felsőhutka 7 0.20 %
Felsőtőkés 7 0.20 %
Zsarnó 7 0.20 %
Somodi 5 0.14 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 25.70 %
Jászómindszent 94 8.00 %
Szepsi 75 6.38 %
Stósz 68 5.79 %
Felsőmecenzéf 59 5.02 %
Jászó 40 3.40 %
Kisida 40 3.40 %
Hernádcsány 21 1.79 %
Rozgony 19 1.62 %
Makranc 18 1.53 %
Kassamindszent 17 1.45 %
Torna 16 1.36 %
Lengyelfalva 15 1.28 %
Rudnok 15 1.28 %
Hatkóc 15 1.28 %
Hernádszokoly 14 1.19 %
Királynép 11 0.94 %
Aranyida 11 0.94 %
Koksóbaksa 11 0.94 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.94 %
Jászóújfalu 10 0.85 %
Perény - Hím 9 0.77 %
Pány 9 0.77 %
Idabukóc 9 0.77 %
Garbócbogdány 8 0.68 %
Semse 8 0.68 %
Hernádszentistván 8 0.68 %
Nagyszalánc 8 0.68 %
Magyarbőd 8 0.68 %
Kassaolcsvár 8 0.68 %
Jánok 8 0.68 %
Izdobabeszter 7 0.60 %
Csécs 7 0.60 %
Felsőtőkés 7 0.60 %
Abaújszina 6 0.51 %
Kenyhec 6 0.51 %
Nagyida 6 0.51 %
Györke 6 0.51 %
Abaújszakaly 6 0.51 %
Benyék 6 0.51 %
Sároskőszeg 6 0.51 %
Felsőhutka 6 0.51 %
Abaújnádasd 5 0.43 %
Tarcavajkóc 5 0.43 %
Abos 5 0.43 %
Györgyi 5 0.43 %
Felsőmislye 5 0.43 %
Alsótőkés 5 0.43 %
Budamér 4 0.34 %
Rás 4 0.34 %
Kecerlipóc 4 0.34 %
Kecer 4 0.34 %
Kassabéla 4 0.34 %
Miglécnémeti 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Apátka 4 0.34 %
Zsarnó 3 0.26 %
Hernádzsadány 3 0.26 %
Bolyár 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Hernádgönyű 3 0.26 %
Lapispatak 3 0.26 %
Lapispatakújtelep 3 0.26 %
Alsócsáj 3 0.26 %
Szaláncújváros 3 0.26 %
Baska 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Somodi 3 0.26 %
Szeszta 3 0.26 %
Hilyó 2 0.17 %
Sárosófalu 2 0.17 %
Ájfalucska 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Tornahorváti 2 0.17 %
Nagyladna 2 0.17 %
Petőszinye 2 0.17 %
Kisladna 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Újszállás 2 0.17 %
Tizsite 2 0.17 %
Abaújharaszti 2 0.17 %
Kalsa 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Ósva 1 0.09 %
Alsólánc 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Komaróc 1 0.09 %
Bocsárd 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bátyok 1 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.09 %
Debrőd 1 0.09 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 19.48 %
Makranc 152 8.53 %
Buzita 107 6.01 %
Torna 92 5.17 %
Ránk 82 4.60 %
Csécs 79 4.44 %
Nagyida 72 4.04 %
Szeszta 65 3.65 %
Somodi 56 3.14 %
Debrőd 52 2.92 %
Perény - Hím 49 2.75 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.36 %
Reste 39 2.19 %
Tornaújfalu 36 2.02 %
Komaróc 35 1.97 %
Alsólánc 34 1.91 %
Áj 32 1.80 %
Abaújszina 32 1.80 %
Jánok 31 1.74 %
Zsarnó 30 1.68 %
Jászó 30 1.68 %
Pány 22 1.24 %
Péder 22 1.24 %
Bódvavendégi 19 1.07 %
Mecenzéf 13 0.73 %
Tornahorváti 12 0.67 %
Kecer 11 0.62 %
Hernádcsány 8 0.45 %
Izdobabeszter 8 0.45 %
Szádelő 7 0.39 %
Rudnok 7 0.39 %
Jászóújfalu 7 0.39 %
Stósz 6 0.34 %
Budamér 6 0.34 %
Lapispatak 6 0.34 %
Györke 5 0.28 %
Kassamindszent 5 0.28 %
Kenyhec 5 0.28 %
Jászómindszent 4 0.22 %
Sároskőszeg 4 0.22 %
Lapispatakújtelep 4 0.22 %
Magyarbőd 4 0.22 %
Alsómislye 3 0.17 %
Hernádszentistván 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Miglécnémeti 3 0.17 %
Idabukóc 3 0.17 %
Abaújnádasd 3 0.17 %
Alsóhutka 3 0.17 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.17 %
Nagyszalánc 3 0.17 %
Királynép 2 0.11 %
Enyicke 2 0.11 %
Kisida 2 0.11 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Abaújharaszti 2 0.11 %
Semse 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Hernádgecse 2 0.11 %
Abaújszakaly 2 0.11 %
Kassabéla 2 0.11 %
Ájfalucska 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Koksóbaksa 2 0.11 %
Benyék 2 0.11 %
Rás 2 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Hernádgönyű 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Garbócbogdány 1 0.06 %
Szalánchuta 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %