SK
SA
.....

Vághosszúfalu

Község

927 98% magyar 1910
513 59% magyar 2011
Hivatalos magyar megjelölés:
Vághosszúfalu
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dlhá nad Váhom
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Vágsellyei járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Vágsellyei járás
Más földrajzi nevek:
Abacsony, Alsórét, Fenekes, Kenderes, Körtvélyes, Nagy-legelő, Öntés, Paperdő, Sáros, Sósi rét
Koordináták:
48.17024994, 17.86060905
Terület:
9,07 km2
Rang:
község
Népesség:
865
Tszf. magasság:
115 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92705
Település kód:
503720
Szervezeti azonosító:
305901
Adóazonosító:
2021024005

A község a Kisalföldön, az Alsó-Vágmente kistájon, a Vág bal partján fekszik, Vágsellyétől 4 km-re északra, Szeredtől 18 km-re délre. Egybeépült a Vágsellyéhez tartozó Vágvecsével. Az 573-as út köti össze Vágvecsével és a 75-ös főúttal (2 km), valamint Sopornyán (10 km) keresztül Szereddel. Északról Sopornya, nyugatról Vágkirályfa, délről és keletről Vágsellye, északkeletről pedig Mocsonok községekkel határos. Nyugati határának egy része (Abacsony) túlnyúlik a Vágon, a határ egy részét a Vág-folyó, északi és keleti határát pedig a Jác-patak alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Vágsellyei járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nyitra vármegye Vágsellyei járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Vágsellyei járáshoz, 1960-1996 között a Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Vágsellyei járás). Ebben az időszakban határközséggé vált, északi és északnyugati határa Szlovákia és Magyarország határát alkotta. Területe (9,07 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Vághosszúfalu a magyar-szlovák nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 949, 1921-ben 937, 1939-ben 1053, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. A község lakosságát a kitelepítés 1945 után nem érintette, teljes lakossága reszlovakizált. 1991-2001 között lakosságszáma még növekedett (844-ről 895 főre), 2001-2011 között már csökkenés (895-ről 865-re) figyelhető meg. A betelepülés és az asszimiláció révén a magukat szlováknak vallók aránya 1991-2011 között csaknem megduplázódott (20,5 %-ról 38,7 %-ra), a lakosság többsége azonban továbbra is magyar nemzetiségű. A túlnyomó többség (81,3 %) római katolikus vallású.

Történelem

Régi magyar neve Csombaj volt. A falu a zoborhegyi bencés apátság birtoka volt az Árpád-korban, a 15. századtól pedig Znió várának tartozéka. A 16. században a Révay családé, majd kis ideig az egri püspökségé, végül egészen a szerzetesrendek II. József általi feloszlatásáig, 1776-ig a vágsellyei jezsuitáké volt. a 16. században három vízimalmát említik. A molnármesterség mellett mezőgazdasággal, állattenyésztéssel és halászattal foglalkoztak az itt élők. A község Sor és Falu részekből áll. Története során mindvégig szoros kapcsolatokat ápolt a Vág szemközti partján fekvő Vágkirályfával, és mindkét faluban elterjedtek az egymást csúfoló tréfás szólások. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta Vághosszúfalut, ezután súlyos munkanélküliséggel küzdött. 1938. november 2-án a bécsi döntés révén visszakerült Magyarországhoz, majd 1945-től megint csehszlovák fennhatóság alá került. 1993-tól Szlovákia része. Magyar és szlovák alapiskoláját a 21. század elején megszüntették.

Mai jelentősége

A faluban könyvtár működik. Szentháromságnak szentelt római katolikus temploma 1800-ban épült empire stílusban. Területén bronzkori, illetve római kori barbár település maradványait tárták fel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HOSSZÚFALU. Elegyes falu Nyitra Várm. földes Ura a’ Tudományi Kintstár, lakosai katolikusok, fekszik Vetse, és Sellye mellett a’ Nyitrai járásban, határja középszerű, tulajdonságai hasonlók Királyfalváéhoz.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Hosszúfalu, (Longovilla, Dluha), tót falu, Pozsony-, most F. Nyitra vmegyében, N. Szombathoz nyugotra 2 órányira: 575 kath., 16 zsidó lak. Kath. paroch. templommal, szép erdővel, jó rétekkel, termékeny szántóföldekkel, halastóval, vizimalommal. F. u. gr. Pálffy Ferencz.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Hosszúfalu, magyar falu a Vág bal partján, 1001 r. kath. vallásu lakossal. Postája Vág-Vecse, táviró- és vasúti állomása Tornócz. Kath. temploma 1800-ban épült. Kegyura a séllyei m. kir. közalapitvány. E község 1518-ban a turóczi prépostság birtoka volt.

Magyar Katolikus Lexikon

Vághosszúfalu, Hosszúfalu, v. Nyitra vm. (Dlhá nad Váhom, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. ürményi esp. ker-ében. – 1390: már létezett. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1809: alapították újra. Mai Szentháromság tp-át 1809: építették. Akv. 1787-től. Kegyura 1880: a Bpi M. Kir. Tudegy. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. – Lakói 1940: 1006 r.k., 3 ref., 11 izr., össz. 1020; 1991: össz. 844, m. 662 (78,44%); 2001: össz. 895, m. 640 (71,51%). ** Némethy 1894:109. – Schem. Strig. 1917:136. – Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Vághosszúfalu. A XVI. század elején a túróczi prépostság tulajdonában volt a község. Mostani kath. temploma 1800-ban épült. Külterületi lakott helyei: Abacsony. A község területe 1576 kat. hold, lélekszáma a viszszacsatoláskor 1053.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Vághosszúfalu kk. vágsellyei járás. A XVI. sz. elején a turóczi prépostság tulajdonában volt a község. Mostani kat. temploma 1800-ban épült. Területe: 1.576 k. h. Lakosság: 1.053. Ebből m.: 1.036, szl.: 15. Magy. beszél: 1.048. Vallás szerint: r. k. 1.038, ref. 4, izr. 11. Fb. I. 1, II. 10, III. 129. Népsűrűség: 116.1. Lakóház: 263. Községi bíró: Tóth László. R. k. népiskola. Széchenyi Magyar Kultúr Egyesület, KALOT. Fogyasztási Szövetkezet. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. Galánta, jb. közj. csö. Vágsellye. Vá. u. p. és u. t. Vágsellye.

Izsóf Alajos

szerkesztő, tanár. A teológiát Budapesten végezte, 1896-ban pappá szentelték. 1899-ben Budapesten hitoktató, majd a Regnum Marianumban és az evangélikus gimnáziumban tanít. 1910-ben aposztatált és megnősült, továbbra is budapesti iskolákban tanított. Ő indította meg a magyarországi cserkészetet, a nyári táborozások fő szervezője. 1905-ben körbeutazta a Földet. Budapesten hunyt el 1945. 12. 28-án.
1870. 7. 21.
Vághosszúfalu - megszületett

Mészáros Attila

vegyész, asztrofizikus. A prágai Károly Egyetemen kémiát tanult, majd 1979-ben elvégezte a fizika és a csillagászat szakot is, 1981-ben doktori címet szerzett. 1976–1980-ban a prágai csillagvizsgáló munkatársa volt. 1984-től a prágai Károly Egyetem Matematikai és Fizikai Karának Csillagászati tanszékén tanít. Kutatási területe az általános relativitáselmélet és a gravitáció elmélete, a csillagok fizikája, a háttérsugárzás, a gammafelvillanások elméleti kérdései és a Világegyetem sötét anyaga. Eddig több mint 80 tudományos közleménye jelent meg.
1951. 1. 29.
Vághosszúfalu - megszületett

Tóth Károly

irodalomkritikus, intézmény- és tudományszervező. A pozsonyi Comenius Egyetemen 1983-ban szerzett magyar–történelem szakos tanári oklevelet. 1987–1990-ben a pozsonyi Madách Könyves Lapkiadó szerkesztője volt. Közreműködött a Duray Miklós vezette Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságában, a felvidéki magyar klubéletben és az amatőr színjátszó mozgalomban. Megalapította és vezeti a Fórum Társadalomkutató Központot, amely később Fórum Kisebbségkutató Intézetre változtatta a nevét. Számos könyv, illetve könyvsorozat összeállítója, szerkesztője. 2007-től az MTA köztestületi tagja.
1959. 2. 27.
Vágsellye - megszületett
Vághosszúfalu - tanult
Névelőfordulások
1113
Zumboe
1252
Chumboy
1297
Chumboi
1518
Hozzufalw
1773
Hoszúfalu, Hoszszufalu, Dlha,
1786
Hoszufalu,
1808
Hosszúfalu, Dluhá,
1863
Hosszúfalu,
1873
Vághosszúfalu,
1888
Hosszúfalu,
1913
Vághosszúfalu,
1920
Dlhá nad Váhom,
1927
Dlhá nad Váhom, Vág-Hosszúfalu,
1945
Dlhá nad Váhom, Vág-Hosszúfalu,
1948
Dlhá nad Váhom
1994
Vághosszúfalu

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Vághosszúfalu (Dlhá nad Váhom) 225
Telefon: 0317702926
Fax: 0317702931

Honlap: dlhanadvahom.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Tóth Pavol (Független)

Képviselő-testület:
Lozsy Csaba (Független)
Andódi Tibor (Független)
Mészáros Bálint (Független)
Pašteková Zita (Független)
Bíróová Erika (MOST - HÍD)
Szalay Zsolt (SMK-MKP)
Mészáros Ľudovít (SMK-MKP)
Független 57% Független 4 képviselö MOST - HÍD 14% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 29% SMK-MKP 2 képviselö 7 képviselö
Vághosszúfalu község

Vághosszúfalu 225

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 888
magyarok 807 91%
szlovákok 23 3%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 21 2%
egyéb 37 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 949
magyarok 927 98%
szlovákok 22 2%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 937
magyarok 883 94%
szlovákok 37 4%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 17 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 844
magyarok 662 78%
szlovákok 173 20%
ruszinok 0 0%
csehek 5 1%
németek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 895
magyarok 640 72%
szlovákok 239 27%
ruszinok 3 0%
csehek 8 1%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 865
magyarok 513 59%
szlovákok 335 39%
ruszinok 0 0%
csehek 7 1%
németek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 7 1%


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 770
Választási részvétel: 55.71 %
Kiadott boríték: 429
Bedobott boríték: 429

Polgármester

Érvényes szavazólap: 390
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tóth Pavol 314 80.51 % Független
Dubec Miroslav 76 19.49 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Lozsy Csaba 253 Független
Andódi Tibor 234 Független
Bíróová Erika 229 MOST - HÍD
Mészáros Bálint 223 Független
Szalay Zsolt 191 SMK-MKP
Pašteková Zita 181 Független
Mészáros Ľudovít 175 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 85.71% Független 6 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 57.14% Független 4 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 764
Választási részvétel: 17.15 %
Kiadott boríték: 131
Bedobott boríték: 131
Választásra jogosult: 766
Választási részvétel: 12.66 %
Kiadott boríték: 97
Bedobott boríték: 97
Választásra jogosult: 787
Választási részvétel: 27,44 %
Kiadott boríték: 216
Bedobott boríték: 216

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 124
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 204
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 90 72.58 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 13 10.48 % SMER - SD
Regan Belovič 11 8.87 % 7 STATOČNÝCH
Peter Oremus 10 8.06 % Független
Robert Dick 0 0.00 % MS
Stanislav Kováč 0 0.00 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 5 5.21% SMER - SD
Iván Farkas 92 45.10 % SMK-MKP
Milan Belica 35 17.16 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 31 15.20 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
László Hajdu 18 8.82 % MKDA
Milan Uhrík 12 5.88 % ĽSNS
Peter Oremus 11 5.39 % Független
Renáta Kolenčíková 4 1.96 % Független
Ján Marko 1 0.49 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 130
Érvényes szavazólap: 214
Érvényes szavazólap: 10533
# Név Szavazat Százalék Párt
Martin Alföldi 61 46.92% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ladislav Gáll 55 42.31% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, SaS, NOVA
Ferenc Bergendi 54 41.54% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Gyula Borsányi 50 38.46% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 46 35.38% SMK-MKP
František Botka 44 33.85% SMK-MKP
František Ondrušek 42 32.31% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Štefan Jancsó 40 30.77% SMK-MKP
Peter Gomboš 14 10.77% SMER - SD, KDH
Róbert Andráši 13 10.00% Független
Peter Hlavatý 13 10.00% SMER - SD, KDH
Regan Belovič 10 7.69% 7 STATOČNÝCH
Alžbeta Botorčeová 8 6.15% SMER - SD, KDH
Daša Danadová 4 3.08% NP
František Mrázik 4 3.08% KDH, SMER - SD
Roman Ruhig 3 2.31% NP
Ján Tóth 2 1.54% ĽS Naše Slovensko
Elena Trégerová 1 0.77% SNS
Ildikó Kőrösi 125 58.41% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 117 54.67% SMK-MKP
Štefan Jancsó 114 53.27% SMK-MKP
Róbert Baros 93 43.46% SMK-MKP
Martin Alföldi 49 22.90% Független
Jozef Belický 48 22.43% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Róbert Tölgyesi 37 17.29% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Róbert Andráši 33 15.42% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Peter Hlavatý 31 14.49% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Milena Verešová 27 12.62% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
László Hajdu 25 11.68% MKDA-MKDSZ
Marek Molnár 16 7.48% Független
František Mrázik 14 6.54% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Regan Belovič 11 5.14% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Bednárik 8 3.74% ĽS Naše Slovensko
Roman Szabó 5 2.34% ĽS Naše Slovensko
Michal Janoško 4 1.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Kiss 3 1.40% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kozaňák 3 1.40% NP
Martin Alföldi 2402 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gyula Borsányi 2263 0.00% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2004 0.00% SMK-MKP
Štefan Jancsó 1922 0.00% SMK-MKP
František Botka 1860 0.00% SMK-MKP
Alžbeta Botorčeová 1695 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Gáll 1641 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Peter Gomboš 1554 0.00% SMER - SD, KDH
František Mrázik 1526 0.00% KDH, SMER - SD
František Ondrušek 1495 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Peter Hlavatý 1448 0.00% KDH, SMER - SD
Ferenc Bergendi 1418 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Róbert Andráši 1353 0.00% Független
Regan Belovič 656 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Trégerová 458 0.00% SNS
Daša Danadová 397 0.00% NP
Ján Tóth 276 0.00% ĽS Naše Slovensko
Roman Ruhig 189 0.00% NP
Jozef Belický 3674 34.88% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Martin Alföldi 3618 34.35% Független
Róbert Andráši 3249 30.85% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ildikó Kőrösi 2761 26.21% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2500 23.73% SMK-MKP
Štefan Jancsó 2463 23.38% SMK-MKP
Milena Verešová 2375 22.55% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Peter Hlavatý 2363 22.43% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Róbert Tölgyesi 2221 21.09% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Róbert Baros 1963 18.64% SMK-MKP
František Mrázik 1929 18.31% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Regan Belovič 1301 12.35% SME RODINA - Boris Kollár
Marek Molnár 1149 10.91% Független
László Hajdu 951 9.03% MKDA-MKDSZ
Peter Kiss 705 6.69% ĽS Naše Slovensko
Roman Szabó 671 6.37% ĽS Naše Slovensko
Michal Janoško 630 5.98% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bednárik 626 5.94% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kozaňák 330 3.13% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vágsellye 888 46.03 %
Zsigárd 193 10.01 %
Vágfarkasd 161 8.35 %
Mocsonok 132 6.84 %
Negyed 129 6.69 %
Tornóc 104 5.39 %
Pered 103 5.34 %
Köpösd 54 2.80 %
Királyi 50 2.59 %
Deáki 43 2.23 %
Szelőce 30 1.56 %
Vágkirályfa 28 1.45 %
Vághosszúfalu 14 0.73 %
Pered 749 27.13 %
Vágsellye 388 14.05 %
Zsigárd 333 12.06 %
Negyed 332 12.02 %
Deáki 313 11.34 %
Vágfarkasd 244 8.84 %
Vághosszúfalu 125 4.53 %
Vágkirályfa 115 4.17 %
Szelőce 74 2.68 %
Tornóc 64 2.32 %
Királyi 16 0.58 %
Mocsonok 8 0.29 %
Köpösd 0 0.00 %
Vágsellye 2 434 66.25 %
Mocsonok 279 7.59 %
Tornóc 168 4.57 %
Vágkirályfa 124 3.38 %
Köpösd 103 2.80 %
Deáki 96 2.61 %
Negyed 92 2.50 %
Pered 86 2.34 %
Vágfarkasd 75 2.04 %
Királyi 71 1.93 %
Szelőce 50 1.36 %
Vághosszúfalu 48 1.31 %
Zsigárd 48 1.31 %
Vágsellye 220 66.67 %
Mocsonok 28 8.48 %
Tornóc 17 5.15 %
Királyi 12 3.64 %
Negyed 11 3.33 %
Vágkirályfa 9 2.73 %
Köpösd 8 2.42 %
Szelőce 8 2.42 %
Vágfarkasd 7 2.12 %
Deáki 4 1.21 %
Vághosszúfalu 3 0.91 %
Pered 2 0.61 %
Zsigárd 1 0.30 %
Vágsellye 310 49.52 %
Mocsonok 90 14.38 %
Tornóc 45 7.19 %
Köpösd 33 5.27 %
Királyi 27 4.31 %
Negyed 23 3.67 %
Deáki 21 3.35 %
Pered 18 2.88 %
Vágfarkasd 16 2.56 %
Vágkirályfa 15 2.40 %
Zsigárd 11 1.76 %
Szelőce 9 1.44 %
Vághosszúfalu 8 1.28 %
Vágsellye 223 23.45 %
Deáki 188 19.77 %
Pered 187 19.66 %
Negyed 102 10.73 %
Vágfarkasd 54 5.68 %
Vágkirályfa 53 5.57 %
Zsigárd 52 5.47 %
Szelőce 25 2.63 %
Vághosszúfalu 25 2.63 %
Tornóc 22 2.31 %
Királyi 11 1.16 %
Mocsonok 7 0.74 %
Köpösd 2 0.21 %
Vágsellye 764 66.49 %
Mocsonok 133 11.58 %
Tornóc 50 4.35 %
Királyi 39 3.39 %
Köpösd 39 3.39 %
Deáki 29 2.52 %
Vágkirályfa 20 1.74 %
Vághosszúfalu 16 1.39 %
Pered 15 1.31 %
Negyed 14 1.22 %
Szelőce 12 1.04 %
Zsigárd 10 0.87 %
Vágfarkasd 8 0.70 %
Vágsellye 2 118 58.54 %
Mocsonok 302 8.35 %
Tornóc 197 5.44 %
Pered 144 3.98 %
Vágkirályfa 133 3.68 %
Negyed 132 3.65 %
Királyi 114 3.15 %
Köpösd 105 2.90 %
Deáki 104 2.87 %
Vágfarkasd 89 2.46 %
Zsigárd 77 2.13 %
Szelőce 54 1.49 %
Vághosszúfalu 49 1.35 %
Vágsellye 325 51.59 %
Mocsonok 92 14.60 %
Tornóc 38 6.03 %
Királyi 28 4.44 %
Köpösd 27 4.29 %
Deáki 22 3.49 %
Negyed 21 3.33 %
Vágkirályfa 19 3.02 %
Pered 17 2.70 %
Vágfarkasd 15 2.38 %
Zsigárd 13 2.06 %
Szelőce 9 1.43 %
Vághosszúfalu 4 0.63 %
Vágsellye 1 593 67.07 %
Mocsonok 251 10.57 %
Tornóc 93 3.92 %
Vágkirályfa 86 3.62 %
Köpösd 82 3.45 %
Királyi 76 3.20 %
Pered 41 1.73 %
Deáki 39 1.64 %
Vághosszúfalu 27 1.14 %
Negyed 26 1.09 %
Vágfarkasd 21 0.88 %
Szelőce 20 0.84 %
Zsigárd 20 0.84 %
Vágsellye 1 666 70.50 %
Mocsonok 222 9.39 %
Tornóc 108 4.57 %
Köpösd 69 2.92 %
Vágkirályfa 61 2.58 %
Királyi 58 2.45 %
Deáki 41 1.74 %
Vághosszúfalu 31 1.31 %
Pered 29 1.23 %
Negyed 22 0.93 %
Vágfarkasd 20 0.85 %
Szelőce 18 0.76 %
Zsigárd 18 0.76 %
Vágsellye 362 51.35 %
Mocsonok 96 13.62 %
Tornóc 52 7.38 %
Köpösd 29 4.11 %
Királyi 26 3.69 %
Negyed 24 3.40 %
Pered 24 3.40 %
Vágkirályfa 23 3.26 %
Deáki 21 2.98 %
Vágfarkasd 19 2.70 %
Zsigárd 15 2.13 %
Szelőce 11 1.56 %
Vághosszúfalu 3 0.43 %
Vágsellye 837 64.34 %
Mocsonok 125 9.61 %
Tornóc 67 5.15 %
Vágkirályfa 52 4.00 %
Királyi 40 3.07 %
Pered 39 3.00 %
Deáki 28 2.15 %
Zsigárd 23 1.77 %
Negyed 22 1.69 %
Köpösd 22 1.69 %
Vágfarkasd 19 1.46 %
Szelőce 16 1.23 %
Vághosszúfalu 11 0.85 %
Vágsellye 286 42.62 %
Mocsonok 150 22.35 %
Köpösd 47 7.00 %
Királyi 43 6.41 %
Tornóc 36 5.37 %
Negyed 20 2.98 %
Deáki 17 2.53 %
Pered 17 2.53 %
Vágkirályfa 16 2.38 %
Vágfarkasd 13 1.94 %
Zsigárd 11 1.64 %
Szelőce 10 1.49 %
Vághosszúfalu 5 0.75 %
Vágsellye 2 268 69.81 %
Tornóc 174 5.36 %
Mocsonok 164 5.05 %
Vágkirályfa 97 2.99 %
Pered 89 2.74 %
Deáki 85 2.62 %
Köpösd 66 2.03 %
Királyi 62 1.91 %
Negyed 58 1.79 %
Vágfarkasd 57 1.75 %
Zsigárd 51 1.57 %
Szelőce 45 1.39 %
Vághosszúfalu 33 1.02 %
Pered 421 21.45 %
Deáki 365 18.59 %
Vágsellye 237 12.07 %
Negyed 230 11.72 %
Zsigárd 219 11.16 %
Vágfarkasd 178 9.07 %
Vágkirályfa 100 5.09 %
Vághosszúfalu 93 4.74 %
Szelőce 55 2.80 %
Tornóc 36 1.83 %
Királyi 14 0.71 %
Mocsonok 13 0.66 %
Köpösd 2 0.10 %
Vágsellye 1 575 70.91 %
Tornóc 106 4.77 %
Vágkirályfa 84 3.78 %
Pered 82 3.69 %
Vágfarkasd 61 2.75 %
Negyed 57 2.57 %
Mocsonok 52 2.34 %
Deáki 50 2.25 %
Vághosszúfalu 37 1.67 %
Zsigárd 36 1.62 %
Köpösd 28 1.26 %
Királyi 27 1.22 %
Szelőce 26 1.17 %
Pered 555 22.20 %
Zsigárd 395 15.80 %
Negyed 331 13.24 %
Vágsellye 298 11.92 %
Deáki 262 10.48 %
Vágfarkasd 250 10.00 %
Vágkirályfa 123 4.92 %
Vághosszúfalu 117 4.68 %
Szelőce 76 3.04 %
Tornóc 52 2.08 %
Királyi 23 0.92 %
Mocsonok 15 0.60 %
Köpösd 3 0.12 %
Pered 509 20.67 %
Negyed 487 19.77 %
Vágsellye 313 12.71 %
Vágfarkasd 287 11.65 %
Zsigárd 265 10.76 %
Deáki 254 10.31 %
Vághosszúfalu 114 4.63 %
Vágkirályfa 98 3.98 %
Szelőce 65 2.64 %
Tornóc 38 1.54 %
Királyi 16 0.65 %
Mocsonok 15 0.61 %
Köpösd 2 0.08 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
372 60.00%
VPN
92 14.84%
KSČ
50 8.06%
KDH
31 5.00%
SPV
29 4.68%
SZ
15 2.42%
SSL
12 1.94%
SNS
10 1.61%
DS
7 1.13%
Egyéb
2 0.32%
Érvényes szavazatok 620
Együttélés-MKDM
231 40.24%
Magyar Polgári Párt
193 33.62%
HZDS
27 4.70%
SDĽ
18 3.14%
DS-ODS
18 3.14%
KSS
17 2.96%
KDH
16 2.79%
ODÚ
13 2.26%
SZS
10 1.74%
SZ
7 1.22%
SPI
5 0.87%
SNS
4 0.70%
SSL-SNZ
4 0.70%
SKDH
3 0.52%
ZPR-RČS
3 0.52%
SDSS
3 0.52%
Egyéb
2 0.35%
Érvényes szavazatok 574
MK
406 71.73%
KSS
31 5.48%
SP-VOĽBA
29 5.12%
HZDS-RSS
25 4.42%
KDH
15 2.65%
14 2.47%
ZRS
13 2.30%
DS
8 1.41%
HZPCS
7 1.24%
SNS
6 1.06%
KSÚ
5 0.88%
SPK
4 0.71%
Egyéb
3 0.53%
Érvényes szavazatok 566
MKP
425 67.78%
SDK
100 15.95%
HZDS
26 4.15%
SDĽ
23 3.67%
SOP
22 3.51%
KSS
11 1.75%
MLHZP
8 1.28%
SNS
7 1.12%
ZRS
3 0.48%
Egyéb
2 0.32%
Érvényes szavazatok 627
MKP
420 76.09%
SDKU
55 9.96%
HZDS
20 3.62%
SMER
17 3.08%
ANO
14 2.54%
NOSNP
6 1.09%
KSS
4 0.72%
SZS
4 0.72%
SDA
3 0.54%
Egyéb
9 1.63%
Érvényes szavazatok 552
MKP
377 76.78%
SDKU DS
43 8.76%
SMER
27 5.50%
ĽS HZDS
9 1.83%
LB
7 1.43%
KDH
6 1.22%
SF
6 1.22%
KSS
5 1.02%
ANO
4 0.81%
SNS
3 0.61%
HZD
3 0.61%
Egyéb
1 0.20%
Érvényes szavazatok 491
Most-Híd
296 56.27%
MKP
94 17.87%
SDKU DS
44 8.37%
SaS
32 6.08%
SMER
27 5.13%
SNS
8 1.52%
ĽS HZDS
7 1.33%
KDH
5 0.95%
SDĽ
5 0.95%
Egyéb
8 1.52%
Érvényes szavazatok 526
Most-Híd
251 50.81%
MKP
86 17.41%
SMER SD
46 9.31%
SaS
22 4.45%
OĽaNO
17 3.44%
99 Percent
14 2.83%
SDKU DS
13 2.63%
KDH
11 2.23%
SNS
9 1.82%
SSS NM
7 1.42%
Zmena zdola DU
5 1.01%
KSS
3 0.61%
ĽS HZDS
3 0.61%
PaS
2 0.40%
Egyéb
5 1.01%
Érvényes szavazatok 494
Most-Híd
190 35.51%
MKP
145 27.10%
SMER SD
40 7.48%
SaS
38 7.10%
LSNS
31 5.79%
OĽANO-NOVA
25 4.67%
SME RODINA
20 3.74%
#SIEŤ
20 3.74%
SNS
11 2.06%
SZS
4 0.75%
TIP
4 0.75%
Egyéb
7 1.31%
Érvényes szavazatok 535
Vágsellyei járás
Szlovákia

Bejelentések